Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP)

Het ACOP is de samenwerking van de FNV overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, onderwijs , politie, defensie, waterschappen, uitvoeringsorganisaties als UWV, RIVM en overheidslichamen die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke regeling.

vergaderzaal met stoelen

Verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan ABP

Het ABP organiseert dit in april 2022 verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan. De 48 leden hiervan adviseren het ABP bestuur vooraf over beleid. Zij beoordelen jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De leden vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP. In april ontvang je een uitnodiging van het ABP om online te stemmen.

Lees hier waar onze kandidaten voor staan.

Bonden

In de overheidssectoren werken bijna 1 miljoen mensen. Daarvan zijn 262.000 lid van één van de onderstaande bonden:

 • FNV Overheid, rijk en decentrale overheden als gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs & onderzoek.
  Aantal leden: 129.400
 • AOb, Algemene Onderwijsbond voor PO, VO, MBO, HBO en WO.
  Aantal leden: 84.100
 • NPB, Nederlandse Politiebond.
  Aantal leden: 26.300
 • AFMP, Algemene Federatie van Militair- en Burgerpersoneel.
  Aantal leden: 21.100

Daarnaast zijn bij het ACOP aangesloten: MARVER (marechaussee), NAPB BES (politiebond voor Bonaire, St-Eustatius en Saba) en ABVO (overheidsbond Caraïbische eilanden).

Wat doet het ACOP

Binnen het ACOP vindt overleg- en kennisuitwisseling plaats over boven sectorale onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten vakbonden. Zoals wijzigingen in de ABP-pensioenregeling (- alle leden zijn aangesloten bij ABP- ) en worden ontwikkelingen besproken rond cao-onderhandelingen en actie en lobby-activiteiten naar werkgeversverenigingen en het kabinet. De ACOP-bonden werken als één fractie samen in het verantwoordingsorgaan ABP.

Het ACOP neemt deel aan de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid (ROP, zie hieronder) en aan werkgroepen van ministerie van BZK en werkgeversverenigingen.

#steunpubliekesectornu

Een belangrijke activiteit is de actiecampagne #steunpubliekesectornu. Deze campagne is gestart in juni 2020 met de Appèlbrief Herwaardering Publieke Sector. En er zijn lobby-activiteiten opgezet naar de Tweede Kamer, het kabinet en overheidswerkgevers zoals een manifestatie op het Malieveld (mei 2021) en de aanbieding van het Witboek 'Problemen en oplossingen voor de medewerkers in de publieke sector' aan minister president Rutte en Tweede Kamerleden (juni 2021). Lees ook:

Bestuur ACOP

Het ACOP-bestuur komt maandelijks bijeen voor coördinatie, beleidsafstemming over boven sectorale onderwerpen en informatieuitwisseling. Er is periodiek overleg met de pensioenbestuurder die voor het ACOP in het ABP-bestuur zit, en met de twee vertegenwoordigers die namens het ACOP deelnemen aan de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP, zie hieronder). Ook is er vier keer per jaar overleg met de drie andere vakcentrales (CCOOP, CMHF en AC).

 • Woensdag 19 januari 14:00-16:00 uur
 • Woensdag 16 februari 14:00-16:00 uur 
 • Woensdag 23 maart 14:00-16:00 uur  
 • Woensdag 11 mei 14:00-16:00 uur
 • Woensdag 22 juni 14:00 -16:00 uur 
 • Woensdag 14 september 14:00-16:00 uur 
 • Woensdag 2 november 14:00-16:00 uur
 • Woensdag 7 december 14:00-16:00 uur 

De vergaderingen vinden plaats in het Centrale Vakbondshuis in Utrecht, Hertogswetering 159 en vanwege coronamaatregelen deels ook digitaal.


Het bestuur bestaat uit onderstaande 15 leden. De aangesloten bonden zijn naar rato van het aantal leden in het bestuur vertegenwoordigd. Klik op een bond om de leden te tonen.

Bas van Weegberg, voorzitter en lid DB FNV
Marco Ouwehand, secretaris 
Marieke Manschot 
Yoram Bovenkerk 
Jan Boersma 

Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester
Roelf van de Ploeg
Pauline Goedhart
Henrik de Moel

Jan Struijs
Albert Springer

Ton van den Berg
René Schilperoort

Charles Mercelina

Adrie Williams

Lammert de Hoop (lammert.dehoop@fnv.nl)

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en Pensioenkamer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overheidsplatform van de werkgevers en werknemers bij de overheid. Deelnemers zijn de vier vakcentrales ACOP FNV, CCOOP, CMHF en AC, en vanuit de werkgevers de ministeries BZK en Rechtsbescherming en 14 overheidswerkgeversverenigingen (zoals PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad, VNG (gemeenten) en IPO (provincies). Voor de samenstelling en vertegenwoordigers zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl.

Onder de ROP zijn twee commissies ingesteld: Pensioenkamer en WOR Kamer. De Pensioenkamer met vertegenwoordigers van de 4 vakcentrales en werkgevers is verantwoordelijk voor wijzigingen in de ABP pensioenregeling. In de WOR Kamer is er overleg met ministerie BZK over wijzigingen in Wet op de ondernemingsraden.

Contact

Contact ACOP: acop@fnv.nl

Meer informatie