De grootste successen: zij zagen hun loon al stijgen

Staken en actievoeren loont

Als jij meedoet, gaan we winnen en lukt het ons om de lonen te verhogen. De vakbond groeit. Dat in actie komen loont, zie je hieronder. Deze cao's zijn qua loon en voorwaarden enorm verbeterd. Dit soort successen zijn alleen te realiseren wanneer collega's solidair zijn en sámen een vuist maken. Kom ook in actie want jij verdient beter.

December

Buschauffeurs en trambestuurders in de regio Den Haag gaan de komende 2,5 jaar ruim 23% meer verdienen. Dat hebben vakbond FNV en de Haagse stadsvervoerder HTM met elkaar afgesproken. Voor beginnende buschauffeurs en trambestuurders gaat het loon per 1 januari zelfs al met 15% omhoog.

Lees verder

De stemming over het onderhandelingsresultaat voor de leden in drinkwatersector is gesloten en gevalideerd. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen bijna 7000 medewerkers, vast en flex, een mooie loonsverhoging. 

Lees verder

Werknemers van Energie Netwerkbedrijven, zoals Alliander, Enexis en Stedin, krijgen de komende anderhalf jaar een loonsverhoging van in ieder geval 10%. Dat is het onderhandelingsresultaat van vakbond FNV met de werkgevers. Bovendien zijn er afspraken gemaakt over een minimumloon van tenminste 16 euro bruto per uur.

Lees verder

Het akkoord dat vakbonden en werkgevers bereikten over een nieuwe cao Huisartsenzorg is door een zeer ruime meerderheid (bijna 80%) van de FNV-leden omarmd. De afspraken, bereikt na intensieve onderhandelingen met werkgevers, behelzen flinke verbeteringen op het gebied van loon, verlofregelingen en duurzame inzetbaarheid. Zo gaan medewerkers er gemiddeld ruim 10% op vooruit tijdens de looptijd van deze 1,5-jarige cao die op 1 januari ingaat.

Lees verder

November

Medewerkers van sportbonden en sportorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Wandelbond en de KNVB, krijgen de komende twee jaar een fikse loonsverhoging van ruim 13%. Dat heeft FNV Sport en Bewegen -samen met CNV en de Unie- afgesproken met de werkgevers. Het gaat om het hoogste percentage ooit dat binnen de sector sport is afgesproken.

Lees verder

Vakbonden FNV en CNV hebben een resultaat bereikt voor een nieuwe 2,5-jarige cao voor Doe-Het-Zelf-medewerkers. De loonstijging per 2024: tussen de 7,7 en 13% in het nieuwe jaar. Daarna stijgen de lonen mee met de verhoging van het wettelijk minimumloon. De 75% zondagstoeslag blijft nog 2 jaar, de ziektedagen verdwijnen.

Lees verder

Een overgrote meerderheid van maar liefst 96% is akkoord met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Groningen Airport Eelde. De afspraken worden daarom omgezet naar de nieuwe cao. Deze gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.

Lees verder

De loongebouwen stijgen in 2024 met gemiddeld 19% ten opzichte van 2023. In 2025 stijgen de lonen nog een keer. Ze zijn dan gemiddeld 33% hoger ten opzichte van 2023.

Lees verder

Met 9,25% meer loon in 2024 en historische werkdrukafspraken.

Lees verder

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao IKEA. Belangrijke afspraak is de stijging van het loon met 7,6%. Hierdoor is het minimumloon per 1 april 2023 €14,25. De cao heeft een looptijd van 15 maanden en geldt voor ongeveer 6.850 medewerkers bij IKEA en Inter IKEA Systems. 

Lees verder

Op 3 november bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024.

Lees verder

Oktober

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt voor een cao met de werkgeversorganisatie voor ambachtelijke bakkerijen (NBOV). Dit na een roerige periode met meerdere stakingsdreigingen, aparte loonafspraken bij bakkerijen waar het personeel in beweging kwam, een daadwerkelijke staking en de petitie voor een betere loonsverhoging voor ambachtelijke bakkers.

Lees verder

81,42% van de FNV-leden van KLM Grond heeft voor het nieuwe cao-akkoord gestemd. 18,58% stemde tegen. Dat betekent dat we officieel overeenstemming hebben bereikt: er is een nieuwe cao!

Lees verder

Afspraken over de toeslag van €1,40 per uur, meer vaste banen en een leefbaar loon op Schiphol.

Lees verder

September

Een flinke loonsverhoging van gemiddeld 15% over 24 maanden en concrete afspraken over de verbetering van de werk-privé balans zijn onderdeel van het onderhandelingsresultaat tussen vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn en werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) voor een nieuwe cao Ambulancezorg. 

Lees verder

Op 14 september hebben de werkgever, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Kartonnage en Flexibele Verpakkingen.

Lees verder

Werkgeversvereniging WENB en FNV Publiek Belang zijn akkoord over een nieuwe cao voor werknemers van energieproductie- en -leveringsbedrijven. Zij krijgen een loonsverhoging van 10% . Daarbovenop krijgen werknemers en uitzendkrachten met een voltijd dienstverband een eenmalig bedrag van 1000 euro als compensatie voor de inflatie.

Lees verder

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de FNV ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Chemcom. Hoewel er nog bezorgdheid is over de krappe bezetting, zijn de leden tevreden met de loonsverhoging en de stap richting een volledige 13e maand.

Lees verder

Augustus

FNV bereikte een onderhandelingsresultaat met Ducor over een nieuwe cao, met een looptijd van 18 maanden. FNV legt het resultaat positief voor, maar het laatste woord is zoals altijd aan onze leden. 

Lees verder 

Uit zowel de opkomst bij de stemming, als uit de uitslag, bleek dat er veel steun is voor de nieuwe cao. Een kleine 90% van de leden schaarde zich achter het resultaat.

Lees verder

Juni

Bijna een maand staakten werknemers van de grootste verffabriek van Nederland voor een beter loon. En met succes. De druk werd zo groot op de directie van PPG Coatings (Histor, Sigma, Rambo) dat zij eieren koos voor haar geld en vandaag eindelijk goede afspraken maakte met de FNV. De werknemers krijgen er over dit jaar 10% salaris bij, per 1 januari 2023.

Strijdlust is een voorbeeld
Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Een dikke pluim voor alle stakers. De strijdlust van de mensen bij PPG is een voorbeeld voor heel werkend Nederland.’ Wat begon met een paar werknemers die het werk stillegden in Tiel en Uithoorn spreidde zich al rap als een verfvlek uit over PPG-bedrijven in het hele land. Honderden mensen legden de afgelopen weken het werk neer.

Personeel vanaf half mei in actie
Het personeel kwam vanaf half mei in actie omdat het bedrijf niet meer wilde geven dan een loonsverhoging van 7%. Veel te weinig, vonden de fabrieksmedewerkers. De Vries: ‘Daar kunnen mensen hun boodschappen en rekeningen niet van betalen.’

Wereldwijd goed voor 17,7 miljard
PPG Coatings Nederland is de grootste verfproducent in Nederland en onderdeel van het wereldwijde concern PPG Industries. Dat was vorig jaar goed voor een omzet van 17,7 miljard dollar. In totaal werken er in ons land 1.100 mensen bij het bedrijf.

De mensen in de fabrieken van onder andere Mars, Mentos en Verkade krijgen er per 1 juli nog eens € 100 bruto per maand bij. Dit geld komt bovenop de loonsverhoging in de cao. De werknemers gaan er zo met gemiddeld 9,5% op vooruit dit jaar.

Onze kant op gekomen
Eric Brouwer, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Dankzij de staking bij de Mentosfabriek en onder druk van nog meer acties zijn de werkgevers onze kant op gekomen. Ook prettig: de looptijd van onze afspraken is verkort tot eind september volgend jaar, in plaats van december. Dat betekent dat we ook weer eerder aan de onderhandelingstafel zitten. Daarmee is het risico dat mensen in de tussentijd worden geraakt door een hogere inflatie kleiner.’

Acties voor een betere cao
Werknemers van koek- en snoepfabrieken hebben de laatste maanden actie gevoerd voor een betere cao. De cao die er nu ligt, is alleen afgesloten met CNV en De Unie.

11.000 werknemers bij 200 bedrijven
In de sector Zoetwaren werken 11.000 mensen, verdeeld over bijna 200 bedrijven, van kleine fabrieken tot multinationals zoals Mars, Perfetti Van Melle (onder andere Mentos), Verkade en Royal Fassin.

De eerder aangekondigde industriële bakkerijen Bakkerij Borgesius (Aalsmeer en Arnhem) en Dutch Bakery in Eindhoven gaan toch niet door. FNV Voedingsindustrie en CNV Vakmensen enerzijds en de werkgevers anderzijds hebben zojuist op het laatste moment een onderhandelingsresultaat bereikt. Hierdoor zijn acties afgewend. Onderdeel van het resultaat is dat de lonen over een periode van 19 maanden met 16% omhoog gaan.

Morgen wordt dit resultaat voorgelegd aan de leden in de bedrijven die zouden gaan staken. Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De industriële werkgevers hebben onder dreiging van stakingen een aanzienlijk beter loonbod gedaan. Morgen willen we hierover in gesprek met onze leden.’

Loonsverhoging in drieën
Het voorstel is om de lonen per 1 juli dit jaar te verhogen met 7%. Op 1 januari en 1 juli volgend jaar komt daar per keer nog eens 4,5% bij.

De supermarktmedewerkers krijgen er 10% salaris bij, net als eerder de mensen in de distributiecentra van Albert Heijn. Dat staat in het eindbod dat werkgeversorganisaties VGL (Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen) en Vakcentrum vanmorgen hebben neergelegd bij de FNV. Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Handel: ‘Wij gaan dit eindbod voorleggen aan onze leden, die mogen zeggen of ze het genoeg vinden.’

De werkgevers willen een cao voor een jaar, van 2 juli 2023 tot 30 juni 2024. De loonsverhoging moet ingaan per 1 september.

Mei

Geen dagenlange stakingen dit keer, wel een paar keer stevig onderhandelen. De FNV is het met Gall & Gall eens geworden over een goede cao voor de werknemers van de drankenwinkels. Daarin gaan de salarissen dit jaar met 10% omhoog voor de mensen in winkels en distributiecentra. Voor verkopers komt daar later nog eens 3% bij.

Goede afspraken
Monique Kerkmans werkt bij Gall & Gall en deed mee aan de onderhandelingen: ‘Ik vind dit goede afspraken, al blijft er natuurlijk altijd wel wat te wensen over. We gaan nu een zomer in zonder acties en dat is fijn. Maar we hopen voor komend jaar nog wel weer wat dingen voor elkaar te krijgen, zoals het beter belonen van collega’s die lang in dienst zijn.’

Zes dagen gestaakt
De FNV en de leden zijn  blij dat er ditmaal geen acties nodig waren om afspraken te maken met Gall & Gall. Vorig jaar voerden honderden winkelmedewerkers wekenlang actie en legden zij zes dagen het werk neer. Koen Vermooten, bestuurder FNV Handel: ‘We leggen dit resultaat nu voor aan onze leden. Die hebben het laatste woord, zoals altijd.’

Na lang overleggen zijn de bonden en werkgevers binnen de cao Multimodaal (vervoersbedrijven) vandaag tot een akkoord gekomen. Werknemers in de sector gaan over een periode van 36 maanden in totaal meer dan 17% meer loon verdienen, het minimum uurloon gaat naar 14 euro en de jeugdschalen worden afgeschaft. Ook krijgen de werknemers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari een woon-werk-vergoeding en wordt de regeling voor vervroegde uittreding uitgebreid.

Ruimere planning, minder werkdruk
Om de werkdruk tegen te gaan, is in het nieuwe akkoord ook afgesproken dat werknemers zoveel mogelijk elke week volgens eenzelfde rooster werken. Ook wordt er serieus gekeken naar het aantal gebroken diensten. Bij een gebroken dienst werkt een werknemer twee dagdelen, maar is hij tussendoor vrij. Hierdoor is het lastig om van de vrije uren te genieten, omdat er ’s avonds toch weer gewerkt moet worden.

Onrustig sinds december
Al sinds december 2022 rommelde het in de sector. Bonden en werkgevers kwamen niet tot elkaar en om de eisen kracht bij te zetten legde het personeel een aantal keer het werk neer. Sinds begin april zaten bonden en werkgevers weer aan tafel. Met nu een onderhandelingsakkoord als resultaat. De komende weken wordt het resultaat overlegd met de leden en mogen zij stemmen. 

Schoonmakers krijgen de komende tijd 12% meer loon. Dat is het resultaat van maandenlange onderhandelingen en acties van FNV Schoonmaak om de cao aan te passen en schoonmakers tegemoet te komen voor de torenhoge inflatie waar juist zij keihard door getroffen worden. In de huidige cao – die loopt tot juli 2024 – zou er pas in april 2024 slechts 1,5% loon bijkomen.

De cao voor de schoonmaak loopt van januari 2022 tot juli 2024 en daardoor was het eigenlijk pas in 2024 weer mogelijk om over een loonsverhoging te onderhandelen. Khadija Tahiri, president van FNV Schoonmaak: ‘Deze afspraken zijn enorm belangrijk voor schoonmakers in Nederland. Juist deze groep heeft de inflatie het afgelopen jaar keihard gevoeld in de portemonnee. We zijn blij dat de werkgevers uiteindelijk op aandringen van de FNV ook inzagen dat er iets moest gebeuren. Ook om er voor te zorgen dat mensen deze mooie sector niet verlaten.’

Verder wordt trede 0 van het loongebouw geschrapt. Partijen hopen dat de schoonmaaksector daardoor aantrekkelijker wordt voor nieuwe werknemers.

De staking bij het chemisch bedrijf KLK Kolb Specialties is voorlopig opgeschort. Vakbonden en werkgever hebben gisteravond, vrijdag 25 mei, een onderhandelingsakkoord bereikt. De ruim 200 werknemers gaan er in één jaar 9% op vooruit. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van € 750, naar rato dienstverband.

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘We zijn blij dat de directie eindelijk heeft ingezien dat ze leden van de vakbonden serieus moet nemen.’ Eerder nog weigerde de directie van het bedrijf, (ook wel bekend als Elementis), verder te praten over een goede cao. De fabriek ging na eerdere werkonderbrekingen vanaf zaterdag 13 mei helemaal plat.

Saamhorigheid
De saamhorigheid onder de werknemers groeide naarmate de staking langer duurde. Djulbic: ‘Er kwamen steeds meer mensen bij die wilden actievoeren. En dat heeft dit resultaat opgeleverd: een verbeterd bod.’ Het verbeterd bod houdt onder meer een loonsverhoging in van 9%, met terugwerkende kracht per 1 april 2023. Ook krijgen alle medewerkers een eenmalige uitkering ter hoogte van € 750 bruto, naar rato van dienstverband.

Bij de estafettestakingen in de zoetwaren beten werknemers van Perfetti van Melle vorige week het spits af. En de stakingen hadden succes! Werknemers van Perfetti van Melle krijgen nu per maand een extra loonsverhoging van 150 euro nominaal bovenop de afspraken die al in de cao staan. Gesprekken met andere werkgevers in de zoetwarensector zoals Mars en Royal Fassin lopen nog.

Eric Brouwer, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Dat de leden van De Unie en het CNV eerder akkoord gingen met een cao die volgens de leden van de FNV ondermaats was, bleek voor ons geen reden om te stoppen met acties. Dan maar aparte afspraken per werkgever. Want de werknemers mogen er in deze dure tijden uiteraard niet op achteruit gaan.’

Te magere cao
Begin mei legde de FNV het cao-voorstel van de werkgevers voor aan de leden. Maar liefst 80% stemde tegen. In het voorstel toen was een loonsverhoging van 4,25% dit jaar en € 50 bruto per maand opgenomen. Per 2024 kwam daar dan nog eens 4,25% bij. Dat kwam neer op zo’n 10,25% over twee jaar.

Door de nieuwe afspraken met Perfetti Van Melle, krijgen de werknemers bij dit bedrijf nog 150 euro bruto per maand bovenop deze afspraken. Hierdoor stijgt de loonsverhoging gemiddeld naar 10,9% tot zelfs 12,9% voor de lagere salarisschalen in het eerste jaar.

Gisteren zijn vakbonden FNV en CNV enerzijds en werkgeversorganisatie Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) anderzijds tot een onderhandelaarsresultaat gekomen. Stakingen zijn hierdoor voorlopig van de baan. In het akkoord staat dat personeel over 15 maanden bijna 12% meer loon krijgt. Daarnaast wordt de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) verruimd.

Na estafettestakingen bij FrieslandCampina in Marum, Noordwijk, Steenderen, Borculo en Meppel bleek het toch mogelijk om tot een betere overeenkomst te komen met de NZO. Ron Vos, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ’Zonder de inzet van onze leden was het niet gelukt om tot betere afspraken te komen.’

Vakbond FNV heeft belangrijke aanvullende afspraken gemaakt met branchevereniging ‘de Nederlandse ggz’ over een extra loonsverhoging voor medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Er komt 10% extra loon bovenop de loonsverhogingen die al in de lopende cao zijn afgesproken. Dit is nodig vanwege de sterk gestegen inflatie.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De torenhoge inflatie en de zwaarwegende omstandigheden waarmee de ruim 100.000 ggz-medewerkers te maken hebben, maken een aanzienlijke loonsverhoging noodzakelijk. Dat medewerkers tijdens de onderhandelingen zelf een petitie waren gestart die in korte tijd meer dan tienduizend handtekeningen opleverde, tekent de noodzaak. We zijn blij dat we er ondanks moeizaam overleg met de werkgevers zijn uitgekomen.’

Na korte maar stevige onderhandelingen tussen FNV Luchtvaart en EasyJet, ligt er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Een primeur voor FNV Luchtvaart bij easyJet, want tot april was de vakbond nog geen erkende partij aan de onderhandelingstafel. In het akkoord is een loonstijging van meer dan 10% en een eenmalige financiële uitkering opgenomen. De cao loopt van 1 april tot 31 december dit jaar.

In de afgelopen maanden werd meer dan de helft van het personeel bij easyJet lid van de FNV. Toen duidelijk werd dat een meerderheid zich door de FNV wilde laten vertegenwoordigen, was de vakbond welkom aan de onderhandelingstafel.

Flinke loonstijging
In het onderhandelaarsakkoord is een directe loonstijging van 10,6% voor de laagste loonschaal, en 10,4% voor de hogere loonschalen afgesproken. Ook krijgen medewerkers eenmalig een bedrag tussen de 1.000 en 1.500 euro, afhankelijk van wat zij verdienen.

De rechter moest eraan te pas komen. Maar een grote groep cabineleden heeft het voor elkaar: de eerste cabine cao TUI fly is een feit. Met een loonsverhoging van tussen de 8% en 13,5% en een regeling zodat oudere collega’s met een salarisaanvulling minder kunnen gaan werken, zonder dat hun pensioenopbouw wordt aangetast. Birte Nelen, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Deze cao markeert een historisch moment en is al heel lang een grote wens van het TUI fly cabinepersoneel.’

Al sinds 2019 probeerde cabinepersoneel van TUI fly via FNV Luchtvaart een stem te krijgen in het onderhandelingsproces over arbeidsvoorwaarden. Ondanks het grote ledenaantal, wilde TUI alleen overleggen met de ondernemingsraad. Om dit te doorbreken, stapte FNV Luchtvaart namens de leden naar de rechter. Die deed in augustus 2022 in hoger beroep uitspraak: TUI fly moest met de vakbond in onderhandeling over een cao voor het cabinepersoneel, op straffe van een dwangsom. Nelen: ‘Daarna heeft TUI fly zich opgesteld als constructieve werkgever.’

Allereerste cao
Het schrijven van een volledige cao-tekst met alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken is een tijdrovend proces. Tijd die de leden bij TUI fly niet hebben, want de gevolgen van de inflatie zijn elke dag te voelen in de portemonnee. Daarom is nu gekozen voor een snel resultaat gericht op verbetering van het salaris. Werknemers bij TUI fly krijgen vanaf 1 juli 2023 8% tot 13,5% meer loon, afhankelijk van hun functie. Verder zijn er afspraken gemaakt over de volgorde van promotie naar de functie van purser en over meer zekerheid bij het aanvragen van vrije dagen. De leden stemmen nu over deze eerste afspraken. Om een volledige cao te schrijven gaat de FNV maandelijks met TUI fly om de tafel.

De FNV heeft toch nog goede afspraken kunnen maken met Trioworld over de salarissen. Daarmee is een staking bij het verpakkingsbedrijf in Apeldoorn afgewend. Waar het op neerkomt: 10% salaris erbij in een jaar en een betere regeling voor ouderen om eerder te stoppen met werken. Ago Di Giacomo Russo, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘We hebben helaas eerst moeten dreigen met acties, maar die zijn gelukkig niet meer nodig. Wij zijn blij met dit resultaat en leggen het vanmiddag gelijk voor aan onze leden.'

Lonen gaan genoeg omhoog
De loonsverhoging is volgens de FNV genoeg voor de medewerkers om het verlies aan koopkracht op te vangen dat zij hebben opgelopen door de hoge inflatie.

Ook fietsplan en betere RVU-regeling
Waar Trioworld zijn mensen lange tijd niet meer dan 4,5% en eenmalig €1.500 wilde geven, stijgen de salarissen nu met 6% per april en met nog eens 4% per oktober dit jaar. De FNV heeft, naast de betere RVU-regeling (Regeling Vervroegde Uittreding), ook een fietsplan afgesproken met het bedrijf.

Tweehonderd medewerkers
Bij Trioworld in Apeldoorn werken zo’n tweehonderd mensen. Zij maken verpakkingsplastic voor onder andere brood, kaas en diepvriesmaaltijden.

Na weken van oplopende arbeidsonrust en dreiging van acties is er een onderhandelingsresultaat bereikt tussen Philips en de vakbonden. Patrick Meerts, bestuurder FNV Metaal: ‘Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen mede door de actiebereidheid en op handen zijnde acties van onze leden.’

Onderhandelingsresultaat: minimaal 10% voor de lagere schalen, bodem van € 250 per maand
Met de gemaakte afspraken krijgt het personeel in de lagere loonschalen er 10% bij in de komende 18 maanden: 7% per 1 augustus en 3% per volgend jaar juni. Door de bodem van € 250,- bruto per maand kan dat voor de lagere inkomens oplopen tot meer dan 10%. Daarbij komt er nog eenmalig een bedrag van € 1750.

Ontzie-maatregelen uitgebreid
De RVU-regeling (eerder stoppen met werken), is uitgebreid en dat leidt tot een verdrievoudiging van het aantal oudere werknemers dat gebruik kan van deze regeling. Hierdoor wordt het aantal gedwongen ontslagen mogelijk beperkt. Verder is de regeling voor betaald verlof voor medewerkers vanaf 60 jaar verruimd.

Best haalbare resultaat
Meerts: ‘We hebben stevig en langdurig met Philips om de tafel gezeten. Op dit moment denken wij dat dit het best haalbare resultaat is. Door de dreigende actiebereidheid van onze leden is nu het evenwicht hervonden tussen de belangen van de werknemers en de situatie bij Philips.’ Als de leden instemmen met het resultaat heeft de nieuwe cao een duur van 18 maanden. De cao gaat, met terugwerkende kracht, in op 1 januari 2023 en loopt af op 1 juli 2024.

Schoonmakers krijgen de komende tijd 12% meer loon. Daarnaast wordt trede 0 van het loongebouw geschrapt. Khadija Tahiri, president van FNV Schoonmaak: ‘Deze afspraken zijn enorm belangrijk voor schoonmakers in Nederland. Juist deze groep heeft de inflatie het afgelopen jaar keihard gevoeld in de portemonnee. We zijn blij dat de werkgevers uiteindelijk op aandringen van de FNV ook inzagen dat er iets moest gebeuren. Ook om er voor te zorgen dat mensen deze mooie sector niet verlaten.’

Extra afspraken
Verder zijn er extra afspraken gemaakt over meer loon:
• Op 1 november 2023: +3,5%
• Op 1 januari 2024: +3%
• Op 30 juni 2024: +5,5%
Totaal: +12%

Loonsverhoging
In november 2023 krijgen alle schoonmakers dus een extra loonsverhoging van 3,5%. De loonsverhoging die pas op 1 april 2024 zou ingaan, gaat nu in op 1 januari 2024 en is verdubbeld: 3% in plaats van 1,5%. Op 30 juni (de laatste dag van de cao) gaan alle lonen omhoog met 5,5%. Er komen geen nieuwe loonsverhogingen bij in 2024.

Hotelschoonmakers
Verder is er afgesproken dat er nog in 2023 een afspraak wordt gemaakt over de weekendtoeslagen van de hotelschoonmakers en over extra geld voor schoonmakers die al lang in de sector werken. In september 2023 gaan FNV en de werkgevers hierover weer in gesprek.

De mensen in de distributiecentra van Albert Heijn krijgen eindelijk een goede cao. Na maandenlang onderhandelen en elf dagen staken heeft de FNV vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt met het supermarktconcern. Daarin stijgen de salarissen met 10% en is de versobering van de zondagstoeslag helemaal van tafel. Ook krijgen uitzendkrachten meer zekerheid over hun roosters.

Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel: ‘De stakende medewerkers mogen ongelooflijk trots zijn op zichzelf en elkaar. Zij hebben dit met z’n allen afgedwongen. Het is jammer dat ze er zo lang en hard voor hebben moeten knokken, maar ze krijgen nu wel een fatsoenlijke loonsverhoging. Vergeet niet dat Albert Heijn eerst niet meer dan 6% meer loon wilde geven en de toeslagen wilde afschaffen. We zijn van ver gekomen.’

Zondagstoeslag blijft 100%
Naast de 10% loonsverhoging heeft de FNV Albert Heijn toch zover gekregen dat de zondagstoeslag 100% blijft, ook voor nieuwe mensen.

Ook verbeteringen voor uitzendkrachten
Ook voor de uitzendkrachten zijn verbeteringen afgesproken. Zo wordt hun rooster voortaan twee weken van tevoren vastgesteld. Ook komt er een einde aan het draaien van verschillende diensten kort op elkaar. 

Vaste banen erbij
De vakbond heeft met Albert Heijn ook meer vaste banen kunnen afspreken. Zo worden er voor 100fte aan mensen voor onbepaalde tijd aangenomen. Parttimers krijgen de mogelijkheid om hun contracten uit te breiden met één of twee dagen. Wie wil, kan meer uren gaan werken zonder gelijk fulltime in dienst te komen

Medewerkers van Fresenius HemoCare in Emmer-Compascuum, producent van medische hulpmiddelen en sondevoeding, krijgen meer financiële lucht, dankzij afspraken die FNV en CNV met hun werkgever hebben gemaakt. De partijen zijn overeengekomen dat er vanwege de torenhoge inflatie dit jaar een loonsverhoging van 8,4% komt. In de langlopende cao was eerder 2,5% voor dit jaar afgesproken. Per 1 april 2023 stijgen de lonen met 8,4%.

Janwillem Compaijen, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het is voor de harde werkers bij Fresenius enorm belangrijk dat we deze afspraak hebben kunnen maken. Het koopkrachtverlies als gevolg van de inflatie kwam bij hen hard aan. Ik ben enorm blij dat we daarom voor hen iets hebben kunnen doen.’

FNV en CNV hebben alsnog een goede loonsverhoging kunnen afspreken met Folding Boxboard Eerbeek. De salarissen bij de kartonfabriek stijgen gemiddeld tot ruim 9%, voor sommige werknemers zelfs tot 12,55%. Een overgrote meerderheid van de leden van de bonden is hiermee akkoord gegaan. Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Een prima loonsverhoging. Onder druk van ons ultimatum en acties heeft de directie deze met ons willen afspreken. Zeker de mensen met de lagere inkomens gaan erop vooruit.'

Ploegentoeslagen ook verhoogd
De lonen gaan per 1 april 2023 allemaal met € 250 omhoog. In oktober 2023 komt er nog 0,5% bij. Ook wordt de vijfploegentoeslag verhoogd tot 30% en de tweeploegentoeslag tot 14%. Verder wordt de RVU-regeling verlengd, waarmee oudere werknemers met zware beroepen drie jaar voor hun AOW kunnen stoppen met werken.

April

De werknemers van dakleer- en bitumenfabrikant Icopal in Groningen krijgen er dit jaar 3% salaris bij en nog eens € 130 per maand. De mensen met de laagste lonen gaan er zelfs met ruim 8% op vooruit. Met deze afspraken zijn de leden van de FNV bij het bedrijf unaniem akkoord gegaan.

Ruim 75% van de FNV-leden in ziekenhuizen en revalidatiecentra heeft voor de nieuwe cao Ziekenhuizen gestemd. De cao gaat in per 1 februari 2023 en heeft een looptijd van twee jaar. Elise Merlijn: ‘De nieuwe cao heeft een breed pakket aan goede afspraken. Maar er liggen nog genoeg uitdagingen. Zoals het aanpakken van de enorme werkdruk in de ziekenhuizen. En de grote uitdaging om medewerkers gezond en vitaal voor de sector te behouden.’

Verdere stappen nodig
Ook wil de FNV bij toekomstige salarisonderhandelingen verdere stappen maken in de salarisachterstand ten opzichte van de marktsector. Merlijn: ‘Dit kost geld, maar dat moet er komen. We moeten af van het idee dat de zorgmedewerker een kostenpost is in de zorg. Zij zijn onmisbaar voor goede kwalitatieve zorg. Met deze cao hebben we een volgende stap gezet. Deze cao kan de toets der kritiek heel goed doorstaan.’

15% meer loon, een eenmalige uitkering van €1000 en extra betaalde pauze. Een kwart minder gebroken diensten en ouderen kunnen minder gaan werken. Zomaar wat hoogtepunten uit de nieuwe cao Streekvervoer. Meer dan 90% van de FNV-leden stemde in met het voorstel. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV streekvervoer: ‘We hebben met zijn allen hard gestreden. We stonden vanuit een uiterst moeilijke situatie op voor onszelf, alle collega’s en de toekomst van goed openbaar vervoer.’

Details cao
De cao krijg een looptijd van 27 maanden (tot juni 2025). Per 1 april 2023 is er een eenmalige uitkering van € 1000. Daarna stijgen de lonen op 1 mei met 5%, op 1 oktober nog eens met 4% en in januari 2024, juni 2024 en januari 2025 nog eens met 2% per keer. Per oktober 2023 gaat ook een generatiepact in.

Net als hun collega’s bij Forbo Flooring in Assendelft krijgen de werknemers van Forbo-Novilon in Coevorden ook 9% meer salaris en een bedrag van €1.000. Naast de nieuwe loonafspraak, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari, wordt het minimumuurloon €14 en gaat de reiskostenvergoeding naar € 0,21 per kilometer.

Janwillem Compaijen, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Heel sociaal van Forbo om de werknemers van de fabriek in Coevorden alsnog hetzelfde te geven als hun collega’s in Assendelft. Forbo wil zijn medewerkers gelijk belonen en dat is mooi. Al moeten we natuurlijk niet vergeten dat de mensen bij beide bedrijven voor hun goede cao hard hebben moeten vechten. Met een paar taaie stakingen hebben ze dit zelf afgedwongen.’

De mensen bij de Dutch Glycerine Refinery (DGR) in Farmsum krijgen er dit jaar 8,5% loon bij. Daar zijn de leden van de FNV in het bedrijf mee akkoord gegaan. Hun nieuwe cao loopt tot volgend jaar april.

Joosje de Lang, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘We zijn blij dat we een goede loonsverhoging voor de medewerkers hebben afgesproken. Dat was belangrijk, omdat ook voor hen alles duurder is geworden door de hoge inflatie.

Eerste week partnerschapsverlof aangevuld
Naast het extra salaris krijgen de mensen hun eerste week partnerschapsverlof aangevuld tot 100% loon. Ook is er de keuze afgesproken voor een volledige RVU-regeling, waarbij werknemers eerder kunnen stoppen met werken, of een generatiepact, waarbij medewerkers kunnen afbouwen (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw).

Medewerkers van ING hebben een nieuwe cao. De leden van de FNV stemden in meerderheid (55%) voor het eindbod van hun werkgever waardoor zij kunnen rekenen op loonsverhoging van 14% voor de laagste salarisschalen en tot 4% voor de hoogste.

Eindbod
Na de stakingsdag in Leeuwarden, kwam de directie van ING met een verbeterd nieuw eindbod. Daarin bood de bankentop een 2-jarige cao vanaf 1 januari 2023 met een nominale salarisverhoging per 1 juli van 400 euro bruto voor alle salarissen tot 85.000 euro en 320 euro voor iedereen die meer verdient met een bodem van 4%. Daarmee gaan de laagste schalen er tot 14% op vooruit. Per 1 juli 2024 komt er dan nog 3% bij. Verder komt er een eenmalige uitkering van 2000 euro per 1 juli 2023, worden de salarisschalen verruimd en komt er een hogere thuiswerkvergoeding.

Duygu Akçay, bestuurder FNV Finance: ‘De afgelopen 9 maanden hebben ING-medewerkers een intensief actietraject doorlopen. Ze deden dat omdat ze al twee jaar geen salarisverhoging hadden gekregen, de werkdruk alsmaar steeg en de outsourcing doorsloeg. Niemand had verwacht dat er bij ING ooit gestaakt zou worden, maar als de werkgever waar je altijd je best voor doet en loyaal tegen bent je in de kou laat staan en de aandeelhouders voorop stelt, dan zie je dat zelfs bij een bank als ING mensen dat gedrag niet langer accepteren. Ik ben heel trots op de emancipatie die de bankmedewerkers samen met de FNV hebben doorgemaakt. De directie kan - ook richting de toekomst - niet meer om de thema’s heen die nu geagendeerd zijn. We zijn er nog niet, dit is pas het begin.’

De staking bij Aviko is op het nippertje afgeblazen. De mensen bij het aardappelverwerkende bedrijf in Lomm (Limburg) stonden klaar om voor minstens 48 uur het werk neer te leggen. Tot de directie hen vanmiddag alsnog een betere loonsverhoging aanbood: voor iedereen 6% plus € 65 per maand salaris erbij.

Robert Wonnink, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Voor een groot deel van de werknemers bij Aviko betekent dit dat hun loon met 8% stijgt. Wij vinden dit voldoende om voor te leggen aan onze leden. Die beslissen binnenkort met elkaar of het voor hen ook genoeg is en of de acties bij Aviko daarmee definitief voorbij zijn.’

De FNV heeft een mooie loonsverhoging afgesproken voor de ruim driehonderd werknemers van cacaobonenverwerker Olam Cocoa in Koog aan de Zaan en Wormer. Zij gaan er in twee stappen in een jaar tot 11,5% op vooruit.

De cao krijgt een looptijd van een jaar (tot en met 31 maart 2024). De salarissen stijgen per 1 april eerst met 8,5% en daarna op 1 januari 2024 met nog eens 3%. Daarnaast gaan de lonen voortaan omhoog als de prijzen in de winkels dat ook doen, tot maximaal 6,5% per jaar. Verder gaat de toeslag voor overwerk op sommige dagen naar 125%. Het ouderschapsverlof wordt maximaal 9 weken aangevuld tot 100%.

Nurettin Altundal, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘Wij vinden dit goede afspraken voor de mensen bij Olam Cocoa.'

De staking bij Rockwool is voorbij. Althans, voorlopig. Na verschillende acties wil de producent van steenwolisolatie haar medewerkers 9% loonsverhoging geven. Paul Smink, bestuurder procesindustrie: 'We hebben begin deze week het bedrijf platgelegd en wilden doorstaken maar omdat ze nu met een beter bod komen, stoppen we. Het woord is nu aan de leden.'

In de nacht van 6 op 7 april hebben FNV en CNV met de werkgeversorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt wat een einde kan maken aan het langlopende cao-conflict in het streekvervoer.

Werkdruk omlaag, lonen met 15% omhoog
Als de leden instemmen met dit akkoord, betekent het dat de werkdruk structureel naar beneden gaat en de lonen in de komende 27 maanden met 15% stijgen. Daarnaast komt er ook een eenmalige uitkering van €1000,-

FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag: ’Het is goed dat er na zo'n lange periode een resultaat ligt. Onze leden voeren alleen actie als het echt noodzakelijk is en dat was nu het geval. Ze kunnen trots zijn op wat er is bereikt. In een tijd dat alles duurder wordt, moesten de lonen flink omhoog om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Het is heel goed dat met dit akkoord die stap nu ook gemaakt wordt.’

Maart

FNV Procesindustrie en kunststofproducent Sabic in Bergen op Zoom hebben een cao onderhandelingsresultaat geboekt. De partijen zijn een loonsverhoging overeengekomen tot gemiddeld 9,4%. Het resultaat kwam uiteindelijk tot stand na maanden van onderhandelen en vier stakingsdagen.

Staken loont, zo blijkt ook nu weer. De acties van de medewerkers hebben geleid tot een significant hoger loonbod van de werkgever. Afgesproken is dat er voor iedere schaal een bedrag bij komt. Voor de schalen tot en met 9 betekent het een gemiddelde loonstijging van 9 tot 9,4%. Voor de hoogste drie schalen geldt een loonstijging van 7,3% (schaal 12) tot 8,7% (schaal 10). De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.

FNV Bouwen & Wonen heeft gisteravond een cao-onderhandelingsresultaat bereikt met Hibin, groothandelaar in bouwmaterialen, met aangesloten bedrijven als BMN, Bouwmaat en Raab Karcher.  

Osman Yildiz, FNV Bouwen & Wonen cao onderhandelaar: ‘Onze strijdbare leden hebben via een aantal werkonderbrekingen aangetoond dat ze een goede cao waard zijn en dat staken loont! Voor vrijdag stonden er bovendien al op tal van locaties 24-uursstakingen in de steigers. De acties worden nu opgeschort tot onze leden over dit onderhandelingsresultaat hebben gestemd. Wij leggen dit positief aan ze voor. De werknemers in de laagste schalen krijgen een forse loonsverhoging, van 9,4%, die zij hard nodig hebben om rond te kunnen komen in deze sombere tijden van voortdurend hoge inflatie. En gemiddeld gaat iedereen er 8,4 % op vooruit. Dat is aanzienlijk meer dan het eerder door onze leden afgewezen magere eindbod van Hibin (4,5 % + € 50).’

In twee jaar tijd, krijgen de medewerkers van de ziekenhuizen er vijftien procent bij. Daarmee zijn de acties die op stapel stonden, van de baan. 

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ (Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen) komt nu met een fatsoenlijk cao-bod, dat recht doet aan het belangrijke werk dat deze zorgmedewerkers dag in dag uit doen. Dat is vooral te danken aan de saamhorigheid en strijdbaarheid tijdens de eerste staking in maart.’ 

Naast een stijging in salaris, zijn er afspraken gemaakt over werkdruk, roosters, bereikbaarheid en verlof. 

10% extra salaris. Dat krijgen de werknemers van chemiebedrijf Cabot in Rotterdam. De FNV heeft dit afgesproken met de directie. Het laatste woord is aan de leden van de vakbond. Zij kunnen nog stemmen op het resultaat.

Celil Çoban, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De mensen wilden er 10% bij en die 10% krijgen ze nu. Met dank aan henzelf, want zij hebben er zeven dagen voor gestaakt. Met deze loonsverhoging kunnen de medewerkers tenminste hun boodschappen blijven betalen.’

Een week platgelegen
Het chemiebedrijf in het Botlekgebied in Rotterdam heeft een week platgelegen. Alleen de minimale veiligheidsbezetting was aanwezig. Çoban: ‘Je ziet ook hier weer dat staken loont. Het bedrijf erkent inmiddels ook dat er iets moet gebeuren aan de werkdruk en de bezetting. Wij gaan samen kijken hoe we de werkdruk omlaag kunnen krijgen bij Cabot.’

Cao voor een jaar
De nieuwe cao bij Cabot krijgt een looptijd van een jaar (tot en met 31 augustus 2023).

FNV Overheid heeft, samen met de overige betrokken bonden, een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s, inclusief de brandweervrijwilligers (exclusief de medewerkers die onder een eigen cao vallen). 

Frans Carbo, FNV Overheid bestuurder: ‘Na een periode van moeizame onderhandelingen ligt er nu eindelijk een cao principeakkoord waar we verder mee kunnen in deze financieel zware tijden. Tevens zijn er met name goede afspraken gemaakt over de verhoging van de vergoedingen voor vrijwilligers, de RVU en de nachtdienstontheffing.’ 

Februari

Marieke Manschot, FNV Overheid, cao onderhandelaar: ‘Onze leden hebben er de laatste weken stevig voor gestaakt op straat. Dat zal niemand in Nederland ontgaan zijn. Dankzij dit principeakkoord krijgen de werknemers in de laagste schalen een forse loonsverhoging, die zij hard nodig hebben om rond te komen in deze voor hen financieel zware tijden. Onderin in de laagste schaal betekent dit gemiddeld 13% loonsverhoging en dan aflopend naar de hoogste schalen. Al met al een gemiddelde loonsverhoging van 9,1 % voor alle werknemers.

FNV Overheid heeft een cao onderhandelingsresultaat bereikt met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Over 2023 gaan de lonen in totaal met ruim 9% omhoog. Tevens is er een verbeterde reiskostenregeling en thuiswerkvergoeding afgesproken. De cao loopt 16 maanden. 

Etienne Haneveld, FNV Overheid bestuurder: ‘Het werd, in deze financieel sombere tijden, nu echt hoog tijd voor een goede loonsverhoging. De onderhandelingen waren zo goed als vastgelopen. Actiecomités waren reeds gevormd. We hebben een uiterste inspanning gedaan om toch tot een goed resultaat te komen. We gaan nu in overleg met onze leden of dit resultaat kan worden omgezet in een cao akkoord.’

Vakbonden FNV en CNV hebben met werkgevers in de kinderopvang gisteravond laat een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Deze is reeds goedgekeurd door de leden. De lonen stijgen in 18 maanden met gemiddeld 11,86%. Door een aanpassing in het loongebouw komen ook de laagste lonen boven de €14 per uur. In de komende 18 maanden praten partijen verder over onder meer het verlagen van de werkdruk.

FNV Procesindustrie heeft een cao-resultaat bereikt bij spuitgietbedrijf Berry Promens in Zevenaar. Alle werknemers krijgen er vanaf 1 januari een structureel bedrag bij van 237,50 euro. Dit komt overeen met een gemiddelde loonstijging van 8,5%. De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, tot 30 september 2023. De huidige cao liep af op 30 september 2022. 

Staken loont
Ago di Giacomo Russo, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Staken loont, dat is ook nu weer gebleken. Berry Promens is eindelijk over de brug gekomen. Ze wilden absoluut geen nieuwe stakingen. Ik ben blij met dit onderhandelingsresultaat, waarmee de ergste inflatiepijn wordt gecompenseerd. We gaan dit nu op korte termijn voorleggen aan de leden. Als zij hiermee instemmen, zijn nieuwe stakingen definitief van de baan.’

Januari

Matrassenfabrikant uit Kesteren heeft ingestemd met een loonsverhoging van 11,8%. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Volgens bestuurder Yolanda Reus waren de onderhandelingen pittig, maar ging het in goede harmonie. Reus: 'De fabrikant wilde de 140 medewerkers graag een goede loonsverhoging geven, maar liep zelf ook aan tegen economische tegenvallers aan. Met dit resultaat is iedereen gelukkig.' 

De medewerkers krijgen naast de loonsverhoging ook nog een eenmalige uitkering van 600 euro. 

De mensen bij drankenhandel Refresco krijgen er 10% salaris bij. Dat is een eerste succes in de strijd voor hogere lonen in de hele sector. Ook gaat de directie van het bedrijf met de FNV in gesprek over een eigen cao, een wens van de werknemers. 

Jethro Warbroek, bestuurder FNV Handel: ‘We zeggen het heel vaak en niet voor niets: staken loont. Bij dit bedrijf is de afgelopen tijd het meeste actie gevoerd voor een goede loonsverhoging. En nu is de directie van een bod van eerst 4% en daarna 8% meer salaris naar 10% gegaan. Dat hebben de mensen helemaal zelf afgedwongen met hun acties.’

Zo’n driehonderd medewerkers van verschillende locaties kwamen de afgelopen tijd in actie. Zo hielden zij midden januari bijna een week lang estafettestakingen. Daarbij gingen om beurten onderdelen dicht.

8% salaris structureel erbij en het stijgen van de lonen als de prijzen in de winkels omhooggaan (automatische prijscompensatie). Dat heeft de FNV afgesproken voor de 425 werknemers van de Cargill Cocoa in Wormer.

Hun nieuwe cao gaat in op 1 januari 2023 en krijgt een looptijd van een jaar. De automatische prijscompensatie (APC) is per 1 juli, met een maximum van 3%. Dat betekent dat de salarissen in totaal kunnen stijgen tot 11%.

Nurettin Altundal, bestuurder FNV: ‘Je snapt dat wij tevreden zijn met deze afspraken. Voor de mensen bij Cargill Cacao betekent dit behoud van hun koopkracht; zij kunnen hun boodschappen blijven doen en hun rekeningen blijven betalen zonder in de problemen te komen.’

Vanaf 1 januari 2024 is de APC maximaal 5% per jaar (uitbetaald op 1 juli en 1 januari).  Altundal: ‘Andere bedrijven mogen hier een voorbeeld nemen.’

Bij Cargill Cocoa worden cacaobonen verwerkt tot cacaopoeder en cacaoboter.

Werknemers in de haventerminals van Verbrugge in Terneuzen en Vlissingen kunnen dit jaar een loonsverhoging van zo’n 11% tegemoet zien. Dat is gelijk aan de te verwachten inflatie over heel 2022 volgens de CBS-index. Dat exacte inflatiecijfer wordt morgen bekend gemaakt. Ook voor de komende jaren blijven de salarissen meestijgen met het inflatiepeil en voor 2024 komt daar bovendien nog eens 1,5 % extra bij. Door deze afspraak zijn verdere acties bij Verbruggen Terminals voorlopig opgeschort.

Koopkracht
John Klijn, bestuurder FNV Havens: ‘We hebben ons best gedaan om uit een impassete komen en volgen daarom nu het inflatieniveau gerekend over heel 2022 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, in plaats van die van oktober. We kunnen de koopkracht van werknemers daardoor grotendeels op peil houden. Omdat we wel vinden dat belofte schuld maakt hebben we kunnen afspreken dat er voor 2024 1,5% extra salaris bovenop het inflatiepeil komt. Dat hebben de werknemers afgedwongen door met acties op te komen voor hun belangen. Zij hebben nu ook het laatste woord over het voorstel dat er nu ligt.’

2022

Personeel van de havens krijgen er 16,93% bij. Traditioneel zijn de havens ijzersterk georganiseerd en zijn de bestuurders van FNV Havens ook rotsvast in hun eisen. Dat heeft ook deze keer weer tot een uitstekend resultaat geleid. Bestuurder Asmae Hajjari zat ruim 31 uur aan tafel, waarbij een sessie bijna 19 uur. En met succes. Naast de loonsverhoging hebben de werknemers ook nog een eenmalige uitkering van 1000 euro in het verschiet. 

Vakbonden hebben met Schiphol Nederland BV (Schiphol Group) een onderhandelingsresultaat bereikt voor de ruim 2300 werknemers die onder de cao vallen. Er zijn alleen afspraken gemaakt over beloning in geld. De partijen praten begin 2023 verder over andere zaken, zoals reiskosten, duurzaamheid en verschillende soorten diensten.

Snel duidelijkheid 

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Voor ons was het belangrijk om de werknemers in deze tijd snel duidelijkheid te geven over een loonsverhoging. We zijn blij dat dat gelukt is.’
De werknemers kunnen naast een loonsverhoging en een éénmalige uitkering ook rekenen op een hogere eindejaarsuitkering. Buitendam: ‘We kunnen nu spreken van een echte 13e maand.’

Afspraken

De lonen gaan op 1 april 2023 met 8% omhoog en op 1 januari 2024 nog eens met 3,25%. Werknemers die op 15 december 2022 onder de cao vallen ontvangen een eenmalige uitkering van 2000 euro bruto op basis van een fulltime dienstverband en afhankelijk van de duur van het dienstverband. Verder wordt de eindejaarsuitkering met 1,58% verhoogd naar 8,33%. Uitzendkrachten ontvangen ook de eenmalige uitkering van € 2000 naar rato. Vanaf 1 januari 2023 gaat het minimumloon naar 14 euro per uur.

FNV Metaal cao-onderhandelaar Elsa van der Kraats: ‘We hebben een resultaat bereikt vóór afloop van de huidige cao. Dat is bijzonder! De afgelopen jaren was er na afloop van de cao vaak nog geen akkoord, waardoor onder andere de afspraken over loonsverhoging ook veel later ingingen. We hebben alles op alles gezet om dit te voorkomen! In deze tijd waarin de inflatie hoog is en de kosten oplopen, willen wij dat de medewerkers zo snel mogelijk loonsverhoging krijgen.'

Forse verhoging

Kraats: 'De eerste structurele loonsverhoging gaat op 1 februari 2023 al in. We zijn dan ook positief over het bereikte resultaat. Het is een evenwichtig pakket aan afspraken voor de huidige en nieuwe hardwerkende medewerkers in de branche. Dankzij dit resultaat kunnen we de koopkracht in grote mate op peil houden; vooral de lonen in de laagste loonschalen en in de jeugdschalen gaan fors omhoog.’

De ruim 80.000 werknemers krijgen er ruim 10% loon bij in 2023. Eind november overwogen vakbonden nog een gang naar de rechter, toen het voorstel van de NFU nog niet eens de helft was van het afgesproken percentage. Zorgvakbonden en werkgeversorganisatie hebben nu dus een overeenstemming bereikt met werkgeversorganisatie NFU na een geschil over naleving van de cao-afspraken voor werknemers UMC.

Druk

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De NFU is onder druk van de vakbonden met een flink hoger bod over de brug gekomen. Alle werknemers krijgen er nu op 1 januari 6% loon bij. Hiermee wordt een deel van het koopkrachtverlies op korte termijn goedgemaakt.’

Op 1 november krijgen de werknemers een tweede loonsverhoging van 4%. Lilian Moermans, verpleegkundige bij Maastricht UMC: ‘Ik ben blij dat iedere werknemer nu eenzelfde percentage loonsverhoging krijgt, dat was in het verleden wel anders. Goed dat de FNV zich daar hard voor heeft gemaakt.’

Medewerkers van DHL Express krijgen vanaf april volgend jaar 7,5 procent meer loon. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van in totaal 1000 euro. Dat is onder meer afgesproken in een principeakkoord tussen vakbonden en DHL over een nieuwe cao.

Looptijd

De nieuwe cao gaat lopen van 1 januari 2023 tot 31 december 2023. In januari krijgt iedereen naar rato eenmalig 750 euro en in april nog eens 250 euro. Ook gaat de loonsverhoging van 7,5 procent in per april 2023. De vakbonden en werkgevers hebben verder afgesproken dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat.

Feestdagen

In het akkoord staat verder dat parttimers voortaan naar rato evenveel vrije uren voor feestdagen als fulltimers krijgen. Als een feestdag op de vaste vrije dag van een parttimer valt, dan kunnen die uren op een ander moment worden opgenomen.

FNV Procesindustrie heeft een nieuw cao akkoord afgesloten voor de medewerkers van ENCI. De FNV-leden stemden uiteindelijk met een nipte meerderheid in met het door ENCI neergelegde eindbod.

Belangrijkste cao resultaten:

7% Loonsverhoging + 250 euro eenmalig per januari 2023. Het minimum-uurloon gaat naar 14 euro per uur. Er zijn verbeteringen in de reiskostenvergoeding van een staffel naar een regeling woon-werkverkeer van 21 cent per kilometer. Verder is gesproken over de contouren van een nader uit te werken generatiepact, met een basis van 80-90-100. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Yolanda Reus, FNV bestuurder Procesindustrie: ’De leden zijn vooral tevreden over de aangepaste reiskostenregeling en over de uiteindelijk verbeterde loonsverhoging.’

FNV en andere bonden zijn met ProRail tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe cao. Gemiddeld gaan de medewerkers van ProRail er komende tijd 9 procent op vooruit. Roos Rahimi, bestuurder FNV Spoor: ‘Dat was zeker nodig, gezien de huidige, dure tijden. We gaan dit resultaat voorleggen aan de leden, die hebben er het laatste woord over.’

Omdat vakbonden en ProRail al bezig zijn met een traject om de werkdruk en werkbeleving te verbeteren, is er voor deze cao alleen gesproken over salaris en vergoedingen. Uiteindelijk is een loonsverhoging van 6 procent afgesproken, met een minimum voor iedereen van 375 euro. Dat betekent dat de lagere schalen er procentueel tot bijna 13 procent op vooruit gaan.

Inflatievergoeding

Naast het salaris is ook een eenmalige inflatievergoeding afgesproken van 1350 euro. Ook daar profiteren de lagere schalen het meest van. Daarnaast krijgen medewerkers een hogere kilometervergoeding en gaan de pensioenpremies omhoog.

Flinke stijging in twee stappen

Voor de medewerkers van de producent (van de vellen of rolletjes waarop tape, pleisters, stickers en etiketten vastzitten) betekent het dat Loparex heeft voldaan aan één van hun belangrijkste eisen: een flinke stijging van de lonen. Dat gebeurt in twee stappen: eerst met 5% per 1 november en met nog eens 5% op 1 maart 2023.

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Wij hebben een goed gevoel bij de afspraken die we hebben gemaakt. Wel zullen we in de toekomst zeker nog verder praten over het structureel laten meegroeien van de salarissen met de prijzen in de winkels. Voor nu is dit een mooi resultaat, dat er is gekomen omdat de werknemers zelf voor hun rechten zijn opgekomen. Onze leden bij het bedrijf hebben unaniem gezegd: wij willen een goede salarisverhoging en daar gaan we dan ook voor. Ook het dreigen met acties werkt.’

Flinke loonsverhoging

De ruim 5.000 werknemers van drinkwaterbedrijven krijgen in 2023 een flinke loonsverhoging. Afhankelijk van salarisschaal en functie kan dit oplopen van 6,25% tot maximaal 11,44%. Dat is afgesproken tussen vakbonden en Werkgeversvereniging Waterbedrijven. De leden moeten nog stemmen over het onderhandelingsresultaat. 

Snel handelen

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘We wilden, in verband met de stijgende kosten voor levensonderhoud, snel tot overeenstemming komen over een loonsverhoging.’ Naast de structurele loonsverhoging ontvangen alle werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 1.000, ongeacht de omvang van het dienstverband. Buitendam: ‘Of je nu deeltijder bent of voltijd medewerker, het kopen van een brood blijft even duur.’

Minimaal 10% erbij

De mensen die werken in de industriële wasserijen krijgen er een flinke loonsverhoging bij: minimaal 10% tot wel 12% voor de laagste schalen. De FNV heeft dit afgesproken met de werkgevers in de textielverzorging. Leden van de vakbond kunnen binnenkort stemmen op dit resultaat. Het gaat om ongeveer 7000 mensen. 

Vanaf 1 januari 

In de tussentijds aangepaste cao, die loopt van 1 januari tot eind volgend jaar, stijgen de lonen met € 1,25 per uur. Daarnaast wordt de 1,35% salarisverhoging die gepland stond voor 1 maart vervroegd naar 1 januari. De FNV heeft ook afgesproken dat de toeslag van chauffeurs van € 36 naar € 39 per maand gaat. 

'Heel blij'

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Onze leden in de onderhandelingsdelegatie zijn hier echt blij mee. Voor een hoop van hun collega’s is er nu op korte termijn het begin van een oplossing voor hun geldproblemen.’

Geld erbij én een eenmalige uitkering van 250 euro

Goed resultaat voor de medewerkers in het beroepsgoederenvervoer. Het waren moeizame onderhandelingen. De gezamenlijke bonden hadden na de derde gespreksronde laten weten dat er écht meer moest gebeuren, het was allemaal veel te mager voor deze tijd. Die starre houding heeft zijn vruchten afgeworpen. In de nieuwe cao is nu het volgende geregeld: de lonen behorende bij de loonschalen A tot en met H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%. De verblijfkosten worden per 1 januari 2023 verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 7,5%. In januari 2023 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van € 250 bruto.

Per maand 11%, stuctureel 9% en incidenteel 2% verhoging

Per 1 december gaan de lonen structureel met 5,5% omhoog. Het salaris voor de modale werknemers stijgt vanaf 1 december 2022 met minimaal 7,5%. Na 1 jaar komt daar op 1 januari 2024 nog eens 3,5% structureel bij. De totale salarisstijging komt daarmee uit op 11%. De nieuwe cao gaat in op 1 december 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Gedurende de looptijd nemen de werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie voor hun rekening van hun werknemers. Daarmee stijgt de koopkracht van een modaal inkomen verder met 2%. Voor de laagste loonschalen ligt dat percentage hoger.

'Dagelijks leven beter betaalbaar'

Albert Kuiper, bestuurder en cao onderhandelaar FNV Metaal: ‘Goed om te zien dat onze leden in ruime meerderheid akkoord zijn met deze nieuwe cao. Met deze cao wordt het dagelijks leven voor alle 160.000 werknemers beter betaalbaar.’

November - Werknemers IKEA krijgen er minstens 13% bij 

Loonsverhoging in stappen 

Zeker 13% meer salaris in een jaar. Die afspraak hebben IKEA en de FNV gemaakt voor de mensen bij het meubelbedrijf. Belangrijkste wapenfeit is de structurele loonsverhoging in twee stappen: eerst met minstens 9% en zelfs 11,7% voor de onderste schalen (per 1 november 2022). Wie een uitstekende beoordeling krijgt, ontvangt nog eens 0,5%. Een tweede loonsverhoging volgt vanaf 1 juli 2023: 4% voor alle medewerkers in de cao, oplopend tot 5% in de onderste schalen.

Eerlijker beloningsbeleid, jeugdlonen vanaf 18 jaar weg

Daarnaast komt er een eerlijker beloningsbeleid (per 1 juni 2023). Medewerkers kunnen sneller van het minimum naar het maximum van hun schaal groeien. Ook wordt gekeken naar ervaring: waar iemand niet juist in de schaal zit, wordt het salaris naar boven aangepast. De jeugdlonen vanaf 18 jaar verdwijnen.

Mensen terecht beloond

Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Handel: ‘Wij zijn enorm trots dat we een leefbaar loon voor de medewerkers hebben weten af te spreken. En met het nieuwe beloningsbeleid worden mensen terecht beloond voor de ervaring die zij hebben in hun functie.’

Leden stemmen in

Het onderhandelingsresultaat werd 11 september bereikt na meerdere dagen van regionale en landelijke stakingen. Afgesproken is onder meer een gemiddelde loonstijging van 9,25%, twee keer een uitkering van 1000 euro en het vervallen van de jeugdloonschalen. Verder worden in de nieuwe cao  de werkgelegenheidsgarantie en het sociaal plan verlengd tot 1 januari 2026, wordt het minimum uurloon 14 euro en komt er een reparatie voor de hoge prijsstijgingen. In oktober stemden de leden in grote getalen in. 

'Trots'
Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Wij zijn ontzettend trots. Niet alleen op het resultaat, maar vooral op onze actieleiders en alle stakende leden. Zonder hen was deze cao nooit tot stand gekomen.’

Loonstijging van plusminus 20% bovenop eerder toegekende 10%

Voor de beveiligers in operationele dienst die werkzaam zijn voor de Schiphol Group wordt vanaf 1-11-2022 structureel een toeslag uitgekeerd bovenop het uurloon van € 2,50 bruto per uur. Van Doesburg: ‘Dat is een structurele stijging van omgerekend plusminus 20%. Als je in een lagere loonschaal zit, is de stijging procentueel hoger dan als je in een hogere loonschaal zit.’ De ophoging van het uurloon komt bovenop de €1,40 bruto per uur extra die sinds 1-09-2022 wordt uitbetaald als gevolg van Sociaal Akkoord Schiphol. Dat was al een effectieve stijging van het loon met plusminus 10%.

Minimaal 35% loon erbij in de nacht

Ook het werken in de nachtelijke uren wordt eindelijk beter betaald. Vanaf 1-11-2022 krijgen de beveiligers die tussen 00.00 uur en vóór 5:30 uur starten met hun dienst een extra toeslag van 35% over de uren die zij werken tot 6:00 uur. Vanaf 2-1-2023 bestaan er nog maximaal tien aanvangstijden voor het starten van een dienst. Van Doesburg: ‘We hebben ook de afspraak gemaakt om een werkgroep te beginnen  waar verbeteringen in roosters/planning worden verkend en besproken.’

Naar de campagne 'Nederland verdient beter'

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.