FAQ

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoorden op de veelgestelde vragen.

Mondiaal FNV steunt werkenden en democratische vakbonden en andere organisaties die opkomen voor werkenden in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Dat doen we in de vorm van financiële ondersteuning aan projecten van werknemersorganisaties, vakbonden en ngo’s. Daarnaast voeren we lobby en indien nodig advocacy, stimuleren we samenwerkingen, leggen we verbindingen en delen we kennis. Hiermee zetten we ons in voor goede arbeidsomstandigheden in productieketens zoals kleding, bouw en groente & fruit. Het werk van Mondiaal FNV en haar partners draagt bij aan meerdere Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). Ook in tijden van de coronacrisis doen we alles wat we kunnen.

We zijn actief in landen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. In het magazine de Mondiaal lees je meer over het werk van Mondiaal FNV in de verschillende landen.

Als het goed gaat met de wereld, gaat het goed met Nederland. Daarom is het zo belangrijk om niet alleen onze eigen economie te helpen, maar de hele keten. Een goed draaiende internationale economie, levert veel Nederlandse banen op. Onze collega’s wereldwijd hebben onze hulp ontzettend hard nodig, en tijdens de coronacrisis nog harder dan ooit. Zonder onze inzet worden werkenden niet gehoord en hebben zij geen goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. En dat terwijl zij recht hebben op fatsoenlijk werk, een sociale dialoog en geen discriminatie, armoede, ongelijkheid en kinderarbeid.

De financiële middelen van Mondiaal FNV komen voor het grootste deel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma en uit het Power Of Voices subsidiekader. Daarnaast worden projecten gefinancierd vanuit het FNV Solidariteitsfonds (0,7% van de contributie van FNV-leden gaat naar dit fonds) en uit financiering door bedrijven in cao-afspraken. Mondiaal FNV ontvangt ook donaties van leden en niet-leden.

Je kunt Mondiaal FNV op verschillende manieren helpen. Denk aan donaties, periodieke schenkingen, schrijfacties en sponsoring door bedrijfsleven. Jouw interesse, bijdrage en/of donatie waarderen we enorm!

Wil jij doneren? Alvast hartelijk bedankt. Door jouw bijdrage bied je bescherming aan collega's die werken in een onveilige omgeving of die onderdrukt worden. Je kunt direct eenmalig doneren of periodiek schenken

Het bedrijfsleven maakt vaak geld vrij voor internationaal vakbondswerk. Zij zijn zich ervan bewust dat als het goed gaat met de wereld, het ook goed gaat met Nederland. Het internationaal vakbondsgeld dat we beheren in ons Mondiaal FNV Solidariteitsfonds draagt bij aan duurzaam, eerlijk werk & inkomen in landen waar onze producten gemaakt worden. De financiële bijdragen brengen we onder in verschillende fondsen:

Jouw bijdrage kan wereldwijd ingezet worden bij projecten waar hulp hard nodig is. Daarbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de fondskeuze van het bedrijf/organisatie/sector.

Omdat we met het sponsorgeld zoveel mogelijk impact willen maken, kijken we ieder jaar naar de balans in de fondsen en de optimale impact die we met elkaar willen/kunnen maken. Dit betekent, in geval van een overloop op specifieke fondsen, dat we geld verschuiven naar een ander fonds of dat we het geld verdelen over de verschillende fondsen. Mondiaal FNV zorgt er uiteraard voor dat het geld zinvol wordt besteed: dus een optimale impact heeft voor werkenden wereldwijd. Wij rapporteren jaarlijks over alle hulp die wij verlenen met de ontvangen gelden via onze website.

Projecten worden door onze partners in projectlanden ingediend. Zij kunnen het beste inschatten waar hulp het hardst nodig is. Alle aanvragen doorlopen een goedkeuringsprocedure. Na goedkeuring dienen de ontvangende organisaties die de projecten uitvoeren een (half)jaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportage op te sturen. De financiële verslagen worden gecontroleerd door een accountant.

Van de inkomsten gaat 90% van het geld naar de projecten in de projectlanden. De overige 10% is gereserveerd voor de administratieve afhandeling, de projectcoördinatie vanuit Nederland.  We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de ANBI.

Wil je jouw donatie stopzetten? Stuur dan een mail naar: mondiaal@fnv.nl.

Heb je andere vragen? Stuur dan vooral een mail met je vraag naar: mondiaal@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.