Solliciteren tijdens ziekte

Ook wanneer je ziek bent, kan je van werkgever willen wisselen. Maar hoe zit het met solliciteren tijdens ziekte, mag dat wel? En is het verstandig? Wij vertellen je welke regels en uitzonderingen er gelden.

Mag ik solliciteren tijdens ziekte?

Solliciteren als je ziek bent mag, maar er kleven haken en ogen aan. Je gezondheidsklachten spelen mogelijk een rol, dus denk van te voren goed na of je het werk bij een nieuwe organisatie aankunt. Solliciteren tijdens bijvoorbeeld een burn-out en veranderen van baan is vaak niet verstandig. Je loopt dan het risico dat je toch niet in staat bent om het werk bij de nieuwe werkgever uit te voeren waardoor je tijdens je proeftijd je nieuwe baan verliest. Op deze manier word je verwijtbaar werkloos en ontvang je geen uitkering. Dit kan als gevolg hebben dat het UWV een uitkering weigert.

Als je zelf ontslag neemt, neem je afstand van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van je oude werkgever. Daarnaast heb je ook geen recht op een transitievergoeding en heb je mogelijk dus geen recht op een uitkering. Neem deze stap dus niet zomaar. Wij adviseren om alleen ontslag te nemen als je zeker bent van je gezondheid en het nieuwe contract getekend hebt.

Let er verder op dat je een arbeidscontract hebt met je huidige werkgever. Hij of zij mag dus van je verwachten dat je er alles aan doet om je oude functie op te pakken. Andersom mag je ook verwachten dat je werkgever hieraan meewerkt.

In onze checklist ziekte & werk -met handige tijdlijn- lees je meer over al jouw rechten en plichten tijdens ziekte.

Download de checklist ziekte en werk

Moet ik mijn ziekte melden bij een sollicitatie?

Nee, dat hoeft doorgaans niet. Als je gaat solliciteren tijdens ziekte, dan heb je de volgende rechten en plichten:

  • Je hoeft bij een sollicitatie niet te zeggen dat je ziek bent. Je bent alleen verplicht om ziektes en beperkingen te melden, waarvan je verwacht dat je hierdoor niet goed je werk kunt doen in je nieuwe functie.
  • Bij sommige beroepen is een medische keuring verplicht, omdat het onderdeel is van de sollicitatieprocedure. Met zo'n medische keuring kijkt je nieuwe werkgever alleen of je de functie goed kunt doen. Er zijn maar twee mogelijke uitslagen: wel geschikt (goedgekeurd) of niet geschikt (afgekeurd).
  • Een bedrijfsarts mag jou alleen vragen over je gezondheid stellen. Die vragen mogen alleen gesteld worden bij aanstellingskeuringen voor functies die risico’s opleveren voor de gezondheid, of veiligheid van jezelf of anderen.
  • Een werkgever mag jou geen gezondheidsvragen stellen. Doet hij of zij dit toch? Meld dit dan bij Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Solliciteren tijdens Ziektewet

Heb je geen werkgever? Dan krijg je een ziektewetuitkering van het UWV. Ook dan kun je solliciteren. Wellicht ben je door ziekte niet meer in staat om je oorspronkelijke werk te doen, maar ander werk lukt misschien wel. Wat voor werk dat is, hangt af van je gezondheid en van hoelang je ziek bent. De arbeidsdeskundige van het UWV bespreekt met jou wat passend werk is. Je bent verplicht om dit werk te accepteren als je daartoe in staat bent, ook als het onder je niveau ligt.

Wanneer (tijdelijk) niet solliciteren tijdens Ziektewet?

In de volgende gevallen hoef je niet te solliciteren:

  • Je bent met vakantie en hebt dit gemeld bij het UWV. Je krijgt maximaal vier weken per jaar vrijstelling als je met vakantie bent.
  • Je werkt bij een werkgever via een proefplaatsing. Tijdens een proefplaatsing werk je tijdelijk en behoud je jouw uitkering. Op deze manier kijk je samen met de werkgever of de functie bij je past.
  • Je bent met een opleiding bezig voor je re-integratie. Tijdens de laatste twee maanden van je opleiding moet je wel weer solliciteren en ook werk accepteren. Ben je er zeker van dat je na deze opleiding een baan krijgt? Dan geldt een uitzondering. Je hebt dan wel een verklaring nodig van de toekomstige werkgever waar je aan de slag gaat. Hierin staat dat hij of zij jou minimaal zes maanden in dienst neemt na jouw opleiding.

Tijdelijk niet kunnen solliciteren tijdens Ziektewet

Het kan gebeuren dat je tijdelijk niet in staat bent om te solliciteren. In dat geval moet je toestemming vragen aan je re-integratiebegeleider. Je krijgt akkoord in een aantal bijzondere situaties:

  • Je hebt de zorg over een pasgeboren kind nadat je partner tijdens de bevalling is overleden. Je krijgt dan maximaal zestien weken vrijstelling van de sollicitatieplicht. Wordt jouw kind na de geboorte in het ziekenhuis opgenomen? Dan kan deze periode met nog maximaal tien weken verlengd worden.
  • Binnen jouw privésfeer vindt plotseling een crisissituatie plaats. Je krijgt dan maximaal zes maanden vrijstelling van de sollicitatieplicht.
  • Je zorgt voor een zieke of gehandicapte in jouw naaste omgeving. Bij deze mantelzorg gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg. Je krijgt maximaal zes maanden vrijstelling om een andere oplossing voor de mantelzorg te vinden. Is er sprake van een heel uitzonderlijke situatie? Dan kan de termijn steeds met één maand verlengd worden.

Geeft de re-integratiebegeleider je geen toestemming? Dan moet je blijven solliciteren tijdens de Ziektewetuitkering.

Verplicht solliciteren tijdens ziekte

Als je een Ziektewetuitkering hebt, kan het UWV je verplichten om te solliciteren. Vaak legt het UWV die verplichting pas op na acht weken. Op dat moment maken ze het plan van aanpak, waarin kan staan dat je moet solliciteren. Dit is alleen het geval als jij in staat bent om bepaald werk te doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de arbeidsdeskundige van het UWV. In uitzonderlijke situaties krijg je vrijstelling van deze sollicitatieplicht (zie opsomming in de voorgaande alinea's).

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.