Ons verhaal

Iedereen heeft recht op een leefbaar loon en een veilige werkomgeving. Helaas is de realiteit anders. Overal ter wereld werken mensen in onveilige omstandigheden, zonder bescherming tegen uitbuiting, voor weinig loon. Vrouwen hebben vaak minder mogelijkheden om hun rechten op te eisen dan mannen. Voor het eerst in twintig jaar is het aantal kinderen dat werkt in plaats van naar school te gaan weer gestegen, aldus een studie van de ILO in 2021.

Vakbonden organiseren en vertegenwoordigen werkenden, en komen op voor hun rechten, maar de bonden staan onder druk. De ruimte voor het sociale middenveld krimpt onder druk van overheden.  Aansluiten bij een vakbond voor werkenden wordt daardoor steeds lastiger. In veel landen is het zelfs gevaarlijk om lid te zijn. 

Wie we zijn

Mondiaal FNV is de organisatie voor internationale solidariteit en ondersteuning gelieerd aan Nederlands grootste vakbond, de FNV. We geloven dat iedereen het recht heeft op collectief onderhandelen, een leefbaar loon, sociale zekerheid en goede werkomstandigheden. In andere woorden, recht op eerlijk werk. Daar zetten we ons al bijna vijftig jaar voor in. 

Wij vinden dat iedere werkende recht heeft op werk zonder discriminatie en geweld ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken. 

Wat we doen

Om eerlijk werk voor iedereen te realiseren is het noodzakelijk dat vakbonden vrijuit kunnen onderhandelen met werkgevers, en in de positie zijn om dat te doen. Daarom ondersteunen we werkenden, hun vakbonden en andere organisaties die opkomen voor de rechten van werkenden in meer dan 100 landen wereldwijd. We bereiken meer dan 20 miljoen mensen met ons werk in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Midden-Oosten. 

Onze focus

Vakbonden staan voor grote uitdagingen. Ruimte voor het maatschappelijk middenveld neemt af, en vakbonden worden bedreigd. Werkenden zijn onderdeel van productieketens die zich uitstrekken over verschillende landen en sectoren. Werkenden in het mondiale zuiden werken meestal in de informele economie, wat een extra uitdaging vormt voor het organiseren in vakbonden. 

Daarom ondersteunt Mondiaal FNV vakbonden bij het ontwikkelen van vaardigheden, het zich ontwikkelen tot een sterke sociale partners, het creëren van eerlijke banen en het verdedigen van de rechten van werkenden in de formele én de informele economie. Gendergelijkheid en het tegengaan van kinderarbeid staan centraal in ons programma. 

Hoe we werken

Iedere werkende heeft het recht om op te komen voor zichzelf en hun collega’s. Daarom bieden we financiële steun en expertise en stimuleren we samenwerking en kennisuitwisseling. Ook lobbyen we voor betere arbeidsomstandigheden, een sterkere positie voor vakbonden en meer vrouwelijk leiderschap. Ons fijnmazige netwerk van wereldwijde, regionale, nationale en lokale partners maakt dat we uniek gepositioneerd zijn om allianties te smeden en zo maximale impact te maken. Samen met onze partners strijden we voor eerlijke productieketens, een veilige werkomgeving, gendergelijkheid en een eind aan kinderarbeid

Meerjarenstrategie

Waar en hoe hebben we de meeste meerwaarde? Hoe kunnen we ons werk het beste organiseren om een zo maximaal mogelijk effect te hebben en bij te dragen aan échte veranderingen op wereldschaal? Hoe werken we daarin samen met anderen? Hoe bereiken we synergie en coherentie en linken we werk op nationaal en internationaal niveau? Deze vragen beantwoorden we in deze strategische visie voor de middellange en lange termijn.

Werkenden en vakbonden versterken wereldwijd

Ons huidige programma is in 2021 gestart en loopt tot 2030. In dit programma focussen we op: 

  • het verbeteren van de sociale dialoog op nationaal en regionaal niveau;
  • het verbeteren van arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden in een aantal productieketens.

Financiële middelen voor vakbondsondersteuning

Jaarlijks steunt Mondiaal FNV tussen de 150 en 200 projecten. De financiële middelen hiervoor komen voor het grootste deel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma en het Strategisch Partnerschap STITCH (Sustainable Textile Initiative: Together for Change) onder het Power of Voices programma.

Daarnaast worden projecten gefinancierd vanuit het FNV Solidariteitsfonds (0,7% van de contributie van FNV-leden gaat naar dit fonds). Mondiaal FNV ontvangt ook donaties van leden en niet-leden en bijdragen uit cao-afspraken. Samen vormen deze bijdragen het Mondiaal FNV Fonds. 

Een duurzame financiële toekomst, dat is een van de uitgangspunten bij de steun die Mondiaal FNV biedt aan vakbonden in ontwikkelingslanden.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.