Thema's

Dit is waar wij aan werken

Bestrijden kinderarbeid

Mondiaal FNV zet zich in voor de bestrijding van kinderarbeid, via steun aan projecten met vakbonden en via de Stop Kinderarbeid Coalitie. Kinderen hebben recht op onderwijs. En: kinderarbeid houdt armoede in stand; het werk dat kinderen doen kan beter door volwassenen gedaan worden. Dan verdienen de volwassenen een hoger loon en kunnen de kinderen naar school. Let children learn and parents earn!

Lees meer

Bevorderen sociale dialoog

Sociale dialoog is de basis voor duurzame ontwikkeling. Daarvoor is nodig dat mensen zich mogen organiseren in een vakbond. Vakbonden moeten met steun van de leden de macht en vrijheid hebben om vrijelijk te onderhandelen met werkgevers over betere arbeidsomstandigheden, een leefbaar loon, duurzame werkgelegenheid en het instellen van een vangnet voor sociale zekerheid. Hoe beter de sociale dialoog, hoe groter de kans om dit te bereiken.

Lees meer

Eerlijk ondernemen

Mondiaal FNV verwacht van bedrijven dat ze de basisrechten van werknemers respecteren en dat ze het milieu niet vervuilen in hun ketens. Niet alleen overheden zijn verantwoordelijk, maar ook bedrijven kunnen en moeten alles doen om te zorgen dat de werknemers goed werk hebben. Dat er geen kinderarbeid is, geen dwangarbeid en dat werknemers zich kunnen organiseren in vakbonden. Mondiaal FNV ziet dat bedrijven vrijwillig vaak nog te weinig verantwoordelijkheid nemen. Daarom moet er ook wetgeving komen die aan bedrijven verplichtingen oplegt.

Lees meer

Eerlijke energietransitie

Eerlijke toegang tot duurzame energie vindt Mondiaal FNV belangrijk. Vakbonden willen hun (informeel) werkenden helpen met hun dagelijkse, tijdrovende zoektocht naar betaalbare energie. Daarnaast willen we de impact van de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen voor de werkgelegenheid zo positief mogelijk laten verlopen. Verder draagt Mondiaal FNV met projecten bij aan het verkleinen van de negatieve effecten van de klimaatverandering.

Lees meer

Meer zekerheid in de informele economie

Veel mensen zijn aangewezen op informeel werk, zonder bescherming, zonder een zeker inkomen, sociale zekerheid of pensioen. In veel landen gaat dit zelfs om een meerderheid van de inwoners. Terwijl ze net zoveel bijdragen aan de economie van een land als werknemers in vaste dienst. Informeel werkenden moeten als zelfstandige voldoende bescherming genieten. Vakbonden dienen ook hun belangen te behartigen.

Lees meer

Bevorderen gendergelijkheid

Mondiaal FNV strijdt voor een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en alle werkenden dezelfde kansen en rechten hebben. Vrouwen hebben nog regelmatig minder rechten dan mannen op de werkvloer. Ze worden eerder ontslagen, krijgen minder snel een contract en hebben vaak geen goed sociaal vangnet omdat ze bijvoorbeeld in de informele economie werken. Dat moet veranderen.

Lees meer

Leefbaar loon

Mondiaal FNV vindt armoede onder werkenden geen optie. Iedere werknemer wereldwijd heeft recht op een leefbaar loon. Dit is een nettoloon, gebaseerd op universele basisbehoeften.

Lees meer

Eerlijke productieketens

Veel spullen die we dagelijks gebruiken maken eerst een wereldreis voor ze bij ons terechtkomen. De kleding die je draagt wordt ver weg in elkaar gezet, de chocopasta in je keukenkastje bevat mogelijk palmolie uit Indonesië en cacao uit Ivoorkust en andersom vinden plezierjachten uit Nederland juist hun einde op een Aziatisch strand. Mondiaal FNV werkt met lokale partners aan goede arbeidsomstandigheden in dit soort productieketens.

Lees meer

Mensenrechten due diligence & de rol van vakbonden

Mensenrechten due diligence, of ‘gepaste zorgvuldigheid’ pas je toe om erachter te komen wat de impact van jouw bedrijf is op mensen- en arbeidsrechten. Zo inventariseer je de risico’s en ga je kinderarbeid, moderne slavernij en onderbetaling in je productieketen tegen. Belangrijk is om vakbondsrechten en de rol die vakbonden kunnen spelen niet te vergeten in deze due diligence processen. Want vakbonden geven werknemers de beste garantie op de naleving van hun arbeidsrechten, nu en in de toekomst.

Lees meer

Respect voor vakbondsrechten

Vakbondsrechten zijn mensenrechten. Als mensen zich kunnen organiseren in een vakbond, dan staan ze sterker en kunnen ze beter onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

Verbeteren veiligheid & gezondheid

Mondiaal FNV zet zich in voor veiligheid en gezondheid op de werkvloer, want iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek wereldwijd. Of het nu om beschermende kleding tijdens het sproeien van pesticiden gaat, het tijdig opsporen van explosieve stoffen op scheepssloperijen of het handhaven van fatsoenlijke werktijden in de kledingindustrie. Alles draait om goede afspraken en trainingen. Daarom steunt Mondiaal FNV partners in ontwikkelingslanden in de strijd tegen arbeidsongelukken op de werkvloer.

Lees meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.