Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Metaal & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de sector Metaal spelen specifieke zaken. Wat zijn de regels? Wat mag je wel of kun je beter niet doen. Hieronder vind je vragen en antwoorden.

Bekijk hier de meest gestelde vragen over corona in de metaal

Het uitgangspunt is dat jij niet verplicht kunt worden om vrije dagen op te nemen. Maar in overleg en met jouw instemming is veel mogelijk. In de cao’s in de Metaalsector staat wat er wel en niet mogelijk is. We hebben dit per cao op een rij gezet, dat lees je hier

Veel werkgevers grijpen naar het middel ‘urenbank’. In de urenbank worden plus- en minuren opgenomen, aan het eind van het jaar wordt afgerekend voor de min of plus. Alleen de cao Metalektro kent de mogelijkheid van het invoeren van een urenbank, de andere cao’s in de sector Metaal niet. Wil jouw werkgever een urenbank invoeren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je vakbondsbestuurder, want de werkgever moet hierover overleg voeren met de vakbond.

Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten is verplicht. En hoe zit het dan met het dragen van een mondkapje tijdens je werk in zo'n publieke binnenruimte, waar iedereen zonder zich te registreren binnen kan lopen?

Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit de NOW-regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Maar kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen. Dus attendeer je werkgever op de NOW bij minder werk en afnemende omzet.

Nee, je werkgever mag niet zomaar 10% van je salaris korten. Dat is namelijk het eenzijdig wijzigen van je arbeidsvoorwaarden en dat mag alleen als je zelf schriftelijk instemt. Ons advies is hier niet mee akkoord te gaan en je FNV-bestuurder te bellen als hier sprake van is.

Bedrijven die in zwaar weer zitten, kunnen aanspraak maken op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De loonkosten worden daardoor voor maximaal 90% door het kabinet betaald. Ook zijn er andere maatregelen om bedrijven te ontlasten en te zorgen dat mensen hun inkomen behouden. Dus het uitstellen van de betaling van het vakantiegeld is voor nu niet toegestaan.

Volgens de regels van de overheid moet je werkgever tot 1 juni 2020 waar mogelijk de werktijden van werknemers spreiden. Maar dat betekent niet dat je werk- en rusttijden zo maar gewijzigd kunnen worden. Daar is nog altijd instemming van de ondernemingsraad voor nodig.

Normaal gesproken doe je de werkzaamheden zoals die in je functieomschrijving staan. Het kan echter redelijk zijn als je werkgever je vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker nu met de uitbraak van het coronavirus. Maar het moet voor jou ook redelijk zijn. Wanneer je tot een risicogroep behoort en je met coronapatiënten moet gaan werken, is dat voor jou persoonlijk niet redelijk. Dit zal per persoon en situatie verschillen.

Ook als je gevraagd wordt andere werkzaamheden te doen, blijft het zo dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij jou van de benodigde beschermingsmiddelen moet voorzien en uitlegt hoe deze te gebruiken. Ook moet de werkgever je voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden en de risico’s die het werk met zich meebrengt.

De FNV heeft afspraken over veilig werken gemaakt met werkgevers en de overheid. Er zijn protocollen opgesteld in verschillende sectoren binnen de Metaal.

- Bouw en Techniek
- Carrosseriebranche
- Mobiliteitssector 

Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken als dit kan of de werktijden te spreiden. Maar als dat in jouw werk niet mogelijk is gelden de regels van het RIVM. Op dit moment adviseren zij om geen afdelingen, fabrieken of organisaties te sluiten. Iedereen moet 1,5 meter afstand houden, ook op het werk. Jouw werkgever is wel verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen, zoals het geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten. Je kunt ook met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Ook moet hij zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen. Werken mensen toch te dicht op elkaar, spreek dan de collega’s en de werkgever daarop aan.
Wanneer het bij de uitvoering van het werk onmogelijk is voor twee medewerkers om 1,5 meter afstand te houden, dan adviseren we om zowel voor als na dit werk de handen te wassen. In principe werken alleen gezonde collega’s, want het advies van de overheid is om bij kuchen, hoesten en/of verkouden thuis te blijven. Het risico van besmetting is dus gering.

Nee, je werkgever of manager mag je niet verplichten om naar je werk te komen. Ook als één van je gezinsleden/huisgenoten koorts heeft, geldt de regel: niet werken. Dat is de richtlijn vanuit het Ministerie van Volksgezondheid sinds 23 maart. Als je om deze reden niet kan werken, informeer jouw werkgever dan hierover. Thuisblijven zonder dat je dit meldt aan je werkgever, kan vervelende gevolgen hebben.

Ons advies is hetzelfde als dat wat je kunt vinden op de site van het RIVM: vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Aan iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze richtlijn van het RIVM is leidend en kan dus voor een gerechtvaardigde reden zorgen om je af te melden bij je werkgever in verband met het risico dat je loopt. Neem in dat geval contact op met de bedrijfsarts.

 Ons advies is hetzelfde als dat wat je kunt vinden op de site van het RIVM: vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen. Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Aan iedereen wordt dringend verzocht om bezoek aan mensen met gezondheidsproblemen te beperken. Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht en blijf zeker uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze richtlijn van het RIVM is leidend en kan dus voor een gerechtvaardigde reden zorgen om je af te melden bij je werkgever in verband met het risico dat je loopt. Neem in dat geval contact op met de bedrijfsarts.

Voor uitzendkrachten, oproepkrachten en nulurencontracten heeft het coronavirus veel invloed op hun werkzekerheid. De meest gestelde vragen lees je hier.