Vakantiedagen

Als je werkt heb je recht op een vast aantal vakantiedagen per jaar. Er zijn vaste regels voor het opnemen en aanvragen van vakantie.

Twee soorten vakantiedagen

Je vakantiedagen zijn verdeeld in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor beide soorten vakantiedagen gelden verschillende regels.

Ieder jaar heb je recht op minimaal 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werk je 40 uur per week? Dan heb je dus recht op 160 uur. Dat zijn 20 vakantiedagen. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen 6 maanden geldig na afloop van het jaar waarin je ze hebt opgebouwd tenzij anders afgesproken

In het burgerlijk wetboek staat dat de wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli van het daaropvolgende jaar, tenzij er in de cao of schriftelijke overeenkomst een langere verval- of verjaringstermijn is afgesproken.

Wettelijke vakantiedagen soms langer dan 6 maanden geldig

Je wettelijke vakantiedagen blijven langer geldig dan 6 maanden en verjaren pas na 5 jaar als je niet in staat was je wettelijke vakantiedagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat je daarvoor te ziek was. Of omdat je werkgever het je onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen.

Uit een arrest van het Europese Hof van Justitie blijkt dat de werkgever een inspanningsplicht heeft de werknemer volledig en tijdig te informeren over het verval van de vakantiedagen. Jij als werknemer moet bewust zijn van het feit dat vakantiedagen komen te vervallen als je ze niet tijdig (voor 1 juli) opneemt. Gebeurt dit niet, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen niet per 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Wettelijke vakantiedagen mag je niet laten uitbetalen. Alleen aan het eind van je contract is dit wel toegestaan. 

Vaak heb je recht op extra vakantiedagen bovenop je wettelijke dagen. Die extra dagen worden afgesproken in je cao, contract of bedrijfsreglement. Dit zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Werk je 40 uur per week en krijg je 25 vakantiedagen? Dan heb je dus 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen 5 jaar geldig

Wil je je bovenwettelijke vakantiedagen opsparen? Dat kan! Je bovenwettelijke vakantiedagen zijn 5 jaar geldig. Daarna verjaren ze. Je moet de dagen die je dit jaar opbouwt dus binnen 5 jaar opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen langer dan 5 jaar geldig

Soms blijven je bovenwettelijke vakantiedagen langer geldig dan 5 jaar. Dat is dan afgesproken in je arbeidscontract of in je cao. Het kan bijvoorbeeld zelfs zo zijn dat ze helemaal niet verjaren.

Maar ook als er niets is afgesproken over een termijn langer dan 5 jaar, kun je als werknemer de verjaring ‘stuiten’. Dat houdt in dat je binnen die 5 jaar schriftelijk aan je werkgever moet laten weten dat je het recht op je bovenwettelijke vakantiedagen wilt behouden. Dan gaat er een nieuwe termijn van 5 jaar in.

Bovenwettelijke vakantiedagen kun je laten uitbetalen door je werkgever. 

Zo vraag je vakantie aan

Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd om je aanvraag goed te keuren.

In sommige situaties mag je werkgever jouw vakantieaanvraag weigeren. Hij mag alleen weigeren als het bedrijf door jouw verlof in grote problemen komt. Hij altijd goede redenen geven voor zijn weigering. Doet hij dat niet? Vraag dan schriftelijk om uitleg.

Je baas heeft 2 weken de tijd om jouw vakantieaanvraag te weigeren. Weigert hij je vakantie meer dan 2 weken na jouw aanvraag? Dan mag je gewoon op vakantie in de periode die je hebt aangevraagd.

Het kan voorkomen dat je werkgever jouw al goedgekeurde vakantie intrekt. Dit mag als het bedrijf door jouw verlof in grote problemen komt. Heb je al een vakantie geboekt en moet je toch komen werken? Dan kan je werkgever opdraaien voor de kosten die je al gemaakt hebt.

Nee. In de wet staat dat opname van vakantie met instemming van de werknemer moet gebeuren. Je werkgever kan je dus nooit verplichten om vakantiedagen op te nemen als hij geen werk voor je heeft. 

Verplichte vrije dagen

 • Je werkgever mag je ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen. Dit moet dan wel afgesproken zijn in je cao. 
 • Een verplichte vrije dag valt vaak tussen een nationale feestdag en het weekend. Denk aan de vrijdag na Hemelvaartsdag.
 • Op zo’n dag moet je dan verplicht verlof opnemen. Het aantal uren dat je normaal zou werken, gaat af van je vakantiedagen.
 • In je cao of je contract staat hoeveel dagen je werkgever als verplichte vrije dagen mag aanwijzen. Hij moet ze ruim van tevoren aangeven.

Informatieplicht werkgever

Jij moet als werknemer in de gelegenheid worden gesteld om je vakantiedagen (of vakantie-uren) op te nemen. Je werkgever heeft een informatieplicht: hij moet jou informeren over de vervaltermijn en verjaringstermijn van je vakantiedagen.

Alles over vakantiedagen

Vanaf je eerst werkdag heb je recht op vakantiedagen. Dit betekent recht op vrije dagen met behoud van loon. Waar heb je precies recht op en wat mag je werkgever wel of niet doen?  

Lees de antwoorden op de 15 belangrijkste vragen over vakantie in onze brochure. We vertellen je onder andere:

 • Op hoeveel dagen je recht hebt
 • Hoeveel uren je mee mag nemen naar volgend jaar 
 • Of je op vakantie mag als je ziek bent 

 

 

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

WORD LID EN STA STERKER IN JE (WERK)SCHOENEN

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.