FNV Spoor wijst NS twee keer op verkeerde uitleg cao-regeling RVU

Weer een bevestiging dat onze inzet binnen NS van groot belang is

Redactie
Door Redactie 22 april 2024

Onlangs hoorden we van enkele van onze leden dat NS weigerde mee te werken aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst conform de cao-regeling RVU (regeling vervroegde uittreding). Deze leden hebben NS verzocht om uiterlijk 31 december 2025 een vaststellingsovereenkomst aan te gaan, waarin zou worden overeengekomen dat men op een overeengekomen datum voor 1 januari 2029 bij NS te zullen vertrekken.

FNV Spoor wijst NS twee keer op verkeerde uitleg cao-regeling RVU

NS stelde dat de beƫindiging van het dienstverband voor 1 januari 2026 dient te vallen. Daarop hebben wij NS aangesproken en aangegeven dat zover wij de wettelijke kaders en cao-bepaling lezen, het vertrek voor 1 januari 2029 dient te vallen, mits de vaststellingsovereenkomst uiterlijk 31 december 2025 is overeengekomen (getekend).

NS reageerde dat ook de organisaties waar zij advies aan hebben gevraagd, hetzelfde standpunt aanhielden als NS. Waarop wij NS wezen op de memorie van toelichting:

Artikel 39j. Overgangsregeling drempelvrijstelling regeling vervroegde uittreding
Artikel 32ba, zevende en achtste lid, zoals dat luidde op 31 december 2025 blijft van toepassing op een uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk overeengekomen regeling voor vervroegde uittreding voor zover de regeling voorziet in uitkeringen die worden gedaan aan een werknemer of gewezen werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt.

Vervolgens liet NS ons weten dat ze onze input samen met hun adviseurs hebben beoordeeld en dat ze ons toch gelijk moesten geven. NS gaf aan dat zij niet bekend waren met deze memorie van toelichting. De afspraken in de cao over de RVU bieden de ruimte om van deze mogelijkheid gebruik te maken. NS gaat hierover communiceren. De medewerkers die al hebben aangegeven per 1 januari 2026 met RVU uit dienst te willen treden, gaat NS benaderen met de vraag of ze mogelijk de einddatum willen opschuiven nu de regeling daartoe ruimte biedt.

Inhouding PAWW-premie bij RVU

Een paar weken voordat bovenstaande speelde, ontvingen wij meldingen dat NS bij het uitkeren van de RVU-regeling PAWW-premie zou inhouden. Volgens ons is dat onterecht. In het PAWW-reglement staat het volgende:

Artikel 8: Financiering private aanvulling WW en WGA
De werknemer is vanwege de deelname aan de regeling private aanvulling WW en WGA een bijdrage verschuldigd van maximaal 0,5% van het loon, zoals nader uitgewerkt in § 5 van het aanvullingsreglement.

Wij stellen dat de RVU-uitkering geen loon uit bedongen arbeid is en dat er dus geen PAWW-premie op de RVU-uitkering mag worden ingehouden. NS was het daar in het begin van de discussie niet mee eens. Want de RVU-uitkering betrof een bruto-uitkering, dus moest daar volgens NS ook PAWW-premie over worden afgedragen. NS stelde dat ze dit baseerde op basis van informatie van de stichting PAWW. Naar aanleiding van ons argument heeft NS zelf ook vraagtekens gezet bij hun eigen standpunt over deze premie-inhouding. Uiteindelijk heeft NS de stichting PAWW gewezen op onze juridische uitleg en kon de stichting PAWW niet anders meer dan onze uitleg volgen.

Er wordt voortaan dus geen PAWW-premie meer over de RVU-uitkering ingehouden en NS zal op korte termijn de onterecht ingehouden PAWW-premie aan betreffende oud-NS’ers terugbetalen.

FNV Spoor stelt zich ook op het standpunt dat NS geen PAWW-premie mag inhouden op de vertrekvergoeding vanuit het sociaal plan. Ook daar hebben wij NS op gewezen.

Al met al bijzonder dat NS door FNV Spoor gewezen moest worden op de wettekst en de spelregels van de PAWW-regeling. Weer een bevestiging dat onze inzet binnen NS van groot belang is.

Ook daarom ben je lid van de FNV

FNV Spoor komt op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Met meer leden staan we nog sterker.

Word lid

Of stuur je collega een uitnodiging om lid te worden.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.