Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

DJI & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig. Zowel thuis als op het werk. In de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) spelen specifieke zaken die in andere sectoren niet spelen. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je in de DJI werkt.

Gezondheid

Werktijden en verlof

(Thuis)werken

Schadevergoeding

Quarantaine en isolatie

1. Gezondheid

DJI volgt het advies van het RIVM. Er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Alleen verkoudheid en/of hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. Overleg zo nodig met je werkgever. En reis niet naar het buitenland. De bedrijfsarts geeft advies aan je leidinggevende of je kunt werken. Maak hiervoor zelf een telefonische afspraak met de bedrijfsarts via het nummer 070-700 05 66.

Normaal mag je leidinggevende niet vragen wat je precies hebt. In het geval van het coronavirus mag je leidinggevende wel vragen of je ziek bent vanwege een (mogelijke) besmetting met het coronavirus. Als duidelijk is dat je echt besmet bent of als zodanig beschouwd moet worden, dan moet je dit melden aan je leidinggevende. Dit met het oog op de bescherming van de overige personen op de locatie waar jij werkt. Je leidinggevende mag deze informatie alleen in uitzonderlijke situaties in je personeelsdossier opnemen.

Heb jij een ernstig verminderde weerstand? Dan moet je niet ingezet worden bij de zorg voor een justitiabele die besmet kan zijn. Alle overige werkzaamheden kun je normaal uitvoeren. Ben je in contact geweest met een corona-patiënt en betrokken bij een contactonderzoek, meld dan bij de GGD dat je een verminderde weerstand hebt en vraag om advies. Je behandelend arts kan je vertellen of je extra maatregelen moet nemen met betrekking tot het coronavirus. Neem bij koorts en luchtwegklachten direct contact op met je arts.

Je kunt de ruimte waar een patiënt verbleef zonder mondmasker in gaan nadat de ruimte 30 minuten goed is geventileerd. Raak niets in die ruimte aan totdat je wegwerphandschoenen hebt aangetrokken en ga dan pas schoonmaken.

DJI volgt de RIVM richtlijnen. Handen wassen doe je met stromend water en vloeibare zeep. Handalcohol of alcoholgel gebruik je alleen als er geen gelegenheid is om je handen met water en zeep te wassen. Als je handen zichtbaar of voelbaar vuil zijn, moet je je handen altijd (eerst) met water en zeep wassen. Dus als je je neus hebt gesnoten en je hebt geen water, zeep en handdoek in de buurt, dan kun je handalcohol of alcoholgel gebruiken.

Per dag wordt het aantal medewerkers en BHV'ers bekeken. Dit in verband met voldoende bezetting van het aantal BHV'ers. Er zijn op dit moment voldoende allround BHV'ers op de locaties van DJI. De veiligheid bij een calamiteit is daarmee gegarandeerd.

2. Werktijden en verlof

Je leidinggevende kan met jou overleggen of je tijdelijk meer uren wilt werken en afspreken om de uren op een later moment weer terug te nemen. 

Het is mogelijk dat DJI jou opdraagt om over te werken.

Je kunt je vakantie wijzigen/intrekken, tenzij de bedrijfsvoering daardoor ernstig wordt verstoord. Houd er wel rekening mee dat je de jaarlijkse wettelijke vakantie-uren kunt opnemen in het jaar waarin het recht daarop is ontstaan en in het daaropvolgende jaar. De resterende wettelijke vakantie-uren van 2020 gaan mee naar 2021. De wettelijke uren 2019 die je eventueel nog over hebt gaan dus niet mee naar 2021. De IKB-uren (bovenwettelijke vakantie-uren) kun je laten uitbetalen of toevoegen aan het IKB-spaarverlof.

DJI mag een PAS-aanvraag afwijzen als de bedrijfsvoering ernstig wordt verstoord. Daarbij kijkt DJI ook naar de lange termijn. Als een PAS-aanvraag voor de korte termijn slecht uitkomt, kan je leidinggevende met jou overleggen om de PAS vanwege het Corona-virus enige weken later te laten ingaan. 

DJI kan met jou afspreken om enige tijd geen of minder PAS-uren op te nemen en dit op een later moment in te halen.

3. (Thuis)werken

Medewerkers van DJI vallen volgens de richtlijnen van het RIVM onder cruciale beroepsgroepen. Als je een vitale functie hebt en je hebt geen ziekteverschijnselen met koorts, kun je gewoon gaan werken. Alleen verkoudheid en/of hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. Als je wel klachten van griep, hoesten én koorts hebt, kom dan niet naar je werk. Overleg altijd met je leidinggevende. Worden de klachten ernstiger, bel dan je huisarts.

Heb je een kantoorfunctie? Dan vragen we je - ook als je geen klachten hebt - om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit geldt niet voor het kantoorpersoneel van DJI waarvoor aanwezigheid op de werkplek cruciaal is om de primaire processen binnen DJI goed te laten verlopen. Het is aan leidinggevende te bepalen of het werk op kantoor verricht moet worden. We vragen je om in overleg je leidinggevende te kijken hoe je hier zo goed mogelijk gehoor aan kunt geven. Als thuiswerker lever je een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van ons werk én verminder je het risico dat collega's besmet raken die echt naar kantoor moeten komen voor het werk. Samen met je leidinggevende bepaal je of en wanneer je weer naar kantoor komt. 

Wil je mondeling met collega's overleggen, dan kun je telefoneren of beeldbellen via Facetime bijvoorbeeld. Houd daarbij steeds rekening met wat en waarover je communiceert. Gaat het over vertrouwelijke onderwerpen, dan adviseren we (groeps)bellen. Dit kan met je iPhone tot een maximum van 4 personen. Beeldbellen via Facetime bijvoorbeeld is geen optie als het om gesprekken gaat waarin vertrouwelijke onderwerpen worden besproken. Bekijk hiervoor de beleidsrichtlijn Berichtenapps op Rijksportaal. Medewerkers die nog niet beschikken over skype for business en dit wel nodig hebben, kunnen dit met toestemming van de leidinggevende aanvragen. Kun je niet veilig bellen, annuleer het overleg dan of overweeg dit met minder deelnemers te doen.

Ja, voor het woon-werkverkeer kan in dit geval de lage tegemoetkoming van € 0,09 per kilometer worden gedeclareerd. Ook parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd. Je regelt dit in P-Direkt.

4. Schadevergoeding

DJI is alleen verplicht schade te vergoeden als DJI vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang je vakantie 24 maart 2020 intrekt of wijzigt.

5. Quarantaine en isolatie

We spreken van quarantaine als iemand die geen klachten heeft, tijdelijk thuis of op cel moet blijven omdat hij/zij mogelijk besmet is. De persoon moet tijdens deze periode met zo min mogelijk mensen in contact komen. Deze maatregel kan door de GGD opgelegd worden als bijvoorbeeld een huisgenoot besmet is of als de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is. De GGD verzorgt de monitoring en bepaalt de duur van de quarantaine. Iemand wordt bij het coronavirus maximaal 2 weken in quarantaine geplaatst. De GGD informeert de persoon en het personeel over welke maatregelen genomen moeten worden. 

Een persoon wordt in isolatie geplaatst wanneer er een hoge verdenking bestaat dat de persoon ziek is door het coronavirus. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand koorts en luchtwegklachten heeft en de laatste weken verbleef in een risicogebied of een zieke huisgenoot heeft. Door isolatie wordt voorkomen dat anderen besmet raken. Mensen kunnen afhankelijk van de ernst van de klachten thuis (justitiabelen ook op cel) of in een ziekenhuis in isolatie verblijven. De isolatie duurt zolang de patiënt besmettelijk is. Op dit moment gaat men er vanuit dat een persoon niet meer besmettelijk is als hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

 

Word lid