Fonds Mix & Match

Draag net als andere bedrijven en organisaties bij aan internationaal vakbondswerk. Want gaat het goed in de wereld, dan gaat het ook goed in Nederland. Fonds Mix & Match is een breed fonds waarin je de diverse thema’s terug ziet die te maken hebben met werkenden wereldwijd.

india-scheepssloop-vrouw

Fonds Mix & Match zorgt ervoor dat de thema's veilig & gezond werk, duurzame samenwerking, energietransitie & klimaat, gelijkheid en kinderarbeid onder de aandacht komen. Als je deze thema's allemaal belangrijk vindt, dan kan je via dit fonds ze gezamenlijk financieren. Je financiële bijdrage wordt verdeeld over de verschillende themafondsen. Mondiaal FNV zorgt er uiteraard voor dat het geld een optimale impact heeft voor werkenden wereldwijd!

Sustainable Development Goals

Daarnaast draag je via dit fonds bij aan meerdere Sustainable Development Goals:

Met jouw bijdrage help je werkenden wereldwijd. De bewustwording en kennis groeien en er is er minder ongelijkheid en armoede. Doe mee!

Draag bij aan Fonds Mix & Match

Als je bijdraagt aan Fonds Mix & Match, steun je al onze themafondsen: 

  • Fonds Gelijkheid: Vrouwen hebben nog regelmatig minder rechten dan mannen op de werkvloer. Ze worden eerder ontslagen, krijgen minder snel een contract en hebben vaak geen goed sociaal vangnet. We zetten ons in om de positie van vrouwen binnen vakbonden en op de werkvloer te verbeteren.
  • Fonds Veilig & Gezond werk: De wereld telt nogal wat risicovolle beroepen. Met vakbonden wereldwijd werken we aan bewustwordingscampagnes over veilig en gezond werken en voeren lobby richting de overheid voor bescherming, sociale zekerheid en werkgarantie.
  • Fonds Energietransitie & Klimaat: Toegang tot duurzame energie vinden we belangrijk. Vakbonden willen hun (informeel) werkenden helpen met hun dagelijkse tijdrovende zoektocht naar betaalbare energie. Daarnaast dragen wij met de projecten bij aan het verkleinen van de negatieve effecten van de klimaatverandering. We steunen duurzame energieprogramma's van onze partners op locatie.
  • Fonds Duurzame Samenwerking: Het goede gesprek kunnen voeren, aan tafel komen, lobby, staken als dat nodig is... Dé basis waarop we gezamenlijk duurzame ontwikkeling voor werkenden bereiken. 
  • Fonds Kinderarbeid: School is de beste werkplaats en voorkomt kinderarbeid. We creëren met onze partners kinderarbeidvrije zones. Daarnaast krijgen docenten training en voorlichting over kinderarbeid. Zo wordt schooluitval voorkomen, school aantrekkelijk gemaakt én worden leerlingen gemotiveerd.

Wat voor projecten steun je?

Je steunt projecten in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Door middel van sociale dialoog, trainingen, onderwijs, uitwisselingen tussen Nederland en projectlanden, workshops, kennisdeling, coaching en bewustwordings- en voorlichtingscampagnes versterken wij de positie van werkenden. Daardoor kan er veiliger worden gewerkt, is er meer gelijkheid en wordt aan het milieu gedacht. En is er minder kinderarbeid en armoede.

Onze projecten

Uit het Mondiaal FNV-fonds Mix & Match wordt een bijdrage geleverd aan:

  • Afrika: bevorderen van sociale dialoog om kinderarbeid uit te bannen en goed onderwijs te verzorgen

Kinderarbeid is nog steeds een zeer groot probleem in veel landen in Afrika. Sommige kinderen gaan nooit naar school, anderen verlaten school al heel vroeg.

In dit project werken onderwijsbonden en leerkrachten in Malawi, Mali, Marokko, Togo, Oeganda en Zimbabwe aan de uitroeiing van kinderarbeid. Dat doen zij onder andere door de ontwikkeling van kinderarbeidvrije zones: gemeenschappen waar kinderen niet meer werken maar goed onderwijs krijgen. Ook bouwen ze aan een goede sociale dialoog met onderwijsautoriteiten en gemeenschapsleiders en maken ze het onderwijs aantrekkelijker.

  • Bangladesh: Uitbannen kinderarbeid in de kledingindustrie en verduurzaming van de leerindustrie

In de wijk Keraniganj in de hoofdstad Dhaka in Bangladesh maken in 7335 fabrieken en sweatshops ongeveer 238500 mensen kleding voor de lokale markt. Dit gebeurt onder erbarmelijke omstandigheden en ook veel kinderen werken hier.
Leer is op kleding na het grootste exportproduct van Bangladesh. In de sector spelen vooral milieuvervuiling en veiligheid- en gezondheidsproblemen voor werkers.

Onze partner Bangladesh Labour Foundation gaat het secretariaat voeren voor het Nationaal Actieplan van de overheid om kinderarbeid in de kledingsector in Keraniganj uit te bannen en de leersector in Savar te verduurzamen.

Meer info over deze projecten en wat jouw bijdrage mogelijk maakt


Download de flyer

Lees meer over de andere fondsen

Fonds Gelijkheid

Fonds Veilig & Gezond werken

Fonds Energietransitie & Klimaat

Fonds Duurzame Samenwerking

Fonds Kinderarbeid

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.