Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen over corona in de spoorsector

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In het openbaar vervoer spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je op en rond het spoor werkt.

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het kabinet, actualiseren wij regelmatig de vragen en antwoorden. Laatste update: 30 maart, 17.55 uur.

Ja, spoor hoort bij vitale sectoren met cruciale beroepen. Dat betekent dat voor deze groep werknemers er andere regels gelden tijdens deze crisis. Als jij als enige voor je kind(eren) zorgt, kun jij je kind(eren) naar de opvang of school brengen. Dit geldt ook als je partner ook een vitaal beroep heeft. Heb jij een partner in een niet vitaal beroep? Dan geldt deze regel niet en kun je je kinderen niet naar de opvang of school brengen.

De overheid heeft een lijst gemaakt van vitale beroepen. Dit zijn de sectoren die voor de openbare orde en volksgezondheid van cruciaal belang zijn. Omdat deze steeds wordt aangepast, sturen we je hiervoor door aan de website van de Rijksoverheid.  

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt (neusverkouden, keelpijn, hoesten en verhoging tot 38 graden). Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Ons bereiken berichten dat NS voorlopig alle cursussen en opleidingen heeft opgeschort. Zodra we deze informatie formeel bevestigd hebben, zullen wij dat hier plaatsen.

NS heeft FNV Spoor gevraagd om tijdelijk op de Beke treinen, en de treinen van donderdag tot en met zaterdag na 22 uur, met enkele bemensing te kunnen gaan rijden.

FNV Spoor heeft onder de volgende voorwaarden hier akkoord op gegeven:

  • Deze maatregel is tijdelijk vanwege de corona-uitbraak. Hoe lang deze aanpassing duurt is uiteraard afhankelijk van de corona-situatie in Nederland en de bijbehorende overheidsmaatregelen.
  • Als de Hc niet samen met de Mcn veilig kan vertrekken vanwege het ontbreken van overzicht, dan mag de trein niet vertrekken. In die situatie dient de Hc een melding te maken richting de bijsturing. Vervolgens dient hier een oplossing voor gevonden worden. Denk hierbij aan een extra vertrek assistent. Bij structurele problemen, dienen, vanzelfsprekend, structurele oplossingen te komen.
  • De desolate omgeving van een leeg station en veel legere treinen dan gebruikelijk geeft niet alleen een onbehaaglijk gevoel maar trekt ook “volk” aan met minder goede intenties aan. FNV Spoor heeft hier bij NS aandacht voor gevraagd.. NS heeft toegezegd dat Hc's zo min mogelijk contact met reizigers zullen hebben: Zoals al eerder van kracht worden er geen service en geen controleronden meer gelopen. Mochten er incidenteel of structureel problemen zijn op bepaalde series en of stations, dan lost NS dat op. In het moment oplossen en structureel opschalen dus.

Vanuit Maastricht, Eindhoven, Sloterdijk, Amsterdam, Zaandam, Haarlem en Breda krijgt FNV Spoor signalen dat het open loket niet met glas gesloten kan worden. FNV Spoor heeft, dinsdag 17 maart, NS dringend verzocht voor een veilige werkplek te zorgen. Bijvoorbeeld door externe kassa units te huren. Zodra NS ons laat weten welke maatregel zij hiervoor gaan treffen, zullen wij die hier plaatsen.

De serviceverlening op stations en in trein kan anders zijn dan je gewend bent. Door de extra maatregelen, afgekondigd door de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing en het RIVM, zijn minder reizigers aanwezig op het station en in het OV en zijn ook minder NS-medewerkers inzetbaar. De NS zorgt ervoor dat ze de veiligheid op het station blijven waarborgen.

Vanaf zaterdag 14 maart is per station, waar mogelijk, tenminste een winkel en/of een Tickets & Service-balie of OV Servicewinkel open. Dat kan een Kiosk zijn, maar ook afhalen of bezorgen – denk bijvoorbeeld aan een snack of pizza van een lokale ondernemer op sommige kleinere stations – of een supermarkt. Zo bieden we reizigers waar dat kan informatie, hulp, een warme drank en iets te eten voor onderweg of om mee te nemen. Alle overige eet- en drinkgelegenheden, zoals Stationshuiskamers en restaurants, zijn dicht.

NS werkt op dit moment met 2 type reservediensten. De normale en een aangepaste vanwege de maatregelen. Deze laatste heeft ook een afwijkende code. Indien je deze 'bijzondere' reservedienst hebt, behoor je thuis te blijven en inzetbaar te zijn.

Voor de normale reservedienst ben je in het werkverblijf. Daarbij is het van groot belang niet dicht bij elkaar te zitten. Houd je aan de richtlijn om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Nee, al eerder is besloten dat conducteurs geen controlerondes meer doen op treinen. Sinds 14 maart is daar het besluit bijgekomen dat zij ook geen servicerondes meer lopen en dat er aanvullende instructies gelden voor het vertrekproces zoals buitenom sleutelen. Rijden met één HC wordt het uitgangspunt. De instructie luidt niet bij de Machinist in de cabine te gaan zitten maar in een onbediende cabine te gaan zitten. Deze maatregelen zijn gecommuniceerd naar alle machinisten en conducteurs. Dit geldt overigens niet voor trainmanagers op de internationale treinen zolang ze in Nederland rijden. Zij hebben ook al eerder instructie ontvangen hoe om te gaan met controle-, service- en veiligheidsrondes. 

Vooralsnog gelden voor de Treinmanagers de buitenlandse richtlijnen waar men op dat moment werkt.

FNV Spoor heeft NS deze vraag gesteld. NS heeft daarop nog geen antwoord kunnen geven. Hierover gaan diverse landen en de diverse carriers.

NS heeft aangekondigd in overleg te zijn met de collega carriers om de dienstregelingen van en naar het buitenland zo aan te passen dat overnachtingen vermeden kunnen worden. Hou daarvoor de informatie van NS internationaal in de gaten. Tevens is het advies om zelf eten en drinken mee te nemen.

Advies is om in een coupe plaats te nemen met weinig reizigers. 

Alleen als je bij Transportbesturing werkt, zal NS je met milde klachten oproepen. De werkplek is volgens de richtlijnen in gericht. Alle andere medewerkers behoren bij milde klachten hun leidinggevende in te lichten en thuis te blijven. 

Dit draconische voorstel is met pijn in het hart door FNV Spoor en FNV Streekvervoer ingebracht. We leven thans in een zeer uitzonderlijke situatie, die nu eenmaal van vrijwel alle burgers veel vraagt. Uiteraard willen wij het allerliefst dat de OV-medewerkers veilig hun werk kunnen doen voor al die mensen die afhankelijk van het OV zijn. De maatregelen de OV-vervoerders hebben genomen, waaronder geen controle en servicerondes meer lopen, leken ook prima. Maar we kregen te veel signalen dat het zowel op stations, bushaltes en op de trein en bus er soms veel te veel mensen bij elkaar zijn, waarbij men zich niet aan de 1,5 meter afstand hield. Dat is een risico voor de medewerkers in het OV, maar ook in algemeen verhoogt dat het verspreidingsrisico onnodig. 1,5 meter afstand houden gaat ook zeer lastig bij het met zijn allen door de deuren in- en uitstappen. Veel treinen en ook bussen rijden behoorlijk leeg, maar sommige zitten erg vol.

Het kabinet heeft aangegeven welke sectoren van vitaal belang zijn voor de volksgezondheid. Die moeten blijven draaien. Het OV hoort daarbij. Met nadruk is daarbij gesteld dat het OV een vitale sector is om medewerkers uit die vitale sectoren op en van het werk te krijgen. De laatste dagen is gebleken dat burgers toch op sommige lijnen in grote aantallen gebruik van OV maken. Dat zorgt dus voor verhoogd risico voor de medewerkers die nog fit moeten blijven om zolang het duurt de mensen uit vitale sectoren te kunnen vervoeren.

In de zorg worden ook niet meer alle patiënten geholpen omdat er en medewerkers ziek uitvallen en er zorgbehoefte bijkomt. In de zorg heeft men daarom veel behandelingen etc. uitgesteld, om te zorgen dat de mensen het een tijd vol kunnen houden. Ook in het OV is er door de maatregel om bij milde klachten thuis te blijven een bijzonder hoog ziekteverzuim. Als we het OV nog een lange periode aan het rijden willen houden, moeten we de mensen die het doen wel fit houden.

Deze bizarre situatie vraagt om zeer onorthodoxe maatregelen. Dat hadden wij veel liever ook anders gezien.

Als gedurende de re-integratie blijkt dat het plan van aanpak moet worden aangepast ten gevolge van de coronacrisis, dan kan dit door middel van een bijstelling van het plan op het formulier (Eerstejaars) evaluatie door medewerker en leidinggevende worden vastgelegd. Hierdoor is later, bij een eventuele WIA-aanvraag, ook voor het UWV inzichtelijk waarom bepaalde afspraken of acties een andere invulling hebben gekregen. 

Indien je niet veilig kan werken, stap je uit de situatie en vraag je de reiziger(s) de 1.5 meter afstand te houden. Kan je ook daarna je werk niet veilig doen, dan meld je dat aan de meldkamer en stop je het werk en breng jij jezelf in veilige positie. Ook al heeft dat als gevolg dat de trein niet kan vertrekken.

NS heeft naar aanleiding van onze suggestie vestjes met ‘Houd 1,5 meter afstand’ besteld en worden zodra deze binnen zijn verstrekt aan wie deze wilt gebruiken.

NS heeft het voorstel van FNV Spoor wederom in beraad. Ook ons voorstel om posters met ‘Houd 1,5 meter afstand’ in de trein te bevestigen is door NS in beraad genomen.

NS heeft positief op het voorstel van FNV Spoor gereageerd. NS S&O is dit nu aan het organiseren. Het kan dus even duren totdat NS overal voldoende op voorraad heeft.

 

Word lid