Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Besmetting met corona en werk

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over hoe jij je kunt beschermen. En ook wat jouw werkgever moet doen en laten om te zorgen dat jij veilig en gezond kunt werken.

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten

Mijn werkplek en corona
Beschermen tegen het coronavirus
Ik  ben (misschien) besmet met het coronavirus
Iemand in mijn naaste omgeving is (mogelijk) besmet

 

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Mijn werkplek en corona

Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. Maar als dat in jouw werk niet mogelijk is en er meer dan 100 mensen op jouw locatie werken, gelden de regels van het RIVM. Op dit moment adviseren zij om geen afdelingen, fabrieken of organisaties te sluiten als er meer dan 100 mensen naast elkaar werken. 

Je werkgever moet wel zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen, zoals het geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten. 

Je kunt ook met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan deurkrukken, toetsenborden of telefoons. Ook moet hij zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen vermenigvuldigen. Buiten een lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang dat bij het coronavirus is weten we nog niet. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.

Ter vergelijking de informatie van UMCG over normale griepvirussen: Op harde niet poreuze oppervlaktes kan een griepvirus 24 tot 48 uur overleven. Maar je kunt het beste 48 uur aanhouden. Op papier of kleding kan het 8 tot 12 uur overleven.

Het antwoord op deze vraag is niet simpel met ja of nee te beantwoorden. Dit hangt af van de situatie. Van belang daarbij is dat de verplichting een mondkapje te dragen een inbreuk is op de grondwettelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De werkgever moet zorgen dat de werkplek veilig is, onder meer door het geven van veiligheidsinstructies. Ook heeft iedere werkgever een wettelijk instructierecht. Op basis daarvan mag een werkgever redelijke instructies geven aan de werknemers. Afhankelijk van de situatie zou een mondkapjesplicht een redelijke instructie kunnen zijn om het risico op besmetting met het coronavirus te verminderen. 

Bij het nemen van maatregelen om veiligheidsrisico's voor de medewerkers te voorkomen of te beperken, moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat geldt ook voor de invoering van een mondkapjesplicht.  

De strategie van arbeidshygiëne heeft een vaste volgorde:

1. Bronmaatregelen: een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. 

2. Collectieve maatregelen: als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om het risico op coronabesmettingen te voorkomen. Denk aan thuiswerken, anderhalve meter afstand houden door looproutes in te stellen of kuchschermen.

3. Individuele maatregelen: als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. 

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen: als de eerste 3 maatregelen niet mogelijk zijn, moet de werkgever de werknemer gratis persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken, zoals mondkapjes.

Met andere woorden: pas als de eerste 3 maatregelen niet mogelijk zijn of niet afdoende zijn, kan een mondkapjesplicht een redelijke instructie zijn. Dit moet ook blijken uit de wettelijk verplichte Risico -Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). 

Ook vanwege het grondwettelijke aspect is een vereiste dat het dragen van een mondkapje noodzakelijk is. Dat betekent dat het dragen ervan alleen kan worden verplicht als de eerste 3 maatregelen niet mogelijk zijn of niet afdoende. Bovendien moet het dragen van een mondkapje effectief zijn, dus daadwerkelijk bescherming bieden. Het moet ook proportioneel zijn. Dat betekent dat in een individueel geval het belang van een werknemer om geen mondkapje te dragen zwaarder kan wegen. Zo kan in individuele gevallen het dragen van een mondkapje medisch gezien extra belastend zijn, neem dan contact op met de bedrijfsarts. 

Wanneer  de werkgever een mondkapjesplicht wil invoeren, dan heeft de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) instemmingsrecht.

Nee dat mag niet. Niemand is verplicht een coronatest te ondergaan. Dat zou een inbreuk betekenen op grondrechten als de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet) en de lichamelijke integriteit (artikel 11 Grondwet). Een dergelijke inbreuk is alleen toegestaan als de wet daarin voorziet. Een dergelijke wettelijke grondslag is er nu niet. Ook het wetsvoorstel voor de tijdelijke coronawet voorziet niet in zo’n grondslag.

Nee, dat mag niet. Het is een ontoelaatbare inbreuk op je grondrechten. Je kunt hierbij denken aan het recht op privacy, het recht om zelf te bepalen wat er met je lichaam gebeurt en het verbod op discriminatie. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Je lichaamstemperatuur is een medisch gegeven en daarom privacygevoelige informatie. De AVG is van toepassing als je werkgever of een apparaat je temperatuur registreert. Hier zal bijna altijd sprake van zijn, omdat deze informatie nodig is om te bepalen of je wel of niet binnen mag komen. In het puur theoretische geval dat je lichaamstemperatuur wordt opgenomen en er verder niks mee wordt gedaan, dan geldt de AVG niet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de AVG handhaven en kan dan niks doen. Ook dan geldt echter dat je werkgever je temperatuur niet mag opnemen. Hij schendt hiermee je grondrechten en dat mag niet.

Gegevens over je gezondheid
Je werkgever mag geen vragen stellen over je gezondheid en hij mag ook geen medische keuring doen. Dit doet je werkgever wel als hij je lichaamstemperatuur opneemt. Je werkgever krijgt hiermee informatie over je gezondheid en dit mag dus niet. We hebben er geen bezwaar tegen als je temperatuur wordt opgenomen door een bedrijfsarts bij een medische indicatie en de uitslag alleen met jou wordt gedeeld. Als de bedrijfsarts je temperatuur meet, dan zijn er genoeg waarborgen voor je gezondheid en privacy. De bedrijfsarts kan bovendien aanvullende vragen stellen om het juiste advies te geven.

Schijnveiligheid
Het opnemen van de temperatuur aan de poort geeft schijnveiligheid. Dat is gevaarlijk. Een verhoging hoeft namelijk niet te wijzen op besmetting met het coronavirus. Het kan ook zijn dat iemand van nature een hogere lichaamstemperatuur heeft of een half uurtje hard heeft gefietst. Een corona-infectie gaat niet altijd gepaard met verhoging of koorts. Er kunnen dus besmette werknemers worden doorgelaten en niet besmette werknemers kunnen naar huis worden gestuurd.

Preventie
Zoals gezegd geeft het temperaturen aan de poort schijnveiligheid. Belangrijker, naast de oproep aan werknemers om in geval van klachten thuis te blijven, is het nemen van preventieve maatregelen op het werk. Zoals afstand houden, handen wassen en de overige hygiënemaatregelen in acht nemen.

Heb je last van milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden), blijf dan thuis. De regering adviseert sowieso om zo veel mogelijk thuis te werken. Overleg daarom met je werkgever of thuiswerken mogelijk is en maak hier verdere afspraken over. Je werkgever moet zorgen dat je een veilige en gezonde werkplek hebt en maatregelen nemen die de kans op besmetting reduceren. Doet hij dat niet, dan kun je hem hierop aanspreken. 

Het is niet verstandig zomaar weg te blijven van je werk. Dit kan als ‘werkweigering’ worden opgevat. Als de werkgever vindt dat je niet kunt thuiswerken en hij aan alle voorwaarden – veilige en gezonde werkplek – heeft voldaan, dan kun je verplicht worden naar je werk te komen. 

Beschermen tegen het coronavirus

Je werkgever moet ervoor zorgen dat je veilig kunt werken in een veilige omgeving. Ook als je voor je werk bij mensen over de vloer komt. Als dat in jouw beroep het geval is, moet je werkgever van te voren checken of er daar mensen zijn met klachten. Je werkgever moet afspraken maken met de klanten over de hygiëne maatregelen, zodat jij een veilige werkplek hebt. Hebben mensen klachten? Spreek dan met je werkgever af dat je alleen spoedeisende werkzaamheden doet. Als je twijfelt aan de maatregelen van je werkgever, kun je overleggen met de bedrijfsarts of de or/pvt (als die in jouw organisatie/bedrijf aanwezig is).

De klanten bij wie je werkt moeten ook de hygiëne maatregelen van het RIVM naleven. Vraag de klant bijvoorbeeld of hij/zij in een andere ruimte wil gaan zitten, zodat je in elk geval 1,5 meter afstand houdt. Moet je samen met een collega iets doen, neem ook dan de hygiëne maatregelen in acht. Maak als dat mogelijk is je handen schoon voor en na een taak die je samen doet. 

Je werkgever moet zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en ervoor zorgen dat je veilig kunt werken in een veilige omgeving. Hij moet dus ook voldoende hygiënemaatregelen nemen. Maak niet alleen toiletten en deurklinken schoon, maar ook gereedschap. Zeker als dit door verschillende mensen gebruikt wordt. Daarnaast moet de werkgever het werk zo organiseren dat je zo veel mogelijk 1,5 meter afstand kunt houden. Denk bijvoorbeeld aan het pauzes houden in shifts. 

Ook jij als werknemer moet je houden aan de richtlijnen van het RIVM. Ga dus niet naar je werk als je verkoudheidsklachten hebt, zoals hoesten, niezen, keelpijn, loopneus of verhoging. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft. Medewerkers in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd.

Als het op je werk onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wees dan extra streng op de hygiënemaatregelen van het RIVM:

 • Was voor en na de klus die je met een collega doet allebei je handen met water en zeep. Maak ook het gereedschap dat je hebt gebruikt na afloop schoon.
 • Werk zoveel mogelijk in dezelfde teams, zodat je niet telkens met anderen in contact komt.
 • Spreek elkaar aan als iemand de richtlijnen niet volgt. Meld problemen bij je leidinggevende. Wanneer die onvoldoende maatregelen neemt, meld dit dan bij de or/ pvt (indien aanwezig).

Heb je twijfel over de gezondheidsrisico’s? Neem dan contact op met je bedrijfsarts. 

Inmiddels zijn er meerdere protocollen die tot stand zijn gekomen in sectoren:

Voor zover nu bekend verlopen besmettingen voornamelijk via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter). Overdracht via besmette materialen en (in)direct contact is ook wel beschreven, maar lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. Wordt er volgens de voor de sector geldende schoonmaakprotocollen gewerkt, dan mag je ervan uitgaan dat het risico op besmetting klein is.

Het is voor schoonmakers in elk geval belangrijk handschoenen te dragen. Je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Maar als je wondjes hebt, kan het virus via die wondjes in je bloed terecht komen en kun je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Ook als je handschoenen aan hebt. De werkgever moet deze handschoenen verstrekken. Was je handen of gebruik handdesinfectie, nadat je je handschoenen hebt uitgedaan. Bij het uitdoen van je handschoenen kunnen je handen namelijk in contact komen met de buitenkant van je handschoenen.   

Ons advies is hetzelfde als dat je kunt vinden op de site van het RIVM: vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze richtlijn van het RIVM is leidend.

Het uitganspunt is dat iedereen zijn eigen werk kan doen met voldoende bescherming, dus ook wanneer je tot een risicogroep behoort.

Ook wanneer je tot een risicogroep behoort, een kwetsbare werknemer bent, kun je je eigen werk blijven doen, zolang er volgens de richtlijnen van het RIVM gewerkt wordt en met goede toepassing (en het voldoende beschikbaar zijn) van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of fysieke barrières (bijvoorbeeld schermen zoals in supermarkten en taxi’s).

Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wél een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet mogelijk is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om, na een goede risico-inschatting, werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden. Het gaat hier om maatwerk, waarbij individuele gezondheidsfactoren, de inhoud van het werk en de werkomstandigheden het vertrekpunt vormen. Ga in overleg met je werkgever wat in jouw situatie mogelijk is. Neem bij twijfel contact op met de bedrijfsarts.

Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met COVID-19, het nieuwe coronavirus. Ook is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijking door infectie met het nieuwe coronavirus, voor zover bekend.

Mogelijk zal een COVID-19-infectie bij een zwangere wel ernstiger kunnen verlopen, net als sommige andere luchtweginfecties. Redenen hiervoor zijn het optreden van koorts en het risico op het ontstaan van complicaties zoals een longontsteking. Dit geldt met name voor het derde trimester (>28 weken) van de zwangerschap, omdat door de groeiende buiken de longcapaciteit verkleint. Dit geldt dus niet alleen voor COVID-19-infecties maar ook voor andere luchtweginfecties.

Werkgevers moeten hier rekening mee houden en er moet aandacht zijn voor specifieke risico’s die met de zwangerschap te maken hebben.

In Nederland worden zwangere vrouwen dus niet beschouwd als medisch kwetsbare werknemers of als een risicogroep. Omdat ook een andere infectie een zwangerschap nadelig kan beïnvloeden, moet alles in het werk worden gesteld om de kans op (onbeschermde) blootstelling aan wat voor infectieziekte dan ook te voorkomen.

Het advies is voor zwangere vrouwen, net als voor iedereen, om goed je handen te wassen en zoveel mogelijk afstand tot andere mensen te bewaren om besmetting te voorkomen.

Werk jij nog en ben je zwanger? Dan gelden dezelfde richtlijnen voor werk en zwangerschap die altijd gelden. Dat betekent dat je recht hebt op onder andere extra pauzes, aanpassing van je werk of je werkomstandigheden als dat nodig is. Ook hoef je niet meer over te werken en onregelmatige of nachtdiensten te draaien. In sectoren waar de druk nu oploopt zoals in de zorg is het goed om hier op te letten om overbelasting tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op onze werk & inkomenpagina over zwangerschap.

Wij sluiten ons aan bij het advies van het RIVM: werk zo veel mogelijk thuis. Overleg met je werkgever of thuiswerken mogelijk is. Als je (milde) gezondheidsklachten hebt, moet je sowieso thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Doe altijd dit:

 • Houd afstand van elkaar (anderhalve meter)
 • Was je handen grondig en regelmatig.
 • Hoesten en niezen? Altijd in de binnenkant van je elleboog. Nooit in je hand of in de lucht.
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes en gooi die weg na 1 keer gebruik.
 • Geen handen schudden.

Hiermee bescherm je je ook tegen virussen waardoor je griep of verkoudheid kunt oplopen.

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden. Als je werkgever je vraagt zelf beschermingsmateriaal te kopen, kun je die na afloop declareren. 

In het algemeen moet je werkgever al het mogelijke doen om besmetting te voorkomen. Werk als het kan thuis. Kan dit niet, zorg dan voor een goede hygiëne op de werkplek en zorg waar het kan, dat je 1.5 meter afstand houdt van je collega's. 

Daarnaast moet je werkgever zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, geldt: blijf thuis. Sinds 23 maart is deze regel zelfs aangescherpt: is er iemand in je huishouden met klachten? Dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Ook als je zelf geen klachten hebt. Deze regel geldt niet als je een cruciale beroep hebt of verantwoordelijk bent voor vitale processen. Dan moet je in de gaten houden wanneer je zelf ziek wordt.

Werk als het kan thuis. Het is niet in alle functies mogelijk om thuis te werken. Dan moet je werkgever op de werkplek waar mogelijk maatregelen nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Met je werkgever kun je in gesprek gaan over extra aandacht voor de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan:

 • Direct na aankomst je handen wassen met water en zeep.
 • Deurkrukken, toetsenborden of telefoons.
 • Hygiënemaatregelen bekend maken binnen het bedrijf.
 • Instructie hoe de handen te wassen.
 • Zorg dat je in de kantine niet dicht bij je collega's zit, door bijvoorbeeld de tafels verder uit elkaar te zetten.
 • Probeer werktijden te spreiden, waardoor er niet te veel mensen tegelijk aan het werk zijn. Werkgevers mogen binnen redelijke grenzen en in overleg de werktijden aanpassen.
 • Ook pauzetijden kunnen gespreid worden, waardoor niet te veel mensen tegelijk in de kantine aanwezig zijn.

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Dat betekent dat hij maatregelen moet nemen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De kosten voor eventuele middelen zoals zeep en papieren handdoekjes zijn voor rekening van de werkgever. Vraagt je werkgever om zelf middelen te kopen, dan moet hij die kosten aan je vergoeden.

Je mag je werk alleen onderbreken en deze onderbreking voortzetten als je vindt dat er sprake is van ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen. Je moet de situatie dus zelf beoordelen aan de hand van je kennis en ervaring. Als je je werk onderbreekt, dan moet je dit direct melden bij je leidinggevende of werkgever, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om weer veilig je werk te kunnen doen.  Het recht om je werk te onderbreken bij ernstig gevaar staat in artikel 29 van de Arbowet. Dit recht heeft elke individuele werknemer en daarom kan het oordeel of er sprake is van ernstig gevaar van persoon tot persoon verschillen. Het ernstige gevaar moet bovendien acuut zijn. Dit betekent dat het ernstige gevaar zich voordoet terwijl je aan het werk bent en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) niet tijdig kan optreden. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wanneer je vindt dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen, dan kun je altijd een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over een onveilige situatie. Ook de ondernemingsraad kan deze melding doen.

Er is geen direct ernstig gevaar als je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekte verschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met je werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter. Als je twijfelt, neem dan contact op met de bedrijfsarts.

Ja, er zijn verschillende afspraken en protocollen die het veiligheidsbeleid binnen bedrijven regelen.

 • Riscio-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een zogenaamde risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken. Niet ieder bedrijf heeft (al) een RI&E.
 • Algemene Handreiking Covid-19. Naar aanleiding van corona hebben werkgevers- en werknemersorganisaties nu een vanuit de SER en Stichting van de Arbeid, Algemene Handreiking Covid-19 opgesteld. Bedrijven kunnen de informatie en adviezen uit deze algemene handreiking gebruiken om te inventariseren op welke manier zij het risico op besmetting met corona aan kunnen pakken om het bedrijf veilig te maken. Op basis deze handreiking kunnen zij voor het risico ‘corona-besmetting’ hun eigen RI&E aanpassen, of deze gebruiken als startpunt voor het maken van een RI&E.
 • Sectorprotocollen. Ook zijn er in de verschillende sectoren die hun eigen protocol hebben opgesteld. Een sectorprotocol geeft voor de eigen sector aan welke maatregelen genomen moeten worden om de herstart veilig te laten verlopen, zodat de kans op virusbesmetting op en rond het werk zo goed mogelijk wordt beheerst, daarbij rekening houdend met de 1.5 meter economie. Een sectorprotocol heeft geen wettelijk grondslag: er is geen wet in Nederland die zegt dat sectoren een protocol moeten hebben en waaraan zo’n protocol moet voldoen.

Ik ben (misschien) besmet met het coronavirus

Nee, je werkgever of manager mag je niet verplichten om naar je werk te komen. Dat is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens de richtlijnen van het RIVM moet je thuis blijven bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.In deze bijzondere situatie mag je werkgever je naar huis sturen als je op je werk verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont.

Nee, je bent niet verplicht om je werkgever te vertellen dat je corona hebt. Dit is inbreuk op je privacy. Laat wel aan de bedrijfsarts weten dat je corona hebt. Daarnaast voert de GGD bron- en contactonderzoek uit volgens de richtlijnen van het RIVM.

Ben je ziek door corona dan gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Niet alleen als je werkt in Nederland, maar ook in het buitenland. Ben je op vakantie dan tellen de dagen waarop je ziek bent als ziektedagen en dus niet als vakantiedagen.

Wanneer jij door blootstelling op je werk besmet bent geraakt met het coronavirus, dan is er sprake van een beroepsziekte. Bij een beroepsziektezaak moet je als werknemer bewijzen dat je op het werk aan het coronavirus bent blootgesteld en dat jouw gezondheidsschade daardoor kan zijn veroorzaakt. Op dit moment is er nog niet bekend of het ook blijvende gezondheidsschade veroorzaakt. Ook al ben je nog niet ziek, dan kun je nu al starten met het verzamelen van bewijsmateriaal. Denk daarbij aan de volgende zaken.

Bewijsmateriaal verzamelen als je nog niet ziek bent:

 • Leg vast in welk ziekenhuis/ zorginstelling je hebt gewerkt (bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst);
 • Leg vast op welke afdeling je werkzaam was (ook als dit een andere afdeling is dan gebruikelijk, bewaar bijvoorbeeld e-mails waarin je de opdracht krijgt op een bepaalde afdeling te werken);
 • Wanneer was je ingeroosterd? Bewaar je rooster, of schrijf in je agenda of een document op je computer welke diensten je draaide en hoe lang de diensten waren;
 • Geef aan wanneer je met Covid-19 patiënten heb moeten werken. Doe dit bijvoorbeeld in het document met je rooster of in je agenda;
 • Noteer welke persoonlijke beschermingsmiddelen je wanneer tot je beschikking had. Noteer het ook wanneer er op bepaalde dagen geen beschermingsmiddelen waren. Juist dan is de kans op besmetting groter;
 • Bewaar ook documenten (bijvoorbeeld mailings) waarin door de werkgever aangegeven wordt welke beschermingsmiddelen je wanneer moet gebruiken, welke andere hygiënemaatregelen gevolgd moeten worden en hoe lang je de beschermingsmiddelen per keer gebruikt. De richtlijnen van het RIVM worden regelmatig bijgesteld, dus de data van de mailings/ briefings zijn belangrijk;
 • Noteer ook wanneer je onbeschermd hebt gewerkt met Covid-19 patiënten;
 • Vraag collega’s nu al of ze eventueel willen optreden als getuige. Noteer namen en telefoonnummers. Zij kunnen dan bevestigen of er bijvoorbeeld geen beschermingsmiddelen beschikbaar waren.

Extra bewijsmateriaal verzamelen als je ziek bent:

 • Wanneer er klachten ontstaan, dan is het belangrijk dat je getest wordt en zelf ook een kopie van de uitslag van de test hebt, zodat je ook later kunt aantonen dat je daadwerkelijk met het coronavirus Covid-19 bent besmet;
 • Als te herleiden is door wie je besmet bent, bijvoorbeeld door stamonderzoek dan zou dat heel waardevol zijn. Daarmee kun je dan aantonen of je op je werk bent besmet of in privétijd;
 • Noteer de datum waarop je je ziek heb gemeld;
 • Vraag alle verslagen van de bedrijfsarts en andere artsen en paramedici op waarmee je in contact bent geweest in verband met de besmetting met het coronavirus. Als patiënt heb je recht op een kopie van je medisch dossier.
 • Vraag ook de bedrijfsarts om melding te doen van een beroepsziekte bij het NCvB. Bedrijfsartsen zijn verplicht beroepsziekten te melden, maar dit gebeurd vaak niet.

Daarnaast willen we je wijzen op het steunfonds van de stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Ben je zorgmedewerker, besmet geraakt met COVID-19 en ben je opgenomen (geweest) op de Intensive Care? Dan kun je aanspraak maken een eenmalige bijdrage. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door COVID-19 kunnen aanspraak doen op dit steunfonds. Bekijk verdere informatie en het aanvraagformulier

Tot slot: Besef dat je je bij leven aansprakelijk moet stellen. Bureau Beroepsziekten FNV kan je daarbij ondersteunen. Een aanvraag bij het steunfonds van de stichting ZWIC staat los van het eventueel aansprakelijk stellen van de werkgever via Bureau Beroepsziekten FNV.  Meer hierover lees je in de vraag 'Wanneer moet ik mij aanmelden bij Bureau Beroepsziekten FNV?'

Bureau Beroepsziekten FNV ondersteunt leden van de FNV bij het verhalen van de financiële schade, die is ontstaan door een beroepsziekte. Wanneer jij besmet bent geraakt op je werk met het coronavirus COVID-19, dan is er sprake van een beroepsziekte.

Dit hoeft dit niet te betekenen dat je ernstig ziek wordt en ook financiële schade zult lijden. Op dit moment zal voor velen nog niet duidelijk zijn hoe het ziektebeeld zich bij jou ontwikkeld en of je ernstige klachten krijgt. Veel mensen herstellen, gelukkig, zonder ernstige klachten te hebben gehad.

Meld je aan bij Bureau Beroepsziekten FNV op het moment dat je ernstige klachten hebt of zelfs opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Let op: Het is belangrijk om bij leven je werkgever aansprakelijk te stellen, anders kunnen je nabestaanden geen aanspraak meer maken op smartengeld dat namens u kan worden gevorderd. Bureau Beroepsziekten kan je hierbij helpen. Je kunt je aanmelden via onze website. Ook is het mogelijk telefonisch contact op te nemen met Bureau Beroepsziekten FNV op 088 - 368 02 07. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur. Met uitzondering van de feestdagen.

Bureau Beroepsziekten FNV zal je dan een brief toesturen met informatie hoe je je werkgever alvast aansprakelijk kunt stellen en de verjaring kunt stuiten en welke informatie belangrijk is om al te verzamelen. Zie hiervoor ook de vraag: 'COVID-19 als beroepsziekte. Wat kan ik nu al doen?'

Daarnaast willen we je wijzen op het steunfonds van de stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC). Ben je zorgmedewerker, besmet geraakt met COVID-19 en ben je opgenomen (geweest) op de Intensive Care? Dan kun je aanspraak maken een eenmalige bijdrage. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden door COVID-19 kunnen aanspraak doen op dit steunfonds. Bekijk verdere informatie en het aanvraagformulier. Een aanvraag bij het steunfonds van de stichting ZWIC staat los van het eventueel aansprakelijk stellen van de werkgever via Bureau Beroepsziekten FNV. 

Iemand in mijn naaste omgeving is (misschien) besmet

Je werkgever kan je verplichten om thuis te werken als je:

 • niet ziek bent;
 • in staat bent om te werken;
 • beschikt over de faciliteiten om thuis te werken.

Wanneer je je huisgenoot intensief verzorgd moet worden, kun je een beroep doen op zorgverlof. Als een huisgenoot klachten heeft, moet iedereen in het huishouden van de overheid thuisblijven. Ook als je zelf geen klachten hebt. Deze regel geldt niet als je een cruciale beroep hebt of verantwoordelijk bent voor vitale processen. Dan moet je in de gaten houden wanneer je zelf ziek wordt.

 • Ben je niet ziek en voel je je goed genoeg om te werken? Bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden om thuis te werken.
 • Is thuis werken onmogelijk, dan moet je werkgever over de periode waarin je in quarantaine zit je loon gewoon doorbetalen. Je werkgever kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen.
 • Word je in die periode van quarantaine alsnog ziek, dan gelden de gewone regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte.

 

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen