Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie

Loonsverhoging van 7 procent

Redactie
Door Redactie 7 november 2023

Op 3 november bereikten Defensie en de vakbonden een onderhandelaarsresultaat over de arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel in 2024. Om de maatregelen tijdig te kunnen uitvoeren en deze te kunnen presenteren voordat het huidige akkoord 2021-2023 afloopt is gekozen voor een looptijd van 1 januari tot en met 31 december 2024.

Loon

Sociale partners werden het eens over een loonsverhoging van 7% en een eenmalige pensioengevende uitkering van 1500 euro bruto voor defensiepersoneel dat op 1 januari a.s. in dienst is. In het kader van het onderhandelaarsresultaat 2024 spraken Defensie en de vakbonden eerder met elkaar af om een onderzoek te laten verrichten naar de beloningspositie van burgerpersoneel.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er verschillen bestaan tussen het salaris van burgerpersoneel en dat van militairen. Sociale partners spreken af het technisch Werkverband Bijzondere Positie Militairen in het leven te roepen om hier nader onderzoek naar te doen.

Los van deze vergelijkingen moet de beloningspositie van burgers stevig zijn en op zichzelf staan. Om deze positie te verbeteren, spreken zij de volgende maatregelen af:

  • het laten vervallen van gelijke begintreden in de schalen 1 tot en met 6
  • het verhogen en inbouwen van de inkomenstoeslag in de salaristabel en
  • het toevoegen van een extra trede aan de schalen 8 t/m 16. 
  • het met 7% verhogen van het nieuwe salarisbedrag voor burgermedewerkers

Duidelijker onderscheid

Defensie en de vakbonden bereikten ook overeenstemming over een nieuwe regeling voor militaire inzet (RMI). Doel hiervan is om een duidelijker rechtspositioneel onderscheid te maken tussen verschillende militaire activiteiten.

Sociale partners zullen hiervoor de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) en de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) aanpassen. Om meer tegemoet te kunnen komen aan de extra uitgaven en de impact die een buitenlandplaatsing met zich kan meebrengen, presenteren zij daarnaast een aantal vernieuwingen binnen het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel (VBD).

Informatiebijeenkomsten

Bovengenoemde en andere voorstellen leggen wij aan o voor in de vorm van een onderhandelaarsresultaat. Om je hier verder over te informeren en je de mogelijkheid te bieden om hierover vragen te stellen, organiseren Defensie en de bonden de komende tijd gezamenlijk zowel fysieke als online informatiebijeenkomsten. Zodra de locaties, data en tijden hiervan bekend zijn, lees je meer hierover op onze website en ledenapp. 

Jouw stem

Uiteindelijk kun je tijdens een (online) ledenraadpleging jouw stem uitbrengen over het arbeidsvoorwaardenpakket voor het komend jaar. Vanaf wanneer en hoe je dit kunt doen, vertellen we je binnenkort.

Op 12 december a.s. staat het Sectoroverleg Defensie gepland. Daar zullen wij aan de Minister namens onze centrale, de ACOP, bekendmaken of jij en de andere leden instemmen met het omzetten van het onderhandelaarsresultaat in een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Als de leden van de andere vakbonden samen met jullie ja tegen dit resultaat zeggen, dan ligt er nog vóór het verstrijken van het bestaande arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord 2024 op tafel.

Lees hier het volledige onderhandelaarsresultaat.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.