Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Visie op gendergelijkheid

Wat is de visie van Mondiaal FNV op gendergelijkheid?

Mondiaal FNV strijdt voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en alle werkenden dezelfde kansen en rechten hebben. Vrouwen hebben nog regelmatig minder rechten dan mannen op de werkvloer. Ze worden eerder ontslagen, krijgen minder snel een contract en hebben vaak geen goed sociaal vangnet omdat ze bijvoorbeeld in de informele economie werken. Dat moet veranderen.

Uitgangspunt

Vrouwen worden aangetrokken tot vakbondslidmaatschap als ze zien dat vakbonden echt voor vrouwen werken, hun problemen aanpakken en hen effectief vertegenwoordigen. En vrouwen willen een actieve rol spelen in een vakbond die open staat voor vrouwelijk vakbondsleiderschap.

Welk duurzaam ontwikkelingsdoel staat centraal?

SDG 5: Gendergelijkheid

Strategische ambities gendergelijkheid

  1. Mondiaal FNV draagt bij aan echte democratische vakbonden met een eerlijke vertegenwoordiging, die ook rekening houden met de specifieke zorgen van vrouwen;
  2. Mondiaal FNV zorgt dat haar projecten bijdragen aan het verbeteren van de rechten van vrouwelijke werknemers.

Uitdagingen in projectlanden

Onze partners in lagelonenlanden komen in hun streven naar gendergelijkheid veel uitdagingen tegen. Het ontbreekt vaak aan kennis over hoe ze vrouwen bij het vakbondswerk kunnen betrekken. Vrouwen bezoeken wel vergaderingen, maar spreken zich niet uit. En vrouwen in een leidinggevende positie missen invloed en macht. Om vrouwen aan zich te binden, is het juist belangrijk dat zij zich kunnen herkennen in de vakbeweging.

Doelen

Samen met de projectpartners streven we naar

  • Evenredige vertegenwoordiging;
  • Het verenigen van vrouwen;
  • Thema’s die juist voor vrouwen belangrijk zijn worden een topprioriteit op de vakbondsagenda;
  • Gender in alle beleidsmaatregelen, programma's en activiteiten opnemen;
  • Gelijke toegang voor vrouwen tot besluitvormingsposities binnen vakbonden

Hoe?

Ontwikkelen genderstrategie
Partners ontwikkelen en implementeren  een genderstrategie, eventueel met hulp van Mondiaal FNV.

Lobby
We promoten vakbonds- en werknemersrechten binnen Nederland en internationaal, vaak in nauwe samenwerking met onze partners. Mondiaal FNV heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de nieuwe ILO-conventie (C190) over geweld op het werk. In de toekomst zorgen we ervoor dat gender leidend wordt in onze lobby en belangenbehartiging, en gaan we actiever werken aan het bevorderen van de rechten van vrouwelijke werknemers.

Achtergrondinformatie

Vrouwen vertegenwoordigen volgens de jongste cijfers van de Wereldbank bijna 40% van de betaalde beroepsbevolking wereldwijd, en het lidmaatschapspercentage van vrouwen bij de ITUC is gemiddeld 42,2% volgens de ITUC Gender Equality Survey 2017. Maar vrouwen zijn nog steeds aanzienlijk ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities. In de hoogste besluitvormende organen van ITUC-gelieerde bonden is zelfs slechts 28 procent van de leden vrouw.