BOA-bevoegdheid van de HC

De hoofdconducteur (HC) heeft als taak om de trein veilig te laten vertrekken, reizigers te informeren en vervoersbewijzen te controleren. De HC moet ook de orde handhaven en zorgen voor rust en veiligheid in de trein. Ook daarom is de HC op dit moment ook een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Maar is dit nog wel nodig?

Resultaten "BOA, lust of last" enquête

Wat vinden BOA-HC's eigenlijk zelf van hun BOA-bevoegdheid? FNV Spoor vroeg het hun in de "Boa, lust of last" enquête. Het onderwerp houdt de gemoederen blijkbaar nogal bezig want ruim 700 HC's hebben de enquête ingevuld. De resultaten waren overweldigend: meer dan 70% van de deelnemers vindt de BOA-bevoegdheid voor HC's overbodig. Sterker nog, de meerderheid (60%) denkt dat gebruik maken van de BOA-bevoegdheid juist kan leiden tot meer agressie op het spoor. Een duidelijk signaal vanaf de werkvloer.

Aanbevelingen van FNV Spoor

Op basis van de resultaten van de enquête heeft FNV Spoor 4 aanbevelingen opgesteld die een goede vervanging van het huidige BOA-systeem vormen.

 1. Schaf de BOA-bevoegdheid van de HC af.
 2. Verplaats de controle van vervoersbewijzen zoveel mogelijk van in de trein naar op het station. Dit kan gedaan worden door op alle knooppunten poortjes te plaatsen en te sluiten. Bij de poortjes dient frequent gehandhaafd te worden. Het systeem kan natuurlijk nooit voor 100% met poortjes afgesloten worden en moet worden aangevuld met baanvakcontroles.
 3. Investeer de kosten die nu gemaakt worden om de BOA-bevoegdheid van de HC in stand te houden in het uitbreiden van de Veiligheid & Service organisatie en/of andere maatregelen om de veiligheid van reizigers en personeel te verhogen.
 4. Ga met de overheid in gesprek om de functies van Hoofdconducteur, Trainmanager, Servicemedewerker en Machinist onder te brengen in het beschermingspakket van de hulpverleners.

Onze visie: de rol van de HC zonder BOA

Hoe ziet FNV Spoor de rol van de HC zonder BOA-bevoegdheid? Wij denken dat de HC zonder BOA-bevoegdheid zich volledig kan richten op zijn primaire taak: service verlenen. De HC zorgt voor een veilige en prettige reis van de klant. Dit doet hij onder meer door toe te zien op de veiligheid van de klant bij het in- en uitstappen en het zorgdragen voor een veilig vertrekproces.

Daarnaast ontzorgt de HC klanten met problemen, zoals bijvoorbeeld een niet werkend OVCP product. Hij geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de reizigers en is hun steun en toeverlaat bij calamiteiten.

Kortom, de HC zonder BOA-bevoegdheid is een klant- en servicegerichte gastheer/vrouw.

BOA-nieuws:

 • FNV Spoor neemt verantwoordelijkheid voor haar leden (22-2-2022)
  Onze collega vakbond, waar we zeker de laatste jaren veelal samen goed mee optrekken, doet een poging haar lijdzaam zwijgen over het boa Hc dossier te vergoelijken, door te proberen FNV Spoor een onduidelijk verwijt te maken. Dat heeft deze gewaardeerde collega vakbond volgens ons niet nodig. Lees meer over waarom FNV Spoor het initiatief neemt.
 • FNV Spoor nodigt NS uit voor overleg over afspraken boa-bevoegdheid hoofdconducteurs (18-3-2022)
  FNV Spoor heeft kennis genomen van de adviesaanvraag over afspraken boa-bevoegdheid hoofdconducteurs. Er zit al veel tijd tussen indienen en publiceren van deze adviesaanvraag en nu. Waarschijnlijk heeft NS daarvoor gekozen uit oogpunt van zorgvuldigheid. FNV Spoor begrijpt dat deze tijd voor hoofdconducteurs voor onrust heeft gezorgd. Maar wij waarderen het besluit om zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid. Uit een enquête van FNV Spoor blijkt dat de meerderheid van de respondenten onder de juiste voorwaarden ermee te kunnen leven als de boa-bevoegdheid binnen de functie hoofdconducteur komt te vervallen. Wel maakt de hoofdconducteur zich grote zorgen over mogelijke verdere uitholling van de functie en over een hogere sociale onveiligheid in en rondom de treinen. De uitslag van de enquête geeft ons aanleiding om NS uit te nodigen voor overleg. Met als doel tot rand voorwaardelijke en sociale afspraken te komen, waardoor het draagvlak onder de hoofdconducteurs zal toenemen. 
 • Uitslag NS-onderzoek beleving hoofdconducteur bij BOA-bevoegdheid (21-11-2017)
  De onderzoekers van Meet4Research presenteerden de uitslag van de door NS onder 3108 hoofdconducteurs uitgezette enquête aan de OR NSR en vakbonden. 1777 collega´s (57%) hebben de enquête ingevuld. 41% gaf aan de BOA-bevoegdheid liever kwijt dan rijk te zijn en 49% van de respondenten gaf aan de BOA-bevoegdheid te willen behouden. 10% had geen mening of wist het niet.
  FNV Spoor is teleurgesteld dat NS wel de moeite heeft genomen om de hoofdconducteurs te bevragen naar de beleving bij de BOA-bevoegdheid, maar helemaal niets heeft gedaan met onze aanbevelingen. Namens FNV Spoor hebben drie hoofdconducteurs van NS Reizigers op 12 november 2015 aan directeur Service & Operations, naar aanleiding van ons eigen onderzoek een enquête aangeboden. 
 • NS voert de BOA-examenstress onnodig op (19-03-2018)
  Uit eigen onderzoek en uit onderzoek van NS blijkt dat een grote meerderheid van de mensen die periodiek het BOA-examen moeten afleggen, bevreesd is te zakken. Hoofdreden voor deze angst is dat men de baan kan verliezen als men niet in staat blijkt binnen de 3 examens (1 examen + 2 eventuele herkansingen) het examen te halen.
  Deze angst wordt door NS aangewakkerd met de brief “Gezakt voor examen herinstructie/opleiding” die TM’s na zakken van een examen of herexamen naar de examenkandidaat sturen. Daarin wijst NS er bij voorbaat al op dat, bij het niet slagen voor de tweede herkansing, je per een bepaalde datum niet langer meer bevoegd bent om jouw functie uit te oefenen.
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.