Update onderhandelingen cao NS dag 4

Vooralsnog veel nee’s, weinig ja’s en wat onderzoeken

Redactie
Door Redactie 16 november 2023

Op dinsdag 14 november vond de vierde onderhandelingsronde voor de cao bij NS plaats. In de ochtend werd er door NS op enkele vakbondsvoorstellen die twee weken geleden zijn besproken, ingegaan en in de middag stonden alle voorstellen die met werk/privé te maken hebben op de agenda.

Update onderhandelingen cao

Automatische Prijs Compensatie (APC)

Bij de start hebben we aangegeven dat we tegemoet wilden komen aan de weerstand en angst die bij NS leven met betrekking tot de Automatische Prijs Compensatie (APC). Dit is toch wat je moet doen in onderhandelingen, naar elkaar luisteren en elkaar tegemoet komen. Ongeacht onze goede intenties om over de APC in overleg te blijven en met NS mee te denken, werd de deur meteen dicht gegooid. Geen inhoudelijk gesprek, geen vragen, geen debat en helemaal geen onderhandeling op dit onderwerp. ‘Njet’ is het antwoord van NS op onze handreiking. 90% van het personeel van NS wil APC, maar daar heeft NS geen boodschap aan.

Verder is er gisteren niet over loon gesproken. Dat gaat volgende week weer gebeuren. Het NS-aanbod is dus nog steeds een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2024 en 1,8% per 1 oktober. Dus een effectieve loonsverhoging van 2,45% voor 2024.

Uitzendkrachten

Daar waar wij de positie en werkzekerheid van uitzendkrachten binnen NS willen verbeteren door ze na 6 maanden een vast contract aan te bieden, wil NS die aanzienlijk verslechteren. NS stelt voor om uitzendkrachten na 30 maanden een vast contract aan te bieden. Nu staat in de cao: 'Degene die in een blijvende behoefte voorziet en geschikt is bevonden voor in dienst treden bij werkgever, wordt een arbeidsovereenkomst aangeboden voor een jaar en na een jaar een vaste aanstelling bij NS'. NS maakt nu misbruik van de tussenzin 'in een blijvende behoefte voorziet' en laat onder andere bij Klantenservice uitzendkrachten tot wel 5,5 jaar als uitzendkracht in grote onzekerheid. Dat misbruik is asociaal en moet wat ons betreft stoppen.

Enkele ja’s

Maaltijd- en overnachtingsvergoeding

NS biedt aan de buitenlandvergoeding te verbeteren. Afhankelijk van waar je werkt, levert je dit 7 tot 26 euro netto meer op. Dit komt voornamelijk doordat NS dit fiscaal voordelig kan doen. Maar 30 euro is niet veel als compensatie voor niet thuis kunnen zijn. FNV Spoor heeft gisteren naar aanleiding van de dreigende slechte roosters (waarin men maar liefst 33 uur van huis is, waarvan slechts 16 uur als arbeidstijd wordt uitbetaald) en de terechte woede hierover onder het betreffende NS Internationaal personeel, een nieuw voorstel ingebracht: In een dienst waarin de dagelijkse onafgebroken rusttijd buiten de standplaats valt, worden uren boven de 8 uur als arbeidstijd beschouwd, zodat die uren in het weekuurtotaal meetellen. Deze tijd wordt ook volledig doorbetaald zodat deze op een ander moment in het rooster als privétijd benut kan worden. Voor de ATW/ATB geldt het dan niet als arbeidstijd.

Afschaffen van de maximaal 4 wachtdagen bij ziekte

NS neemt ons voorstel over, maar stelt daarbij wel voor dat de extra zorgdag dan ook komt te vervallen.

Reiskostenvergoeding

NS is ons op onze bezwaren over hun voorstel om de reiskostenvergoedingsafspraken te vereenvoudigen, tegemoet gekomen. Zo is het reizen met de auto geen verplichting meer.

Ontheffing nachtarbeid

NS is bereid om voor enkele functiegroepen die nu nog tot hun 60ste levensjaar en bij Nedtrain zelfs tot hun pensioen in de nacht moeten doorwerken, afspraken te maken. NS gaat niet mee met onze wens, dus eigenlijk is dit geen 'ja', maar ook geen 'nee'. NS stelt voor: Voor V&S, T&S en SP wordt vanaf dienstregeling 2025 de leeftijdsgrens voor de vrijstelling van nachtarbeid van 60 naar 55 jaar gebracht. Bij Nedtrain krijgen de medewerkers Frontoffice, MBN en Monteurs-OB vanaf 63 jaar de vrijstelling voor nachtarbeid. FNV Spoor heeft voorgesteld de cao-regeling met betrekking tot ontheffing nachtdienst voor alle werknemers gelijk te trekken.

Wat ons betreft moeten alle collega’s vanaf het 50ste levensjaar op eigen verzoek vrijgesteld kunnen worden van de harde nachtdiensten (een dienst die de periode van 02.00 tot 04.00 uur geheel of gedeeltelijk omvat).

Onderzoeken

Inkrimpen loongebouw

NS stelt voor een onderzoek te starten naar de door ons gewenste aanpassing van het loongebouw. Wij willen dat werknemers niet meer tot meer dan 25 jaar in een functie moeten werken om eindelijk in de maximale loontrede te zitten. Dat onderzoek over aanpassing van het loongebouw moet dan uiterlijk eind 2025 afgerond zijn.

Verbeteren positie wachtdienst

NS stelt voor hierover gedurende de looptijd van de nieuwe cao een onderzoek te starten. NS geeft aan dat er veel soorten wachtdiensten zijn en wil dat samen met vakbonden in kaart brengen voordat er eventueel aanvullende voorwaarden in de cao over komen.

Plan je eigen werk

Ook hierover wil NS gedurende de looptijd van de nieuwe cao onderzoek opstarten. Dat is ook wat wijzelf hebben voorgesteld.

Volgende rondes

Het ziet er nog lang niet best uit, maar de ervaring leert ons dat het vuurwerk eigenlijk altijd in de staart van de cao-onderhandelingen zit. Volgende week dinsdag 21 en woensdag 22 november zitten we samen met de andere bonden weer met NS aan tafel. Dan zullen we zien of we tot mooie resultaten voor jullie kunnen komen. Eventueel staat er voor 14 december nog een reserve onderhandelingsdag in de agenda. Het streven van alle partijen is om er voor 1 januari 2024 uit te zijn, maar dat is niet ons doel op zich.

Meer weten over de cao-onderhandelingen?

Wie zitten er in de cao-commissie? Wat zijn de cao-voorstellen van FNV Spoor? Op fnv.nl/caons vind je alle informatie over deze cao-onderhandelingen bij elkaar.

Samen voor een goede cao

Een goede cao komt er niet vanzelf. We hebben jou hierbij nodig. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Dat is nu nodig tijdens de cao-onderhandelingen, maar ook in de toekomst. Word lid! Ben je al lid? Maak dan een collega lid en verdien tien euro.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.