Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP)

Dit doet het ACOP

Het ACOP is de samenwerking van de FNV overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, onderwijs, politie, defensie, waterschappen, UMC’s en uitvoeringsorganisaties als UWV, RIVM en overheidslichamen die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke regeling.

vergaderzaal met stoelen

Bonden

In de overheidssectoren werken bijna 1 miljoen mensen. Daarvan zijn 262.000 lid van onderstaande FNV bonden:

 • FNV Overheid, voor rijk en decentrale overheden als gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs & onderzoek.
  Aantal leden: 129.400
 • AOb, Algemene Onderwijsbond voor PO, VO, MBO, HBO en WO.
  Aantal leden: 84.100
 • NPB, Nederlandse Politiebond.
  Aantal leden: 26.300
 • AFMP, Algemene Federatie van Militair- en Burgerpersoneel.
  Aantal leden: 16.000
 • MARVER, vakbond personeel Koninklijke Marechaussee
  Aantal leden: 5.100

Daarnaast zijn bij het ACOP aangesloten: NAPB BES (politiebond voor Bonaire, St-Eustatius en Saba) en ABVO (overheidsbond Caraïbische eilanden).

Wat doet het ACOP?

Binnen het ACOP vindt overleg- en kennisuitwisseling plaats over boven sectorale onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten vakbonden. Zoals wijzigingen in de ABP-pensioenregeling (- alle leden zijn aangesloten bij ABP-). De komende jaren verandert de pensioenregeling door de Wet Toekomst Pensioen. Ook worden ontwikkelingen besproken rond cao-onderhandelingen en actie- en lobbyactiviteiten naar kabinet en werkgeversverenigingen. De ACOP-bonden werken als één fractie samen in het verantwoordingsorgaan ABP. De ACOP fractie heeft hierin 12 leden. Voor info: Nieuwsbrieven FNV-ACOP fractie in Verantwoordingsorgaan ABP

Het ACOP heeft drie leden in de Pensioenkamer ABP-pensioen. In de Pensioenkamer maken vakbonden en werkgevers afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Ook is het ACOP vertegenwoordigd in het bestuur van ABP en neemt deel aan de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl.

Wijziging ABP pensioenregeling door Wet Toekomst Pensioenen

Als de politiek naar verwachting voor 1 juli 2023 instemt met Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) dan verandert er veel voor alle pensioenregelingen in Nederland, dus ook die het ABP uitvoert. Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en heeft 3,1 miljoen actieve, slapende of gewezen deelnemers, die werken of gewerkt hebben bij de overheid zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs, politie of defensie en veel andere sectoren die aan overheidstaken zijn verbonden.

De voorlichting over tussentijdse resultaten en de achterbanraadplegingen met de leden in de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling zal omstreeks het oktober 2023 plaatsvinden. FNV Overheid, AOb, NPB en AFMP en MARVER doen dat apart omdat de regeling voor bijvoorbeeld een leraar anders kan uitvallen dan voor een politieagent. Volg daarom de informatie op: www.fnv.nl/transitie-pensioen-abp, www.aob.nl, www.politiebond.nl, www.afmp.nl en www.marechausseevereniging.nl.

Pensioenkamer ABP

De pensioenkamer is het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers over de pensioenregeling van het ABP. De ACOP heeft drie leden in de pensioenkamer en is als grootste vakcentrale woordvoerder namens de werknemersvertegenwoordiging. Op dit moment wordt er door de pensioenkamer en het ABP bestuur gewerkt aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is dat het conceptontwerp van de nieuwe regeling inclusief overgangsbepalingen na de zomer 2023 beschikbaar komt.

#steunpubliekesectornu

Vanuit de actiecampagne #steunpubliekesectornu zijn vanaf juni 2020 lobby activiteiten opgezet naar Tweede Kamer, het kabinet en overheidswerkgevers, met o.a. een manifestatie op het Malieveld (mei 2020) en de aanbieding van het Witboek 'Problemen en oplossingen voor de medewerkers in de publieke sector' aan minister president Rutte en Tweede Kamerleden (juni 2021). Lees ook:

Bestuur ACOP

Het ACOP-bestuur komt maandelijks bijeen voor coördinatie, beleidsafstemming over boven sectorale onderwerpen en informatie-uitwisseling. Er is periodiek overleg met de pensioenbestuurder die voor het ACOP in het ABP-bestuur zit, en met de drie vertegenwoordigers die namens het ACOP deelnemen aan de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Ook is er vier keer per jaar overleg met de drie andere vakcentrales (CCOOP, CMHF en AC).

Vergaderschema ACOP FNV 2024

 • 27 maart
 • 22 mei
 • 26 juni
 • 11 september
 • 13 november
 • 18 december

Het bestuur bestaat uit onderstaande 16 leden. De aangesloten bonden zijn naar rato van het aantal leden in het bestuur vertegenwoordigd. Klik op een bond om de leden te tonen.

 • Bas van Weegberg, voorzitter en lid DB FNV
 • Sander Wesdorp, secretaris
 • Marieke Manschot
 • Peter Seesing
 • Yntse Koenen

 • Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester
 • Roelf van de Ploeg
 • Henrik de Moel
 • Elwin Wolters

 • Albert Springer

 • René Schilperoort
 • Ruud Bergsma

 • Sven Schuitema

 • Angelo Vrolijk

 • George Hernandez

 • Laura van Stein, beleidsadviseur

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en Pensioenkamer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overheidsplatform van de werkgevers en werknemers bij de overheid. Deelnemers zijn de vier vakcentrales ACOP FNV, CCOOP, CMHF en AC, en vanuit de werkgevers de ministeries BZK en Rechtsbescherming en 14 overheidswerkgeversverenigingen (zoals PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad, VNG (gemeenten) en IPO (provincies). Voor de samenstelling en vertegenwoordigers zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl.

Onder de ROP zijn twee commissies ingesteld: Pensioenkamer en WOR Kamer. De Pensioenkamer met vertegenwoordigers van de 4 vakcentrales en werkgevers is verantwoordelijk voor wijzigingen in de ABP pensioenregeling. In de WOR Kamer is er overleg met ministerie BZK over wijzigingen in Wet op de ondernemingsraden.

Contact

Contact ACOP: acop@fnv.nl

Meer informatie

Meer over dit onderwerp

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.