Volgens de Arbowet heb je recht op een veilige en gezonde werkplek. Je werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Zo word jij niet ziek van je werk en krijg je geen bedrijfsongeval. Wat zijn jouw rechten en plichten en wat moet je werkgever doen?

Je werkgever moet:

 • Je beschermen tegen risico’s op het werk.
 • Je persoonlijke beschermingsmiddelen geven (bijvoorbeeld tegen gehoorbeschadiging) en goed gereedschap.
 • Je informeren over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) Daarin staan de risico’s die je loopt op je werk en welke maatregelen er zijn om de risico’s te verkleinen.
 • De oorzaken voor psychosociale arbeidsbelasting voorkomen. PSA komt vaak door: werkstress, pesten, agressie, intimidatie en discriminatie.
 • Je een (periodiek) gezondheidskundig onderzoek aanbieden.
 • Je bij ziekte laten begeleiden door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is ook bereikbaar bij vragen over gezondheid en veiligheid op de werkplek. Ook heb je recht op een second opinion, als je het niet eens bent met de bedrijfsarts.
 • Je laten praten met een preventiemedewerker. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken in je bedrijf.

Je moet zelf

 • Zorgen voor je eigen veiligheid en gezondheid en die van je collega’s.
 • Hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken.
 • De veiligheidsinstructies opvolgen. Bijvoorbeeld als je met gevaarlijke stoffen werkt.
 • Het melden bij je werkgever of leidinggevende als je een gevaar ziet voor jouw veiligheid of gezondheid.
 • Zo nodig cursussen volgen over gezond en veilig werken.
 • Bij acuut en ernstig gevaar mag je je werk onderbreken.

Wat staat er in de Arbowet?

In de Arbowet staan regels om te voorkomen dat je ziek wordt van je werk of een bedrijfsongeval krijgt. Iedereen moet zich aan de Arbowet houden. De Arbowet is een kaderwet. Er staan dus alleen maar algemene regels in. In het Arbobesluit en de Arboregeling worden de algemene regels uitgewerkt.

Arbobesluit

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin staan de regels voor jou en je werkgever om arbeidsrisico's tegen te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een arbobesluit voor gevaarlijke stoffen, lawaai, werken met een beeldscherm. Deze regels zijn verplicht.

Arboregeling 

De Arboregeling is nog iets uitgebreider dan het Arbobesluit. Hierin staan concrete voorschriften voor veilig en gezond werken. Zo is er een arboregeling over hoe de arbodienst zijn werk moet doen. En ook een over beroepsziekten en melding van ongevallen. 

De Arbowet geeft werkgevers en werknemers veel ruimte om zelf gezond en veilig werken in te vullen. In de wet staan alleen richtlijnen. Bedrijven en sectoren kunnen in een arbocatalogus vastleggen welke maatregelen zij nemen voor gezond en veilig werken. Veel sectoren hebben een arbocatalogus. Kijk op arboportaal.nl of er een voor jouw sector is.

Het Arbo-Adviespunt

Heb je een vraag over Gezond en Veilig Werk? Bijvoorbeeld over bedrijfsongevallen, fysieke belasting, RSI of veiligheid? Bel het Arbo-Adviespunt, maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 13.00 uur.

WORD LID EN STA STERKER IN JE (WERK)SCHOENEN

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.