Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Rapport bijrijdersstoel SNG

80% geeft aan onvoldoende zicht te hebben om veilig te kunnen werken

Leden van FNV Spoor, die mentormachinist zijn, benaderden ons met het zorgwekkende signaal dat de zichtlijn vanuit de bijrijdersstoel in de teststellen SNG (Sprinter Nieuwe Generatie) volstrekt onvoldoende is.

Vanuit de positie van de bijrijdersstoel in de teststellen hebben de mentormachinisten, maar uiteraard ook de examinatoren en begeleiders, geen zicht op de rijweg en de seingeving. Het zicht wordt namelijk volledig beperkt door de linkse A-stijl en de lage plaatsing van de bijrijdersstoel.

Begin februari 2023 heeft FNV Spoor de directeur NS Service & Operatie (S&O) verzocht om de bijrijdersstoel van de Sprinter Nieuw Generatie (SNG) op een andere plek te plaatsen. NS liet ons daarop schriftelijk weten dat zij van mening zijn dat de (aangepaste) positie van deze bijrijdersstoel na het doorlopen van een uitermate zorgvuldig proces en in samenspraak van de gebruikersvertegenwoordiging is bepaald. Dat staat dus haaks op de meldingen die wij van onze leden ontvingen.

Niet verrassend, wel schrikbarend

Omdat het om de veiligheid en ook werkplezier van onze leden gaat, hebben we daarop dus een enquête onder de gebruikers (mentoren en examinatoren) uitgezet. Ruim 200 machinisten hebben de enquête ingevuld. En al verbazen de uitkomsten ons niet, zijn deze wel schrikbarend.

Enkele highlights:

  • 80% heeft (ruim) onvoldoende zicht om alle seinbeelden waar te nemen.
  • 80% heeft (ruim) onvoldoende zicht op het spoor om te zien of het veilig te berijden is.
  • 81% geeft aan dat zijn/haar algemene veiligheidsgevoel als mentor/examinator ruim onvoldoende is.
  • 54% overweegt als mentor/examinator te stoppen als men met de STIT moet (blijven) werken.
  • 88% is voor het alternatief van FNV Spoor gelijk aan Flirt.
  • 83% van de respondenten die met de STIT hebben gewerkt, geeft aan dat deze hun niet bevalt.

Je vindt hier de volledige uitslag van onze enquête en ook diverse quotes die de respondenten hebben ingevuld. Een paar uitspraken komen bij herhaling terug:

  • De stoel is te klein, ergonomisch onverantwoord en lastig om voor langere tijd om op te zitten. Voor oudere collega’s is dit eigenlijk niet te doen.
  • De deur kan niet meer goed open.
  • Het is belangrijk iedereen goed te betrekken bij dit soort trajecten en op tijd over dit soort zaken nadenken.
  • Hartstikke onveilig!

Hoe nu verder?

Wij gaan de directie S&O uitnodigen voor een gesprek, waarbij we het rapport bespreken. Onze inzet is duidelijk: de STIT is geen alternatief voor een slecht geplaatste bijrijdersstoel. Wij gaan de directie proberen te overtuigen dat de bijrijdersstoel zoals in de Flirt, met zwenk-zwaaimechanisme dat automatisch wegdraait als je opstaat, te positioneren. Uiteraard worden wij tijdens dat overleg ondersteunt door diverse FNV Spoor kaderleden die zelf mentor machinist en/of examinator zijn