Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

De eerste or-vergadering

Na de verkiezingen

Na de or-verkiezingen is de eerste or-vergadering. Lees hoe dat gaat.

Installatie 

In de praktijk is er vaak behoefte om de nieuwe or officieel te installeren. Dit kunnen jullie doen op de eerste vergadering. Nodig je werkgever uit voor het tweede gedeelte van de vergadering. Stel hem op de hoogte van de afspraken die jullie hebben gemaakt. 

Prik met de werkgever meteen een datum voor de overlegvergadering. Jullie kunnen je verwachtingen en wensen uitspreken over de samenwerking. Vaak krijgt dit gedeelte van de vergadering een feestelijk tintje.

Overdracht or

Als er in jullie bedrijf al een or bestaat, kunnen jullie in de eerste vergadering de werkzaamheden overdragen aan de nieuwe or.

Voorzitter en secretaris

Op de eerste vergadering kiezen de or-leden de voorzitter en de secretaris. De voorzitter heeft samen met de secretaris een belangrijke taak bij de voorbereidingen van de vergadering. Om een goede keuze te maken, bekijk hun profielen. 

De voorzitter leidt de vergaderingen. Daarnaast geeft de voorzitter leiding aan de or door de or-leden te coördineren, te stimuleren en te begeleiden. De voorzitter is de voortrekker en het boegbeeld van de or.
 

Dit moet de voorzitter doen:

 • Voorzitten van de or- en overlegvergadering.
 • Agenda maken voor de vergadering.
 • Op de hoogte blijven wat er speelt in het bedrijf.
 • Co√∂rdineren van werkzaamheden van de or.
 • Afstemmen van afspraken en zorgen dat ze worden uitgevoerd. 
   

Dit moet de voorzitter kunnen:

 • Een vergadering kunnen leiden.
 • Or-leden stimuleren en motiveren. 
 • Samenwerken met de secretaris.
 • Initiatieven nemen.
 • Knopen kunnen doorhakken.

De taak van de secretaris is om te zorgen voor een goede organisatie van de vergaderingen van de ondernemingsraad. Samen met de voorzitter bereidt hij de vergaderingen voor. Hij organiseert, informeert, maakt en bewaart het verslag. 
 

Dit moet de secretaris doen: 

 • Bijeenroepen van de or- en overlegvergadering. 
 • Opmaken en verzenden van de agenda aan or-leden en werkgever.
 • Verzamelen en toezenden van vergaderstukken. 
 • Verslag maken van or- en overlegvergadering en verspreiden in het bedrijf. 
 • Correspondentie verzorgen.
 • Beheren van het archief. 
 • Organiseren van scholing voor de or-leden.
   

Dit moet de secretaris kunnen: 

 • Schrijven (van verslag en brieven). 
 • Organiseren van vergaderingen.
 • Samenwerken met de voorzitter.
 • Bewaken van de procedures.

Vergaderschema

Het is goed om op de eerste vergadering het vergaderschema vast te stellen. Probeer een tijdstip te vinden waarop iedereen kan. Stem de vergaderdata af met de overlegvergaderingen. 

Klein bedrijf

In kleine bedrijven is er meestal eens in de 2 maanden 1 or- of pvt-vergadering en 1 overlegvergadering met de directie. 

Groot bedrijf

In grotere bedrijven is het gebruikelijk om 1 keer per maand met elkaar te vergaderen, en 1 keer per maand met de directie tijdens de overlegvergadering. Als er net voor de vergaderdag geen punten zijn om te bespreken, dan kunnen jullie de vergadering niet door laten gaan. Jullie kunnen ook tussentijds een extra vergadering plannen, als dat nodig is.  

Verslag

Je maakt ook afspraken over het verslag. Meestal is het de taak van de secretaris om een verslag van de vergadering te maken. Het kan ook zijn dat jullie een notulist aanwijzen. In het verslag kun je nalezen welke afspraken er in de or zijn gemaakt. 

Ook moet er een kort verslag voor jullie collega’s komen, zodat ook de achterban kan nalezen wat er is besproken. Zo wordt het or-werk zichtbaar voor iedereen in het bedrijf. 

De FNV helpt

Heb je vragen over de ondernemingsraad (or), of personeelsvertegenwoordiging (pvt)? Bijvoorbeeld over welke rechten jouw or heeft? Of hoe je het beste in een bepaalde situatie kunt reageren als or? Stel hem aan het Or-Adviespunt.

Neem contact op met het Or-Adviespunt