Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Algemene Centrale Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV)

De ACOP is de samenwerking van de FNV overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, onderwijs , politie, defensie, waterschappen, uitvoeringsorganisaties als UWV, RIVM en overheidslichamen die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke regeling.

In de overheidssectoren werken bijna 1 miljoen mensen, daarvan zijn 262.000 lid van één van de onderstaande bonden:

fnvoverheid-1.jpg   

FNV Overheid, Rijk en decentrale overheden als gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs&onderzoek.
Aantal leden: 129.400

aob.jpg

 AOb, Algemene Onderwijsbond voor PO, VO, MBO, HBO en WO.
Aantal leden: 84.100

npb.jpg

 NPB, Nederlandse Politiebond. Aantal leden: 26.300

afmp.jpg

 AFMP, Algemene Federatie van Militair- en Burgerpersoneel. Aantal leden:  21.100

 

Daarnaast zijn bij ACOP aangesloten: MARVER (marechaussee), NAPB BES (politiebond voor Bonaire, St-Eustatius en Saba) en ABVO (overheidsbond Caraïbische eilanden).

Wat doet ACOP

Binnen ACOP vindt overleg en kennis uitwisseling plaats over boven sectorale onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten vakbonden. Zoals wijzigingen in de ABP pensioenregeling (- alle leden zijn aangesloten bij ABP- ) en worden ontwikkelingen besproken rond CAO onderhandelingen en actie- en lobby activiteiten naar werkgeversverenigingen en kabinet. De ACOP bonden werken als één fractie samen in het Verantwoordingsorgaan ABP  

De ACOP neemt deel aan de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid (ROP, zie hieronder) en aan werkgroepen van ministerie van BZK en werkgeversverenigingen.

#steunpubliekesectornu

Een belangrijke activiteit is de actiecampagne #steunpubliekesectornu. Deze campagne is gestart in juni 2020 met de Appèlbrief Herwaardering Publieke Sector. En er zijn lobby activiteiten opgezet naar Tweede Kamer, kabinet en overheidswerkgevers zoals een manifestatie op Malieveld (mei 2021) en de aanbieding van het Witboek “Problemen en oplossingen voor de medewerkers in de publieke sector” aan minister president Rutte en Tweede Kamerleden (juni 2021).

Lees ook:
Appelbrief Herwaardering Publieke Sector
Manifest #steunpubliekesectornu 

Bekijk het overzicht van de activiteiten uit de campagne 

Bestuur ACOP FNV

Het ACOP-bestuur komt maandelijks bijeen voor coördinatie, beleidsafstemming over boven sectorale onderwerpen en informatie uitwisseling. Er is periodiek overleg met de pensioen bestuurder die voor ACOP FNV in het ABP bestuur zit, en met de twee vertegenwoordigers die namens ACOP deelnemen aan de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP, zie hieronder). Ook is er 4x per jaar overleg met de drie andere vakcentrales (CCOOP, CMHF en AC).

Het bestuur bestaat uit 15 leden. De aangesloten bonden zijn naar rato van aantal leden in het bestuur vertegenwoordigd.

FNV
Bas van Weegberg, voorzitter en lid DB FNV
Marco Ouwehand, secretaris 
Marieke Manschot 
Yoram Bovenkerk 
Jan Boersma 

AOb
Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester
Roelf van de Ploeg
Pauline Goedhart
Henrik de Moel

NPB
Jan Struijs
Albert Springer

AFMP
Ton van den Berg
René Schilperoort

NAPB BES
Charles Mercelina

ABVO
Adrie Williams

Beleidsondersteuning: Lammert de Hoop (lammert.dehoop@fnv.nl)

Vergaderschema ACOP FNV 2e helft 2021

Woensdag 8 september 14.00 - 16.00
Woensdag 27 oktober 14.00 - 16.00
Woensdag 1 december 14.00 - 16.00

De vergaderingen vinden plaats in het Centrale Vakbondshuis in Utrecht, Hertogswetering 159 en vanwege coronamaatregelen deels ook digitaal.

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en Pensioenkamer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overheidsplatform van de werkgevers en werknemers bij de overheid. Deelnemers zijn de vier vakcentrales ACOP FNV, CCOOP, CMHF en AC, en vanuit de werkgevers de ministeries BZK en Rechtsbescherming en 14 overheidswerkgeversverenigingen (zoals PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad, VNG (gemeenten) en IPO (provincies)). samenstelling en vertegenwoordigers zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl

Onder de ROP zijn twee commissies ingesteld: Pensioenkamer en WOR Kamer. De Pensioenkamer met vertegenwoordigers van de 4 vakcentrales en werkgevers is verantwoordelijk voor wijzigingen in de ABP pensioenregeling. In de WOR Kamer is er overleg met ministerie BZK over wijzigingen in Wet op de ondernemingsraden.

Contact

Contact ACOP FNV: acop@fnv.nl

Meer informatie

Actueel nieuws ABP 

Nieuwbrieven FNV-ACOP fractie in Verantwoordingsorgaan ABP