Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen onderhandelingsresultaat NS

Na een lang cao-traject, dat uitmondde in massale stakingen van onze leden, heeft FNV Spoor zondagochtend 11 september na lang onderhandelen een cao-resultaat behaald. We geven je het antwoord op de veelgestelde vragen over het resultaat.

LET OP: deze Q&A kan worden aangepast aan de actualiteit en vragen die worden gesteld aan FNV Spoor. Laatste update 29 september 2022 om 17.25 uur.

Loon

  • Per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 5%, met een minimum van € 185 per maand. Dus als 5% voor jouw salaris minder dan € 185 is, stijgt je salaris met € 185. Daarmee komt de loonsverhoging gemiddeld op 5,8%.
  • Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 3,45%.
  • In december 2022 en juli 2023 een eenmalige uitkering van € 1000.
  • Minimumloon naar € 14.

Bekijk de loontabel waarin de loonsverhoging is verwerkt.

De vaste vergoeding voor de 2224 ploegentoeslag is opgebouwd uit ort + rouleringsbijslag (art 109 lid 4). De rouleringstoeslag is een gefixeerd bedrag van € 1,27. Dat staat zo in de cao. Daarom is de verhoging van het totaal van de vaste vergoeding net iets minder dan 5% respectievelijk 3,45%.

In het resultaat is opgenomen dat de lonen per 1 juli 2022, dus met terugwerkende kracht met 5% stijgen. De verwachte inflatie voor 2022 (januari t/m december) is 9.9%. In het resultaat is ook afgesproken dat de salarissen per 1 juli 2022 met minimaal €185 stijgen. Deze vloer zorgt ervoor dat het basis maandsalaris van iemand in taakgroep 54 in schaal 12 met 7,57% stijgt, in taakgroep 55 in schaal 12 met 7,36%, in taakgroep 56 in schaal 12 met 7,13% en in taakgroep 57 in schaal 12 met 6,89%.

In januari van dit jaar zijn de lonen met 1.2% gestegen waardoor voor veel de inflatie wel gedekt is en voor veel nog niet Naast de structurele loonsverhogingen zijn er 2 x €1000 bruto aan eenmalige in het resultaat opgenomen. Spijtig dat het geen structurele loonstijging is, maar het is wel geld. Als je deze bij je jaarinkomen op telt, wordt dit jaar en vermoedelijk ook in 2023 de inflatie voor verreweg de meesten wel gedekt.

Ook is opgenomen dat de jeugdschalen (1 tot en met 7) uit de cao verdwijnen en dat het minimale bruto uurloon wordt verhoogd naar €14 Dat betekent dat bij trede 54 en 55 ook de 8ste trede verdwijnen. De loopbaanpaden worden hierdoor ook korter.

Bekijk hier de loontabel met loonstijging.

NS weigerde de APC in de cao op te nemen. We hebben alles geprobeerd en alle argumenten uitgewisseld. Tot op het laatst hebben we het op tafel gehouden. Helaas bleef NS weigeren. Dit is voor ons een pijnpunt in het resultaat. Maar dat betekent ook dat we samen met jullie nog niet klaar zijn. Mocht de meerderheid van onze leden dit resultaat accepteren zullen we voor de volgende cao onderhandelingen ons weer strijdbaar moeten maken om ook de APC in de NS cao te krijgen.

De inflatie van 2022 en van 2023 is door het CPB beraamd op respectievelijk 9.9% en 4.3%. Mocht één of beide feitelijke inflaties hoger uitkomen dat deze beraamde, dan keert Ns voor ieder procentpunt dat de inflatie hoger uitvalt iedere werknemer €500,00 bruto eenmalig uit. Zie hieronder de rekenvoorbeelden.

Met de overgangsafspraak wordt geregeld dat bij wie Hoofdstuk 9 gunstiger is dan Hoofdstuk 8, de gunstigere afspraken behoudt. Je behoudt dit totdat dat de cao-afspraken van Hoofdstuk 8 gunstiger zijn dan hoofdstuk 9. Dat geldt vooral voor jongeren, die met de Hoofdstuk 9 afspraken iets gunstiger uitkomen. Je opgebouwde rechten behoud je. Als NS die zou willen laten vervallen, zullen ze alle rechten die je voordat je in Hoofdstuk9 terecht kwam, moeten herstellen. Denk aan WTV o.a.

Dat klopt. Het uitwerken van de loonsverhogingen door ons is erg veel werk. De loonsverhogingen gelden voor alle NS’ers die onder cao vallen. Dus ook diegene met taakgroep 60 en hoger. De loonsverhoging is 5% met een bodem van €185,00 bij een fulltime dienstverband. Dus als 5% minder dan €185,00 is, wordt het salaris toch met €185,00 verhoogd. 

Werkdruk

Dit is een complex onderwerp. We zijn niet blij met de concrete afspraken die in het resultaat staan. Maar wel tevreden dat NS eindelijk erkent dat ze het bedirjf tot de schil hebben uitgeperst en dat ze vol aan de bak moeten de basis op orde te krijgen. Als er voldoende collega’s zijn, kan je ook weer sociaal roosteren, minder weekenden, minder bijsturen, minder overwerken en minder bijgestuurd worden en gewoon weer ruimte om je verlof op te nemen wanneer jij zelf wilt. Het begin is er. In dit resultaat is opgenomen dat onder enkele voorwaarden iedere werknemer twee verlofdagen gegarandeerd krijgt. Tijdens de onderhandelingen stelde NS, op vragen van FNV Spoor, dat deze ook toegekend worden als er een trein voor moet worden stilgezet. 

Kortom, een mager begin. Maar zoals bij veel vakbondswerk is nooit klaar. We houden de ontwikkeling in de gaten en als NS te langzaam zorgt dat je weer je sociaal leven normaal kan leven, trekken we weer aan de bel.

Inderdaad, we moeten NS scherp in de gaten houden dat ze deze op zich prima intenties ook daadwerkelijk omzetten naar daden. Een cao waarmee NS weer mensen waaronder jongeren kan aannemen en binnen houden is een begin. Mocht NS niet leveren zullen we ze daarop aanspreken en als het moet samen met onze leden daarvoor de barricades weer opgaan. NS heeft in de nacht van zaterdag op zondag toegezegd, dat de recruiters de opdracht krijgen de sollicitanten niet op basis van een “matige” brief af te wijzen. Ook is toegezegd afgewezen sollicitanten alsnog uit te nodigen voor een gesprek. Uiteraard moet de kwaliteit wel gewaakt worden. 

Jazeker, in het resultaat hebben we het volgende opgenomen: “NS hecht grote waarde aan deze moderne manier van werken omdat dit professionals in staat stelt het beste uit zichzelf te halen, de balans tussen werk en privé kan verbeteren en dit ruimte geeft voor een goede afstemming tussen de individuele belangen van de medewerker en de bedrijfsdoelen. Dit alles op basis van vertrouwen en wederkerigheid. Deze manier van werken zal in de toekomst dan ook worden voortgezet en van management zal blijvend worden gevraagd om in gesprek met individuele werknemers tot goede werkafspraken te komen.”

FNV Spoor is tegen het opsommen, omdat je dan groepen ook uitsluit. Helaas kregen we dat niet voor elkaar. NS gaf aan dat ze voor de opgesomde lijst functies een probleem hebben vacatures ingevuld te krijgen, en bij de rest niet/of onvoldoende.

Vergoedingen/toeslagen

Klopt, NS wilde niet verder gaan. Verder is dit in het resultaat opgenomen:

Bereikbaarheidsdienst (aanpassing art. 112 cao NS)

NS kent veel verschillende type bereikbaarheidsdiensten in de bedrijfsonderdelen met 1e en 2e niveaus, wisselende lengtes en duur en verschillende frequenties in oproepen. NS wil inventariseren hoe de diverse bereikbaarheidsdiensten nu zijn ingericht en wat zij daarin vraagt van haar medewerkers. Met de uitkomsten daarvan kan NS besluiten wat er nodig is, in hoeverre er aanpassingen of verbeteringen nodig zijn.

Naast deze inventarisatie wordt de vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten als volgt aangepast:

  • voor NS Reizigers en NedTrain zal het maximum van twee oproepvergoedingen die per dienst worden vergoed, als de oproep thuis wordt afgehandeld, komen te vervallen. Voor iedere oproep ontvangt de medewerker een vergoeding.

Deze inventarisatie volgen wij uiteraard.

FNV Spoor is tegen het opsommen, omdat je dan groepen ook uitsluit. Helaas kregen we dat niet voor elkaar. NS gaf aan dat ze voor de opgesomde lijst functies een probleem hebben vacatures ingevuld te krijgen, en bij de rest niet/of onvoldoende.

Pensioen

Dat klopt, al een paar jaar bouw je, doordat NS de maximaal noodzakelijke premie wilde betalen, niet de volledig pensioen op. Hoe langer die situatie doorloopt hoe minder pensioen je uiteindelijk krijgt. Daarom is het belangrijk dat we weer naar de maximale pensioenopbouw toe gaan.

De pensioenpremie wordt per 1 januari 2023 van 24% naar 25,5%, per 1 april 2024 naar 27% en per 1 januari 2025 wordt het 28.9%. De beraming is dat 28.9% voldoende is om de maximale opbouw te realiseren. 

De werkgever betaalt 2/3 van deze premie en jij zelf neemt 1/3 voor je rekening. De premie wordt berekent over het pensioengevend salaris, dus brutoloon minus de franchise (premievrije voet) van 14.802,-

Gemiddeld kost deze premieverhoging de NS werknemer (HC), bruto:

  • 2023: ca. €12,50;
  • 2024: ca. €25,50;
  • 2025: ca. €41,- per maand (verhogingen zijn ten opzichte van huidige werknemerspremie)

Dat is correct. Helaas weigerde NS deze verhoging toe te kennen. Ze weigerde tot aan zondagochtend 11 september overigens ook de looptijd van de RVU-regeling te verlengen. Deze verlenging hebben we uiteindelijk er nog in gekregen.

Overig

Dat betekent dat je onder hoofdstuk 8 komt te vallen. Je krijgt onder andere weer recht op opbouw leeftijdsverlof, ouderenregelingen, lef en leed dagen, onregelmatigheidstoeslag en WTV dagen. En er kan weer sprake zijn dat je overuren mag schrijven.

Voor medewerkers die op 31 december 2022 vallen onder hoofdstuk 9 geldt dat zij hun verlofuren op basis van hoofdstuk 9 (inclusief het persoonlijk budget) behouden totdat zij de leeftijd bereiken waarop zij onder hoofdstuk 8 aanspraak maken op het gelijke aantal verlofuren. 

Terugbrengen nachtdiensten en minder recht op minder weekenden werken is complex. Dat wisten we ook toen we het voorstelden. Want de huidige leeftijdsopbouw zit zo in elkaar dat men de “ouderen” niet direct kan missen. Er is wel iets in het cao resultaat over afgesproken. Ons doel van ons voorstel was om ingroeiafspraken te maken. Dat is maar zeer beperkt gelukt. Wel wordt als eerste stap de weekendbelasting terug te brengen het aantal rode weekenden vanaf dienstregeling 2024 met 3 van 17 naar 20 rode weekenden verhoogd. 

De gangbare definitie van gezinssamenstelling is personen die op zelfde adres wonen.