Visie op eerlijke energietransitie

Wat is de visie van Mondiaal FNV op een eerlijke energietransitie

Eerlijke toegang tot duurzame energie vindt Mondiaal FNV belangrijk. Vakbonden willen hun (informeel) werkenden helpen met hun dagelijkse, tijdrovende zoektocht naar betaalbare energie. Daarnaast willen we de impact van de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen voor de werkgelegenheid zo positief mogelijk laten verlopen. Verder draagt Mondiaal FNV met projecten bij aan het verkleinen van de negatieve effecten van de klimaatverandering.

Uitgangspunt

In de verschuiving van vervuilende naar hernieuwbare energiebronnen liggen kansen voor vakbonden om betere banen te creëren. Maar ook om toegang te regelen tot duurzame energie, waardoor een beter leven ontstaat voor werkenden en hun gemeenschappen. Vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen bij het bespreken en onderhandelen van eerlijke overeenkomsten.

Welke duurzame ontwikkelingsdoelen staan centraal?

SDG 8 en SDG 13.

Strategische ambities Just Transition

Mondiaal FNV steunt vakbonden in het verwerven van kennis en het verspreiden van bewustzijn onder vakbondsleiders en werknemers over het milieu, de energietransitie en de effecten en kansen voor hun sector;

Mondiaal FNV zorgt dat haar projecten bijdragen aan een eerlijke energietransitie.

Doelen

Samen met de projectpartners streeft Mondiaal FNV naar het opbouwen van relaties en allianties. Daarnaast zijn het vergroten van het draagvlak voor projecten en het ontwikkelen van strategieën om klimaatverandering aan te pakken belangrijk. Via het Programma Sociale Dialoog zal Mondiaal FNV partners ondersteunen bij deelname aan dialogen op verschillende niveaus en partners informeren over belangrijke (beleids) ontwikkelingen over klimaatactie en de energietransitie.

Hoe

Ontwikkeling transitiestrategie

De FNV heeft een strategie ontwikkeld met sociale interventies die nodig zijn om de rechten en het levensonderhoud van werknemers veilig te stellen. Het is gebaseerd op een rechtvaardig proces naar ecologisch duurzame economieën. In verschillende sociale dialoogprogramma’s van Mondiaal FNV is aandacht voor een rechtvaardige transitie. Ook in enkele waardeketens, waar er een verband is met het thema.

Projecten

Met steun van Mondiaal FNV doen partners in Colombia en Nigeria ervaring op met het smeden van allianties tussen vakbonden en milieu- en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk te strijden voor een rechtvaardige overgang van oude naar nieuwe energiebronnen. In India steunt Mondiaal FNV projecten waarin jonge vakbondsleden tot zogenoemde energy leaders worden opgeleid, zonne-energie een hoofdrol speelt en afval wordt omgewerkt tot kantoorartikelen.

Achtergrondinformatie

Door het Akkoord van Parijs van 2015 dat de opwarming van de aarde moet indammen, zijn nationale overheden klimaatplannen gaan ontwikkelen. De FNV is hierin bij betrokken. Mondiaal FNV werkt in haar Just Transition-projecten samen met andere vakbondsorganisaties, zoals de Zweedse Union to Union, en met internationale sectorbonden zoals ITF en PSI. Andere belangrijke partners zijn het Just Transition Center (JTC) van de internationale vakbeweging ITUC en de ITUC zelf.

 

What is Just Transition?
 


Why is Just Transition a trade union concern?

 

Lees verder over de visie op:

Bestrijden kinderarbeid

Bevorderen sociale dialoog

Eerlijk ondernemen

Meer zekerheid in de informele economie

Bevorderen gendergelijkheid

Leefbaar loon

Respect voor vakbondsrechten

Verbeteren veiligheid & gezondheid

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.