Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Langdurig ziek

Wanneer je langdurig ziek bent, komt er veel op je af. Zo krijg jij, afhankelijk van je contract, je salaris geheel of gedeeltelijk doorbetaald en de bedrijfsarts is er om je te helpen met re-integreren.

Download het e-book langdurig ziek

Rechten én plichten

Behalve rechten, heb je ook plichten naar je werkgever. Wij vertellen wat er gebeurt als je langdurig ziek bent. En ons e-book helpt jou door het hele proces heen.

Vanaf wanneer ben je langdurig ziek?

Iedereen wordt wel eens ziek. Bij een griepje of verkoudheid ziek je thuis een weekje uit. Daarna kun je vaak weer aan het werk. Soms is het minder onschuldig en ben je langer uitgeschakeld, maar vanaf wanneer ben je langdurig ziek? Dat is het geval als je langer dan vier weken niet kan werken.

Moet ik me ziekmelden?

Als je ziek bent, moet je dat direct melden bij je werkgever. De regels voor ziekmelding staan in je arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. Je hoeft je werkgever niet te vertellen wat je klachten zijn en hij of zij mag geen medische informatie aan je vragen. Ook niet als je langdurig ziek bent. Wel kan je werkgever vragen wat je inschatting is van de duur van je ziekte. Misschien moet er vervanging worden geregeld.

Vaak gelden er in het bedrijf waar je werkt nog andere regels waaraan jij je moet houden als je ziek bent. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat je thuis moet blijven tijdens ziekte. Of dat je telefonisch bereikbaar moet zijn, ook na je ziekmelding. Schakelt je werkgever een bedrijfsarts in? Dan moet je beschikbaar zijn voor controle. En je bent verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts. In onze Checklist ziekte & werk hebben we met behulp van een handige tijdlijn al jouw rechten en plichten vanaf jouw ziekmelding op een rij gezet.

Download onze checklist ziekte & werk

Wat kan de bedrijfsarts voor mij doen?

Je werkgever meldt jouw ziekte vaak binnen een week bij de bedrijfsarts. Hij of zij neemt daarop contact met jou op. Is de reden van je uitval werkgerelateerd? Dan is het goed om dit snel te bespreken met je bedrijfsarts en samen te kijken naar oplossingen. Met de bedrijfsarts overleg je of je een deel van je werk wel kunt doen, wat daarvoor nodig is en hoeveel uur je kunt werken.

Langer dan zes weken ziek

Ben je zes weken ziek en ziet het ernaar uit dat je voorlopig nog niet beter bent? Dan stelt de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse op. Hierin staat onder andere wat de oorzaak is en wat kan helpen om weer te gaan werken. Als de bedrijfsarts je adviseert om weer (deels) te gaan werken, dan bespreek je dit met je werkgever. De afspraken die je samen maakt, worden opgeschreven in het plan van aanpak. De adviezen van de bedrijfsarts bespreek je met de werkgever. De afspraken die je samen maakt, worden altijd opgeschreven in het plan van aanpak. Het eerste plan van aanpak wordt uiterlijk in de achtste week opgesteld. De bedrijfsarts past de adviezen aan waar nodig. Het plan van aanpak wordt eens in de zes weken geëvalueerd met de werkgever.

Second opinion

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts over je re-integratie? Dan heb je het recht op een second opinion. Een onafhankelijke bedrijfsarts beoordeelt dan nogmaals jouw ziekte.

Langdurig ziek loondoorbetaling

Tijdens je ziekte heb je recht op loon. In de eerste twee jaar dat je ziek bent, moet je werkgever jou minstens 70% van je salaris doorbetalen. Maar vaak is dit het eerste jaar 100% en tweede jaar 70%. Dit geldt voor werknemers met een dienstverband. Het is een andere situatie als je van het UWV ziekengeld ontvangt of als uitzendkracht werkt. Ook gelden er andere regels bij een tijdelijk contract. Lees meer over je salaris bij ziekte in onze brochure ziekte en inkomen.

Download onze brochure ziekte en inkomen

Ziek na afloop tijdelijk contract: Ziektewet-uitkering

Bijna één op de drie werknemers heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een uitzendcontract of een nul-urencontract. Loopt je contract binnen twee jaar na je eerste ziektedag af? Dan vervalt de loondoorbetalingsverplichting van je werkgever bij het einde van het contract. In dat geval kom je in aanmerking voor een Ziektewetuitkering (langdurig ziek uitkering). Je krijgt dan 70% van het dagloon dat je verdiende voordat je ziek werd. Deze uitkering ontvang je zo lang je ziek bent, tot maximaal twee jaar na je eerste ziektedag.

Na één jaar in de Ziektewet roept het UWV je op voor een keuring. Word je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden, dan verlies je de Ziektewetuitkering. Onze juristen kunnen je  ondersteunen bij het indienen van een bezwaar. Lees meer over begeleiding bij een Ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering en passend werk

Als je langdurig ziek bent, dan ben je misschien niet in staat om je eigen/voormalig werk te doen. Maar ander werk lukt misschien wel. De arbeidsdeskundige van het UWV bespreekt met jou wat passend werk is. Lees meer over solliciteren tijdens ziekte.

Ontslag na langdurig ziek

Als je (langdurig) ziek bent, mag je werkgever je gedurende twee jaren niet ontslaan. Dit ontslagverbod geldt niet als je passend werk weigert, niet meewerkt aan maatregelen van je werkgever of een deskundige of als er een hele afdeling wordt gesloten. Ook indien er redenen zijn voor ontslag op staande voet. Ontslag wegens langdurige ziekte is pas toegestaan na twee jaar. Dan mag je werkgever jouw contract opzeggen indien er geen passende werkzaamheden voorhanden zijn. Je werkgever  moet wel een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV en aantonen dat hij alles heeft gedaan aan je re-integratie. Vaak wordt een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Laat deze altijd door een jurist van de bond controleren.

Download de checklist ontslag tijdens ziekte

Ontslag tijdens je re-integratie

Je baas mag je niet ontslaan tijdens je re-integratie. Dan geldt een zogeheten opzegverbod. Wel zijn er uitzonderingen.

Neem ook nooit zelf ontslag, als je ziek bent. Je hebt bij een vast dienstverband recht op twee jaar loondoorbetaling, dat verspeel je dan. Bij een tijdelijk contract heb je in ieder geval recht op loon tot het eind van je contract. Ook na die twee jaar heb je nog steeds recht op een ontslagvergoeding. Ook kun je in de problemen komen als je een uitkering gaat aanvragen. Let op: Dringt je werkgever aan op ontslag tijdens ziekte of overweeg je toch zelf ontslag te nemen, neem altijd contact op met de FNV, de gevolgen kunnen enorm zijn.

Download de checklist ontslag tijdens ziekte

Langdurig ziek en vakantie

Ben je langdurig ziek en zit je in een re-integratietraject? Dan mag je op vakantie mits je  werkgever en bedrijfsarts geen bezwaar hebben. De bedrijfsarts beoordeelt of de vakantie de re-integratie belemmert. Als jij je verlofdagen gebruikt, hoef je niets aan je re-integratie te doen. Zo heb je echt even rust.

Download de checklist ziekte en vakantie

Langdurig ziek en pensioen

Wanneer je langdurig ziek bent, dan heeft dit gevolgen voor je pensioen:

 • Als zieke werknemer krijg je de eerste twee jaar salaris doorbetaald mits je een vast dienstverband hebt. De pensioenopbouw blijft in de eerste twee jaar meestal gelijk aan de opbouw vóórdat je ziek werd. Er kan ook minder pensioenopbouw plaatsvinden dan wanneer er geen sprake is van geen ziekte. Dat verschilt per pensioenregeling.
 • Ben je na twee nog steeds ziek, dan heb je vaak recht op een WIA-uitkering. Over een WIA-uitkering zelf bouw je geen pensioen op.
 • Soms krijg je van je pensioenuitvoerder een aanvulling op je WIA-uitkering. Dit heet invaliditeits- of arbeidsongeschiktheidspensioen. Vraag bij je pensioenuitvoerder na of jij hier recht op hebt.
 • Als je (deels) arbeidsongeschikt bent, gaat je pensioenopbouw vaak (deels) door. Dit heet premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Je pensioenopbouw is vaak lager dan wanneer je niet arbeidsongeschikt bent en doorwerkt. Neem bij arbeidsongeschiktheid altijd contact op met je pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) en vraag na wat voor jou geldt.
 • Laat je verder altijd even informeren door onze pensioenconsulenten. Neem daarvoor contact op met de FNV.

Checklist Ziekte en Werk

Voor kortere of langere tijd ziek? Dan heb je zowel rechten als plichten op de werkvloer. In deze checklist lees je direct waar jij recht op hebt en wat jouw plichten zijn. Dankzij de handige tijdlijn zie je ook in een oogopslag wanneer wat van jou wordt verwacht.  

Met behulp van deze checklist weet je onder meer:

 • Wat je moet doen als je ziek wordt en wanneer je dat doet  
 • Wanneer je moet re-integreren en wat jouw rechten en plichten zijn
 • Wat je kan doen als je het oneens bent met je werkgever, de bedrijfsarts of het UWV
 • Hoe het zit met de WIA-uitkering en het opzegverbod tijdens ziekte

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

WORD LID EN STA STERK SAMEN MET JE COLLEGA'S

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas