Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Besmetting met corona en werk

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over hoe jij je kunt beschermen. En ook wat jouw werkgever moet doen en laten om te zorgen dat jij veilig en gezond kunt werken.

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten

Mijn werkplek en corona (vaccinatie, testen, corona-app)
Beschermen tegen corona (hoe kan ik veilig werken met corona?)
Ik ben (misschien) besmet (wat nu? En: corona als beroepsziekte)
Iemand in mijn naaste omgeving is (mogelijk) besmet

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Mijn werkplek en corona

Nee, dat mag niet. Het gaat om inbreuken op twee grondrechten: het recht op privacy en het recht op lichamelijke integriteit (je zelf mag bepalen wat er met je lichaam gebeurt). Voor inbreuken op deze grondrechten is een wettelijke grondslag nodig. Die is er niet. Want ook al geef je zelf toestemming, dan is het nog steeds een inbreuk op je grondrechten. De relatie tussen werkgever-werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent dat je je verplicht kunt voelen om toe te stemmen met het verzoek van je werkgever.

Je moet proberen om een afspraak voor vaccinatie buiten werktijd te plannen. Alleen als dat echt niet kan, kun je voor een vaccinatie onder werktijd een beroep doen op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof (art. 4.1 Wet arbeid en zorg). Je hebt dan voor de benodigde tijd recht op verlof met behoud van loon.

De FNV vindt dat er geen nadelige gevolgen voor je mogen zijn, als je je niet laat vaccineren. Het zal niet gemakkelijk zijn je hiervoor te ontslaan. Je werkgever moet eerst duidelijk maken dat er geen andere mogelijkheden zijn om veilig te kunnen werken. Bijvoorbeeld met een negatieve test en met het gebruik van een juist mond-neusmasker. Je werkgever moet ervoor blijven zorgen dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn om je werk veilig te kunnen doen. Ook zal hij eventuele persoonlijke bezwaren tegen vaccineren moeten kunnen weerleggen. Bijvoorbeeld, omdat je extra gevoelig bent voor een van de bijwerkingen van een vaccinatie. Legt jouw werkgever een sanctie op omdat je je niet wilt laten vaccineren? Neem dan contact op met de FNV.  

De FNV heeft zelf niet de medische kennis in huis om dat te kunnen beoordelen. Het Europees Medicijnagentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit van vaccins en de balans tussen werkzaamheid en veiligheid. De FNV vertrouwt daarom op het oordeel van het EMA en het CBG. Als die aangeven dat het vaccin veilig is voor degene die zich laat inenten, dan gaat de FNV daar ook van uit. Meer informatie kun je vinden op www.coronavaccinatie.nl 

Je werkgever mag dit vragen maar je hoeft geen antwoord te geven. Een test of een vaccinatie zijn niet verplicht. Je bent dus ook niet verplicht om een testbewijs, vaccinatiebewijs of coronatoegangsbewijs te laten zien. Je werkgever mag op dit moment dus ook niet de QR-code uit de coronacheck-app scannen. Het is bovendien privacygevoelige informatie, omdat het over medische gegevens gaat. Zelfs al geef je zelf toestemming, dan mag je werkgever dit soort informatie niet opslaan. De relatie tussen werkgever en werknemer is namelijk geen gelijkwaardige relatie. Dat betekent dat jij je verplicht kunt voelen om in te stemmen met zo'n verzoek en daarom mag het niet. 

Het vaccin zorgt voor bescherming van jezelf tegen het coronavirus. Overleg met je bedrijfsarts bij twijfel of het verantwoord is om weer aan het werk te gaan. Daarbij is ook van belang hoelang het vaccin je beschermt en in hoeverre het besmetting van anderen voorkomt.   

Nee, dat mag niet. Of je wel of niet gevaccineerd bent, is een medisch gegeven. Je werkgever mag hier niet naar vragen en hij mag dit ook niet registreren. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers door bijvoorbeeld alleen een mondkapjesplicht in te voeren voor niet-gevaccineerde werknemers. Onderscheid maken tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden is in strijd met de Grondwet en de privacywetgeving. Lees ook vraag 'Wat moet mijn werkgever doen als hij mondkapjes verplicht wil stellen?'

Nee, dat mag niet. Je werkgever mag je niet verplichten om een test te doen en ook geen sancties opleggen als je je niet wilt laten testen. Je mag zelf beslissen wat er met je lichaam gebeurt. Dat noemen we ook wel: het recht op lichamelijke integriteit. Ook mag je werkgever vanwege je privacy jouw medische gegevens niét opslaan. Dat is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Zelfs al geef je toestemming, dan nog mag je werkgever deze informatie niét vastleggen. De relatie tussen werkgever en werknemer is namelijk niet gelijkwaardig. Dat betekent jij je verplicht kunt voelen om je wel preventief te laten testen, terwijl je dat helemaal niet wilt. Gebeurt dit bij jou op je werk? Neem dan contact op met de FNV

Als je corona-gerelateerde klachten hebt en je je ziekmeldt, dan moet je meewerken aan re-integratie. Dat betekent: terugkeer naar je werk. In dat kader kan je werkgever jou vragen om je te laten testen. Als je niet meewerkt aan je re-integratie, kan dat gevolgen hebben voor je loon. Vandaar ons advies om je wel te laten testen bij klachten. Maar ook nu ben je nog steeds niet verplicht om je te laten testen. Let wel op. Want als je weigert, kan dit opgevat worden dat je niet mee wilt werken aan je re-integratie. En dat kan dus wel gevolgen hebben voor je loon. 

Nee, dat mag niet. Niemand is verplicht om een coronatest te ondergaan, omdat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Dit is een grondrecht en wordt ook wel het recht op lichamelijke integriteit genoemd. Wanneer je een zelftest gebruikt adviseren we om alleen een antigeentest te gebruiken met een CE-markering. 

Bedenk daarbij ook dat een test een momentopname is. De werkgever moet altijd maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige werkplek, zoals afstand houden, schermen plaatsen of mondkapjes aanbieden. Dit geldt ook als werknemers op vrijwillige basis een coronatest doen. 
 

Ja, een werkgever mag dat aanbieden. Let hierbij op de volgende punten:

 • Testen mag alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. Je werkgever kan je hier niet toe verplichten. 
 • De werkgever mag geen sanctie opleggen, als je besluit om je niet te laten testen bij de teststraat die zij geregeld hebben of de coronateststraten van de GGD als je geen klachten hebt.
 • De werkgever mag de test niet zelf afnemen
 • De test moet afgenomen worden onder medische eindverantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts met een BIG-registratie die verbonden is aan de testaanbieder.
 • De uitslag van de test mag alleen met jou gedeeld worden, niet met je werkgever. 
 • Wanneer je je ziek gemeld hebt, dan moet je de redelijke voorschriften van de bedrijfsarts opvolgen.
 • Ons advies is om je te laten testen, als je corona-gerelateerde klachten hebt.
 • De kosten voor de coronatest zijn voor je werkgever. Ook eventuele reiskosten moeten worden vergoed door de werkgever.
 • De FNV vindt dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging betrokken moet zijn bij plannen van de werkgever om (snel)testen aan te bieden.

In de Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19 van het RIVM vind je meer informatie

Nee, je werkgever mag het gebruik van de corona melder-app niet verbieden. Welke apps jij op je privételefoon of werktelefoon zet die je ook privé mag gebruiken, bepaal je zelf. Het is een inbreuk op je privacy als je werkgever dat verbiedt. Wel kan het zijn dat je werkgever beperkingen heeft gesteld aan het gebruik van je privételefoon op het werk. Als je telefoon uitstaat, dan registreert de corona melder-app niet wanneer je binnen 1,5 meter bent van iemand die de app ook heeft geïnstalleerd.

Nee, niemand kan je verplichten om de app te gebruiken. Je werkgever kan dit dus ook niet. Je werkgever mag niet aan je vragen of je de app hebt geïnstalleerd, omdat dit een inbreuk is op jouw privacy. Als je deze vraag toch krijgt dan hoef je hier geen antwoord op te geven.

Nee, dat mag niet. Het is een ontoelaatbare inbreuk op je grondrechten. Je kunt hierbij denken aan het recht op privacy, het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt en het verbod op discriminatie. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Je lichaamstemperatuur is een medisch gegeven en daarom privacygevoelige informatie. De AVG is van toepassing als je werkgever of een apparaat je temperatuur registreert. Hier zal bijna altijd sprake van zijn, omdat deze informatie nodig is om te bepalen of je wel of niet binnen mag komen. In het puur theoretische geval dat je lichaamstemperatuur wordt opgenomen en er verder niks mee wordt gedaan, dan geldt de AVG niet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de AVG handhaven en kan dan niks doen. Ook dan geldt echter dat je werkgever je temperatuur niet mag opnemen. Hij schendt hiermee je grondrechten en dat mag niet.

Gegevens over je gezondheid
Je werkgever mag geen vragen stellen over je gezondheid en hij mag ook geen medische keuring doen. Dit doet je werkgever wel als hij je lichaamstemperatuur opneemt. Je werkgever krijgt hiermee informatie over je gezondheid en dit mag dus niet. We hebben er geen bezwaar tegen als je temperatuur wordt opgenomen door een bedrijfsarts bij een medische indicatie en de uitslag alleen met jou wordt gedeeld. Als de bedrijfsarts je temperatuur meet, dan zijn er genoeg waarborgen voor je gezondheid en privacy. De bedrijfsarts kan bovendien aanvullende vragen stellen om het juiste advies te geven.

Schijnveiligheid
Het opnemen van de temperatuur aan de poort geeft schijnveiligheid. Dat is gevaarlijk. Een verhoging hoeft namelijk niet te wijzen op besmetting met het coronavirus. Het kan ook zijn dat iemand van nature een hogere lichaamstemperatuur heeft of een half uurtje hard heeft gefietst. Een corona-infectie gaat niet altijd gepaard met verhoging of koorts. Er kunnen dus besmette werknemers worden doorgelaten en niet besmette werknemers kunnen naar huis worden gestuurd.

Preventie
Zoals gezegd geeft het temperaturen aan de poort schijnveiligheid. Belangrijker, naast de oproep aan werknemers om in geval van klachten thuis te blijven, is het nemen van preventieve maatregelen op het werk. Zoals afstand houden, handen wassen en de overige hygiënemaatregelen in acht nemen.

Beschermen tegen het coronavirus

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen vermenigvuldigen. Buiten een lichaam kan het virus maar kort overleven. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde/gladde materialen zoals plastic, metaal en glas, en minder goed op poreuze oppervlakken, zoals papier en karton. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep. De kans is klein dat je ziek wordt, als je bijvoorbeeld op je werk oppervlakken aanraakt of vastpakt. Maar besmetting is niet uit te sluiten. Door niet met je handen in het gezicht te komen en regelmatig goed je handen te wassen voorkom je dat je ziek wordt. Was meteen je handen na het aanraken van oppervlakken of spullen van iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft.

Het antwoord op deze vraag is niet simpel met ja of nee te beantwoorden. Dit hangt af van de situatie. Aan de ene kant heeft iedere werkgever een wettelijk instructierecht. Dit betekent dat hij het recht heeft om aan te geven hoe jij je werk moet uitvoeren. Aan de andere kant is de verplichting een mondkapje te dragen een inbreuk op de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je kan niet zomaar weigeren om een mondkapje te dragen op het werk. Als de werkgever dit verplicht, moet de werkgever de mondkapjes wel gratis verstrekken. In individuele gevallen kan het dragen van een mondkapje medisch gezien extra belastend zijn. Als dit bij jou het geval is, neem dan contact op met de bedrijfsarts.

Let op! Dit is algemene informatie: in specifieke situaties kunnen andere regels van toepassing zijn. Als een werkgever onderstaande stappen niet neemt en jou toch verplicht om een mondkapje te dragen, neem dan contact op met de FNV om te bespreken wat in jouw situatie verstandig is om te doen.

Bij het nemen van maatregelen om veiligheidsrisico's voor de medewerkers te voorkomen of te beperken, moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat geldt ook voor de invoering van een mondkapjesplicht. Ook uit de wettelijk verplichte Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) moet blijken dat andere maatregelen dan het dragen van mondkapjes niet mogelijk zijn. Wanneer de werkgever een mondkapjesplicht wil invoeren, dan heeft de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht, omdat het een regeling is op het gebied van arbeidsomstandigheden.

De strategie van arbeidshygiëne heeft een vaste volgorde:

1. Bronmaatregelen: een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen.

2. Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om het risico op coronabesmettingen te voorkomen. Denk aan thuiswerken, anderhalve meter afstand houden door looproutes in te stellen of kuchschermen.

3. Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan aangepast werk voor kwetsbare werknemers.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: als de eerste 3 maatregelen niet mogelijk zijn, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, zoals mondkapjes. Een niet-medisch mondkapje is overigens geen persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In de zorg moet je altijd een FFP2-mondmasker dragen als je werkt met (verdacht) besmette personen.

Met andere woorden: als de eerste 3 maatregelen niet mogelijk zijn of niet afdoende zijn, kan een mondkapjesplicht een redelijke instructie zijn.

Meer informatie over wat er in de arbowet staat, vind je hier.

Ga het gesprek aan met je werkgever en geef aan dat je je niet veilig voelt. Je mag je werk alleen onderbreken, als je vindt dat er sprake is van ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen. Je moet de situatie dus zelf beoordelen aan de hand van je kennis en ervaring. Als je je werk onderbreekt, dan moet je dit direct melden bij je leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om weer veilig je werk te kunnen doen. Het recht om je werk te onderbreken bij ernstig gevaar staat in artikel 29 van de Arbowet. Dit recht heeft elke individuele werknemer en daarom kan het oordeel of er sprake is van ernstig gevaar van persoon tot persoon verschillen. 
De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wanneer je vindt dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen tegen het coronavirus, kun jij (of de ondernemingsraad) altijd een melding doen bij de Inspectie SZW.

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je veilig kunt werken in een veilige omgeving. Ook als je voor je werk bij mensen over de vloer komt. Als dat in jouw beroep het geval is, moet je werkgever van te voren checken of er daar mensen zijn met klachten. Je werkgever moet afspraken maken met de klanten over de hygiëne maatregelen, zodat jij een veilige werkplek hebt. Hebben mensen klachten? Spreek dan met je werkgever af dat je alleen spoedeisende werkzaamheden doet. Als je twijfelt aan de maatregelen van je werkgever, kun je overleggen met de bedrijfsarts of de or/pvt (als die in jouw organisatie/bedrijf aanwezig is).

De klanten bij wie je werkt moeten ook de hygiëne maatregelen van het RIVM naleven. Vraag de klant bijvoorbeeld of hij/zij in een andere ruimte wil gaan zitten, zodat je in elk geval 1,5 meter afstand houdt. Moet je samen met een collega iets doen, neem ook dan de hygiëne maatregelen in acht. Maak als dat mogelijk is je handen schoon voor en na een taak die je samen doet. 

Je werkgever moet zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en ervoor zorgen dat je veilig kunt werken in een veilige omgeving. Hij moet dus ook voldoende hygiënemaatregelen nemen. Maak niet alleen toiletten en deurklinken schoon, maar ook gereedschap. Zeker als dit door verschillende mensen gebruikt wordt. Daarnaast moet de werkgever het werk zo organiseren dat je zo veel mogelijk 1,5 meter afstand kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan het pauzes houden in shifts. 

Ook jij als werknemer moet je houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ga dus niet naar je werk als je verkoudheidsklachten hebt, zoals hoesten, niezen, keelpijn, loopneus of verhoging. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft. Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd.

Als het op je werk onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wees dan extra streng op de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Was voor en na de klus die je met een collega doet allebei je handen met water en zeep. Maak ook het gereedschap dat je hebt gebruikt na afloop schoon.
 • Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams, zodat je niet telkens met anderen in contact komt.
 • Spreek elkaar aan als iemand de richtlijnen niet volgt. Meld problemen bij je leidinggevende. Wanneer die onvoldoende maatregelen neemt, meld dit dan bij de or/ pvt (indien aanwezig).

Heb je twijfel over de gezondheidsrisico’s? Neem dan contact op met je bedrijfsarts. 

Inmiddels zijn er meerdere protocollen die tot stand zijn gekomen in sectoren:


Hoe kunnen schoonmakers veilig werken, bijvoorbeeld bij het legen van prullenbakken met mogelijk besmet materiaal?

Voor zover nu bekend verlopen besmettingen voornamelijk via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter). Overdracht via besmette materialen en (in)direct contact is ook wel beschreven, maar lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. Wordt er volgens de voor de sector geldende schoonmaakprotocollen gewerkt, dan mag je ervan uitgaan dat het risico op besmetting klein is.

Het is voor schoonmakers in elk geval belangrijk handschoenen te dragen. Je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Maar als je wondjes hebt, kan het virus via die wondjes in je bloed terecht komen en kun je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Ook als je handschoenen aan hebt. De werkgever moet deze handschoenen verstrekken. Was je handen of gebruik handdesinfectie, nadat je je handschoenen hebt uitgedaan. Bij het uitdoen van je handschoenen kunnen je handen namelijk in contact komen met de buitenkant van je handschoenen.   

Ons advies is hetzelfde als dat je kunt vinden op de site van het RIVM: vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze richtlijn van het RIVM is leidend.

Het uitganspunt is dat iedereen zijn eigen werk kan doen met voldoende bescherming, dus ook wanneer je tot een risicogroep behoort.

Ook wanneer je tot een risicogroep behoort, een kwetsbare werknemer bent, kun je je eigen werk blijven doen, zolang er volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt wordt en met goede toepassing (en het voldoende beschikbaar zijn) van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of fysieke barrières (bijvoorbeeld schermen zoals in supermarkten en taxi’s).

Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet mogelijk is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om, na een goede risico-inschatting, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden. Het gaat hier om maatwerk, waarbij individuele gezondheidsfactoren, de inhoud van het werk en de werkomstandigheden het vertrekpunt vormen. Ga in overleg met je werkgever wat in jouw situatie mogelijk is. Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts.

Doe altijd dit:

 • Houd afstand van elkaar (anderhalve meter). Let op: dit advies is sinds 25 september vanuit de overheid niet meer geldig. Maar als je je daarbij prettiger voelt, kun je hier nog wel voor kiezen. 
 • Was je handen grondig en regelmatig.
 • Hoesten en niezen? Altijd in de binnenkant van je elleboog. Nooit in je hand of in de lucht.
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes en gooi die weg na 1 keer gebruik.
 • Geen handen schudden.

Hiermee bescherm je je ook tegen virussen waardoor je griep of verkoudheid kunt oplopen.

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden.

In het algemeen moet je werkgever al het mogelijke doen om besmetting te voorkomen. Werk als het kan thuis. Kan dit niet, zorg dan voor een goede hygiëne op de werkplek en zorg waar het kan, dat je 1,5 meter afstand houdt van je collega's. 

Daarnaast moet je werkgever zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Werk als het kan thuis. Het is niet in alle functies mogelijk om thuis te werken. Dan moet je werkgever op de werkplek waar mogelijk maatregelen nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Met je werkgever kun je in gesprek gaan over extra aandacht voor de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan:

 • Direct na aankomst je handen wassen met water en zeep.
 • Deurkrukken, toetsenborden of telefoons.
 • Hygiënemaatregelen bekend maken binnen het bedrijf.
 • Instructie hoe de handen te wassen.
 • Zorg dat je in de kantine niet dicht bij je collega's zit, door bijvoorbeeld de tafels verder uit elkaar te zetten.
 • Probeer werktijden te spreiden, waardoor er niet te veel mensen tegelijk aan het werk zijn. Werkgevers mogen binnen redelijke grenzen en in overleg de werktijden aanpassen.
 • Ook pauzetijden kunnen gespreid worden, waardoor niet te veel mensen tegelijk in de kantine aanwezig zijn.

Je mag je werk alleen onderbreken en deze onderbreking voortzetten als je vindt dat er sprake is van ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen. Je moet de situatie dus zelf beoordelen aan de hand van je kennis en ervaring. Als je je werk onderbreekt, dan moet je dit direct melden bij je leidinggevende, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om weer veilig je werk te kunnen doen. Het recht om je werk te onderbreken bij ernstig gevaar staat in artikel 29 van de Arbowet. Dit recht heeft elke individuele werknemer en daarom kan het oordeel of er sprake is van ernstig gevaar van persoon tot persoon verschillen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wanneer je vindt dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen tegen het coronavirus, dan kun je altijd een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Ook de ondernemingsraad kan deze melding doen.

Of je het werk kunt weigeren hangt dus af van verschillende factoren. Als je bijvoorbeeld met patiënten werkt met (verdenking op) COVID-19, dan moet je beschikken over de juiste beschermingsmiddelen om veilig je werk te doen. De FNV vindt dat werknemers geen zorg kunnen verlenen zonder de juiste beschermingsmiddelen. Overleg in dit geval met je leidinggevende om tot een oplossing te komen. 

Ja, er zijn in veel bedrijven en sectoren afspraken en protocollen opgesteld die het veiligheidsbeleid regelen.

 • Riscio-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een zogenaamde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken. Niet ieder bedrijf heeft (al) een RI&E.
 • Algemene Handreiking Covid-19. Naar aanleiding van corona hebben werkgevers- en werknemersorganisaties nu een vanuit de SER en Stichting van de Arbeid, Algemene Handreiking Covid-19 opgesteld. Bedrijven kunnen de informatie en adviezen uit deze algemene handreiking gebruiken om te inventariseren op welke manier zij het risico op besmetting met corona aan kunnen pakken om het bedrijf veilig te maken. Op basis deze handreiking kunnen zij voor het risico ‘corona-besmetting’ hun eigen RI&E aanpassen, of deze gebruiken als startpunt voor het maken van een RI&E.
 • Sectorprotocollen. Ook zijn er in de verschillende sectoren die hun eigen protocol hebben opgesteld. Een sectorprotocol geeft voor de eigen sector aan welke maatregelen genomen moeten worden om de herstart veilig te laten verlopen, zodat de kans op virusbesmetting op en rond het werk zo goed mogelijk wordt beheerst, daarbij rekening houdend met de 1.5 meter economie. Een sectorprotocol heeft geen wettelijk grondslag: er is geen wet in Nederland die zegt dat sectoren een protocol moeten hebben en waaraan zo’n protocol moet voldoen. Kijk of in jouw bedrijf een sectorprotocol is.

Als gezonde zwangere kun je in principe gewoon blijven werken. Houd je daarbij goed aan de landelijke maatregelen en de regels en protocollen die gelden op je werk. Bij sommige beroepen geldt dat je recht hebt op vervangend werk vanaf 28 weken zwangerschap wanneer afstand houden niet lukt, zoals bij de kinderopvang, het onderwijs, contactberoepen en in de zorg.

Ben je zwanger en behoor je tot een risicogroep, dan is het belangrijk om samen met je werkgever naar jouw situatie te kijken. Hierbij kun je ook advies vragen aan de bedrijfsarts, je verloskundige of gynaecoloog.

Je werkgever moet rekening houden met je zwangerschap. De Arbowet eist van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangere vrouwen met het oog op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s voor de werkneemster en het ongeboren kind. Een corona-infectie kan een zwangerschap nadelig beïnvloeden. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om de kans op (onbeschermde) blootstelling te voorkomen.

Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om corona te krijgen. Wel hebben zwangere vrouwen als ze toch besmet zijn geraakt met het coronavirus een verhoogd risico om ernstig ziek te worden en te worden opgenomen in het ziekenhuis of op de IC. Zwangere vrouwen wordt daarom geadviseerd om zich te vaccineren tegen corona. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Raadpleeg bij twijfel de bedrijfsarts, die op individueel niveau kan adviseren en afwijken van het opgestelde beleid met een advies op maat over de beste aanpak.

 

Ik ben (misschien) besmet met het coronavirus

Na een besmetting met het coronavirus kan het helaas zo zijn dat je langere tijd klachten houdt. Dat wordt long covid genoemd. Volgens recent onderzoek van het RIVM kan een derde van de mensen met long covid niet werken en werkt bijna de helft minder dan gebruikelijk. Lees hier wat je rechten en plichten zijn. 

Nee, je werkgever of manager mag je niet verplichten om naar je werk te komen. Dat is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moet je thuis blijven bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.In deze bijzondere situatie mag je werkgever je naar huis sturen als je op je werk verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont.

Nee, je bent niet verplicht om je werkgever te vertellen dat je corona hebt. Dit is inbreuk op je privacy. Laat wel aan de bedrijfsarts weten dat je corona hebt. Daarnaast voert de GGD bron- en contactonderzoek uit volgens de richtlijnen van het RIVM.

Ben je ziek door corona dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Niet alleen als je werkt in Nederland, maar ook in het buitenland. Ben je op vakantie dan tellen de dagen waarop je ziek bent als ziektedagen en dus niet als vakantiedagen.

Wanneer jij door blootstelling op je werk besmet bent geraakt met het coronavirus, dan is er sprake van een beroepsziekte. Bij een beroepsziektezaak moet je als werknemer bewijzen dat je op het werk aan het coronavirus bent blootgesteld en dat jouw gezondheidsschade daardoor kan zijn veroorzaakt. Dat kun je doen als je besmet bent, maar je kunt ook al bewijsmateriaal verzamelen als je nog geen corona hebt.

Extra bewijsmateriaal verzamelen als je ziek bent:

 • Wanneer er klachten ontstaan, dan is het belangrijk dat je getest wordt en zelf ook een kopie van de uitslag van de test hebt, zodat je ook later kunt aantonen dat je daadwerkelijk met het coronavirus Covid-19 bent besmet;
 • Als te herleiden is door wie je besmet bent, bijvoorbeeld door stamonderzoek dan zou dat heel waardevol zijn. Daarmee kun je dan aantonen of je op je werk bent besmet of in privétijd;
 • Noteer de datum waarop je je ziek heb gemeld;
 • Vraag alle verslagen van de bedrijfsarts en andere artsen en paramedici op waarmee je in contact bent geweest in verband met de besmetting met het coronavirus. Als patiënt heb je recht op een kopie van je medisch dossier.
 • Vraag ook de bedrijfsarts om melding te doen van een beroepsziekte bij het NCvB. Bedrijfsartsen zijn verplicht beroepsziekten te melden, maar dit gebeurd vaak niet.

Bewijsmateriaal verzamelen als je nog niet ziek bent:

 • Leg vast in welk ziekenhuis/ zorginstelling je hebt gewerkt (bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst);
 • Leg vast op welke afdeling je werkzaam was (ook als dit een andere afdeling is dan gebruikelijk, bewaar bijvoorbeeld e-mails waarin je de opdracht krijgt op een bepaalde afdeling te werken);
 • Wanneer was je ingeroosterd? Bewaar je rooster, of schrijf in je agenda of een document op je computer welke diensten je draaide en hoe lang de diensten waren;
 • Geef aan wanneer je met Covid-19 patiënten heb moeten werken. Doe dit bijvoorbeeld in het document met je rooster of in je agenda;
 • Noteer welke persoonlijke beschermingsmiddelen je wanneer tot je beschikking had. Noteer het ook wanneer er op bepaalde dagen geen beschermingsmiddelen waren. Juist dan is de kans op besmetting groter;
 • Bewaar ook documenten (bijvoorbeeld mailings) waarin door de werkgever aangegeven wordt welke beschermingsmiddelen je wanneer moet gebruiken, welke andere hygiënemaatregelen gevolgd moeten worden en hoe lang je de beschermingsmiddelen per keer gebruikt. De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld, dus de data van de mailings/ briefings zijn belangrijk;
 • Noteer ook wanneer je onbeschermd hebt gewerkt met Covid-19 patiënten;
 • Vraag collega’s nu al of ze eventueel willen optreden als getuige. Noteer namen en telefoonnummers. Zij kunnen dan bevestigen of er bijvoorbeeld geen beschermingsmiddelen beschikbaar waren.

Daarnaast willen we je wijzen op het steunfonds van de stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Ben je zorgmedewerker, besmet geraakt met corona en ben je opgenomen (geweest) op de Intensive Care? Dan kun je aanspraak maken een eenmalige bijdrage. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door corona kunnen aanspraak doen op dit steunfonds. Meer informatie over dit steunfonds vind je hier

Let op: Het is belangrijk om als je nog leeft je werkgever aansprakelijk te stellen. Anders kunnen je nabestaanden geen aanspraak meer maken op het smartengeld dat jij krijgt. Bureau Beroepsziekten FNV kan je daarbij ondersteunen. Als je een aanvraag doet bij het steunfonds van de stichting ZWIC, dan kun je je werkgever ook nog aansprakelijk stellen via Bureau Beroepsziekten FNV. Meer hierover lees je in de vraag 'Wanneer moet ik mij aanmelden bij Bureau Beroepsziekten FNV?'

Bureau Beroepsziekten FNV ondersteunt leden van de FNV bij het verhalen van de financiële schade, die is ontstaan door een beroepsziekte. Wanneer jij besmet bent geraakt op je werk met het coronavirus, dan is er sprake van een beroepsziekte. 

Dit hoeft dit niet te betekenen dat je ernstig ziek wordt en ook financiële schade zult lijden. Op dit moment zal voor velen nog niet duidelijk zijn hoe het ziektebeeld zich ontwikkelt en of je ernstige klachten krijgt. Veel mensen herstellen, gelukkig, zonder ernstige klachten te krijgen.

Meld je aan bij Bureau Beroepsziekten FNV op het moment dat je ernstige klachten hebt, of zelfs opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Let op: Het is belangrijk om als je nog leeft je werkgever aansprakelijk te stellen. Anders kunnen je nabestaanden geen aanspraak meer maken op het smartengeld dat jij krijgt. Bureau Beroepsziekten kan je hierbij helpen. Je kunt je aanmelden via onze website. Je kunt ook bellen met Bureau Beroepsziekten FNV op 088 - 368 02 07 (maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur).

Bureau Beroepsziekten FNV zal je dan een brief sturen met informatie hoe je je werkgever alvast aansprakelijk kunt stellen en welke informatie belangrijk is om te verzamelen. Zie hiervoor ook de vraag: 'Corona is een beroepsziekte. Hoe kan ik aantonen dat ik op mijn werk besmet ben geraakt?'

Daarnaast willen we je wijzen op het steunfonds van de stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Ben je zorgmedewerker, besmet geraakt met corona en ben je opgenomen (geweest) op de Intensive Care? Dan kun je aanspraak maken een eenmalige bijdrage. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door corona kunnen aanspraak doen op dit steunfonds. Meer informatie over dit steunfonds vind je hier. Als je een aanvraag doet bij het steunfonds van de stichting ZWIC, kun je ook altijd nog je werkgever aansprakelijk stellen via Bureau Beroepsziekten FNV. 

Iemand in mijn naaste omgeving is (misschien) besmet

Je werkgever kan je verplichten om thuis te werken als je:

 • Niet ziek bent
 • In staat bent om te werken
 • Beschikt over de faciliteiten om thuis te werken

Wanneer je je huisgenoot intensief moet verzorgen, kun je een beroep doen op zorgverlof. Als een huisgenoot positief is getest, moet iedereen in het huishouden van de overheid thuisblijven. Ook als je zelf geen klachten hebt.

Het uitgangspunt is dat het laten uitvoeren van een test op vrijwillige basis is. Je werkgever mag je hiertoe niet verplichten. FNV is van mening dat jouw werkgever je ook niet indirect kan verplichten door middel van (dreigen met) stopzetten van de loonbetaling en/of opname van vakantiedagen. Het uitgangspunt is dat het risico bij de werkgever ligt en deze dan ook geen sanctie op mag leggen. Wij vinden dat je gewoon recht hebt op doorbetaling van je loon tijdens de quarantaine en tevens kun je niet verplicht worden om vakantiedagen op te nemen. Voor het geval je wel klachten hebt verwijzen we je naar de specifieke Q&A’s.

 • Ben je niet ziek en voel je je goed genoeg om te werken? Bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden om thuis te werken.
 • Is thuis werken onmogelijk, dan moet je werkgever over de periode waarin je in quarantaine zit je loon gewoon doorbetalen. Je werkgever kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.
 • Word je in die periode van quarantaine alsnog ziek, dan gelden de gewone regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte.

De werkgever mag je nooit verplichten om (eerder) uit quarantaine te komen als je in quarantaine  moet omdat je bijvoorbeeld in contact bent geweest met een besmet persoon mag . Wel is het sinds een recente wijziging van de rivm regels mogelijk om eerder uit quarantaine te komen. Daarvoor gelden een aantal regels. De RIVM richtlijnen zijn aangepast in die zin dat een werknemer met een cruciale functie die in contact is geweest met een besmet persoon en geen klachten heeft niet meer in quarantaine hoeft. Dit geldt alleen voor de werknemer die niet thuis kan werken en indien de werknemer bereid is tot een zelftest. Als de werknemer akkoord gaat met een zelftest en deze negatief is, dan is het niet meer nodig in quarantaine te gaan. De werkgever bepaalt samen met de OR welke functies cruciaal zijn en het moet ook worden opgenomen in de RI&E. Als werknemer kan je nooit verplicht worden een zelftest te doen. Indien je dat niet wil, moet je de quarantaine periode alsnog uitzitten.

 

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen