Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Re-integratie

Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Ben je langere tijd ziek, dan ga je met je werkgever kijken wat je mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan. Re-integreren noemen wij dat. Jij bent verplicht om mee te werken aan je re-integratie. Gelukkig kan de FNV je daarbij als lid goed ondersteunen. In ons e-book 'Langdurig ziek' lees je alles over jouw rechten en plichten tijdens langdurige ziekte en re-integratie.

Download e-book langdurig ziek

Het re-integratietraject

Bij het re-integratieproces volg je een vast traject. Zowel jij als je werkgever moeten actief meewerken aan je re-integratie. Het stappenplan hieronder beschrijft het traject vanaf de eerste dag. Lees ook onze checklist succesvol en gezond re-integreren. Dankzij de 9 tips in deze checklist weet je precies wat jouw rechten en plichten zijn én hoe jij jouw re-integratietraject soepel en prettig kan laten verlopen.

Download de checklist

Je meldt je ziek bij de juiste persoon. Meestal is dat je leidinggevende.

Je werkgever geeft uiterlijk op dag 7 je ziekmelding door aan de arbodienst. De bedrijfsarts of arboarts neemt contact met je op.

De arboarts stelt uiterlijk in week 6 een probleemanalyse op. In een probleemanalyse geeft de arboarts een overzicht van de problemen van jouw ziekte en mogelijke oplossingen. De probleemanalyse is het startpunt voor je verdere re-integratietraject. 

Je stelt samen met je werkgever uiterlijk in week 8 een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak leg je samen met je werkgever vast wat jullie gaan doen voor je herstel. En wat nodig is om je werk weer op te kunnen pakken.

Samen met je werkgever ga je aan de slag met de afspraken die jullie gemaakt hebben in het plan van aanpak. Minstens een keer in de 6 weken kijk je met je werkgever of de arbodienst hoe het gaat. Als het nodig is, kan het plan van aanpak aangepast worden. 

Je werkgever geeft door aan het UWV dat je ziek bent.

Na één jaar ziekte krijg je een eerstejaarsevaluatie. Die is verplicht. Samen met je werkgever bespreek je of je op de goede weg zit om terug te keren naar je werk.  

In de 93e week van je ziekte vraag je een WIA-uitkering aan bij het UWV. Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als je voor 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Uiterlijk in week 104 beoordeelt het UWV je WIA-aanvraag. Op basis van het re-integratieverslag wordt beoordeeld of jij en je werkgever genoeg hebben gedaan, zodat je kunt terugkeren naar je werk. Is dat niet zo? Dan kan het UWV een WIA-uitkering weigeren of verminderen. Ook kan het UWV jouw werkgever verplichten om je loon door te betalen. Als FNV-lid kun je voor informatie en advies terecht bij onze Wia-begeleiders.

Let op: Houd een administratie bij van alle belangrijke contacten en bijzonderheden tijdens je re-integratie. Dan vind je later makkelijk terug met wie je contact hebt gehad en wat er is besproken.

Wat is de Wet Poortwachter?

De Wet verbetering Poortwachter maakt werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Het doel van de Wet verbetering Poortwachter is dat werkgever en werknemer samen met de bedrijfsarts er alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan (tenzij dit niet mogelijk is).

Nadat je de WIA-aanvraag hebt ingediend, beoordeelt het UWV je re-integratieverslag. Het UWV kijkt of de werkgever en de werknemer genoeg hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen, en of er geen kansen verloren zijn gegaan. Pas als het re-integratieverslag is getoetst en goedgekeurd, wordt de WIA-aanvraag in behandeling genomen.

Re-integratie logboek bijhouden

Wij hebben een praktisch notitieboek gemaakt, waarmee je van week tot week je re-integratieactiveiten kunt bijhouden. Zo bewaar jij het overzicht tijdens je re-integratie.

Hulp bij re-integratie

Als je moet re-integreren, dan krijg je met veel dingen te maken. De re-integratieconsulent vertelt wat je te wachten staat en is een speciaal opgeleide vrijwilliger van de FNV. Naast advies kan de re-integratieconsulent je als FNV-lid ook coachen bij je gesprekken met je werkgever, bedrijfsarts en het UWV. Zo sta jij ook tijdens ziekte sterker in je werkschoenen. Ben je geen lid, dan kun je lid worden om hulp te krijgen.

Lees meer over het maken van een afspraak

Ontslag tijdens je re-integratie

Je baas mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen.

Neem ook nooit zelf ontslag, als je ziek bent. Je hebt bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling, dat verspeel je dan. Bij een tijdelijk contract heb je in ieder geval recht op loon tot het eind van je contract. Ook na die twee jaar heb je nog steeds recht op een ontslagvergoeding. Ook kun je in de problemen komen als je een uitkering gaat aanvragen. Let op: Dringt je werkgever aan op ontslag tijdens ziekte of overweeg je toch zelf ontslag te nemen, neem altijd contact op met de FNV, de gevolgen kunnen enorm zijn.

Lees ook alles over ontslag bij ziekte én de financiële regelingen en vergoedingen na ontslag in onze handige checklist.

Download de checklist

Oneens met je re-integratietraject?

Komen jij en je werkgever er samen niet uit, dan kunnen jullie een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het oordeel van het UWV is niet bindend, maar weegt wel zwaar mee bij een eventuele gerechtelijke procedure. Neem contact met ons op, als je een deskundigenoordeel wilt gaan aanvragen.

Wat kan ik zelf doen?

Lees welke stappen je doorloopt tijdens je re-integratie.

Je moet je op je eerste ziektedag ziek melden bij je werkgever.

Tijdens je ziekte moet je zorgen dat je altijd bereikbaar bent. Zowel je werkgever als de bedrijfsarts of arboarts moeten jou kunnen bereiken.

Je moet aanwezig zijn bij gesprekken met de bedrijfsarts of arboarts. Je krijgt een oproep voor deze gesprekken.

Je moet er alles aan doen om zo snel mogelijk beter te worden. Dit betekent dat je niks doet wat jouw genezing kan vertragen.

Zorg dat je de afspraken nakomt die je samen met je werkgever hebt gemaakt in het plan van aanpak.

Kort of langdurig ziek? De FNV is er ook voor jou!

  • Antwoord op vragen over ziekte, werk en inkomen
  • Hulp bij verzoek second opinion bij andere bedrijfsarts
  • Steun bij aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV
  • Juridisch advies bij conflict over salaris of ontslag bij ziekte
  • Tips voor veilig & gezond werken of aanpassingen werkplek
  • Coaching van onze re-integratieconsulenten
  • WIA-begeleiding bij het aanvragen van WIA-uitkering
  • Hulp bij claimen schadevergoeding ziekte door werk of derden

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact