Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.
Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om de website persoonlijker te maken en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over Cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Visie op Sociale Dialoog

Wat is de visie van Mondiaal FNV op sociale dialoog?

Sociale dialoog is de basis voor duurzame ontwikkeling. Daarvoor is nodig dat mensen zich mogen organiseren in een vakbond. Vakbonden moeten met steun van de leden de macht en vrijheid hebben om vrijelijk te onderhandelen met werkgevers over betere arbeidsomstandigheden, een leefbaar loon, duurzame werkgelegenheid en het instellen van een vangnet voor sociale zekerheid. Hoe beter de sociale dialoog, hoe groter de kans om dit te bereiken.

Uitgangspunt

We verstaan onder sociale dialoog overleg op alle niveaus, formeel of informeel, met twee of meer actoren. Elk overleg op elk niveau is van belang. Sociale dialoog is het middel om voor alle werknemers in de wereld goede primaire en secundaire arbeidsomstandigheden te creëren. 

Welke duurzame ontwikkelingsdoelen staan centraal?

SDG 1: Geen armoede, SDG 5: Gendergelijkheid, SGD 8: Eerlijk werk en economische groei en SGD 16: Vrede en recht.

Sociale dialoog goed voor een betere leefwereld

Uit onderzoek is gebleken dat sociale dialoog naast betere arbeidsomstandigheden ook bijdraagt aan andere verbeteringen. 

•  Dialoog voorkomt conflict en bevordert sociale vrede;

• Sociale dialoog maakt burgers bewust en bevordert een democratie waarin zij participeren, gebaseerd op verantwoording, transparantie en overzicht; 

• Sociale dialoog is een middel om te komen tot gendergelijkheid en anti-discriminatie; 

• Overleg leidt tot hogere productiviteit en minder werk-gerelateerde ongelukken; 

• Sociale dialoog bevordert de formalisering van de informele economie en de bevordering van ‘inclusieve’ economische groei; 

• Sociale dialoog leidt tot minder ongelijkheid.

Strategische ambities sociale dialoog

1. Mondiaal FNV zorgt ervoor dat werknemers sterker staan in de onderhandelingen door de vakbonden de juiste capaciteit te bieden voor onderhandeling en dialoog; 

2. Wanneer vakbonden nog pril zijn, zorgt Mondiaal FNV in haar projecten aandacht voor basale trainingen en informatie en, indien noodzakelijk, bescherming.

Hoe

Internationale samenwerking 

(Mondiaal) FNV heeft samen met de Nederlandse overheid en ruim 75 internationale partners de Global Deal getekend. Dit is een wereldwijde samenwerking met als doel om de uitdagingen en problemen van de mondiale arbeidsmarkt op te pakken zodat iedereen er profijt van heeft. Dit door sociale dialoog in al zijn vormen te bevorderen. De ILO en de OESO steunen het initiatief. 

Programma’s 

Mondiaal FNV ondersteunt de sociale dialoog in Ghana, Indonesië, Zuid-Azië (Nepal, Bangladesh, India), Myanmar, MENA en Oost-Afrika (Ethiopië, Oeganda, Rwanda). Daarnaast voeren we sociale dialoogprojecten binnen sectoren (bouw, palmolie, bloemen, groente en fruit en zaad) en thema’s (migratie, rechtvaardige transitie en fragiele staten).  

Achtergrondinformatie

De Internationale Arbeidsorganisatie ILO van de VN definieert de sociale dialoog als volgt: ‘Alle vormen van onderhandeling, raadpleging en uitwisseling van informatie tussen vertegenwoordigers van overheden, vakbonden en werkgeversorganisaties, gericht op sociaaleconomische onderwerpen die het algemeen belang raken.’ In de kern betekent dit: samen tot oplossingen komen en afspraken maken, van een cao tot nationale werkgelegenheidsafspraken, van overleg over veiligheid en gezondheid op de werkvloer tot een akkoord over pensioenen.

Lees verder over de visie op:

Bestrijden kinderarbeid

Eerlijk ondernemen

Eerlijke energietransitie

Meer zekerheid in de informele economie

Bevorderen gendergelijkheid

Leefbaar loon

Respect voor vakbondsrechten

Verbeteren veiligheid & gezondheid