Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Algemene Centrale Overheidspersoneel FNV (ACOP FNV)

De ACOP is de samenwerking van de FNV bonden voor rijk, gemeenten, provincies, onderwijs , politie, defensie, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. In deze sectoren werken bijna 1 miljoen mensen.

Wat doet ACOP

Binnen ACOP vindt overleg plaats over bovensectorale onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten vakbonden. Zoals wijzigingen in de ABP pensioenregeling, de uitvoering van WNRA en de gevolgen van de corona. Ook is er overleg met de andere vakcentrales en overheidswerkgevers in de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid (ROP), zie hieronder. Daarnaast wisselen de ACOP bestuursleden onderling informatie uit over CAO onderhandeling en/of specifieke onderwerpen die spelen in hun eigen sectoren. Indien gewenst zetten zij een gezamenlijke strategie uit. Eén van de initiatieven is de Appèlbrief Herwaardering Publieke Sector (juni 2020) en de uitwerking van de actiepunten die daarin genoemd zijn (zie Nieuws en Informatie). De Appèlbrief is gestuurd naar de 7 ministers verantwoordelijk voor de overheidssectoren, 14 werkgeververenigingen en Tweede Kamer.

Aangesloten bonden bij de ACOP

  • FNV Overheid: voor de sectoren rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en onderwijs/onderzoek
  • AOb, de Algemene Onderwijsbond voor PO, VO, MBO, HBO en WO
  • NPB* (politiebond)
  • AFMP* (defensie/militair)
  • Marver* (marechaussee)
  • NAPB BES politiebond BES eilanden
  • ABVO politiebond BES

*werken samen als FNV Veiligheid

Deze bonden komen op voor de belangen van 267.000 leden. Dat is ca. 33% van het totaal aantal FNV leden.

Bestuur ACOP FNV

Het ACOP-bestuur komt maandelijks bijeen voor coördinatie, beleidsafstemming over bovensectorale onderwerpen en informatie uitwisseling. Er is periodiek overleg met de pensioen bestuurder die voor ACOP FNV in het ABP bestuur zit, en met de twee vertegenwoordigers die namens ACOP deelnemen aan de Pensioen Kamer van de ROP (zie hieronder). Ook is er 4x per jaar overleg met de drie andere vakcentrales (CCOOP, CMHF en AC).

Bestuur ACOP

Het bestuur bestaat uit 15 leden. De aangesloten bonden zijn naar rato van aantal leden in het bestuur vertegenwoordigd.

FNV
Judy Hoffer, voorzitter en lid DB FNV
Marco Ouwehand, secretaris (bestuurder sector Rijk)
Marieke Manschot (bestuurder sector gemeenten)
Yoram Bovenkerk (bestuurder sector waterschappen)
Bert de Haas

AOb
Douwe Dirk van der Zweep (penningmeester en bestuurders HBO)
Ben Hoogenboom
Roelf van de Ploeg
Vacature

NPB
Jan Struijs
Albert Springer

AFMP
Anne-Marie Snels
René Schilperoort

NAPB BES
Charles Mercelina

ABVO Bonaire
Adrie Williams

Beleidsondersteuning: Lammert de Hoop (lammert.dehoop@fnv.nl)

Vergaderschema ACOP FNV 2e helft 2020

Woensdag 9 september 14.00 - 16.00
Woensdag 28 oktober 14.00 - 16.00
Woensdag 2 december 14.00 - 16.00

De vergaderingen vinden plaats in het Centrale Vakbondshuis in Utrecht, Hertogswetering 159, vanwege de coronacrisis zullen het vooralsnog skype overleggen zijn.

Nieuws en Informatie

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en Pensioen Kamer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overheidsplatform van de werkgevers en werknemers bij de overheid. Deelnemers zijn de vier vakcentrales ACOP FNV, CCOOP, CMHF en AC, en vanuit de werkgevers de ministeries (BZK en Rechtsbescherming) en 14 werkgeversverenigingen (zoals PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad, VNG (gemeenten) en IPO (provincies). Zie voor samenstelling en vertegenwoordigers: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl

Onder de ROP zijn twee commissies ingesteld: Pensioenkamer en WOR Kamer. De Pensioen Kamer met vertegenwoordigers van de 4 vakcentrales en werkgevers is verantwoordelijk voor wijzigingen in de ABP: pensioenregeling. In de WOR Kamer is er overleg met ministerie BZK over wijzigingen in Wet op de ondernemingsraden.

Contact en links

Contact ACOP FNV: acop@fnv.nl

Meer over dit onderwerp

Pensioenkamer ABP-pensioen