Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Successen uit de campagne

Hoe je verenigen in een vakbond, je loon verhoogt

Als jij meedoet, gaan we winnen en lukt het ons om de lonen te verhogen. De vakbond groeit. Dat in actie komen loont, zie je hieronder. Deze cao's zijn qua loon en voorwaarden enorm verbeterd. Dit soort successen zijn alleen te realiseren wanneer collega's solidair zijn en sámen een vuist maken. Kom ook in actie want jij verdient beter.

In twee jaar tijd, krijgen de medewerkers van de ziekenhuizen er vijftien procent bij. Daarmee zijn de acties die op stapel stonden, van de baan. 

Elise Merlijn, bestuurder en cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn: ‘De NVZ (Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen) komt nu met een fatsoenlijk cao-bod, dat recht doet aan het belangrijke werk dat deze zorgmedewerkers dag in dag uit doen. Dat is vooral te danken aan de saamhorigheid en strijdbaarheid tijdens de eerste staking in maart.’ 

Naast een stijging in salaris, zijn er afspraken gemaakt over werkdruk, roosters, bereikbaarheid en verlof. 

10% extra salaris. Dat krijgen de werknemers van chemiebedrijf Cabot in Rotterdam. De FNV heeft dit afgesproken met de directie. Het laatste woord is aan de leden van de vakbond. Zij kunnen nog stemmen op het resultaat.

Celil Çoban, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De mensen wilden er 10% bij en die 10% krijgen ze nu. Met dank aan henzelf, want zij hebben er zeven dagen voor gestaakt. Met deze loonsverhoging kunnen de medewerkers tenminste hun boodschappen blijven betalen.’

Een week platgelegen
Het chemiebedrijf in het Botlekgebied in Rotterdam heeft een week platgelegen. Alleen de minimale veiligheidsbezetting was aanwezig. Çoban: ‘Je ziet ook hier weer dat staken loont. Het bedrijf erkent inmiddels ook dat er iets moet gebeuren aan de werkdruk en de bezetting. Wij gaan samen kijken hoe we de werkdruk omlaag kunnen krijgen bij Cabot.’

Cao voor een jaar
De nieuwe cao bij Cabot krijgt een looptijd van een jaar (tot en met 31 augustus 2023).

 

FNV Overheid heeft, samen met de overige betrokken bonden, een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s, inclusief de brandweervrijwilligers (exclusief de medewerkers die onder een eigen cao vallen). 

Frans Carbo, FNV Overheid bestuurder: ‘Na een periode van moeizame onderhandelingen ligt er nu eindelijk een cao principeakkoord waar we verder mee kunnen in deze financieel zware tijden. Tevens zijn er met name goede afspraken gemaakt over de verhoging van de vergoedingen voor vrijwilligers, de RVU en de nachtdienstontheffing.’ 

FNV Overheid heeft een cao onderhandelingsresultaat bereikt met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Over 2023 gaan de lonen in totaal met ruim 9% omhoog. Tevens is er een verbeterde reiskostenregeling en thuiswerkvergoeding afgesproken. De cao loopt 16 maanden. 

Etienne Haneveld, FNV Overheid bestuurder: ‘Het werd, in deze financieel sombere tijden, nu echt hoog tijd voor een goede loonsverhoging. De onderhandelingen waren zo goed als vastgelopen. Actiecomités waren reeds gevormd. We hebben een uiterste inspanning gedaan om toch tot een goed resultaat te komen. We gaan nu in overleg met onze leden of dit resultaat kan worden omgezet in een cao akkoord.’

Vakbonden FNV en CNV hebben met werkgevers in de kinderopvang gisteravond laat een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Deze is reeds goedgekeurd door de leden. De lonen stijgen in 18 maanden met gemiddeld 11,86%. Door een aanpassing in het loongebouw komen ook de laagste lonen boven de €14 per uur. In de komende 18 maanden praten partijen verder over onder meer het verlagen van de werkdruk.

FNV Procesindustrie heeft een cao-resultaat bereikt bij spuitgietbedrijf Berry Promens in Zevenaar. Alle werknemers krijgen er vanaf 1 januari een structureel bedrag bij van 237,50 euro. Dit komt overeen met een gemiddelde loonstijging van 8,5%. De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, tot 30 september 2023. De huidige cao liep af op 30 september 2022. 

Staken loont
Ago di Giacomo Russo, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Staken loont, dat is ook nu weer gebleken. Berry Promens is eindelijk over de brug gekomen. Ze wilden absoluut geen nieuwe stakingen. Ik ben blij met dit onderhandelingsresultaat, waarmee de ergste inflatiepijn wordt gecompenseerd. We gaan dit nu op korte termijn voorleggen aan de leden. Als zij hiermee instemmen, zijn nieuwe stakingen definitief van de baan.’

Matrassenfabrikant uit Kesteren heeft ingestemd met een loonsverhoging van 11,8%. De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Volgens bestuurder Yolanda Reus waren de onderhandelingen pittig, maar ging het in goede harmonie. Reus: 'De fabrikant wilde de 140 medewerkers graag een goede loonsverhoging geven, maar liep zelf ook aan tegen economische tegenvallers aan. Met dit resultaat is iedereen gelukkig.' 

De medewerkers krijgen naast de loonsverhoging ook nog een eenmalige uitkering van 600 euro. 

De mensen bij drankenhandel Refresco krijgen er 10% salaris bij. Dat is een eerste succes in de strijd voor hogere lonen in de hele sector. Ook gaat de directie van het bedrijf met de FNV in gesprek over een eigen cao, een wens van de werknemers. 

Jethro Warbroek, bestuurder FNV Handel: ‘We zeggen het heel vaak en niet voor niets: staken loont. Bij dit bedrijf is de afgelopen tijd het meeste actie gevoerd voor een goede loonsverhoging. En nu is de directie van een bod van eerst 4% en daarna 8% meer salaris naar 10% gegaan. Dat hebben de mensen helemaal zelf afgedwongen met hun acties.’

Zo’n driehonderd medewerkers van verschillende locaties kwamen de afgelopen tijd in actie. Zo hielden zij midden januari bijna een week lang estafettestakingen. Daarbij gingen om beurten onderdelen dicht.

8% salaris structureel erbij en het stijgen van de lonen als de prijzen in de winkels omhooggaan (automatische prijscompensatie). Dat heeft de FNV afgesproken voor de 425 werknemers van de Cargill Cocoa in Wormer.

Hun nieuwe cao gaat in op 1 januari 2023 en krijgt een looptijd van een jaar. De automatische prijscompensatie (APC) is per 1 juli, met een maximum van 3%. Dat betekent dat de salarissen in totaal kunnen stijgen tot 11%.

Nurettin Altundal, bestuurder FNV: ‘Je snapt dat wij tevreden zijn met deze afspraken. Voor de mensen bij Cargill Cacao betekent dit behoud van hun koopkracht; zij kunnen hun boodschappen blijven doen en hun rekeningen blijven betalen zonder in de problemen te komen.’

Vanaf 1 januari 2024 is de APC maximaal 5% per jaar (uitbetaald op 1 juli en 1 januari).  Altundal: ‘Andere bedrijven mogen hier een voorbeeld nemen.’

Bij Cargill Cocoa worden cacaobonen verwerkt tot cacaopoeder en cacaoboter.

Werknemers in de haventerminals van Verbrugge in Terneuzen en Vlissingen kunnen dit jaar een loonsverhoging van zo’n 11% tegemoet zien. Dat is gelijk aan de te verwachten inflatie over heel 2022 volgens de CBS-index. Dat exacte inflatiecijfer wordt morgen bekend gemaakt. Ook voor de komende jaren blijven de salarissen meestijgen met het inflatiepeil en voor 2024 komt daar bovendien nog eens 1,5 % extra bij. Door deze afspraak zijn verdere acties bij Verbruggen Terminals voorlopig opgeschort.

Koopkracht
John Klijn, bestuurder FNV Havens: ‘We hebben ons best gedaan om uit een impassete komen en volgen daarom nu het inflatieniveau gerekend over heel 2022 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, in plaats van die van oktober. We kunnen de koopkracht van werknemers daardoor grotendeels op peil houden. Omdat we wel vinden dat belofte schuld maakt hebben we kunnen afspreken dat er voor 2024 1,5% extra salaris bovenop het inflatiepeil komt. Dat hebben de werknemers afgedwongen door met acties op te komen voor hun belangen. Zij hebben nu ook het laatste woord over het voorstel dat er nu ligt.’

Personeel van de havens krijgen er 16,93% bij. Traditioneel zijn de havens ijzersterk georganiseerd en zijn de bestuurders van FNV Havens ook rotsvast in hun eisen. Dat heeft ook deze keer weer tot een uitstekend resultaat geleid. Bestuurder Asmae Hajjari zat ruim 31 uur aan tafel, waarbij een sessie bijna 19 uur. En met succes. Naast de loonsverhoging hebben de werknemers ook nog een eenmalige uitkering van 1000 euro in het verschiet. 

Vakbonden hebben met Schiphol Nederland BV (Schiphol Group) een onderhandelingsresultaat bereikt voor de ruim 2300 werknemers die onder de cao vallen. Er zijn alleen afspraken gemaakt over beloning in geld. De partijen praten begin 2023 verder over andere zaken, zoals reiskosten, duurzaamheid en verschillende soorten diensten.

Snel duidelijkheid 

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Voor ons was het belangrijk om de werknemers in deze tijd snel duidelijkheid te geven over een loonsverhoging. We zijn blij dat dat gelukt is.’
De werknemers kunnen naast een loonsverhoging en een éénmalige uitkering ook rekenen op een hogere eindejaarsuitkering. Buitendam: ‘We kunnen nu spreken van een echte 13e maand.’

Afspraken

De lonen gaan op 1 april 2023 met 8% omhoog en op 1 januari 2024 nog eens met 3,25%. Werknemers die op 15 december 2022 onder de cao vallen ontvangen een eenmalige uitkering van 2000 euro bruto op basis van een fulltime dienstverband en afhankelijk van de duur van het dienstverband. Verder wordt de eindejaarsuitkering met 1,58% verhoogd naar 8,33%. Uitzendkrachten ontvangen ook de eenmalige uitkering van € 2000 naar rato. Vanaf 1 januari 2023 gaat het minimumloon naar 14 euro per uur.

FNV Metaal cao-onderhandelaar Elsa van der Kraats: ‘We hebben een resultaat bereikt vóór afloop van de huidige cao. Dat is bijzonder! De afgelopen jaren was er na afloop van de cao vaak nog geen akkoord, waardoor onder andere de afspraken over loonsverhoging ook veel later ingingen. We hebben alles op alles gezet om dit te voorkomen! In deze tijd waarin de inflatie hoog is en de kosten oplopen, willen wij dat de medewerkers zo snel mogelijk loonsverhoging krijgen.'

Forse verhoging

Kraats: 'De eerste structurele loonsverhoging gaat op 1 februari 2023 al in. We zijn dan ook positief over het bereikte resultaat. Het is een evenwichtig pakket aan afspraken voor de huidige en nieuwe hardwerkende medewerkers in de branche. Dankzij dit resultaat kunnen we de koopkracht in grote mate op peil houden; vooral de lonen in de laagste loonschalen en in de jeugdschalen gaan fors omhoog.’

De ruim 80.000 werknemers krijgen er ruim 10% loon bij in 2023. Eind november overwogen vakbonden nog een gang naar de rechter, toen het voorstel van de NFU nog niet eens de helft was van het afgesproken percentage. Zorgvakbonden en werkgeversorganisatie hebben nu dus een overeenstemming bereikt met werkgeversorganisatie NFU na een geschil over naleving van de cao-afspraken voor werknemers UMC.

Druk

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De NFU is onder druk van de vakbonden met een flink hoger bod over de brug gekomen. Alle werknemers krijgen er nu op 1 januari 6% loon bij. Hiermee wordt een deel van het koopkrachtverlies op korte termijn goedgemaakt.’

Op 1 november krijgen de werknemers een tweede loonsverhoging van 4%. Lilian Moermans, verpleegkundige bij Maastricht UMC: ‘Ik ben blij dat iedere werknemer nu eenzelfde percentage loonsverhoging krijgt, dat was in het verleden wel anders. Goed dat de FNV zich daar hard voor heeft gemaakt.’

Medewerkers van DHL Express krijgen vanaf april volgend jaar 7,5 procent meer loon. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van in totaal 1000 euro. Dat is onder meer afgesproken in een principeakkoord tussen vakbonden en DHL over een nieuwe cao.

Looptijd

De nieuwe cao gaat lopen van 1 januari 2023 tot 31 december 2023. In januari krijgt iedereen naar rato eenmalig 750 euro en in april nog eens 250 euro. Ook gaat de loonsverhoging van 7,5 procent in per april 2023. De vakbonden en werkgevers hebben verder afgesproken dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat.

Feestdagen

In het akkoord staat verder dat parttimers voortaan naar rato evenveel vrije uren voor feestdagen als fulltimers krijgen. Als een feestdag op de vaste vrije dag van een parttimer valt, dan kunnen die uren op een ander moment worden opgenomen.

FNV Procesindustrie heeft een nieuw cao akkoord afgesloten voor de medewerkers van ENCI. De FNV-leden stemden uiteindelijk met een nipte meerderheid in met het door ENCI neergelegde eindbod.

Belangrijkste cao resultaten:

7% Loonsverhoging + 250 euro eenmalig per januari 2023. Het minimum-uurloon gaat naar 14 euro per uur. Er zijn verbeteringen in de reiskostenvergoeding van een staffel naar een regeling woon-werkverkeer van 21 cent per kilometer. Verder is gesproken over de contouren van een nader uit te werken generatiepact, met een basis van 80-90-100. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Yolanda Reus, FNV bestuurder Procesindustrie: ’De leden zijn vooral tevreden over de aangepaste reiskostenregeling en over de uiteindelijk verbeterde loonsverhoging.’

FNV en andere bonden zijn met ProRail tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe cao. Gemiddeld gaan de medewerkers van ProRail er komende tijd 9 procent op vooruit. Roos Rahimi, bestuurder FNV Spoor: ‘Dat was zeker nodig, gezien de huidige, dure tijden. We gaan dit resultaat voorleggen aan de leden, die hebben er het laatste woord over.’

Omdat vakbonden en ProRail al bezig zijn met een traject om de werkdruk en werkbeleving te verbeteren, is er voor deze cao alleen gesproken over salaris en vergoedingen. Uiteindelijk is een loonsverhoging van 6 procent afgesproken, met een minimum voor iedereen van 375 euro. Dat betekent dat de lagere schalen er procentueel tot bijna 13 procent op vooruit gaan.

Inflatievergoeding

Naast het salaris is ook een eenmalige inflatievergoeding afgesproken van 1350 euro. Ook daar profiteren de lagere schalen het meest van. Daarnaast krijgen medewerkers een hogere kilometervergoeding en gaan de pensioenpremies omhoog.

Flinke stijging in twee stappen

Voor de medewerkers van de producent (van de vellen of rolletjes waarop tape, pleisters, stickers en etiketten vastzitten) betekent het dat Loparex heeft voldaan aan één van hun belangrijkste eisen: een flinke stijging van de lonen. Dat gebeurt in twee stappen: eerst met 5% per 1 november en met nog eens 5% op 1 maart 2023.

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Wij hebben een goed gevoel bij de afspraken die we hebben gemaakt. Wel zullen we in de toekomst zeker nog verder praten over het structureel laten meegroeien van de salarissen met de prijzen in de winkels. Voor nu is dit een mooi resultaat, dat er is gekomen omdat de werknemers zelf voor hun rechten zijn opgekomen. Onze leden bij het bedrijf hebben unaniem gezegd: wij willen een goede salarisverhoging en daar gaan we dan ook voor. Ook het dreigen met acties werkt.’

Flinke loonsverhoging

De ruim 5.000 werknemers van drinkwaterbedrijven krijgen in 2023 een flinke loonsverhoging. Afhankelijk van salarisschaal en functie kan dit oplopen van 6,25% tot maximaal 11,44%. Dat is afgesproken tussen vakbonden en Werkgeversvereniging Waterbedrijven. De leden moeten nog stemmen over het onderhandelingsresultaat. 

Snel handelen

Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘We wilden, in verband met de stijgende kosten voor levensonderhoud, snel tot overeenstemming komen over een loonsverhoging.’ Naast de structurele loonsverhoging ontvangen alle werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 1.000, ongeacht de omvang van het dienstverband. Buitendam: ‘Of je nu deeltijder bent of voltijd medewerker, het kopen van een brood blijft even duur.’

Minimaal 10% erbij

De mensen die werken in de industriële wasserijen krijgen er een flinke loonsverhoging bij: minimaal 10% tot wel 12% voor de laagste schalen. De FNV heeft dit afgesproken met de werkgevers in de textielverzorging. Leden van de vakbond kunnen binnenkort stemmen op dit resultaat. Het gaat om ongeveer 7000 mensen. 

Vanaf 1 januari 

In de tussentijds aangepaste cao, die loopt van 1 januari tot eind volgend jaar, stijgen de lonen met € 1,25 per uur. Daarnaast wordt de 1,35% salarisverhoging die gepland stond voor 1 maart vervroegd naar 1 januari. De FNV heeft ook afgesproken dat de toeslag van chauffeurs van € 36 naar € 39 per maand gaat. 

'Heel blij'

Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Onze leden in de onderhandelingsdelegatie zijn hier echt blij mee. Voor een hoop van hun collega’s is er nu op korte termijn het begin van een oplossing voor hun geldproblemen.’

Geld erbij én een eenmalige uitkering van 250 euro

Goed resultaat voor de medewerkers in het beroepsgoederenvervoer. Het waren moeizame onderhandelingen. De gezamenlijke bonden hadden na de derde gespreksronde laten weten dat er écht meer moest gebeuren, het was allemaal veel te mager voor deze tijd. Die starre houding heeft zijn vruchten afgeworpen. In de nieuwe cao is nu het volgende geregeld: de lonen behorende bij de loonschalen A tot en met H en de bruto toeslagen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 7,5%. De verblijfkosten worden per 1 januari 2023 verhoogd overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 7,5%. In januari 2023 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van € 250 bruto.

Per maand 11%, stuctureel 9% en incidenteel 2% verhoging

Per 1 december gaan de lonen structureel met 5,5% omhoog. Het salaris voor de modale werknemers stijgt vanaf 1 december 2022 met minimaal 7,5%. Na 1 jaar komt daar op 1 januari 2024 nog eens 3,5% structureel bij. De totale salarisstijging komt daarmee uit op 11%. De nieuwe cao gaat in op 1 december 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Gedurende de looptijd nemen de werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie voor hun rekening van hun werknemers. Daarmee stijgt de koopkracht van een modaal inkomen verder met 2%. Voor de laagste loonschalen ligt dat percentage hoger.

'Dagelijks leven beter betaalbaar'

Albert Kuiper, bestuurder en cao onderhandelaar FNV Metaal: ‘Goed om te zien dat onze leden in ruime meerderheid akkoord zijn met deze nieuwe cao. Met deze cao wordt het dagelijks leven voor alle 160.000 werknemers beter betaalbaar.’

Loonsverhoging in stappen 

Zeker 13% meer salaris in een jaar. Die afspraak hebben IKEA en de FNV gemaakt voor de mensen bij het meubelbedrijf. Belangrijkste wapenfeit is de structurele loonsverhoging in twee stappen: eerst met minstens 9% en zelfs 11,7% voor de onderste schalen (per 1 november 2022). Wie een uitstekende beoordeling krijgt, ontvangt nog eens 0,5%. Een tweede loonsverhoging volgt vanaf 1 juli 2023: 4% voor alle medewerkers in de cao, oplopend tot 5% in de onderste schalen.

Eerlijker beloningsbeleid, jeugdlonen vanaf 18 jaar weg

Daarnaast komt er een eerlijker beloningsbeleid (per 1 juni 2023). Medewerkers kunnen sneller van het minimum naar het maximum van hun schaal groeien. Ook wordt gekeken naar ervaring: waar iemand niet juist in de schaal zit, wordt het salaris naar boven aangepast. De jeugdlonen vanaf 18 jaar verdwijnen.

Mensen terecht beloond

Daniëlle Wiek, bestuurder FNV Handel: ‘Wij zijn enorm trots dat we een leefbaar loon voor de medewerkers hebben weten af te spreken. En met het nieuwe beloningsbeleid worden mensen terecht beloond voor de ervaring die zij hebben in hun functie.’

Leden stemmen in

Het onderhandelingsresultaat werd 11 september bereikt na meerdere dagen van regionale en landelijke stakingen. Afgesproken is onder meer een gemiddelde loonstijging van 9,25%, twee keer een uitkering van 1000 euro en het vervallen van de jeugdloonschalen. Verder worden in de nieuwe cao  de werkgelegenheidsgarantie en het sociaal plan verlengd tot 1 januari 2026, wordt het minimum uurloon 14 euro en komt er een reparatie voor de hoge prijsstijgingen. In oktober stemden de leden in grote getalen in. 

'Trots'
Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor: ‘Wij zijn ontzettend trots. Niet alleen op het resultaat, maar vooral op onze actieleiders en alle stakende leden. Zonder hen was deze cao nooit tot stand gekomen.’

Loonstijging van plusminus 20% bovenop eerder toegekende 10%

Voor de beveiligers in operationele dienst die werkzaam zijn voor de Schiphol Group wordt vanaf 1-11-2022 structureel een toeslag uitgekeerd bovenop het uurloon van € 2,50 bruto per uur. Van Doesburg: ‘Dat is een structurele stijging van omgerekend plusminus 20%. Als je in een lagere loonschaal zit, is de stijging procentueel hoger dan als je in een hogere loonschaal zit.’ De ophoging van het uurloon komt bovenop de €1,40 bruto per uur extra die sinds 1-09-2022 wordt uitbetaald als gevolg van Sociaal Akkoord Schiphol. Dat was al een effectieve stijging van het loon met plusminus 10%.

Minimaal 35% loon erbij in de nacht

Ook het werken in de nachtelijke uren wordt eindelijk beter betaald. Vanaf 1-11-2022 krijgen de beveiligers die tussen 00.00 uur en vóór 5:30 uur starten met hun dienst een extra toeslag van 35% over de uren die zij werken tot 6:00 uur. Vanaf 2-1-2023 bestaan er nog maximaal tien aanvangstijden voor het starten van een dienst. Van Doesburg: ‘We hebben ook de afspraak gemaakt om een werkgroep te beginnen  waar verbeteringen in roosters/planning worden verkend en besproken.’

Naar de campagne 'Nederland verdient beter'