Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP)

Het ACOP is de samenwerking van de FNV overheidsbonden voor rijk, gemeenten, provincies, onderwijs, politie, defensie, waterschappen, UMC’s en uitvoeringsorganisaties als UWV, RIVM en overheidslichamen die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke regeling.

vergaderzaal met stoelen

Bonden

In de overheidssectoren werken bijna 1 miljoen mensen. Daarvan zijn 262.000 lid van onderstaande FNV bonden:

 • FNV Overheid, voor rijk en decentrale overheden als gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs & onderzoek.
  Aantal leden: 129.400
 • AOb, Algemene Onderwijsbond voor PO, VO, MBO, HBO en WO.
  Aantal leden: 84.100
 • NPB, Nederlandse Politiebond.
  Aantal leden: 26.300
 • AFMP, Algemene Federatie van Militair- en Burgerpersoneel.
  Aantal leden: 16.000
 • MARVER, vakbond personeel Koninklijke Marechaussee
  Aantal leden: 5.100

Daarnaast zijn bij het ACOP aangesloten: NAPB BES (politiebond voor Bonaire, St-Eustatius en Saba) en ABVO (overheidsbond Caraïbische eilanden).

Wat doet het ACOP

Binnen het ACOP vindt overleg- en kennisuitwisseling plaats over boven sectorale onderwerpen die van belang zijn voor de aangesloten vakbonden. Zoals wijzigingen in de ABP-pensioenregeling (- alle leden zijn aangesloten bij ABP-). De komende jaren verandert de pensioenregeling door de Wet Toekomst Pensioen. Ook worden ontwikkelingen besproken rond cao-onderhandelingen en actie- en lobbyactiviteiten naar kabinet en werkgeversverenigingen. De ACOP-bonden werken als één fractie samen in het verantwoordingsorgaan ABP. De ACOP fractie heeft hierin 12 leden. Voor info: Nieuwsbrieven FNV-ACOP fractie in Verantwoordingsorgaan ABP

Het ACOP heeft twee leden in de Pensioenkamer ABP-pensioen. In de Pensioenkamer maken vakbonden en werkgevers afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Ook is het ACOP vertegenwoordigd in het bestuur van ABP en neemt deel aan de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl.

Wijziging ABP pensioenregeling door Wet Toekomst Pensioen

Uiterlijk 1 januari 2027 wordt de Wet Toekomst Pensioen van kracht. Het Nederlandse pensioenstelsel gaat over van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Alle pensioenfondsen, dus ook ABP, moeten hun regeling aanpassen.

#steunpubliekesectornu

Vanuit de actiecampagne #steunpubliekesectornu zijn vanaf juni 2020 lobby activiteiten opgezet naar Tweede Kamer, het kabinet en overheidswerkgevers, met o.a. een manifestatie op het Malieveld (mei 2020) en de aanbieding van het Witboek 'Problemen en oplossingen voor de medewerkers in de publieke sector' aan minister president Rutte en Tweede Kamerleden (juni 2021). Lees ook:

Bestuur ACOP

Het ACOP-bestuur komt maandelijks bijeen voor coördinatie, beleidsafstemming over boven sectorale onderwerpen en informatie-uitwisseling. Er is periodiek overleg met de pensioenbestuurder die voor het ACOP in het ABP-bestuur zit, en met de twee vertegenwoordigers die namens het ACOP deelnemen aan de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Ook is er vier keer per jaar overleg met de drie andere vakcentrales (CCOOP, CMHF en AC).

Vergaderschema ACOP FNV 2e helft 2022

 • 14 september
 • 2 november
 • 7 december

Het bestuur bestaat uit onderstaande 16 leden. De aangesloten bonden zijn naar rato van het aantal leden in het bestuur vertegenwoordigd. Klik op een bond om de leden te tonen.

 • Bas van Weegberg, voorzitter en lid DB FNV
 • Marco Ouwehand, secretaris
 • Marieke Manschot
 • Yoram Bovenkerk
 • Jan Boersma 

 • Douwe Dirk van der Zweep, penningmeester
 • Roelf van de Ploeg
 • Jacqueline van de Ruit
 • Henrik de Moel

 • Jan Struijs
 • Albert Springer

 • René Schilperoort
 • Vacature

 • Sven Schuitema

 • Percy Ellsworth Statia

 • George Hernandez

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en Pensioenkamer

De Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) is het centrale overheidsplatform van de werkgevers en werknemers bij de overheid. Deelnemers zijn de vier vakcentrales ACOP FNV, CCOOP, CMHF en AC, en vanuit de werkgevers de ministeries BZK en Rechtsbescherming en 14 overheidswerkgeversverenigingen (zoals PO-raad, VO-raad, MBO-raad en HBO-raad, VNG (gemeenten) en IPO (provincies). Voor de samenstelling en vertegenwoordigers zie: www.raadvoorhetoverheidspersoneelsbeleid.nl.

Onder de ROP zijn twee commissies ingesteld: Pensioenkamer en WOR Kamer. De Pensioenkamer met vertegenwoordigers van de 4 vakcentrales en werkgevers is verantwoordelijk voor wijzigingen in de ABP pensioenregeling. In de WOR Kamer is er overleg met ministerie BZK over wijzigingen in Wet op de ondernemingsraden.

Contact

Contact ACOP: acop@fnv.nl

Meer informatie

Meer over dit onderwerp