Fonds Kinderarbeid

Mondiaal FNV zet zich in voor de bestrijding van kinderarbeid, via steun aan projecten met vakbonden en via de Stop Kinderarbeid Coalitie. Kinderen hebben recht op onderwijs. En: kinderarbeid houdt armoede in stand; het werk dat kinderen doen kan beter door volwassenen gedaan worden. Dan verdienen de volwassenen een hoger loon en kunnen de kinderen naar school. Let children learn and parents earn.

Kinderen van een school in Oeganda die deelneemt aan project in Afrika ter bestrijding van kinderarbeid. Foto: Frans Dekker

Veilig naar school gaan is een belangrijk onderdeel van het voorkomen van kinderarbeid. We zetten ons in om kinderen naar school te begeleiden en daar te houden, via kwalitatief goed onderwijs. Dat doen we in samenwerking met de ouders, docenten en de hele gemeenschap. Zo worden er kinderarbeidvrije zones ontwikkeld en krijgen docenten training en voorlichting over kinderarbeid. Hierbij is ook speciale aandacht voor meisjes. Hierdoor wordt schooluitval voorkomen, school aantrekkelijk gemaakt, én worden leerlingen gemotiveerd.

Sustainable Development Goals (SDG's)

De projecten in dit fonds dragen bij aan SDG 8: Eerlijk werk en economische groe

Lees meer over alle SDG's

 

Onze projecten

Uit het Mondiaal FNV-fonds Kinderarbeid wordt in 2023 een bijdrage gegeven aan:

  • Afrika: bevorderen van sociale dialoog om kinderarbeid uit te bannen en goed onderwijs te verzorgen

Kinderarbeid is nog steeds een zeer groot probleem in veel landen in Afrika. Sommige kinderen gaan nooit naar school, anderen verlaten school al heel vroeg.

In dit project werken onderwijsbonden en leerkrachten in Malawi, Mali, Marokko, Togo, Oeganda en Zimbabwe aan de uitroeiing van kinderarbeid. Dat doen zij onder andere door de ontwikkeling van kinderarbeidvrije zones: gemeenschappen waar kinderen niet meer werken maar goed onderwijs krijgen. Ook bouwen ze aan een goede sociale dialoog met onderwijsautoriteiten en gemeenschapsleiders en maken ze het onderwijs aantrekkelijker.

  • India: versterken van vakbonden om kinderarbeid te bestrijden

In de steengroeven van India werken hele families voor een stukgoedloon. Zwaar, ongezond, laagbetaald werk. Door de kansen voor kinderen te vergroten, kunnen families ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en slechte gezondheid.

Met dit project zorgen we ervoor dat er kinderarbeid niet toeneemt. Dat doen BWI en lokale vakbonden door de inzet van monitoring, oudercomités en zelf help-groepen en door betere arbeidsomstandigheden te onderhandelen, zodat de kinderen niet hoeven te werken. Daarvoor moeten we vakbonden versterken in organisatie, kennis en capaciteit om te onderhandelen en lobby en campagnes te voeren.

  • India: Organisatie en fatsoenlijke werkomstandigheden van vrouwen in de veehouderij en ontwikkelingsactiviteiten voor kinderen en werkende moeders 

SEWA organiseert al jaren vrouwen in de agrarische districten van Kheda en Anand, die in de tabaksindustrie werken. Eén van de grote problemen die deze vrouwen naar voren brachten is het gebrek aan kinderopvang. Jonge kinderen kunnen niet worden meegenomen naar het werk, en de oudere meisjes die dan moeten oppassen kunnen niet naar school. Om dit probleem te verlichten is SEWA in 2014 begonnen met kinderopvangcentra. Daarnaast wil SEWA vrouwen die in veehouderij werkzaam zijn organiseren en hun arbeidsomstandigheden verbeteren. Omdat werkgelegenheid in de tabaksindustrie afneemt moet het aantrekkelijker worden voor vrouwen om alternatief werk te zoeken, zoals het houden van vee.

Meer info over deze projecten en wat jouw bijdrage mogelijk maakt >

 

Download de flyer

Lees meer over de andere fondsen

Fonds Gelijkheid

Fonds Veilig & Gezond werken

Fonds Energietransitie & Klimaat

Fonds Duurzame Samenwerking

Fonds Mix & Match

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.