Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat betekent de Wet toekomst pensioenen (Wtp) voor jou?

Laat je goed informeren en denk en doe mee!

Als je op een zeker moment stopt met werken, wil je dat jij en jouw naasten voldoende inkomen hebben om te leven en zorgeloos van je pensioen te genieten. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het huidige pensioenstelsel voldoet echter niet meer aan deze tijd.

Opa en oma

Volg het laatste nieuws en

Schrijf je in voor onze Wtp Pensioenflits

Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft nog vlak voor Kerst ingestemd met het wetsvoorstel Wtp. De FNV is daar blij mee. Er is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Vanuit de Kamer zijn nog diverse wijzigingen op het wetsvoorstel aangebracht. Zo is het mogelijk gemaakt dat in het nieuwe stelsel alle gepensioneerden eenzelfde verandering van hun pensioen kunnen krijgen. Iedereen van 18 jaar (dat is nu 21 jaar) of ouder gaat vanaf 2024 deelnemen in de pensioenregeling als het bedrijf die heeft. De wet spoort kabinet, werkgevers en vakbonden aan om voor mensen die nu geen pensioen kunnen opbouwen, dit wél mogelijk te maken. Het woord is nu aan de Eerste Kamer. De FNV gaat ervan uit dat dankzij de grondige behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder vertraging zal kunnen behandelen. De inwerkingtreding per 1 juli 2023 is meer dan gewenst. De FNV is tevreden dat minister Schouten heeft aangekondigd met een maatregel te komen die er voor zorgt dat er in 2023 geen onnodige verlagingen van de pensioenen zullen worden afgedwongen. Daarnaast heeft de minister aangekondigd dat ze het mogelijk zal maken dat in het hele jaar 2023 soepeler regels zullen gelden voor het verhogen van de pensioenen.

Lees meer

Regionale bijeenkomsten 2023

In het nieuwe jaar zullen we zeven regionale bijeenkomsten organiseren waarbij zowel FNV-leden als hun kennissen, vrienden, familieleden of collega’s uitnodigen en in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen over de nieuwe pensioenwet. Wij geven een toelichting op de stand van zaken van het parlementaire proces en algemene informatie over de belangrijkste wijzigingen die de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) tot gevolg heeft. Om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende aandacht krijgt, nodigen wij gepensioneerden om 15.00 uur ’s middags uit en alle overige deelnemers om 19.30 uur ‘s avonds. De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur met mogelijk uitloop voor vragen daarna. Er zijn meerdere pensioenbestuurders van de FNV aanwezig om jouw vragen te beantwoorden.

Aanmelding

Meld je hieronder aan voor een van de bijeenkomsten. Er is slechts één keuze mogelijk per deelnemer.

Let op: vul via de blauwe aanmeldknop hieronder je gegevens in een keer goed en compleet in. Zorg ervoor dat je jouw aanmelding vervolgens goed afrondt door in het aanmeldingsformulier op de groene knop 'Aanmelding afronden' te klikken. Alleen dan ben je zeker van jouw deelname en ontvang je je bevestiging in goede orde.

  • Utrecht: donderdag 19 januari 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Groningen: donderdag 26 januari 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Alkmaar (Heiloo): donderdag 9 februari 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Rotterdam: donderdag 16 februari 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Deventer: donderdag 23 februari 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Sittard: donderdag 9 maart 2023, 15.00 of 19.30 uur
  • Eindhoven: donderdag 16 maart 2023, 15.00 of 19.30 uur

Meld je hier aan

Webinars over de Wtp

Op 18 mei en 12 oktober organiseerde de FNV webinars over het nieuwe pensioenstelsel waar iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Naast algemene uitleg werd er ingezoomd op het parlementaire proces in de de Tweede Kamer, die het wetsvoorstel met de nieuwe pensioenregels behandelen. Heb je de webinars gemist? Dan kun je die van 12 oktober hier terugkijken en die van 18 mei hier.

De FNV is een kennisautoriteit op het gebied van pensioen. Sluit je aan en doe mee!

Nieuwe pensioenregelingen per sector

Mensen wisselen vaker van baan, beginnen voor zichzelf, werken minder lang door en worden gemiddeld steeds ouder. De huidige pensioenen zijn jarenlang niet verhoogd terwijl de vermogens van de pensioenfonds wel zijn gegroeid. In het nieuwe stelsel is een Flexibele premieregeling mogelijk en een Solidaire premieregeling. Bij de Flexibele premieregeling is de ingelegde premie het vertrekpunt. Met die premie wordt voor iedereen op individueel niveau een pot met geld gevuld waarmee wordt belegd en waaruit het pensioen wordt betaald. Bij de Solidaire premieregeling is de ingelegde premie ook het vertrekpunt. Bij deze regeling wordt die premie onderdeel van een collectief belegd vermogen waarin alle risico’s gezamenlijk worden gedeeld.

De FNV is groot voorstander van de Solidaire premieregeling omdat het alleen in deze regeling mogelijk is dat alle risico’s van zowel werkenden en gepensioneerden met elkaar worden gedeeld. Ook beleggingsrisico’s worden samen gedeeld. Er wordt voor gepensioneerden en werkenden belegd. In goede tijden gaat een klein deel van de beleggingsopbrengsten naar een solidariteitsreserve. In slechte tijden kan die worden gebruikt om een verlaging van de pensioenuitkering te vermijden. Op deze manier is het bij de Solidaire premieregeling mogelijk om de pensioenen regelmatig te verhogen en verlaging te voorkomen.

Sociale partners bepalen uiteindelijk samen met de pensioenfondsen en -uitvoerders hoe de nieuwe pensioenregelingen er per sector uit gaan zien.

Bekijk hier een aantal filmpjes ter introductie. Klik op de afbeelding om de video te openen.

 

 

Lees de FAQ over het nieuwe pensioenstelsel

1 januari 2027

In het wetsvoorstel staat dat uiterlijk op 1 januari 2027 alle pensioenfondsen de nieuwe pensioenregelingen moeten hebben ingevoerd. Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste data voor de hervorming naar de nieuwe pensioenregelingen. Sommige pensioenfondsen zijn al een eind op weg. Die kunnen hun deelnemers mogelijk al eerder de nieuwe regelingen laten gebruiken.

Zo houden wij jou op de hoogte

De FNV is een kennisautoriteit op het onderwerp pensioen. Wij hebben een stevige inbreng gehad in de totstandkoming van het nieuwe Pensioenakkoord. En FNV zit als vertegenwoordiger in pensioenfondsbesturen. Je treft helemaal onderaan deze pagina de nodige informatie aan voor deze fase van het hervormingsproces. Dat zijn soms ingewikkelde onderwerpen. Maar we proberen ze zo helder mogelijk uit te leggen. Actuele informatie voegen we toe. Of we informeren je over belangrijke uitkomsten van overleggen en besluitvorming binnen de transitieperiode.

Ook interessant voor niet-leden

Ben je nog geen lid? Maar wil je actief worden en gebruik maken van de voordelen van het FNV-lidmaatschap? En als eerste op de hoogte zijn van belangrijke informatie? Ga dan naar www.fnv.nl/lidmaatschap
Heb je als FNV-lid een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp en nog geen lid is? Wijs hen dan op www.fnv.nl/goedpensioen. Of nog beter, maak die ander lid. Dan krijg jij van ons een tientje op je bankrekening gestort. Ga daarvoor naar www.fnv.nl/anderlidmaken.

Heb je na het lezen van de informatie vragen of wil je actief meedoen of lid worden van de FNV? Neem dan contact op met het Contactcenter via 088 - 368 0 368. Zij beantwoorden jouw vragen graag en kunnen je mogelijk doorverwijzen naar een van de FNV-specialisten die alles weten over pensioen.

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten. Daarin staan afspraken over pensioenen en de AOW-uitkering.

Vanaf uiterlijk 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sectoren beslissen samen over de nieuwe pensioenregeling. Zij kiezen uiteindelijk voor een van beide regelingen, een flexibele of een solidaire regeling. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Dus de betrokken organisaties moeten goed nadenken over de keuze die ze maken in 2022. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in per sector verschillende overleggen en organen. De FNV ziet er op toe dat de nieuwe pensioenregelingen zo veel mogelijk verankerd worden in de cao’s.

De huidige pensioenregeling is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling staan de afspraken over de hoogte die het pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook dreigden pensioenen soms zelfs omlaag te gaan.

Straks stappen alle pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt belegd, net als nu. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

  • solidaire premieregeling: iedereen heeft een eigen deel van een gezamenlijke pensioenpot die gezamenlijk belegd is. De waarde van de pensioenpot kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen.
  • flexibele premieregeling: iedereen heeft een eigen pensioenpotje. Het pensioenfonds bewaakt en belegt dat potje. Het gaat daarbij uit van meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor ouderen. Er is een zekere mate van beleggingsvrijheid, want iedereen kan kiezen hoeveel risico zij wil nemen bij het beleggen. Verder kunnen gepensioneerden in de flexibele premieregeling kiezen tussen een vast pensioen of een pensioen dat zich aanpast aan de economische situatie.

De FNV is voorstander van de solidaire premieregeling. Onder meer omdat daarin de solidariteit en risicodeling het beste is geborgd. Financiële stabiliteit leidt tot een hoger rendement en deze regeling biedt het meeste comfort bij de verplichtingstelling. Op basis hiervan zal het vertrouwen in de nieuwe pensioenregelingen sneller ontstaan bij onze achterban.

De FNV moet, samen met de andere sociale partners, de juiste regeling kiezen én advies uitbrengen aan het bestuur. Want het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij er geen individueel bezwaarrecht geldt. In de (concept)wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt het pensioenfonds er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De mensen die al met pensioen zijn moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke tweeledige regeling ook duurder. Maar uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en FNV achterban een besluit genomen worden.

Mijn pensioen checklist

Natuurlijk is het fijn om zeker te weten dat je pensioen goed geregeld is. Kijk daarom eens hoe jouw pensioen eruitziet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met de 'mijn pensioen checklist' onderzoek je de dekkingsgraad van je huidige pensioenfonds. Ook kom je erachter welke tien punten jouw aandacht verdienen.

Op de agenda de komende periode

Alle centraal georganiseerde activiteiten van het FNV Pensioenteam vind je op www.fnv.nl/activiteiten.

Tijdens het hele transitietraject, dat tot zeker 1 januari 2027 duurt, organiseert het pensioenteam van de FNV regelmatig online webinars en ‘live’ regionale en lokale bijeenkomsten. Zodat we kennis kunnen delen over pensioen en jou bijpraten. Over de stand van zaken en welke gevolgen de besluiten hebben in de uitwerking van de Wtp naar de uiteindelijke pensioenregelingen.

Op sectoraal niveau houden we achterbanraadplegingen. Houd daarvoor specifiek jouw eigen online sectorpagina’s en communicatie in de gaten. Iedere sector geeft namelijk een eigen invulling aan de uiteindelijke pensioenregelingen voor de deelnemers. Info vind je ook op de website van jouw eigen pensioenfonds. Het FNV Pensioenteam staat in nauw contact met alle FNV sectoren als het gaat om de inhoud van de informatie en heeft daarbij een adviserende en ondersteunende rol.

Algemene tijdlijn transitieproces

Activiteit Datum
Vooraankondiging en informeren achterban 1 januari 2022
Beleidsopties en vormgeving van pensioenproducten sociale partners 1 december 2022
Inwerkingtreding Wet Toekomst Pensioen (Wtp) 1 juli 2023
Concept besluit pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners 1 juli 2024
Besluit nieuwe pensioenregeling en transitieplan gereed 1 januari 2025
Pensioenfonds informeert DNB en AFM over de nieuwe pensioenregeling 1 april 2025
Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen bij DNB en AFM 1 juli 2025
Uiterste datum implementatie nieuwe pensioenregelingen 1 januari 2027
Einde compensatieperiode 1 januari 2037

Aanvullende informatie en downloads