Wat is hybride werken?

Tijdens de coronacrisis moesten Nederlanders massaal thuiswerken. Nu werken we een dag thuis, dan weer op kantoor of in een werkhub. Dit wisselen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk heet hybride werken. Het uitgangspunt is dat je de activiteiten die je op een dag moet doen als uitgangspunt neemt voor de werkplek en -tijd die je kiest. In onze handige brochure vind je informatie over je rechten en wat je van de werkgever mag verwachten.

Download brochure Thuiswerken

Kenmerken zijn flexibele werktijden en -plekken, verminderde reistijden en werk dat zich gemakkelijker kan laten combineren met privéverplichtingen. Dat ook meteen de uitdaging, want werk en privé kan door elkaar heen gaan lopen, dit kan onwenselijk zijn en vraagt om afspraken met je werkgever.

Waarom hybride werken?

Hybride werken is populair: het kan voordelen bieden voor zowel de werknemer als de werkgever.

 • Werk-privébalans: De flexibiliteit van werkplek en werktijden maakt het mogelijk om tijd beter te benutten en werk- en privétaken makkelijker te combineren. Denk bijvoorbeeld aan tijd voor je kinderen, mantelzorg en sport.
 • Efficiënter werken: Veel mensen die thuiswerken kunnen, afhankelijk van hun gezins- en leefsituatie, zich beter concentreren en krijgen meer gedaan in minder tijd. Handig voor jou en je werkgever! 
 • Werkgeluk: Deel je werktijd en -plek in zoals je wenst. Je hebt dan meer zeggenschap. Dit kan positief zijn voor het te ervaren werkgeluk en ben je productiever.
 • Duurzaamheid: Door minder reisbewegingen, bijvoorbeeld naar kantoor of klant, draag je bij aan een duurzamere samenleving. 

Willen we wel hybride werken?

We wisselen regelmatig van werkplek en dat biedt voordelen, maar willen we wel hybride werken? En wat zijn dan de wensen? Daar is de afgelopen tijd veel onderzoek naar gedaan.

 • Uit onderzoek van I&O research blijkt dat mensen die hun werk (deels) thuis kunnen doen graag meer dan de helft (61%) van hun werkweek thuis uitvoeren. 41% geeft aan in de toekomst minder vaak of helemaal niet meer te willen reizen. 
 • Ook de FNV deed in januari 2022 onderzoek onder haar leden. Daaruit bleek dat ruim 9 op de 10 (92%) werknemers die de afgelopen twee jaar thuiswerkten meer zeggenschap wensen over de plek waar ze werken. 
 • Rijksambtenaren noemen in dit onderzoek flexibiliteit en tijdsbesparing belangrijke voordelen van hybride werken. Het grootste nadeel vinden ze het afnemen van contact en verbinding met collega’s. Werk en privé scheiden vinden ze niet gemakkelijk.
 • In hetzelfde onderzoek wil 91% zelf kunnen bepalen of men vanuit huis werkt. Wel vindt 72% het belangrijk dat er een fysieke werkplek op kantoor is. Meer dan de helft (63%) verwacht slechts één of twee keer per week op kantoor te gaan werken.

Heeft hybride werken geen nadelen?

Mensen zijn sociale wezens en gedijen het beste in een sociale omgeving. Alleen thuis werken kan een eenzaam, geïsoleerd gevoel geven. Door onvoldoende contact met collega’s mis je steun op momenten dat je onzeker bent of belangrijke beslissingen moet nemen. 

Soms vervaagt de scheidslijn tussen werk en privé met langere werkdagen als gevolg. Door het vervagen van de grenzen tussen werk en privé kan een drang tot overcompensatie ontstaan, ook wel bekend als het flexibiliteitsparadox. Mensen hebben dan de neiging om juist meer te werken om de vrijheid die ze hebben om privézaken tijdens werktijd te regelen te verantwoorden naar zichzelf.

Deze valkuilen kunnen leiden tot een hogere werkdruk, verminderde motivatie, lagere concentratie en een productiviteitsdip. Welke invulling van hybride werken bij jou past is dan ook persoonlijk. Wat de één prettig vindt, veroorzaakt voor de ander stress en eenzaamheid. 

Heb ik recht om hybride te werken?

Tijdens de coronacrisis moesten veel mensen verplicht thuis werken. Nu willen steeds meer mensen thuis blijven werken en hun thuiswerkplek combineren met bijvoorbeeld kantoor. Is wat tijdens de lockdown een plicht was nu een recht geworden?

Werk je bij een bedrijf met meer dan 10 werknemers? Dan kun je jouw werkgever vragen het werk beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Daarvoor is de Wet flexibel werken (Wfw) in het leven geroepen. Op basis van deze wet kun je een verzoek indienen voor aanpassing van de arbeidsduur, de werktijden en de arbeidsplaats. Meer over de Wfw en een voorbeeldverzoek vind je hier

Op 1 april 2022 bracht de SER een advies uit over een aanpassing van de Wet flexibel werken. De SER geeft aan dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over waar ze werken, behalve als dat (om bedrijfstechnische redenen) niet kan. De FNV zet zich daarom in om deze zeggenschap van werknemers over waar ze werken collectief (in cao’s) te regelen.

Hybride werken goed organiseren

Wil je succesvol hybride werken? Dan is het belangrijk dat de werkgever rekening houdt met zowel de fysieke, digitale als mentale werkomgeving. Kan je leidinggevende managen op afstand? Heb je je eigen werkstijl voldoende aangepast aan flexibeler werken en kun je je eigen (werk)grenzen goed bewaken?

Het gaat niet alleen over jouw eigen werkplek en jouw werktijden. Het gaat ook over de manier waarop je samenwerkt met collega’s en klanten. Kun jij jouw werk thuis goed uitvoeren en verlopen processen dan nog optimaal? Overleg en afstemming met je werkgever of leidinggevende is daarom cruciaal om er een succes van te maken.

Onderdeel van de afspraken met je werkgever zijn uiteraard de inrichting van je werkplek en je thuiswerkvergoeding. Ook als je thuiswerkt heeft je werkgever de plicht om een goede werkplek te bieden. Daarover hebben we een aparte brochure gemaakt. De SER adviseert om te zorgen voor een passende thuiswerkvergoeding die bijgesteld moet worden zodra de kosten stijgen.

Wellicht moet je werkgever ook een aantal zaken verbeteren om hybride werken goed te faciliteren. In het onderzoek door TNO in opdracht van de overheid kwamen de volgende zaken naar voren die werkgevers moeten regelen om hybride werken mogelijk te maken:

 • Hybride vergadermogelijkheden: combinatie digitaal en fysiek
 • Duidelijke regels en afspraken over wanneer we als team of afdeling tegelijk op kantoor zijn
 • Een budget om werkplekvoorzieningen aan te schaffen voor de thuiswerkplek

Hieruit blijkt dat de invulling van hybride werken een goede afstemming tussen werkgever en werknemer vraagt. In cao-onderhandelingen worden daarom ook steeds vaker afspraken over de thuiswerkplek en hybride werken gemaakt.

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

WORD LID EN STA STERKER IN JE (WERK)SCHOENEN

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.