Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Visie op gezondheid en veiligheid

Wat is de visie van Mondiaal FNV op gezondheid en veiligheid?

Mondiaal FNV zet zich in voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer, want iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek wereldwijd. Of het nu om beschermende kleding tijdens het sproeien van pesticiden gaat, het tijdig opsporen van explosieve stoffen op scheepssloperijen of het handhaven van fatsoenlijke werktijden in de kledingindustrie. Alles draait om goede afspraken en trainingen. Daarom steunt Mondiaal FNV partners in ontwikkelingslanden in de strijd tegen arbeidsongelukken op de werkvloer.

Uitgangspunt

Veiligheid en gezondheid op de werkvloer vormen een rode draad in het werk van Mondiaal FNV. Trainingen in occupational health and safety (OHS) steunen we sinds jaar en dag. Vakbonden spelen een cruciale rol in het terugdringen van arbeidsongelukken. Hun leden zijn de oren en ogen op de werkvloer. Het moet vanzelfsprekend zijn dat werknemers gezond van huis gaan, en gezond weer terugkeren van hun werk.

Welk duurzaam ontwikkelingsdoel staat centraal?

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei.

Strategische ambities gezond en veilig werken

  1. Mondiaal FNV ondersteunt vakbonden en organisaties die zich inzetten voor een veiliger en gezondere werkomgeving; ​
  2. Mondiaal FNV helpt bij de opzet van trainingen in veilig en gezond werken vanuit het train-de-trainer-concept, zodat de kennis hierover zich als een olievlek verspreidt.

Hoe?

Concreet

Mondiaal FNV steunt projecten in bijvoorbeeld de kledingsector, waar vaak creatief met werkuren wordt omgesprongen en vrouwen regelmatig last hebben van seksuele intimidatie. Maar ook op de palmolieplantages in Azië en Latijns-Amerika, waar vakbonden lobbyen voor beschermende uitrusting, sanitaire voorzieningen en een OHS-team om de gezondheid van mensen die de plantage binnenkwamen te inspecteren. We faciliteren FNV-kaderleden om trainingen geven aan scheepsslopers in zuid-Azië, die het gevaarlijkste beroep ter wereld uitoefenen, en aan boeren en landarbeiders in verantwoord pesticidengebruik in de zadensector in India. Ook steunen we vakbonden die vechten voor veiligheidsmaatregelen in het licht van de coronapandemie.

Lobby

Veiligheid en gezondheid op het werk zijn altijd onderdeel van IMVO-convenanten. FNV is vaak betrokken bij het afsluiten van internationale overeenkomsten die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Er zijn al twaalf IMVO-convenanten, waaronder die voor sectoren kleding en textiel, de sierteelt en land- en tuinbouw. Ook ondersteunt Mondiaal FNV lobby naar werkgevers, ontwikkelingsbanken en overheden om OHS-richtlijnen en wetgeving in hun beleid te verankeren.

Achtergrondinformatie

Alleen al in Nederland krijgen jaarlijks meer dan 200 duizend werknemers een arbeidsongeval, waarvan zo’n zestig fataal, aldus het RIVM.  

Maar werk kan ook ziektes veroorzaken. In z’n geheel zijn er jaarlijks zo’n vierduizend werkgerelateerde doden te betreuren, heeft de FNV berekend. Wereldwijd zou elke vijftien seconden een werknemer sterven. Veiligheid op de werkvloer is dus geen overbodige luxe. Voor de vakbeweging betekent 28 april de internationale herdenkingsdag voor dode en gewonde arbeiders.

Lees verder over de visie op:

Bestrijden kinderarbeid

Bevorderen sociale dialoog

Eerlijk ondernemen

Eerlijke energietransitie

Meer zekerheid in de informele economie

Bevorderen gendergelijkheid

Leefbaar loon

Respect voor vakbondsrechten