Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor jou?

Laat je goed informeren en denk en doe mee!

Als je op een zeker moment stopt met werken, wil je dat jij en jouw naasten voldoende inkomen hebben om te leven en zorgeloos van je pensioen te genieten. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het huidige pensioenstelsel voldoet echter niet meer aan deze tijd.

Opa en oma

Meld je aan voor het webinar over de Wtp op 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni om 19.00 uur staat het nieuwe grote Pensioenwebinar van 2023 gepland. Je kunt je via onderstaande button direct aanmelden. Deel deze informatie ook met andere belangstellenden, iedereen mag aan het Pensioenwebinar op 15 juni deelnemen. Als er meer aanmelders zijn dan voorzien, zullen wij dit Pensioenwebinar opnieuw uitzenden op donderdag 22 juni. Zo hoeft niemand het te missen.

Aanmelden

Vorig jaar organiseerde de FNV ook twee Pensioenwebinars over het nieuwe pensioenstelsel waar iedereen in Nederland mee te maken krijgt. 

Heb je de vorige webinars gemist? Dan kun je die van 12 oktober 2022 hier terugkijken en die van 18 mei 2022 hier. De FNV is een kennisautoriteit op het gebied van pensioen. Sluit je aan en doe mee!

Volg het laatste nieuws en

Schrijf je in voor onze Wtp Pensioenflits

Actueel: Bezwaar aantekenen bij je pensioenfonds afgeraden door de FNV

We krijgen signalen dat leden wordt gevraagd om nu al bezwaar aan te tekenen bij je pensioenfonds tegen de transitie naar het nieuwe pensioencontract. De FNV ondersteunt deze oproep niet en raadt haar leden aan om deze niet te tekenen. Juridisch is het nu bezwaar aantekenen tegen iets wat nog niet besloten is domweg lariekoek. Het belast de pensioenfondsen en dat gaat ten koste van het collectief. De FNV staat achter het pensioenakkoord en verwelkomt de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. De inzet van de FNV is dat niemand er op achteruit gaat. Dat is ook de inzet van de onderhandelaars van de FNV die op alle tafels nu onderhandelen voer hoe die transitie moet worden vormgegeven. In deze transitie zullen een paar nadelen van het huidige stelsel zoals subsidie van laag betaalden naar hoog betaalden (perverse solidariteit) afgeschaft worden. De FNV is daar niet op tegen.

Brochure Wtp

Hieronder kun je onze nieuwe brochure downloaden, met een aantal belangrijke hoofonderwerpen over de nieuwe Wtp. Deel deze gerust met andere belangstellenden. Neem voor vragen over de brochure contact op met het Contactcenter via 088 - 368 0 368. De medewerkers beantwoorden jouw vragen graag en kunnen je mogelijk doorverwijzen naar een van de FNV-specialisten die alles weten over pensioen.

Download de brochure

Nieuwe pensioenregelingen per sector

Mensen wisselen vaker van baan, beginnen voor zichzelf, werken minder lang door en worden gemiddeld steeds ouder. De huidige pensioenen zijn jarenlang niet verhoogd terwijl de vermogens van de pensioenfonds wel zijn gegroeid. In het nieuwe stelsel is een Flexibele premieregeling mogelijk en een Solidaire premieregeling. Bij de Flexibele premieregeling is de ingelegde premie het vertrekpunt. Met die premie wordt voor iedereen op individueel niveau een pot met geld gevuld waarmee wordt belegd en waaruit het pensioen wordt betaald. Bij de Solidaire premieregeling is de ingelegde premie ook het vertrekpunt. Bij deze regeling wordt die premie onderdeel van een collectief belegd vermogen waarin alle risico’s gezamenlijk worden gedeeld.

De FNV is groot voorstander van de Solidaire premieregeling omdat het alleen in deze regeling mogelijk is dat alle risico’s van zowel werkenden en gepensioneerden met elkaar worden gedeeld. Ook beleggingsrisico’s worden samen gedeeld. Er wordt voor gepensioneerden en werkenden belegd. In goede tijden gaat een klein deel van de beleggingsopbrengsten naar een solidariteitsreserve. In slechte tijden kan die worden gebruikt om een verlaging van de pensioenuitkering te vermijden. Op deze manier is het bij de Solidaire premieregeling mogelijk om de pensioenen regelmatig te verhogen en verlaging te voorkomen.

Sociale partners bepalen uiteindelijk samen met de pensioenfondsen en -uitvoerders hoe de nieuwe pensioenregelingen er per sector uit gaan zien.

Bekijk hier een aantal filmpjes ter introductie. Klik op de afbeelding om de video te openen.

 

 

Lees de FAQ over het nieuwe pensioenstelsel

1 januari 2028

In het wetsvoorstel stond dat uiterlijk op 1 januari 2027 alle pensioenfondsen de nieuwe pensioenregelingen moeten hebben ingevoerd. Maar de minister heeft aan de Eerste Kamer belooft dat ze dat zal wijzigen in 1 januari 2028. Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste data voor de hervorming naar de nieuwe pensioenregelingen. Sommige pensioenfondsen zijn al een eind op weg. Die kunnen hun deelnemers mogelijk al eerder de nieuwe regelingen laten gebruiken.

Zo houden wij jou op de hoogte

De FNV is een kennisautoriteit op het onderwerp pensioen. Wij hebben een stevige inbreng gehad in de totstandkoming van het nieuwe Pensioenakkoord. En FNV zit als vertegenwoordiger in pensioenfondsbesturen. Je treft helemaal onderaan deze pagina de nodige informatie aan voor deze fase van het hervormingsproces. Dat zijn soms ingewikkelde onderwerpen. Maar we proberen ze zo helder mogelijk uit te leggen. Actuele informatie voegen we toe. Of we informeren je over belangrijke uitkomsten van overleggen en besluitvorming binnen de transitieperiode.

Ook interessant voor niet-leden

Ben je nog geen lid? Maar wil je actief worden en gebruik maken van de voordelen van het FNV-lidmaatschap? En als eerste op de hoogte zijn van belangrijke informatie? Ga dan naar www.fnv.nl/lidmaatschap. Heb je als FNV-lid een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp en nog geen lid is? Wijs hen dan op www.fnv.nl/goedpensioen. Of nog beter, maak die ander lid. Dan krijg jij van ons een tientje op je bankrekening gestort. Ga daarvoor naar www.fnv.nl/anderlidmaken.

Heb je na het lezen van de informatie vragen of wil je actief meedoen of lid worden van de FNV? Neem dan contact op met het Contactcenter via 088 - 368 0 368. Zij beantwoorden jouw vragen graag en kunnen je mogelijk doorverwijzen naar een van de FNV-specialisten die alles weten over pensioen.

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten. Daarin staan afspraken over pensioenen en de AOW-uitkering.

Vanaf uiterlijk 2028 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sectoren beslissen samen over de nieuwe pensioenregeling. Zij kiezen uiteindelijk voor een van beide regelingen, een flexibele of een solidaire regeling. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Dus de betrokken organisaties moeten goed nadenken over de keuze die ze maken. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in per sector verschillende overleggen en organen. De FNV ziet er op toe dat de nieuwe pensioenregelingen zo veel mogelijk verankerd worden in de cao’s.

De huidige pensioenregeling is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling staan de afspraken over de hoogte die het pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook dreigden pensioenen soms zelfs omlaag te gaan.

Straks stappen alle pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt belegd, net als nu. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

  • Solidaire premieregeling: iedereen heeft een eigen aandeel in het gezamenlijke pensioenvermogen dat belegd is. De waarde van dat vermogen kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen.
  • Flexibele premieregeling: iedereen heeft een eigen pensioenvermogen. Het pensioenfonds bewaakt en belegt dat vermogen. Het gaat daarbij uit van meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor ouderen. Er is een zekere mate van beleggingsvrijheid, want iedereen kan kiezen hoeveel risico zij wil nemen bij het beleggen. Verder kunnen gepensioneerden in de Flexibele premieregeling kiezen tussen een vast pensioen of een pensioen dat meebeweegt met de rendementen op de financiële markten.

De FNV is voorstander van de Solidaire premieregeling. Onder meer omdat daarin de solidariteit en risicodeling het beste is geborgd. Financiële stabiliteit leidt tot een hoger rendement en deze regeling biedt het meeste comfort bij de verplichtingstelling. Op basis hiervan zal het vertrouwen in de nieuwe pensioenregelingen sneller ontstaan bij onze achterban.

De FNV moet, samen met de andere sociale partners, de juiste regeling kiezen én advies uitbrengen aan het bestuur. Want het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij er geen individueel bezwaarrecht geldt. In de wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt het pensioenfonds er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De mensen die al met pensioen zijn moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke tweeledige regeling ook duurder. Maar uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en FNV achterban een besluit genomen worden.

Mijn pensioen checklist

Natuurlijk is het fijn om zeker te weten dat je pensioen goed geregeld is. Kijk daarom eens hoe jouw pensioen eruitziet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met de 'mijn pensioen checklist' onderzoek je de dekkingsgraad van je huidige pensioenfonds. Ook kom je erachter welke tien punten jouw aandacht verdienen.

Op de agenda de komende periode

Op sectoraal niveau houden we achterbanraadplegingen. Houd daarvoor specifiek jouw eigen online sectorpagina’s en communicatie in de gaten. Iedere sector geeft namelijk een eigen invulling aan de uiteindelijke pensioenregelingen voor de deelnemers. Info vind je ook op de website van jouw eigen pensioenfonds. Het FNV Pensioenteam staat in nauw contact met alle FNV sectoren als het gaat om de inhoud van de informatie en heeft daarbij een adviserende en ondersteunende rol.

Algemene tijdlijn transitieproces

Activiteit Datum
Vooraankondiging en informeren achterban 1 januari 2022
Beleidsopties en vormgeving van pensioenproducten sociale partners 1 december 2022
Inwerkingtreding Wet Toekomst Pensioen (Wtp) 1 juli 2023
Concept besluit pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners 1 juli 2024
Besluit nieuwe pensioenregeling en transitieplan gereed 1 januari 2025
Pensioenfonds informeert DNB en AFM over de nieuwe pensioenregeling 1 april 2025
Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen bij DNB en AFM 1 juli 2025
Uiterste datum implementatie nieuwe pensioenregelingen 1 januari 2028
Einde compensatieperiode 1 januari 2037

Aanvullende informatie en downloads