Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Visie op Eerlijk Ondernemen

Wat is de visie van Mondiaal FNV op Eerlijk Ondernemen?

Van bedrijven die internationaal zaken doen of investeren verwacht Mondiaal FNV dat ze erop toezien dat mensenrechten in hun ketens niet geschonden worden en het milieu niet negatief wordt beïnvloed. Want niet alleen overheden zijn hiervoor verantwoordelijk, ook bedrijven hebben een zorgplicht. Dat er geen kinderarbeid is, geen dwangarbeid en dat werknemers zich kunnen organiseren in vakbonden. Mondiaal FNV ziet dat bedrijven vrijwillig vaak nog te weinig verantwoordelijkheid nemen. Daarom moet er ook wetgeving komen die aan bedrijven verplichtingen oplegt.

Uitgangspunt

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) is hét antwoord op uitwassen als kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie, onderbetaling en andere vormen van uitbuiting in ketens. Het sluiten van IMVO-convenanten  tussen bedrijven, overheden en vakbonden biedt hierin kansen. Vakbondsrechten zien we als voorwaardenscheppende rechten: als deze gerespecteerd worden, voorkomt dit ook andere mensenrechtenschendingen.

Welke duurzame ontwikkelingsdoelen staan centraal?

SDG 1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SGD 8: Eerlijk werk en economische groei en SGD 16: Vrede en recht

Strategische ambities Eerlijk Ondernemen

  1. Mondiaal FNV maakt zich sterk voor de belangen van werkenden in internationale ketens en streeft naar IMVO als norm;
  2. Mondiaal FNV zet zich in voor ambitieus beleid rond eerlijk ondernemen in Nederland en de EU, inclusief wetgeving voor bedrijven.

Doelen 

Mondiaal FNV richt zich op het bevorderen van gewoon goed werk, het uitbannen van uitbuiting van werkenden en tegenwerking van vakbonden en slechte arbeidscondities via het bijdragen aan IMVO-convenanten en andere vormen van samenwerking met bedrijven. Ook zetten we ons in voor het compenseren van werkenden na schendingen door bedrijven.  

Mondiaal FNV wil bedrijven via wetgeving verplichten zich te houden aan de geldende richtlijnen voor het beschermen van mensenrechten in de ketens van de Verenigde Naties (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Hoe? 

Mondiaal FNV is hierin op verschillende vlakken actief, zoals: 

  • Het in gesprek gaan en samenwerken met bedrijven;
  • Het doen van onderzoek;
  • Het zelfstandig en met andere organisaties pleiten voor effectief Nederlands en Europees beleid;
  • Het steunen van internationale sectorvakbonden die internationale afspraken maken met multinationals;
  • En het steunen van vakbonden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, om bedrijven aan te kunnen spreken op misstanden in hun ketens en op die manier verbeteringen af te dwingen.

Achtergrondinformatie

Richtlijnen voor eerlijk ondernemen zijn de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de  UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Mondiaal FNV werkt nauw samen met FNV in verschillende IMVO-overeenkomsten, zoals in textiel, voeding, pensioenfondsen, metaal, bloemen en natuursteen. Deze IMVO-overeenkomsten bieden een goede mogelijkheid voor Mondiaal FNV en haar partners om te werken aan verbetering van de arbeidsomstandigheden in de waardeketens waarin we actief zijn. Hierin ligt ook de focus op het recht van vereniging voor vakbonden en het belang van sociale dialoog.

Lees verder over de visie op:

Bestrijden kinderarbeid

Bevorderen sociale dialoog

Eerlijke energietransitie

Meer zekerheid in de informele economie

Bevorderen gendergelijkheid

Leefbaar loon

Respect voor vakbondsrechten

Verbeteren veiligheid & gezondheid