Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Re-integratie via het tweede spoortraject

Ben je langdurig niet is staat om je werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden om te re-integreren binnen de organisatie van je werkgever? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet re-integratie 2e spoor, of in het kort het tweede spoortraject. In het kader van de re-integratie ben je verplicht daaraan mee te werken. Maar er zijn natuurlijk veel regels aan verbonden.

Op deze pagina zetten we de hoofdzaken voor je op een rijtje. Gelukkig kan de FNV je bij een tweede spoortraject als lid goed ondersteunen. Meer over re-integratie en wat daar bij komt kijken lees je ook in ons e-book 'Langdurig ziek'. Of in onze checklist Succesvol en gezond re-integreren.

Download de checklist succesvol en gezond re-integreren

Tweede spoor? Wat is dan het eerste spoor?

Tijdens een re-integratie traject wordt in eerste instantie gekeken of er passend werk voor je gevonden of georganiseerd kan worden bij je huidige werkgever. Dit kan een (onder)deel je huidige werk betreffen, maar er kan ook gekeken worden naar ander werk bij je werkgever. Dit wordt het eerste spoortraject genoemd. 

Binnen dit eerste spoortraject wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om je werk aan te passen, voorzieningen te treffen rondom je werkplek, je werk deels te hervatten of door jouw diensten op andere werktijden in te plannen. Deze mogelijkheden worden opgenomen in het Plan van Aanpak van je re-integratie.

Wanneer start het 2e spoortraject?

Is re-integratie bij je huidige werkgever (1e spoor) echter niet mogelijk? Dan komt re-integratie bij een andere werkgever (2e spoor) in beeld. 

Binnen de verzuimbegeleiding kunnen het eerste spoor en het tweede spoor in bepaalde gevallen ook gelijktijdig worden ingezet. Wanneer het tweede spoor start moet echter wel duidelijk terugkomen in het in het re-integratiedossier. De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige geeft aan of het tweede spoor moet worden opgestart.

Wanneer het eerste spoor niet haalbaar blijkt is het opstarten van een tweede spoortraject wettelijk verplicht voor je werkgever. Dit tweede spoortraject kan al in de eerste week van je re-integratietraject (dat is 8 weken na je eerste ziekteverzuim) worden opgestart. De uiterlijke start is de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid. Meestal wordt een tweede spoortraject afgerond binnen één jaar en uiterlijk binnen twee jaar. 

Stappenplan tweede spoortraject

Dit zijn de stappen die je kunt verwachten in een tweede spoortraject

 • Het tweede spoortraject komt in beeld wanneer het vinden of organiseren van passend werk niet mogelijk bij je huidige werkgever.
 • De bedrijfsarts of arbeidskundige legt deze bevinding op zijn vroegst in de 8e week of uiterlijk in de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid vast in een verklaring.
 • Het Plan van Aanpak binnen je re-integratiedossier moet worden aangepast.
 • Vervolgens kan je werkgever een opdracht tot herplaatsing geven. Het initiatief en de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij je werkgever.
 • Jij bent als werknemer verplicht om aan het re-integratietraject tweede spoor mee te werken.
 • Wanneer het lukt om passende arbeid voor je te vinden bij een andere werkgever, stelt je werkgever samen met jou en de nieuwe werkgever een detacheringsregeling op.
 • Pas als jij, de nieuwe werkgever en je bestaande werkgever tevreden zijn over het succes van de re-integratie, zal een nieuwe arbeidsovereenkomst worden opgesteld met de nieuwe werkgever. 
 • Lukt het niet om binnen twee jaar na jouw arbeidsongeschiktheid elders passend werk te vinden, dan mag je werkgever de loondoorbetaling stoppen. Dit gebeurt pas om het moment dat je WIA-uitkering start.

Download model detacheringsovereenkomst

Is het 2e spoortraject altijd verplicht?

In 2016 heeft de minister aangegeven dat de werkgever kan af te zien van re-integratie in het tweede spoor indien de bedrijfsarts daartoe adviseert. In dat geval blijft een loonsanctie uit.

Hulp een tweede spoortraject

Bij een tweede spoortraject krijg je met veel dingen te maken. De re-integratieconsulent vertelt wat je te wachten staat en is een speciaal opgeleide vrijwilliger van de FNV. Naast advies kan de re-integratieconsulent je al FNV-lid ook coachen bij je gesprekken met je werkgever, bedrijfsarts en het UWV. Zo sta jij ook tijdens ziekte sterker in je werkschoenen. Ben je geen lid, dan kun je lid worden om hulp te krijgen.
 

Lees meer over het maken van een afspraak
 

Ontslag tijdens het tweede spoortraject

Je baas mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen.

Neem ook nooit zelf ontslag, als je ziek bent. Je hebt bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling, dat verspeel je dan. Bij een tijdelijk contract heb je in ieder geval recht op loon tot het eind van je contract. Ook na die twee jaar heb je nog steeds recht op een ontslagvergoeding. Ook kun je in de problemen komen als je een uitkering gaat aanvragen. Let op: Dringt je werkgever aan op ontslag tijdens ziekte of overweeg je toch zelf ontslag te nemen, neem altijd contact op met de FNV, de gevolgen kunnen enorm zijn.

Nog een paar weetjes over het tweede spoortraject

Nog een paar handige weetjes om af te sluiten:

 • Begeleiding: Wanneer je met een tweede spoortraject te maken krijgt is goede begeleiding naar mogelijk nieuw werk van belang. Hieronder vallen onder meer sollicitatiebegeleiding, loopbaanoriëntatie, assessments, scholing en omscholing. Dit alles speelt mee in de beoordeling van het UWV. Wanneer je werkgever zich onvoldoende inspant rondom de begeleiding kan dit een loonsanctie voor de werkgever tot gevolg hebben. 
 • Passend werk: Ook bij een tweede spoortraject hoef je in principe alleen werk te accepteren dat ‘passend’ is. Wat onder passend valt hang uiteraard af van wat je fysiek en mentaal aankunt, maar ook hoe lang je arbeidsongeschikt bent en hoe lang je al aan het werk was. Zo moet in de eerste 6 maanden het werk aansluiten bij je functionele mogelijkheden, opleiding, werkervaring en salarisniveau. Ben je langer (deels) arbeidsongeschikt dan kan werk onder je oude niveau of een baan die minder goed aansluit ook als passend worden gezien. Ben je net afgestudeerd dan kan het voorkomen dat je ook niet-passend werk moet accepteren. 
 • Werkplekaanpassingen: Soms is noodzakelijk dat je werkplek (thuis) moet worden aangepast om weer (deels) aan de slag te gaan. Of de vervoersmiddelen die je gebruikt om op je werk te komen. Jij of je werkgever kunnen dan een beroep doen op een vergoeding via het UWV. 

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas