Ontslag tijdens ziekte

Wij leggen het uit

Ben je (langdurig) ziek en wil jouw werkgever je ontslaan? Dan ben je in veel gevallen als werknemer beschermd tegen ontslag tijdens ziekte. Er zijn wel uitzonderingen. Wij leggen uit hoe het opzegverbod in elkaar zit. Ook vertellen we of zelf ontslag nemen tijdens ziekte een verstandige keuze is.

Ontslag geven tijdens ziekte

Ontslag geven tijdens ziekte betekent dat je werkgever je ontslaat in de periode dat jij ziek bent. Dit kan meestal niet. Er geldt namelijk een opzegverbod. Dit houdt in dat je gedurende je eerste 104 weken ziekte beschermd bent tegen ontslag, omdat je werkgever je dan niet mag ontslaan.

Je werkgever mag je pas ontslaan als je langer dan twee jaar ziek bent en hij alles aan jouw re-integratie heeft gedaan. Je bent dan niet direct ontslagen, want je werkgever moet eerst een ontslagvergunning aanvragen.

Lees ook alles over ontslag bij ziekte én de financiële regelingen en vergoedingen na ontslag in onze handige checklist.

Download de checklist

Uitzonderingen bij ontslag tijdens ziekte

Wel zijn er uitzonderingen op het opzegverbod tijdens de eerste twee ziektejaren. Zo mag jouw werkgever je wel ontslaan als:

 • Je ziek wordt nadat je werkgever je ontslag heeft aangevraagd;
 • Je op staande voet wordt ontslagen;
 • Je in je proeftijd zit. Maar je werkgever mag de ziekte niet als reden opgeven voor het ontslag, omdat er dan sprake is van discriminatie;
 • Je zonder goede reden niet meewerkt aan je re-integratie of weigert passend werk te doen;
 • Een hele afdeling of vestiging van het bedrijf sluit. Dan is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

In alle andere gevallen geldt een opzegverbod gedurende de eerste twee ziektejaren. Dat betekent dat je werkgever je contract niet mag opzeggen. Wil hij je toch ontslaan terwijl je ziek bent? Zorg dan zo snel mogelijk dat de rechter je ontslag ongeldig verklaart. Je hebt namelijk geen recht op een uitkering. Wij helpen je hiermee!

Ontslag als je vaak ziek bent (kort verzuim)

Meld jij je regelmatig ziek? En heeft dit grote gevolgen voor het bedrijf en is dit van grote invloed op het werk van de onderneming? Dan kan je werkgever ontslag voor je aanvragen. Hij moet je ontslag vooraf laten toetsen door de kantonrechter. Die bekijkt of je werkgever je wel mag ontslaan.

Ontslagbescherming als je zwanger bent

Ook tijdens je zwangerschap heb je recht op extra ontslagbescherming. Je werkgever mag je niet ontslaan vanaf dag één van je zwangerschap tot en met zes weken nadat je weer aan het werk gaat. Lees meer over ontslag tijdens zwangerschap.

Teken géén vaststellingsovereenkomst

In de eerste twee jaar dat je arbeidsongeschikt bent, kan de werkgever vragen of je het contract wil beëindigen met een vaststellingsovereenkomst. In dat geval spreken we van ontslag tijdens ziekte met wederzijds goedvinden. Je gaat dus in goed overleg uit elkaar. Dat lijkt misschien aantrekkelijk als het re-integratietraject onder andere veel stress oplevert, maar doe dit niet zomaar! Teken nooit zomaar een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent. Je krijgt dan namelijk geen uitkering. Overleg eerst met de FNV wat je het beste kunt doen. Zo kan het zijn dat het re-integratietraject te belastend is en kunnen wij dat samen met jou bij je werkgever bespreekbaar maken. Bekijk voor meer informatie ook onze video over de do’s en dont’s bij een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag na twee jaar ziekte

Het opzegverbod geldt niet als je langer dan twee jaar ziek bent. Soms legt het UWV een loonsanctie op, bijvoorbeeld als je werkgever te weinig heeft gedaan aan jouw re-integratie. Dan is je werkgever verplicht om je een derde ziektejaar loon door te betalen. Wil hij daarna ontslag aanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan moet worden aangetoond dat jij niet herstelt binnen 26 weken en dat je het werk waarvoor je bent aangenomen, niet meer kan uitvoeren en er ook geen andere werkzaamheden binnen de onderneming zijn. Ook is het de bedoeling dat je werkgever jouw re-integratietraject gedocumenteerd heeft.

Verweren tegen een ontslagaanvraag

Het UWV geeft je de mogelijkheid om je te verweren tegen de ontslagaanvraag. Vervolgens legt het UWV de ontslagaanvraag, jouw verweer en het advies van de arts/arbeidsdeskundige naast elkaar. Op basis daarvan beslist het UWV of ze toestemming verlenen aan jouw werkgever om je daadwerkelijk te ontslaan na twee jaar ziekte.

Recht op transitievergoeding

Als je na twee jaar niet meer bij je werkgever kunt werken in je eigen (aangepaste) of andere functie, en het dienstverband wordt beëindigd, dan heb je vaak recht op een transitievergoeding.

Ontslag tijdens ziekte tijdelijk contract

Natuurlijk kan het wel zo zijn dat je contract voor bepaalde tijd afloopt tijdens je ziekte. Eigenlijk is er dan geen sprake van ontslag, maar van een beëindiging van rechtswege. Heb je een contract voor bepaalde tijd en is de einddatum afhankelijk van een gebeurtenis (zoals het einde van een project) dan eindigt het contract als die gebeurtenis zich voordoet. Ook als jij dan ziek bent.

Heb je een contract voor bepaalde tijd met  een tussentijds opzegbeding? En wil jouw werkgever dit contract beëindigen terwijl je ziek bent, voordat het contract van rechtswege is afgelopen? Dan is de ontslagbescherming gewoon van toepassing: tijdens ziekte mag je niet worden ontslagen (het contract zal dus wel rechtsgeldig eindigen als het contract is afgelopen).

En hoe zit het met een aflopend contract, payroll- en uitzendovereenkomst?

 • Aflopend contract. Je ziekmelding heeft geen invloed op het einde van het contract, dus je werkgever hoef jouw contract niet te verlengen. Je ziekte mag hiervoor niet de reden zijn. Je werkgever moet jou wel ziek uit dienst melden. Daarna kun je een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.
 • Payrollovereenkomst. Je bent officieel in dienst bij een ander bedrijf dan waar je werkt. Maar sinds 1 januari 2020 heb je dezelfde rechten als werknemers die bij het bedrijf zelf in dienst zijn. Een uitzendbeding geldt tegenwoordig niet meer, dus je payrollovereenkomst stopt niet als je ziek wordt.
 • Uitzendovereenkomst. Sinds 1 juli 2023 eindigt je contract (met uitzendbeding) niet meer tijdens ziekte. Deze loopt door totdat de einddatum is bereikt.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Veel mensen vragen zich af: mag ik ontslag nemen tijdens ziekte? Ja, dat mag. Maar het is in veel gevallen niet slim. Je hebt bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling en dit verspeel je dan. Je  benadeelt hiermee het UWV en hebt dan vaak geen recht op een uitkering Dringt je werkgever aan op ontslag of wil je toch zelf ontslag indienen tijdens ziekte? Neem dan altijd contact op met de FNV, om grote gevolgen te voorkomen.

Ontslag nemen tijdens ziekte voor nieuwe baan

Je mag ontslag nemen tijdens ziekte voor een nieuwe baan maar vaak is dat niet verstandig. Het beste is om te wachten totdat je hersteld bent om te voorkomen dat je direct uitvalt in je nieuwe baan en dus kans op ontslag tijdens je proeftijd hebt. Je hebt dan vaak geen recht op een uitkering. Je leest hier ook meer over op onze pagina solliciteren tijdens ziekte. Zelf ontslag nemen raden wij altijd af. Overweeg je het toch? Neem dan contact met ons op voor advies.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

WORD LID! NU EXTRA VOORDELIG: 4 MAANDEN VOOR € 25

 • Persoonlijk advies over werk, inkomen en loopbaan
 • Advies over financiële planning en hulp bij geldzorgen
 • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade
 • Invloed op jouw arbeidsvoorwaarden via je cao
 • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte en toeslagen
 • Korting op verzekeringen, energie, boodschappen en meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.