WIA-uitkering aanvragen

Ben je bijna twee jaar ziek? En ziet het er naar uit dat je nog wel even (deels) uit de running blijft? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering. Op deze pagina vertellen we je meer over de WIA-uitkering en hoe je de WIA kan aanvragen.

Wat is een WIA-uitkering?

Bij langdurige ziekte kan je te maken krijgen met verlies van inkomen. Omdat je langdurig niet of niet volledig kan werken. Een WIA-uitkering biedt dan een vangnet waarmee je een periode kan overbruggen. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen:

 • De WGA-uitkering: voor als je nu of in de toekomst nog wel of gedeeltelijk kunt werken.
 • De IVA-uitkering: voor als je niet of bijna niet meer kunt werken.

In onze brochure 'Zo werkt de WIA' lees je meer over de WIA, de hoogte van deze uitkering én het traject na aanvraag van de WIA-uitkering. Ook hebben we de verschillende WIA-trajecten in handige schema's visueel voor je op een rijtje zetten. Zo zie jij in een oogopslag waar je aan toe bent. 

Download brochure 'Zo werkt de WIA'

Je kunt een WIA-uitkering aanvragen als je al bijna twee jaar ziek bent en als je daardoor niet of minder kan werken. Dit is vanaf het moment dat je 88 weken niet of minder hebt kunnen werken. Het UWV benadert je vanaf dit moment per brief. In deze brief geven ze ook aan tot wanneer je de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Dit is natuurlijk per persoon verschillend, maar dit is mogelijk tot uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) van je ziekte. 

Let op: een te late aanvraag heeft gevolgen voor de uitbetaling van je eventuele uitkering, dus het is erg belangrijk dat je je aan de gestelde termijn houdt.

Je komt in aanmerking voor een WIA-uitkering als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt
 • Je bent voor 35 procent of meer arbeidsongeschikt. Dit percentage wordt vastgesteld door de arbeidsdeskundige nadat je een medische keuring hebt gehad.
 • Op het moment dat je ziek werd, was je verzekerd voor de WIA.

Vervroegde WIA-uitkering

 Als binnen de twee jaren van jouw ziekte duidelijk wordt dat je niet meer aan het werk kan en ook de bedrijfsarts heeft deze mening, dan is er de mogelijkheid voor een vervroegde IVA-uitkering. Dit kan je bij het UWV aanvragen tussen de 3e en 68e week van je ziektetraject. Je moet dan een verklaring van je bedrijfsarts meesturen. Als je geen werkgever meer hebt, kan je hiervoor contact opnemen met het UWV. 

Voor de WIA-aanvraag moet je diverse documenten indienen, zodat het UWV kan beoordelen of jij en je werkgever zich aan de inspanningsverplichtingen hebben gehouden. De documenten die je moet meesturen bij je aanvraag zijn: 

 • het re-integratieverslag (dat je samen met je werkgever maakt)
 • de eindevaluatie 
 • de probleemanalyse van de arbodienst
 • het Plan van Aanpak

Waar moet het re-integratieverslag aan voldoen? 

Het re-integratieverslag is een belangrijk onderdeel van jouw WIA-aanvraag. Dit verslag beschrijft welke stappen jij en je werkgever al hebben gezet om weer aan het werk te gaan. Een paar vaste elementen in dit verslag zijn:

 • gegevens en informatie over het verloop van het re-integratietraject;
 • een inhoudelijk verslag over de stappen die jullie hebben gezet voor je re-integratie;
 • medische informatie van de arbodienst.

Hierbij is het van belang dat jij akkoord bent met de inhoud van jouw re-integratieverslag. Dit verslag gaat namelijk over jou. Kom je erachter dat er gegevens ontbreken of ben je het oneens met de inhoud? Laat dit dan aanpassen voordat je je aanvraag indient. Laat schriftelijk weten waar je het niet mee eens bent en zorg ervoor dat jouw opmerkingen in het dossier komen. Onze WIA-begeleiders kunnen je hierbij helpen.

Kom je er later achter dat er gegevens ontbreken en is jouw werkgever of arbodienst verantwoordelijk voor deze ontbrekende gegevens? Dan kun jij hier niet op aangesproken worden. Wel is het zo dat je WIA-aanvraag dan niet in behandeling genomen wordt. Je werkgever zal dan namelijk een sanctie opgelegd krijgen. Zo kan bepaald worden dat jouw werkgever jouw loon moet blijven doorbetalen (oplegging van een derde jaar loonbetaling).

Een WIA-uitkering aanvragen doe je zelf online bij het UWV, uiterlijk in week 93. Zorg dat je de juiste documenten, die we hierboven noemen, meestuurt! 

Vraag de WIA-uitkering online aan op UWV.nl

We kunnen ons goed voorstellen dat je eerst alles over een WIA-uitkering wil weten voordat je deze gaat aanvragen. Een WIA-uitkering aanvragen kan namelijk een ingewikkelde en tijdrovende klus zijn.

Heb je behoefte aan hulp bij het invullen van de documentatie en de voorbereiding van je gesprekken? Bekijk dan onze adviesvideo over de WIA-aanvraag. Heb je meer hulp nodig bij het aanvragen van een WIA-uitkering? Neem dan contact op met de FNV. We helpen je graag verder! 

WIA-keuring en beslissing

Als je de WIA-aanvraag hebt ingediend, ontvang je na verloop van tijd van het UWV een uitnodiging voor een medische keuring. Onze WIA-begeleiders kunnen met jou meegaan naar deze keuring. Na de keuring ga je naar de arbeidsdeskundige. In sommige gevallen vinden deze twee beoordelingen in één keer plaats, bijvoorbeeld als de medische situatie dusdanig is dat je geen arbeid meer kan verrichten en er sprake is van een IVA-situatie. 

Vervolgens zal je dan een beslissing ontvangen. Als je meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden, dan kom je in aanmerking voor de WIA-uitkering. Maar als je minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld bent, dus niet. Mogelijk kom je dan in aanmerking voor een WW-uitkering. Je kan altijd binnen zes weken na dagtekening van de beslissing bezwaar maken. Onze deskundige juristen helpen je daar graag bij. Zorg wel dat je zo snel mogelijk na de beslissing contact met ons opneemt.

Hoe hoog je uitkering is, hangt af van de hoogte van je loon voordat je ziek werd. Er wordt gekeken naar het loon dat je gemiddeld verdiende in het jaar voordat je ziek werd. Daarnaast wordt de hoogte van je WIA-uitkering bepaald door of je werkt of niet. En welke WIA-uitkering je krijgt:

 • IVA-uitkering: je komt voor deze uitkering in aanmerking als je niet meer kunt werken en het niet de verwachting is dat je ooit nog kunt werken (duurzaam arbeidsongeschikt). Deze uitkering is ongeveer 75 procent van je laatst verdiende loon; 
 • Loongerelateerde uitkering: in eerste instantie ontvang je een uitkering die gekoppeld is aan je loon voordat je ziek werd, namelijk globaal 70 procent hiervan. De duur van deze uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden.

Nadat de loongerelateerde uitkering is afgelopen kan je in aanmerking komen voor:

 • Een loonaanvullingsuitkering: Deze uitkering krijg je als:
  - je werkt en minimaal 50 procent  van de restverdiencapaciteit verdient;
  - je voor 80-100 procent  arbeidsongeschikt bent bevonden. 
 • Een vervolguitkering: deze uitkering volgt nadat je loongerelateerde uitkering is afgelopen en je niet of niet minimaal 50 procent van de restverdiencapaciteit verdient. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid en is gekoppeld aan het minimumloon

Hier vind je diverse rekenhulpen waarmee je de hoogte van jouw uitkering kan uitrekenen. Kijk voor meer detailinformatie ook op de uitlegpagina van het UWV.

Werken en een WIA-uitkering

Ontvang je een WIA-uitkering én ben je daarnaast (gedeeltelijk) aan het werk? Dan heeft dit gevolgen voor je uitkering. Inkomsten uit je werk in loondienst, als uitzendkracht of als ZZP’er worden in mindering gebracht op jouw WIA-uitkering. 

De impact hiervan bepaal je met de rekenhulp. De totale inkomsten zijn overigens altijd hoger als je naast je uitkering werkt. Sterker, je inkomsten stijgen als je meer gaat werken. Dus als je er toe in staat bent, kan het gunstig zijn om betaalde arbeid te verrichten naast je uitkering. Lees ook alles over werken en je inkomen als je (deels) arbeidsongeschikt bent in ons stappenplan 'Deels arbeidsongeschikt en prettig aan het werk blijven'.

Download het stappenplan

De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden, maar is maximaal twee jaar. De duur van de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering is afhankelijk van je situatie, maar is in beginsel tot je pensioengerechtigde leeftijd. Maar als je bij een herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt wordt bevonden of je heb dusdanig inkomsten dat je onder de 35 procent zakt, dan kan de WIA-uitkering eerder eindigen.

De duur van de IVA-uitkering is in beginsel totdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Alleen als je bij een IVA-uitkering (langdurig) inkomsten verwerft en als dit meer is dan 20 procent van je vroegere loon is, kan dit anders zijn.

Kan mijn WIA-uitkering ook stopgezet worden?

Let op: in deze situaties kan de WIA-uitkering stoppen, ook voordat je de AOW-leeftijd bereikt:

 • Als je gezondheid is verbeterd.
 • Als je weer meer inkomen verdient of kan verdienen. Dit is in het geval je volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65 procent van je oude loon kan verdienen. Of in het geval je daadwerkelijk meer dan 65 procent verdient. Je uitkering wordt dan beëindigd. 
 • Voor een IVA-gerechtigde is de grens als je 20 procent verdient en hierdoor in de klasse 35-80 procent valt. Je wordt dan overgezet naar de loonaanvullingsuitkering. Voor het geval dat je meer dan 65 procent verdient van je vroegere loon, zal je geen WIA-uitkering meer ontvangen.
 • Als je naar het buitenland verhuist. Tenzij je verhuist naar een land binnen de Europese Unie, Economische Ruimte, een verdragsland of Zwitserland.
 • Als je gedetineerd bent.

Zo werkt de WIA

Alles over het traject na de WIA-aanvraag
De WIA en het WIA-traject zijn ingewikkeld. Daarom vertellen we je in deze brochure meer over deze uitkering en wat je te wachten staat nadat je een WIA-aanvraag doet. Ook lees je meer over de hoogte en duur van deze uitkering.    

In de brochure vind je: 

 • Uitleg over de WIA en de WIA-aanvraag
 • Welke fases je doorloopt na je WIA-aanvraag
 • Wat de hoogte is van je WIA-uitkering
 • Handige schema’s, zodat jij ook in een oogopslag kan zien wat je te wachten staat  

WIA-uitkering aanvragen

In deze video leggen we je uit hoe een WIA-uitkering werkt.

Bekijk de video

In deze video leggen we je uit hoe een WIA-uitkering werkt.

Bekijk de video

WORD LID! NU EXTRA VOORDELIG: 4 MAANDEN VOOR € 25

 • Persoonlijk advies over werk, inkomen en loopbaan
 • Advies over financiële planning en hulp bij geldzorgen
 • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade
 • Invloed op jouw arbeidsvoorwaarden via je cao
 • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte en toeslagen
 • Korting op verzekeringen, energie, boodschappen en meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.