Bedrijfsarts en arbo-arts

Ben je langer dan een week ziek? Dan geeft je leidinggevende dit door aan de bedrijfsarts of arbo-arts. De arts kan contact met je opnemen om te kijken hoe het met je gaat. Hij kan je ook vragen om op gesprek te komen of om een vragenlijst in te vullen.

Download e-book langdurig ziek

Bezoek bedrijfsarts is verplicht

Als je ziek bent kan de bedrijfsarts of arbo-arts je uitnodigen op het spreekuur. Je mag zo’n uitnodiging niet weigeren. Je bent verplicht om te gaan, ook al word je naar de andere kant van het land geroepen. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Probeer de situatie dan in overleg met je werkgever op te lossen. Kijk ook even in je cao of de reiskosten die je maakt voor je bezoek aan de bedrijfsarts vergoed worden.

De bedrijfsarts heeft de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding: de bedrijfsarts begeleidt werknemers tijdens hun ziekteverzuim en re-integratietraject. De bedrijfsarts houdt tussentijdse evaluaties en adviseert wanneer jij weer aan het werk kan. Ook is de bedrijfsarts betrokken bij het opstellen van de probleemanalyse en het re-integratieverslag voor jouw WIA-aanvraag.
 • Een preventieve taak: de bedrijfsarts adviseert werkgevers, OR en de preventiemedewerker gevraagd en ongevraagd over (beschermende) maatregelen om ziekte op de werkvloer te voorkomen.
 • Preventief medisch onderzoek (PMO): werkgevers zijn verplicht hun werknemers een PMO aan te bieden. De bedrijfsarts voert deze medische onderzoeken uit.
 • Signalering beroepsziekten: bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Dit moet de kwaliteit van preventie en diagnose van beroepsziekten bevorderen.

Als je al langere tijd ziek bent, kan het zijn dat je met een arbeidsdeskundige te maken krijgt. Deze stelt vast of je in staat bent om te werken.

Ik ben het niet eens met het advies

Het advies van de bedrijfsarts over wanneer jij weer aan het werk kunt, telt het zwaarst. Je kunt wel bezwaar maken, als je het niet eens bent met zijn advies. Of als zijn oordeel erg afwijkt van wat je huisarts zegt. Doe dan het volgende:

 • Laat de bedrijfsarts en je werkgever schriftelijk weten dat je het niet eens bent met het advies. Leg ook uit waarom je het er niet mee eens bent.
 • Laat de bedrijfsarts contact opnemen met je huisarts.
 • Laat je huisarts contact opnemen met je bedrijfsarts.

Soms leidt dit tot een nieuw advies van je bedrijfsarts, waar je je wel in kunt vinden. Is dat niet zo? Dan heb je het recht om een andere bedrijfsarts te vragen om een second opinion. De arbodienst waar de bedrijfsarts bij hoort is verplicht een second opinion-procedure te hebben. De bedrijfsarts of degene die vanuit de werkgever dit regelt (bijvoorbeeld de casemanager of de afdeling P&O), kan dus aangeven hoe je een second opinion kunt aanvragen. Ook de FNV kan je hierbij helpen. Neem daarvoor contact met ons op. Ook kan je bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Geheimhoudingsplicht

De bedrijfsarts en arbo-arts hebben een geheimhoudingsplicht. De gesprekken met de arts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming mag hij niet praten over je ziekte met je werkgever, huisarts of specialist.

Wat mag de bedrijfsarts wel bespreken? 

Er zijn een aantal dingen die de bedrijfsarts of arbo-arts wel met anderen mag bespreken:

 • Hij mag advies geven aan je werkgever over welk werk je kunt doen en voor hoe lang.
 • Hij kan aangeven of jij en je werkgever voldoende doen aan je re-integratie.

Heb je klachten over de bedrijfsarts?

Praat je bedrijfsarts of arbo-arts wel over je ziekte met iemand anders? Neem dan contact op met de arts en vraag waarom. Dan kun je een klacht indienen bij de arbodienst waarbij de arts is aangesloten. De arbodienst heeft een eigen klachtenregeling. Wil je weten of een arbodienst gecertificeerd is, kijk dan op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten.

De FNV helpt je

Doet de arbodienst te weinig of niets met je klacht? Zoek het dan hogerop en dien een klacht in bij de geschillencommissie Arbodiensten. De FNV kan je helpen bij het indienen van je klacht bij de arbodienst of bij de geschillencommissie.

E-book langdurig ziek

Ben jij voor langere tijd ziek? Of aan het re-integreren? In dit e-book zetten de experts van de FNV zo uitgebreid en compleet mogelijk jouw rechten en plichten op een rij. Ook vind je veel handige tips in het e-book.

Het e-book geeft antwoord op vragen als: 

 • Wanneer ben ik 'langdurig ziek'? 
 • Wat staat me te wachten in het eerste, tweede en derde ziektejaar?
 • Wanneer moet ik iets doen en wat wordt er van mij verwacht? 
 • Ziekte en loon, hoe zit dat?  
 • Wat is een WIA-uitkering?

 

 

Wat als je het oneens bent met je bedrijfsarts?

Ben je het niet eens met je bedrijfsarts? Bekijk de video om te zien wat jouw rechten en plichten zijn.

Bekijk de video

Ben je het niet eens met je bedrijfsarts? Bekijk de video om te zien wat jouw rechten en plichten zijn.

Bekijk de video

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kort of langdurig ziek? De FNV is er ook voor jou!

 • Antwoord op vragen over ziekte, werk en inkomen
 • Hulp bij verzoek second opinion bij andere bedrijfsarts
 • Steun bij aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV
 • Juridisch advies bij conflict over salaris of ontslag bij ziekte
 • Tips voor veilig & gezond werken of aanpassingen werkplek
 • Coaching van onze re-integratieconsulenten
 • WIA-begeleiding bij het aanvragen van WIA-uitkering
 • Hulp bij claimen schadevergoeding ziekte door werk of derden
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.