Langdurig ziek

Wanneer je langdurig ziek bent, komt er veel op je af. Zo krijg jij, afhankelijk van je contract, je salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald en de bedrijfsarts is er om je te helpen met re-integreren.

Download het e-book

Rechten én plichten

Behalve rechten, heb je ook plichten naar je werkgever. Wij vertellen je op deze pagina wat er gebeurt als je langdurig ziek bent. In deze checklist vind je vast een handige tijdlijn met al jouw rechten en plichten tijdens (langdurige) ziekte.

Vanaf wanneer ben je langdurig ziek?

Iedereen wordt wel eens ziek. Bij een griepje of verkoudheid ziek je thuis een weekje uit. Soms is het minder onschuldig en ben je langer uitgeschakeld, maar vanaf wanneer ben je langdurig ziek? Dat is het geval als je langer dan vier weken niet kan werken.

Moet ik me ziekmelden?

Als je ziek bent, moet je dat direct melden bij je werkgever. De regels voor ziekmelding staan in je arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. Je hoeft je werkgever niet te vertellen wat je klachten zijn en hij of zij mag geen medische informatie aan je vragen. Ook niet als je langdurig ziek bent. Wel kan je werkgever vragen wat je inschatting is van de duur van je ziekte. Misschien moet er vervanging worden geregeld.

Vaak gelden er in het bedrijf waar je werkt nog andere regels waaraan jij je moet houden als je ziek bent. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat je thuis moet blijven tijdens ziekte. Of dat je telefonisch bereikbaar moet zijn, ook na je ziekmelding. 

Wat kan de bedrijfsarts voor mij doen?

Je werkgever meldt jouw ziekte vaak binnen een week bij de bedrijfsarts. Hij of zij neemt daarop contact met jou op. Is de reden van je uitval werkgerelateerd? Dan is het goed om dit snel te bespreken met je bedrijfsarts en samen te kijken naar oplossingen. Met de bedrijfsarts overleg je of je een deel van je werk wel kunt doen, wat daarvoor nodig is en hoeveel uur je kunt werken.

Langer dan zes weken ziek

De bedrijfsarts stelt uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse op. Hierin staat onder andere wat de oorzaak is en wat kan helpen om weer te gaan werken. Als de bedrijfsarts je adviseert om weer (deels) te gaan werken, dan bespreek je dit met je werkgever. De afspraken die je samen maakt, worden opgeschreven in het plan van aanpak. Dit plan bespreek en evalueer je eens in de zes weken met je werkgever.

Second opinion

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts over je re-integratie? Dan heb je het recht op een second opinion. Een onafhankelijke bedrijfsarts beoordeelt dan nogmaals jouw ziekte.

Eén jaar ziek en dan?

De eerstejaarsevaluatie is verplicht na één jaar ziekte. Uiterlijk na 52 weken bespreek je samen met je werkgever of je op de goede weg zit en wat je plannen voor het komende jaar zijn.

Bijna twee jaar ziek

Ben je bijna twee jaar ziek? En ziet het er naar uit dat je nog wel even (deels) uit de running blijft? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een WIA-uitkering

Langdurig ziek, salaris en loondoorbetaling

Tijdens je ziekte heb je recht op loon. In de eerste twee jaar dat je ziek bent, moet je werkgever jou minstens 70% van je salaris doorbetalen. Maar vaak is dit het eerste jaar 100% en tweede jaar 70%. Dit geldt voor werknemers met een dienstverband. Het is een andere situatie als je van het UWV ziekengeld ontvangt of als uitzendkracht werkt. Ook gelden er andere regels bij een tijdelijk contractLees meer over je salaris bij ziekte in onze brochure ziekte en inkomen.

Bijna één op de drie werknemers heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een uitzendcontract of een nul-urencontract. Loopt je contract binnen twee jaar na je eerste ziektedag af? Dan vervalt de loondoorbetalingsverplichting van je werkgever bij het einde van het contract. In dat geval kom je in aanmerking voor een Ziektewetuitkering (langdurig ziek uitkering). Je krijgt dan 70% van het dagloon dat je verdiende voordat je ziek werd. Deze uitkering ontvang je zo lang je ziek bent, tot maximaal twee jaar na je eerste ziektedag.

Na één jaar in de Ziektewet roept het UWV je op voor een keuring. Word je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden, dan verlies je de Ziektewetuitkering. Onze juristen kunnen je  ondersteunen bij het indienen van een bezwaar. Lees meer over begeleiding bij een Ziektewetuitkering.

Als je langdurig ziek bent, dan ben je misschien niet in staat om je eigen/voormalig werk te doen. Maar ander werk lukt misschien wel. De arbeidsdeskundige van het UWV bespreekt met jou wat passend werk is. Lees meer over solliciteren tijdens ziekte.

Ontslag tijdens (langdurige) ziekte

Je baas mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je passend werk weigert, niet meewerkt aan maatregelen van je werkgever of een deskundige of als er een hele afdeling wordt gesloten. Ook indien er redenen zijn voor ontslag op staande voet.  Lees ook alles over ontslag bij ziekte én de financiële regelingen en vergoedingen na ontslag in onze handige checklist ontslag tijdens ziekte.

Neem ook nooit zelf ontslag, als je ziek bent. Ga daarbij ook niet akkoord met ontslag dat wordt voorgesteld door je werkgever. Je hebt bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling. Als je dat opgeeft, heb je geen recht op een uitkering van het UWV en ben je misschien nog te ziek om nieuw werk te vinden. Bij een tijdelijk contract heb je in ieder geval recht op loon tot het eind van je contract. Ook na die twee jaar heb je nog steeds recht op een transitievergoeding. Let op: Dringt je werkgever aan op ontslag tijdens ziekte of overweeg je toch zelf ontslag te nemen, neem altijd contact op met de FNV, aangezien de gevolgen kunnen enorm zijn.

Als je (langdurig) ziek bent, mag je werkgever je gedurende twee jaren niet ontslaan.

Ontslag wegens langdurige ziekte is pas toegestaan na twee jaar. Dan mag je werkgever jouw contract opzeggen indien er geen passende werkzaamheden voorhanden zijn. Je werkgever  moet wel een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en aantonen dat hij alles heeft gedaan aan je re-integratie. Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Laat deze altijd door een jurist van de bond controleren.

Langdurig ziek en vakantie

Ben je langdurig ziek en zit je in een re-integratietraject? Dan mag je op vakantie mits je werkgever en bedrijfsarts geen bezwaar hebben. De bedrijfsarts beoordeelt of de vakantie de re-integratie belemmert. Als jij je verlofdagen gebruikt, hoef je niets aan je re-integratie te doen. Zo heb je echt even rust.

Langdurig ziek en pensioen

 • Als zieke werknemer krijg je de eerste twee jaar salaris doorbetaald mits je een vast dienstverband hebt. De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar meestal gelijk aan de opbouw vóórdat je ziek werd. Er kan ook minder pensioenopbouw plaatsvinden dan wanneer er geen sprake is van geen ziekte. Dat verschilt per pensioenregeling.
 • Ben je na twee nog steeds ziek, dan heb je vaak recht op een WIA-uitkering. Over een WIA-uitkering zelf bouw je geen pensioen op.
 • Soms krijg je van je pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA-uitkering. Dit heet invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Vraag bij je pensioenuitvoerder na of jij hier recht op hebt.
 • Als je (deels) arbeidsongeschikt bent, gaat je pensioenopbouw vaak (deels) door. Dit heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Je pensioenopbouw is vaak lager dan wanneer je niet arbeidsongeschikt bent en doorwerkt. Neem bij arbeidsongeschiktheid altijd contact op met je pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) en vraag na wat voor jou geldt.
 • Laat je verder altijd even informeren door onze pensioenconsulenten. Neem daarvoor contact op met de FNV.

Informatie ziekte en re-integratie op maat

Geef je datum van ziekmelding door en wij voorzien je van informatie op de belangrijke momenten in je ziekteproces in een periode van (maximaal) twee jaar.

Geef je datum door!

E-book langdurig ziek

Ben jij voor langere tijd ziek? Of aan het re-integreren? In dit e-book zetten de experts van de FNV zo uitgebreid en compleet mogelijk jouw rechten en plichten op een rij. Ook vind je veel handige tips in het e-book.

Het e-book geeft antwoord op vragen als:

 • Wanneer ben ik 'langdurig ziek'? 
 • Wat staat me te wachten in het eerste, tweede en derde ziektejaar?
 • Wanneer moet ik iets doen en wat wordt er van mij verwacht? 
 • Ziekte en loon, hoe zit dat?  
 • Wat is een WIA-uitkering?

Arbeidsongeschiktheid, ziekte & re-integratie

Meer weten over arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie? Bekijk een voorproefje van de videoreeks waarin we alles uitleggen over deze onderwerpen. Kijk op fnv.nl/arbeidsongeschiktheid voor meer informatie.

Bekijk de video

Meer weten over arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie? Bekijk een voorproefje van de videoreeks waarin we alles uitleggen over deze onderwerpen. Kijk op fnv.nl/arbeidsongeschiktheid voor meer informatie.

Bekijk de video

Kort of langdurig ziek? De FNV is er ook voor jou!

 • Antwoord op vragen over ziekte, werk en inkomen
 • Hulp bij verzoek second opinion bij andere bedrijfsarts
 • Steun bij aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV
 • Juridisch advies bij conflict over salaris of ontslag bij ziekte
 • Tips voor veilig & gezond werken of aanpassingen werkplek
 • Coaching van onze re-integratieconsulenten
 • WIA-begeleiding bij het aanvragen van WIA-uitkering
 • Hulp bij claimen schadevergoeding ziekte door werk of derden

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.