Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat betekent de nieuwe Wet Toekomst Pensioen (WTP) voor jou?

Laat je goed informeren en denk en doe mee!

Als je op een zeker moment stopt met werken, wil je ook dat jij en jouw naasten voldoende inkomen hebben om te leven en zorgeloos van je pensioen te genieten. Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Het huidige pensioenstelsel voldoet echter niet meer aan deze tijd.

Opa en oma

Volg het laatste nieuws en

schrijf je in voor onze nieuwsbrief WTP Pensioenflits

Webinar 18 mei zeer goed bezocht

Op 18 mei 2022 organiseerde de FNV het webinar: Een nieuw pensioenstelsel: wat betekent dat voor jou? Er namen maar liefst 19.393 personen deel, het grootste deel als FNV-lid. Ook niet-leden wisten hun weg te vinden naar dit interessante webinar waarin uitleg gegeven werd over wat er zoal gaat veranderen met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP). Er werden 4.488 vragen gesteld, waarvan een groot deel tijdens het webinar beantwoord kon worden. Het je het webinar gemist? Dan kun je deze hier terugkijken. Je moet dan wel een paar gegevens invullen. Veel kijkplezier toegewenst. De FNV wordt beschouwd als een kennisautoriteit op het gebied van pensioen. Sluit je aan en doe mee!

Save-the-date woensdagavond 12 oktober 2022

Dan staat ons volgende publieke Webinar gepland met als hoofdthema de conclusies en vervolgstappen van de behandeling van de WTP door de Tweede Kamer. Noteer deze datum dus alvast in je agenda. Nadere details volgen eind augustus op deze pagina.
 

Nieuwe pensioenregelingen per sector

Mensen wisselen vaker van baan, beginnen voor zichzelf, werken minder lang door en worden gemiddeld steeds ouder. Ook groeien de huidige pensioenregelingen niet altijd mee met de economie. Pensioenen kunnen in de nieuwe regelingen eerder verhoogd worden. Er is minder ruimte voor schijnzekerheden door de komst van een transparante, individuele premieregeling. Wat goed was blijft behouden, wat inhoudt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en er solidariteit is tussen generaties.

In 2019 is het pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties (de sociale partners). De FNV heeft daarmee het best haalbare resultaat bereikt voor werkenden, werkzoekenden en gepensioneerden in Nederland. En daarmee ook voor haar leden en achterban. Inmiddels is het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) op 30 maart 2022 door de minister aan de Tweede Kamer overhandigd om het te behandelen. Sociale partners bepalen uiteindelijk samen met de pensioenfondsen en -uitvoerders hoe de nieuwe pensioenregelingen er per sector uit gaan zien.

Bekijk hier een aantal filmpjes ter introductie (klik op de afbeelding om de video te openen):

  

  

Lees de FAQ over het nieuwe pensioenstelsel

1 januari 2027

Het streven is om uiterlijk op 1 januari 2027 de nieuwe pensioenregelingen bij alle pensioenfondsen in te voeren. Onderaan deze pagina vind je de belangrijkste data voor de hervorming naar de nieuwe pensioenregelingen. Sommige pensioenfondsen zijn al een eind op weg en kunnen dan mogelijk al eerder hun deelnemers gebruik laten maken van de nieuwe regelingen.

Zo houden wij jou op de hoogte

De FNV is op het onderwerp pensioen een kennisautoriteit te noemen. Wij hebben een stevige inbreng gehad in de totstandkoming van het nieuwe Pensioenakkoord en zitten als vertegenwoordiger van de FNV in pensioenfondsbesturen. Je treft helemaal onderaan deze pagina de nodige informatie aan die in deze fase van het hervormingsproces belangrijk zijn. De onderwerpen kunnen soms ingewikkeld zijn in technische of taalkundige zin. Wij streven ernaar om de informatie zo helder mogelijk uit te leggen. Gaandeweg zullen wij actuele informatie toevoegen of  jou informeren over belangrijke uitkomsten van overleggen en besluitvorming binnen de transitieperiode.

Ook interessant voor niet-leden

Als je als niet-lid ook interesse hebt om actief te worden of gebruik te willen maken van de voordelen van het FNV-lidmaatschap en daarmee onder andere eerder beschikt over belangrijke informatie, ga dan naar www.fnv.nl/lidmaatschap. Heb je als FNV-lid een (oud-) collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp en nog geen lid is? Wijs hen dan op www.fnv.nl/goedpensioen. Als FNV-lid kun je ook die ander lid maken. Dan krijg jij van ons een tientje op je bankrekening gestort. Ga in dat geval direct naar www.fnv.nl/anderlidmaken.

Heb je na het lezen van de informatie vragen of wil je actief meedoen of lid worden van de FNV? Neem dan contact op met het Contactcenter via 088 368 0 368. Zij beantwoorden jouw vragen graag en kunnen je mogelijk doorverwijzen naar een van de FNV-specialisten die alles weten over pensioen.

Het huidige pensioenstelsel komt uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In de meeste gezinnen was de man de kostwinner en bleef hij 40 jaar bij dezelfde baas in dienst. Er is sindsdien veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één baas. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. Mensen worden ook steeds ouder en genieten dus langer van hun pensioen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel daarmee rekening houdt. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten. Daarin staan afspraken over pensioenen en de AOW-uitkering.

Vanaf uiterlijk 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Werknemers- en werkgeversorganisaties in de sectoren beslissen samen over de nieuwe pensioenregeling. Zij kiezen uiteindelijk voor een van beide regelingen, een flexibele of een solidaire regeling. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Dus de betrokken organisaties moeten goed nadenken over de keuze die ze maken in 2022. De onderhandeling en besluitvorming vindt plaats in per sector verschillende overleggen en organen. De FNV ziet er op toe dat de nieuwe pensioenregelingen zo veel mogelijk verankerd worden in de cao’s.

De huidige pensioenregeling is een uitkeringsregeling. In zo’n regeling zijn afspraken gemaakt over de hoogte die het pensioen kan bereiken. De financiële gezondheid van het pensioenfonds (de dekkingsgraad) bepaalt daarbij of de pensioenen worden verhoogd (indexering) of verlaagd. Om de pensioenen waar te kunnen maken, moeten pensioenfondsen nu veel reserves in kas houden. Dit zorgde er de afgelopen jaren voor dat de pensioenen niet konden meegroeien met de stijgende prijzen. Ook dreigden pensioenen soms zelfs omlaag te gaan.

Straks stappen alle pensioenfondsen over naar de zogenaamde premieregeling. Daarin zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie, niet over de hoogte van de pensioenen. Deze premie wordt belegd, net als nu. De hoogte van je toekomstige pensioen hangt directer af van de resultaten van de beleggingen dan nu het geval is. Het is dan duidelijker dat pensioenfondsen geen garanties kunnen geven over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De verwachting is dat dit voor iedereen een beter pensioen oplevert, omdat pensioenfondsen minder reserves in kas hoeven te houden.

Bij de solidaire premieregeling heeft iedereen een eigen deel van een gezamenlijke pensioenpot die gezamenlijk belegd is. De waarde van de pensioenpot kan wisselen en hangt af van de beleggingsresultaten. Er zijn daarbij manieren bedacht om al te grote tegenvallers te voorkomen. In de flexibele premieregeling heeft iedereen een eigen pensioenpotje. Het pensioenfonds bewaakt en belegt dat potje en gaat daarbij uit van meer rendement en risico’s voor jongeren dan voor ouderen. Er is een zekere mate van beleggingsvrijheid, want iedereen kan kiezen hoeveel risico zij wil nemen bij het beleggen. Verder kunnen gepensioneerden in de flexibele premieregeling kiezen tussen een vast pensioen of een pensioen dat zich aanpast aan de economische situatie.

De FNV is voorstander van de solidaire premieregeling onder andere omdat de solidariteit en risicodeling het beste is geborgd, financiële stabiliteit leidt tot een hoger rendement en deze regeling het meeste comfort biedt bij de verplichtingstelling. Op basis hiervan zal het vertrouwen in de nieuwe pensioenregelingen sneller ontstaan bij onze achterban.

De FNV moet, samen met de andere sociale partners, naast de keuze voor de juiste regeling ook advies uitbrengen aan het bestuur dat uiteindelijk de beslissing neemt hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken en rechten van de deelnemers. Het wel of niet invaren. Invaren betekent dat het huidige pensioenvermogen ondergebracht wordt in de nieuwe pensioenregeling. Ofwel het collectief omzetten van de bestaande pensioenen en pensioenaanspraken naar de nieuwe regeling waarbij er geen individueel bezwaarrecht geldt. In de (concept)wet wordt invaren als standaard gezien. Pensioenfondsen kunnen hier alleen gemotiveerd van afwijken.

Als we niet kiezen voor invaren, krijgt het pensioenfonds er feitelijk een tweede pensioenregeling bij. Dat betekent dat de deelnemers met twee soorten opbouw te maken krijgen: de bestaande opbouw in de huidige pensioenregeling en de nieuwe opbouw in de solidaire premieregeling. De mensen die al met pensioen zijn moeten hun eigen ‘boontjes gaan doppen’, want er is geen mogelijkheid meer om risico’s te blijven delen tussen jongeren en ouderen. Naast administratieve en communicatieve last wordt een dergelijke tweeledige regeling ook duurder. Maar uiteindelijk moet er op inhoudelijke gronden en in het belang van de deelnemers en FNV achterban een besluit genomen worden.

Mijn pensioen checklist

Natuurlijk is het fijn om zeker te weten dat je pensioen goed geregeld is. Kijk daarom eens hoe jouw pensioen eruitziet, zodat je weet waar je aan toe bent. Met de 'mijn pensioen checklist' onderzoek je de dekkingsgraad van je huidige pensioenfonds. Ook kom je erachter welke tien punten jouw aandacht verdienen.

Op de agenda de komende periode

Kijk op www.fnv.nl/activiteiten.

Tijdens het hele transitietraject, dat tot zeker 1 januari 2027 duurt, organiseert het pensioenteam van de FNV regelmatig online webinars en ‘live’ regionale en lokale bijeenkomsten. Zodat we kennis kunnen delen over pensioen en jou bijpraten. Over de stand van zaken en welke gevolgen de besluiten hebben in de uitwerking van de WTP naar de uiteindelijke pensioenregelingen.

Op sectoraal niveau houden we achterbanraadplegingen. Houd daarvoor specifiek jouw eigen online sectorpagina’s en communicatie in de gaten. Iedere sector geeft namelijk een eigen invulling aan de uiteindelijke pensioenregelingen voor de deelnemers. Info vind je ook op de website van jouw eigen pensioenfonds. Het FNV Pensioenteam staat in nauw contact met alle FNV sectoren als het gaat om de inhoud van de informatie en heeft daarbij een adviserende en ondersteunende rol.

Alle centraal georganiseerde activiteiten van het FNV Pensioenteam voor iedereen vind je op www.fnv.nl/activiteiten.

Algemene tijdlijn transitieproces

Activiteit Datum
Vooraankondiging en informeren achterban 1 januari 2022
Beleidsopties en vormgeving van pensioenproducten sociale partners 1 december 2022
Inwerkingtreding Wet Toekomst Pensioen (WTP) 1 januari 2023
Concept besluit pensioenregeling, compensatie en invaren door sociale partners 1 juli 2024
Besluit nieuwe pensioenregeling en transitieplan gereed 1 januari 2025
Pensioenfonds informeert DNB en AFM over de nieuwe pensioenregeling 1 april 2025
Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen bij DNB en AFM 1 juli 2025
Uiterste datum implantatie nieuwe pensioenregelingen 1 januari 2027
Einde compensatieperiode 1 januari 2037

Aanvullende informatie en downloads