Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Bedrijfsarts en arbo-arts

Ben je langer dan een week ziek? Dan geeft je leidinggevende dit door aan de bedrijfsarts of arbo-arts. De arts kan contact met je opnemen om te kijken hoe het met je gaat. Hij kan je ook vragen om op gesprek te komen of om een vragenlijst in te vullen.

Bezoek bedrijfsarts is verplicht

Als je ziek bent kan de bedrijfsarts of arbo-arts je uitnodigen op het spreekuur. Je mag zo’n uitnodiging niet weigeren. Je bent verplicht om te gaan, ook al word je naar de andere kant van het land geroepen. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Probeer de situatie dan in overleg met je werkgever op te lossen. Kijk ook even in je cao of de reiskosten die je maakt voor je bezoek aan de bedrijfsarts vergoed worden.

Dit zijn de taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: de bedrijfsarts begeleidt werknemers tijdens hun ziekteverzuim en re-integratietraject. De bedrijfsarts houdt tussentijdse evaluaties en adviseert wanneer jij weer aan het werk kan. Ook is de bedrijfsarts betrokken bij het opstellen van de probleemanalyse en het re-integratieverslag voor jouw WIA-aanvraag.
 • Een preventieve taak: de bedrijfsarts adviseert werkgevers, OR en de preventiemedewerker gevraagd en ongevraagd over (beschermende) maatregelen om ziekte op de werkvloer te voorkomen.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO): werkgevers zijn verplicht hun werknemers een PMO aan te bieden. De bedrijfsarts voert deze medische onderzoeken uit.
 • Signalering beroepsziekten: bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dit moet de kwaliteit van preventie en diagnose van beroepsziekten bevorderen.

Ik ben het niet eens met het advies

Het advies van de bedrijfsarts over wanneer jij weer aan het werk kunt, telt het zwaarst. Je kunt wel bezwaar maken, als je het niet eens bent met zijn advies. Of als zijn oordeel erg afwijkt van wat je huisarts zegt. Doe dan het volgende:

 • Laat de bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten dat je het niet eens bent met het advies. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent.
 • Laat de bedrijfsarts contact opnemen met je huisarts.
 • Laat je huisarts contact opnemen met je bedrijfsarts.

Soms leidt dit tot een nieuw advies van je bedrijfsarts, waar je je wel in kunt vinden. Is dat niet zo? Dan heb je het recht om een andere bedrijfsarts te vragen om een second opinion. De arbodienst waar de bedrijfsarts bij hoort is verplicht een second opinion-procedure te hebben. De bedrijfsarts of degene die vanuit de werkgever dit regelt (bijvoorbeeld de casemanager of de afdeling P&O), kan dus aangeven hoe je een second opinion kunt aanvragen. Ook de FNV kan je hierbij helpen. Neem daarvoor contact met ons op. Ook kan je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts en arbo-arts hebben een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

Wat mag de bedrijfsarts wel bespreken? 

Er zijn een aantal dingen die de bedrijfsarts of arbo-arts wel met anderen mag bespreken:

 • Hij mag advies geven aan je werkgever over welk werk je kunt doen en voor hoe lang.
 • Hij kan aangeven of jij en je werkgever voldoende doen aan je re-integratie.

Heb je klachten over de bedrijfsarts?

Praat je bedrijfsarts of arbo-arts wel over je ziekte met iemand anders? Neem dan contact op met de arts en vraag waarom. Dan kun je een klacht indienen bij de arbodienst waarbij de arts is aangesloten. De arbodienst heeft een eigen klachtenregeling. Wil je weten of een arbodienst gecertificeerd is, kijk dan op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

De FNV helpt je

Doet de arbodienst te weinig of niets met je klacht? Zoek het dan hogerop en dien een klacht in bij de geschillencommissie Arbodiensten. De FNV kan je helpen bij het indienen van je klacht bij de arbodienst of bij de geschillencommissie.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas