Onderhandelingsresultaat Schiphol Akkoord onder druk van acties

Vast en Veilig werk met een leefbaar loon

Redactie
Door Redactie 4 oktober 2023

Direct na de actie vorige week met meer dan 150 Schipholwerkers hebben Schiphol Group en de vakbonden onderhandeld. Het signaal van Glen, Tchiyo en Lucy voor eerlijke aanbestedingen, een leefbaar loon én vaste banen is doorgekomen: Schiphol Group heeft zulke stappen gezet dat we het resultaat van de onderhandelingen aan jou en je collega’s willen gaan voorleggen. Daarin staan onder andere afspraken over de € 1,40 en een leefbaar loon op Schiphol.

WAT STAAT ER IN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT?

Een onderhandelingsresultaat is het resultaat van onderhandelingen tussen vakbonden en Schiphol Group. Hieronder vind je een samenvatting van het resultaat: in deze bijlage lees je het volledige document en in deze bijlage lees je de afspraken over de arbeidsmarkttoeslag. Dit resultaat zal in stemming gebracht worden.

VOOR WIE GELDEN DEZE AFSPRAKEN?

De meeste afspraken hebben effect op bedrijven en medewerkers die in opdracht van de Schiphol Group werken: zoals beveiligingsbedrijven, PRM, besloten busvervoer en schoonmaak. Op dat terrein heeft Schiphol Group de meeste invloed. Daarnaast zijn enkele afspraken ook belangrijk voor werknemers die niet direct in opdracht van Schiphol werken: zoals over de beperking van het aantal afhandelaars.

TOESLAG

De € 1,40 loopt wordt nog volledig betaald tot 1 september 2024, daarna zal er €0,70 per uur betaald worden tot en met 31 december 2024. De toeslag zal worden afgebouwd en stopt per 1 januari 2025. Dan verdwijnt de toeslag uit het Sociaal Akkoord. Die tussentijd gebruiken wij om de waarde van de toeslag vast te leggen in de relevante cao’s: op die manier hoeven we er niet ieder jaar over te onderhandelen. De €1,40 geldt voor alle mensen die het nu krijgen en mensen die nieuw worden aangekomen en ervoor in aanmerking komen. Ondanks verwoede pogingen is het niet gelukt om de groep voor wie de €1,40 geldt uit te breiden.

AXXICOM

Voor de PRM dienstverlening (Axxicom) geldt dat de cao Passagiers- en bagageafhandeling luchtvaart van toepassing is. Vorig jaar is voor de PRM dienstverlening bij deze cao een overgangsregeling getroffen waarin mogelijk is gemaakt dat de arbeidsmarkttoeslag aan betrokken medewerkers kon worden betaald. De Schiphol Arbeidsmarkttoeslag zoals deze nu tussen Schiphol en FNV is afgesproken betreft een verlenging van de afspraak van vorig jaar. In overleg met de leden van de WPBL is er invulling gegeven aan deze verlenging en blijft de arbeidsmarkttoeslag voor Axxicom medewerkers gecontinueerd.

SOCIALE STANDAARD VOOR AANBESTEDINGEN, TENDERS EN CONTRACTEN

Net als FNV vind Schiphol nu ook dat alle medewerkers op Schiphol een leefbaar loon moet kunnen verdienen. Die ambitie wordt vastgelegd om hun beleid over samenwerking met partners en contractpartijen. Dat document is ook onderdeel van de aanbestedingen die Schiphol Group doet. FNV weet al wat een leefbaar loon is: minimaal € 16,- euro per uur is. Schiphol heeft dat bedrag nog niet overgenomen. Daarnaast gaat Schiphol Group de kosten die uit cao verhogingen voortkomen zonder discussie betalen aan jullie werkgevers (dat zijn de opdrachtnemers van Schiphol).Dit zorgt voor een race naar boven in plaats van beneden: het hoeft niet meer goedkoper van de Schiphol. Het moet juist beter en daar wil Schiphol nu dus ook gewoon voor betalen. Daardoor kunnen wij met jullie betere cao’s gaan afspreken. Tenslotte worden vakbonden nauw betrokken bij aanbestedingen en tenders.

BEPERKING AFHANDELAARS

Vakbonden en kaderleden worden bij de concessie tot het beperken van het aantal afhandelaars goed op de hoogte gehouden en gevraagd om input. Daarbij gaat er specifieke aandacht uit naar fysieke belasting en het stellen van minimumvereisten voor bedrijven die werken op Schiphol.

REISKOSTEN EN PARKEERKOSTEN

Het uitgangspunt is dat werken op Schiphol geen geld mag kosten. Daar waar Schiphol opdrachtgever is zal Schiphol van werkgevers vragen de kosten op basis van OV 100% te vergoeden. Als OV redelijkerwijs niet mogelijk is dan moet in de betreffende cao afspraken gemaakt worden om de kosten van bv. parkeren niet door te belasten aan de werknemer. Daar waar Schiphol opdrachtgever is en medewerkers nog kosten hebben voor parkeerkosten zal Schiphol Group het gesprek aangaan met de werkgevers. Daarnaast worden er afspraken om tot verduidelijking te komen van de voorwaarden waaronder redelijkerwijs reizen met openbaar vervoer niet mogelijk is.

WERK PRIVÉ BALANS

Werk-privé balans is ontzettend belangrijk in onregelmatig werk zoals op Schiphol. Daarom gaan we verdere afspraken maken over het recht om ‘onbereikbaar’ te zijn. Net als extra aandacht voor goede roosters. Dit vind plaats in o.a. de werkgroep roostering bij de beveiliging en algemeen in de Sociaal Dialoog.

VASTE CONTRACTEN EN TEKORTEN VROUWELIJKE BEVEILIGERS

In de beveiliging wordt nu veel met ZZP’ers gewerkt. We hebben afgesproken dat Schiphol Group maximaal gaat inzetten op vast personeel in de beveiliging. Daarnaast zal Schiphol Group ook actief toezien op en naleving handhaven van de geldende afspraken over de verhouding vast flex.

Vakbonden, beveiligingsbedrijven en Schiphol Group zijn samen in gesprek om maatregelen af te spreken zodat  50/50 man-vrouw verdeling van beveiligers op Schiphol wordt bereikt. Daarnaast een extra inspanning gedaan om vrouwelijke beveiligers aan te werven.

VEILIG EN GEZOND WERKEN

Om veilig en gezond werk te kunnen doen wordt er voor 1 juli 2024 een werkdrukmeting uitgevoerd. Dat is belangrijk omdat de werkdruk alleen maar toeneemt en daarmee ook de veiligheid steeds meer in het geding komt Die werkdrukmeting wordt uitgevoerd en zal daarna ook herhaald moeten worden. Daarnaast wordt het melden van (on)veilige situaties makkelijker. Ook gaan Schiphol Group en vakbonden aan de slag om te kijken of er een sectorbrede arbo-catalogus kan worden opgesteld zodat voor iedereen op Schiphol duidelijk is aan welke regels werkgevers, werknemers en opdrachtgevers moeten voldoen om veilig en gezond je werk te kunnen doen.

WERKERSPOOL

Vakbonden en Schiphol Group gaan kijken of het mogelijk is een ‘werkerspool’ op te zetten in 2024. Dat is in, in ons voorstel, één organisatie of bedrijf met medewerkers met een vast contract die overal kunnen worden ingezet bij piek en ziek. Zo heb je geen uitzendbureau’s en flex contracten meer nodig en heeft iedereen een goede baan.

MINIMUMSTAGEVERGOEDING

Het mag stagiairs geen geld kosten om aan het werk te gaan en op heel Schiphol geldt een minimum vergoeding van €350,- per betaalperiode (4 weken of een maand, afhankelijk van de cao).

TOEGANG VAKBONDEN TOT DE WERKVLOER

Schiphol Group gaat in gesprek met werkgevers en opleidingsinstanties zodat vakbonden de nodige gastlessen kunnen geven op bijv. MBO college Airport en de BAST opleiding voor beveiliging. Zo is het voor nieuwe medewerkers duidelijk wat een vakbond doet en betekend.

RUSTRUIMTES EN SANITAIR

Om meldingen makkelijker te maken wordt een contactpunt ingericht.

SOCIAAL DIALOOG

Maandelijks komen vakbonden en Schiphol Group samen om de voortgang op bovenstaande punten te bevorderen. Jaarlijks wordt er geëvalueerd en een plan van aanpak gemaakt. Bij de bijeenkomsten zijn kaderleden van vakbonden aanwezig. Hiermee zorgen we ervoor dat maandelijks jullie verhalen en verbeteringen verteld worden en hebben medewerkers meer invloed.

HOE ZIJN DE ONDERHANDELINGEN VERLOPEN?

We zijn al meerdere weken bezig en het zijn pittige onderhandelingen. Na de actie op 25 september met meer dan 150 Schipholwerkers begon de Schiphol Group met een schorsing (dan neemt de Schiphol Group wat tijd voor zichzelf om een paar dingen te overleggen): naar aanleiding van de actie wilden ze hun bod nog eens herzien. Uiteindelijk kwamen ze aan tafel met het resultaat wat je hierboven ziet staan. Dat was een doorbraak in de onderhandelingen. Eerder in de onderhandelingen was het voorstel van Schiphol voor de afbouw van de € 1,40 toeslag zo snel dat er amper tijd zou zijn om het te laten landen in de cao’s en was leefbaar loon nog een no-go. Na de doorbraak hebben we hard gewerkt om alles op papier te krijgen en zo snel mogelijk duidelijk te maken aan jullie. Het resultaat ligt nu voor je.

INFORMATIESESSIES EN STEMMING

Omdat dit onderhandelingsresultaat best complex is willen we jullie uitnodigen voor digitale informatiesessie op de volgende momenten: vrijdag 6 oktober om 16:00 uur en 19:00 uur, maandag 9 oktober om 16:00 uur en 19:00 uur. Meld je hier aan voor de bijeenkomsten. Na deze informatiesessies zal de stemming starten op woensdag 11 oktober en loopt door t/m woensdag 25 oktober. Je bericht voor stemming ontvang je op woensdag 11 oktober.

Aanmelden informatiesessies

LAAT JE COLLEGA MEEDOEN

De acties hebben effect. We hebben het eerder gezien bij KLM Grond en nu bij Schiphol. We weten ook dat om bv. de toeslag vast te leggen in de cao’s nog een flinke uitdaging is. Daarom is het goed Is je collega nog geen lid? Schrijf die dan ook in bij FNV.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Bie

En ook namens de FNV onderhandelingsdelegatie met Schiphol: Herrie Hoogenboom, Glen Bruynius, Heleen van der Spek, René Varenkamp en Tony Roomeijer.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.