Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen van oproep- en uitzendkrachten over corona

Veel werknemers met een flexibel contract verliezen hun werk door de corona-uitbraak. We krijgen veel vragen over wat je nu kunt of moet doen als je zonder werk zit. En voorziet de NOW-regeling dan ook in je loondoorbetaling. We weten helaas nog niet hoe de NOW-regeling uitpakt voor werknemers met flexcontracten. Het advies is daarom nu: ben je oproep- of uitzendkracht zonder werk en inkomen? Vraag een uitkering aan bij het UWV.

Corona en uitzendkrachten en oproepkrachten: veelgestelde vragen

Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je uitzendkracht of oproepkracht bent. De antwoorden worden steeds op basis van de actuele informatie aangepast.

Je werkgever kan je niet dwingen om ziek aan het werk te gaan. Ook moet je werkgever je loon doorbetalen als je niet kunt werken doordat je ziek bent. Afhankelijk van de cao waar je onder valt kunnen er 1 of 2 wachtdagen zijn, waarin je nog niet wordt doorbetaald. Zeker in deze tijd is het belangrijk dat jouw baas je niet laat doorwerken als je ziek bent, maar je de ruimte en tijd geeft te herstellen, zodat een besmetting van jouw collega's kan worden voorkomen. Ook als werknemer heb jij een zekere verantwoordelijkheid om niet naar werk te gaan bij ziekte- of verkoudheidsverschijnselen: de Rijksoverheid schrijft voor dat inwoners met verkoudheids- of ziekteverschijnselen thuis blijven. Heeft een huisgenoot van jou koorts, dan moet jij ook verplicht binnen blijven.

Vooralsnog gelden de maatregelen vanuit de Rijksoverheid ook voor het werk. Dit betekent:

  • Thuiswerken waar dit kan
  • Samenkomsten zijn verboden, tenzij het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Schud geen handen
  • Nies en hoest in de ellenboog
  • Houd ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar
  • Was zo vaak mogelijk de handen
  • Blijf thuis bij (milde) verkoudheidsklachten
  • Blijf thuis als een huisgenoot koorts heeft

Ja, de NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een flexibel contract. Denk aan werknemers met een oproepcontract en uitzendkrachten. 

De NOW-regeling moet nog verder worden uitgewerkt. Bij niet-vaste uren wordt het loon naar verwachting bepaald op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren in de periode december 2019 – januari 2020 – februari 2020. Bedrijven kunnen mogelijk ook voor een langere referentieperiode kiezen.

Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Werknemers krijgen van hun werkgever het volledige loon doorbetaald.

Werknemers verbruiken geen WW-rechten. De regeling staat los van de WW.

Niemand wordt om bedrijfseconomische redenen ontslagen.

De regels voor werknemers die werkloos worden, veranderen niet.

Als je je werk verliest, kun je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen.

Doe dit zo snel mogelijk na je laatste werkdag, uiterlijk 1 week daarna.

LET OP: ook als oproepkracht, bijvoorbeeld als je een nulurencontract hebt, kun je recht op WW hebben.

Met de NOW-regeling wil de overheid stimuleren dat werkgevers hun oproepkrachten (bijvoorbeeld met een nulurencontract of min-max contract) zo veel mogelijk blijven doorbetalen in de periode dat er minder omzet is.

Als jouw werkgever aan de voorwaarden voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in jouw loonkosten. Je werkgever moet dit wel aanvragen.

Als je niet wordt opgeroepen en geen loon krijgt, kun je mogelijk nog een WW-uitkering aanvragen. 

Heb je geen recht op WW, dan heb je waarschijnlijk recht op bijstand.

Je bent oproepkracht als je geen vaste uren hebt afgesproken met je werkgever en je alleen de gewerkte uren krijgt uitbetaald. Je inkomen wisselt dus per maand.

Wat ook kan, is dat je wél een afspraak voor vaste uren hebt, maar dat in je contract een ‘uitsluiting van de doorbetalingsplicht is opgenomen.

Dat laatste betekent dat als er geen werk is, je ook geen loon krijgt.

Die uitsluiting mag maximaal 6 maanden duren bij normale contracten en voor uitzendkrachten 78 werkweken.

De werkgever moet jou 4 dagen voordat je moet werken oproepen. Verandert de werkgever binnen 4 dagen voordat je moet werken het rooster, dan heb jij recht op doorbetaling van de oorspronkelijke uren in het rooster.

Ook een min-max contract is een oproepcontract. Hiervoor geldt ook nog dat je tenminste recht hebt op doorbetaling van het minimum aantal uren dat je met de werkgever hebt afgesproken te werken. Heb je een vast aantal uren per periode (week, maand, kwartaal, jaar) afgesproken zonder uitsluiting van de doorbetalingsplicht van de werkgever? Dan heb je recht op doorbetaling van de overeengekomen uren.

Als je contract eindigt op initiatief van de werkgever heb je recht op een transitie vergoeding. Bijvoorbeeld als je tijdelijke contract afloopt. Dat geldt ook voor uitzendkrachten. Als je niet meer wordt opgeroepen, is dat niet hetzelfde als het eindigen van het contract. Dan zou je kunnen kijken of je recht hebt op een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Als je langer dan 12 maanden voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, moet hij een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met de gemiddeld gewerkte uren. Heb je korter dan 12 maanden, maar meer dan 3 maanden gewerkt, dan kan er sprake zijn van een rechtsvermoeden van arbeidsomvang en kun je wellicht ook een vast aantal uren claimen.

Ja, de NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Het uitzendbureau is jouw werkgever en kan via de NOW een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten.

Voor uitzendbureaus gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Als jij door de opdrachtgever bent ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau jou een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Teken niet zomaar een contractwijziging. Ga eerst na wat het uitzendbureau wil wijzigen en wat de consequenties daarvan zijn. Stel, het uitzendbureau wil jouw uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst) wijzigen naar een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding betekent dat, wanneer je werk bij de opdrachtgever wegvalt, jouw uitzendovereenkomst meteen stopt en je werkloos bent. Bij een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst) staat de datum waarop deze afloopt op je uitzendovereenkomst.

Ik ben uitzendkracht. Wat als mijn werk wegvalt?

Valt je werk bij de opdrachtgever weg? Dan is het afhankelijk van je uitzendovereenkomst met de uitzendwerkgever of je wel of niet recht op doorbetaling van loon hebt.

Je hebt een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en je werk valt weg bij de opdrachtgever. In dat geval stopt ook meteen je uitzendovereenkomst en ben je werkloos. Als je aan de voorwaarden voldoet voor WW dan kan je bij het UWV een WW-uitkering aanvragen

Als de uitzendovereenkomst meer dan 26 gewerkte weken heeft geduurd, moet de uitzendwerkgever je minstens 10 dagen van te voren laten weten dat het werk ophoudt. Heb jij dit niet 10 dagen van tevoren gehoord? Dan geldt voor die duur doorbetalen van het loon dat je als uitzendkracht zou hebben gekregen als je had gewerkt.

Je hebt een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst). Dan staat de datum waarop deze afloopt op je uitzendovereenkomst. Maar volgens de cao voor uitzendkrachten kan deze ook eerder worden opgezegd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn (tenzij de tussentijdse opzegmogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten).  Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. Als je contract korter is dan de wettelijke opzegtermijn, dan mag niet tussentijds worden opgezegd. Dit wettelijke opzegtermijn is bij kortdurende contracten 1 maand. 

De uitzendwerkgever moet volgens de cao uitbetalen tot de uitzendovereenkomst afloopt (hierbij horen niet de toeslagen). Dit geldt ook als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk. Volgens de cao voor Uitzendkrachten is vervangende arbeid passend:

  • als de nieuwe functie(s) aansluit(en) bij eerder verrichte werkzaamheden, de opleiding en capaciteiten van de uitzendkracht; of
  • als het een nieuwe functie betreft waarvoor de uitzendkracht binnen een redelijke termijn al dan niet met behulp van scholing geschikt zou kunnen zijn en die maximaal twee functieniveaus lager ligt dan de functie waarvan de uitzendarbeid is weggevallen. 

De maximaal toegestane reistijd voor ander werk is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Weiger in ieder geval niet zomaar ander werk vanwege reisafstand, maar ga het gesprek aan met het uitzendbureau.

Let op! In de uitzendovereenkomst of een aparte schriftelijke verklaring kan ook nog een uitsluiting loonbetalingsverplichting staan. Dan heb je wel een contract maar geen recht op loon als er geen werk is. Dan heb je als uitzendkracht het recht de uitzendovereenkomst te beëindigen en kan je WW aanvragen.

Je hebt een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (detacheringsovereenkomst). Dan staat de datum waarop deze afloopt op je uitzendovereenkomst. Maar volgens de cao voor uitzendkrachten kan deze ook eerder worden opgezegd. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn (tenzij de tussentijdse opzegmogelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten).  Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. Als je contract korter is dan de wettelijke opzegtermijn, dan mag niet tussentijds worden opgezegd. Dit wettelijke opzegtermijn is bij kortdurende contracten 1 maand. Bij een dienstverband van 5 tot 10 jaar is dat 2 maanden. 

De uitzendwerkgever moet volgens de cao uitbetalen tot de uitzendovereenkomst afloopt (hierbij horen niet de toeslagen). Dit geldt ook als (een deel van) de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk.

Je hebt een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. De uitzendwerkgever kan deze opzeggen tegen de eerst volgende werkdag met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Uiteraard moet het UWV hier wel toestemming voor geven. 
De uitzendwerkgever moet zolang de uitzendovereenkomst duurt het feitelijke loon (zonder toeslagen) doorbetalen. Dat is ook het geval als een deel van de overeengekomen uren wegvallen. Je kunt herplaatst worden in ander werk.

 

Word lid