Or en verzuim

  • Over dit thema

    Als or bewaak je dat de procedures rond ziekte en verzuim in het belang van je collega's worden toegepast. In dit dossier vind je informatie over verzuimreglementen, handvatten voor uitvoering en bewaking van de Wet Poortwachter en verschillende downloads en checklists.

Artikelen bij Or en verzuim

Brochures over ziekte & verzuim

Checklists

Voorbeeldreglementen en -protocollen

Handige links