Adviesaanvraag aan de or

Bij een fusie of reorganisatie

Bij een fusie of reorganisatie moet de directie (schriftelijk) advies vragen aan de or. Wat moet er in een adviesaanvraag staan? Hoe zorg je dat een goed advies kunt geven? En wat doe je als je niet genoeg informatie krijgt. 

Dit moet in een adviesaanvraag staan

  • De motieven voor het besluit tot reorganisatie of fusie.
  • De gevolgen voor het personeel.
  • De maatregelen die het bedrijf neemt om de gevolgen voor het personeel  aan te pakken. 

Zorg dat je genoeg informatie hebt

Soms krijg je een adviesaanvraag van de directie, waar te weinig informatie instaat. Geef dan snel in een schriftelijke reactie welke informatie ontbreekt. Deze onderwerpen kunnen er bijvoorbeeld ontbreken:

  • De argumenten of de financieel-economische onderbouwing van de reorganisatie.
  • De gevolgen voor het personeel (en hoe deze eventueel worden opgelost).
  • Nederlandstalige informatie.

Zijn de hoofdlijnen van de adviesaanvraag wel akkoord, maar mist de uitwerking? Knip de adviesaanvraag dan in stukken. Bij de eerste adviesaanvraag spreek je dan af dat de directie de tweede adviesaanvraag indient, voor de start van de reorganisatie of fusie. 

Neem 4 tot 6 weken de tijd

Jullie moeten tijd genoeg hebben om advies uit te brengen. Zodat jullie advies nog invloed kan hebben op de besluitvorming. De adviestermijn is meestal 4 tot 6 weken. Het kan zijn dat de directie sneller advies wil. Dit is meestal geen goed idee. Voor het bedrijf en personeel is het van belang om een goed advies te geven. Meld schriftelijk aan de directie hoeveel tijd je nodig hebt om de advies te geven. 

Tips om een goed advies te geven

Als de adviesaanvraag compleet is, dan kun je beginnen met het beoordelen ervan. Deze tips helpen je om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. 

1. Schakel een deskundige in

Vraag een externe of interne deskundige om kritisch naar de adviesaanvraag te kijken. Daarmee krijg je een beeld hoe doordacht de adviesaanvraag is en wat de gevolgen zijn. Een onbezonnen plan kan het bedrijf aanzienlijke schade toebrengen!

2. Praat met de vakbondsbestuurder

Werk samen met de vakbondsbestuurder. Hij of zij kan je helpen een goede strategie uit te zetten.

3. Praat met collega’s

Is er geen geheimhoudingsplicht? Praat dan met je collega’s over het plan. Daarmee check je het draagvlak bij de medewerkers. Ook kunnen zij verbeteringen in het plan inbrengen.

4. Stap zonodig naar de Ondernemingskamer

Ben je het niet eens met de besluiten die de direcitie wil gaan nemen? Dan kun je altijd nog naar de Ondernemingskamer te stappen. 

Advies uitbrengen

Als de adviesaanvraag compleet is, kun je een advies uitbrengen. Dat hoeft niet meteen positief advies te zijn. Hebben jullie na bestudering van de adviesaanvraag, overleg met de directie en de achterban nog twijfels? Dan  kun je dit in je advies duidelijk maken. Er zijn drie vormen van advies die je als or kunt uitbrengen.

De or ziet de noodzaak van de reorganisatie wel in, maar is het niet eens hoe de directie de reorganisatie wil uitvoeren. Op dat moment kunnen jullie een Ja, mits-advies uitbrengen. Dit is een positief advies, waarbij je wel enkele voorwaarden stelt aan de uitvoering van de reorganisatie.

Let op misbruik

Helaas wordt dit advies nogal eens misbruikt door de directie. Er wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de (extra) eisen van de or, maar niet volledig. 

Door eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer, weten we dat de or met dit advies alle rechten verspeelt. De directie heeft wel rekening gehouden met het advies. De or heeft geen poot meer om op te staan.

Omdat jullie willen dat de directie het volledige advies overneemt en niet alleen een paar voorwaarden, kun je beter een conceptadvies uitbrengen. Hierin staan alle voorwaarden voor een positief advies. Als de directie deze voorwaarnde accepteert, leidt dit tot een positief advies. Het conceptadvies heeft nog meer voordelen:

  • De or is onder de tijdsdruk uit. De beslissing ligt weer bij de directie
  • Door voorwaarden te stellen, krijg je ook schriftelijke toezeggingen.
  • Bij een moeizame overlegrelatie tussen or en directie, geeft het conceptadvies de or meer rust om zaken te beoordelen en formuleren.

Let op: Of de voorwaarden die jullie stellen concreet genoeg zijn. Dat vraatg wel wat denkwerk. Ook moet je voorwaarden goed vastleggen om ervoor te zorgen dat de directie de voorwaarden accepteert.

Jullie kunnen ook een Nee, tenzij-advies geven. Met dit advies sta je juridisch sterker. De directie wil zo snel mogelijk van dit negatieve advies af. Dus is met advies sneller geneigd om mee te werken. Het nadeel van een negatief advies, is dat de or de controle niet meer heeft. Jullie moeten afwachten wat de directie gaat beslissen.

Opschortingstermijn

Als de directie het advies van de or negeert, gaat vanaf het moment dat de directie de plannen schriftelijk aan de or meedeelt een opschortingstermijn in. Dit duurt 1 maand. In deze periode mag de directie geen besluiten nemen. Het doel van de opschortingstermijn is dat de or zich kan beraden. Bijvoorbeeld of jullie in beroep gaan bij de Ondernemingskamer.

Heeft de pvt ook adviesrecht?

De pvt heeft bij een fusie of reorganisatie pas adviesrecht als een kwart van de werknemers hun baan verliezen. Of dat de reorganisatie of fusie voor een kwart van de werknemers zorgt voor verandering van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden. De pvt kan niet in beroep gaan tegen een besluit van de directie.

De FNV helpt

Heb je vragen over de ondernemingsraad (or), of personeelsvertegenwoordiging (pvt)? Bijvoorbeeld over welke rechten jouw or heeft? Of hoe je het beste in een bepaalde situatie kunt reageren als or? Stel hem aan het Or-Adviespunt.

Neem contact op met het Or-Adviespunt 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.