Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Bouwen en Wonen & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de sector Bouwen & Wonen spelen specifieke zaken. Wat zijn de regels? Wat mag je wel of kun je beter niet doen. Hieronder vind je vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen Bouwen

Doorwerken is voor veel bedrijven van levensbelang om te kunnen blijven bestaan. Maar doorwerken lukt alleen als iedereen veilig kan werken. En als voor iedereen dezelfde regels gelden die ook nageleefd worden. In de bouwsector is een set aan afspraken gemaakt. Die zijn vastgelegd in een protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Het protocol is getoetst door het RIVM. 

Kijk voor het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ op de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Daar vind je ook de ‘checklist dagindeling vakman’: werken op de bouwplaats en werken bij particulieren en de ‘checklist dagindeling’: werken op kantoor. Ze zijn in verschillende talen beschikbaar.  

Vanaf 30 maart 2020 is er de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Zij zijn gratis bereikbaar voor iedereen met vragen, informatie en meldingen op telefoonnummer 085 - 080 1544 en via de site kan je ook een e-mail sturen of chatten. Op de site van de Helpdesk vind je ook veelgestelde vragen

Overigens blijft de FNV ook zelf uiteraard bereikbaar voor vragen en meldingen. Kijk daarvoor ook op fnv.nl/corona.

De coronaverantwoordelijke wordt aangesteld per werklocatie. De coronaverantwoordelijke ziet toe op het naleven van alle coronaregels. Hij of zij spreekt collega’s aan op eventuele overtredingen op de regels. Hij of zij geeft uitleg en instructies. 

De coronaverantwoordelijke is op de hoogte van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de dagindeling van de bouwvakker. Hij of zij denkt mee over oplossingen bij knelpunten op het gebied van samenwerken binnen 1,5 meter afstand. Vraag van te voren aan je werkgever wie dit is, zodat je weet wie je aan kan spreken.

Per 1 juli 2021 mag je met meerdere personen in één vervoersmiddel te reizen zonder onderling 1,5 meter afstand te houden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij instappen vindt er een gezondheidscheck plaats.
  • Bij (milde) klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak is samen reizen niet toegestaan. De collega met klachten blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Meerijden mag wel na een negatieve testuitslag op het coronavirus.
  • Bij vervoer is het belangrijk dat je kunt achterhalen wie met elkaar heeft gereisd. Als zich een besmetting heeft voorgedaan, dan kun je achterhalen wie mogelijk nog meer besmet is geraakt. Kijk of de rittenadministratie hierop is ingericht. Bewaar de gegevens voor het bron- en contactonderzoek van de GGD 6 weken. 
  • Zorg voor voldoende ventilatie maar voorkom sterke luchtstromingen.
  • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) met water en een goed ontvettend schoonmaakmiddel of met vochtige schoonmaakdoekjes.
  • Als je met z’n tweeën reist is een mondkapje niet nodig. Reis je met meer dan 2 personen, dan draagt iedereen een niet-medisch mondkapje.

Check regelmatig het protocol op aanpassingen. Heb je vragen over de maatregelen op de bouwplaats? Dan kun je contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Je werkgever moet zorgen voor een veilige en schone werkplek. Als je werkgever geen of te weinig actie onderneemt is het verstandig om met je collega’s samen de uitvoerder of de coronaverantwoordelijke hierop aan te spreken. Verwijs ook naar het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Als er geen actie wordt ondernomen, kun je een melding doen bij de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Zij kunnen contact leggen met de werkgever en deze voorzien van adviezen. 

Mocht dit alles toch niet werken dan kan je een klacht indienen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Vakbonden kunnen namens de leden een klacht indienen. Je kan de Inspectie SZW bellen op nummer 0800 - 5151 (kan ook anoniem). 

Je mag alleen je werk onderbreken als er sprake is van ernstig gevaar voor je eigen veiligheid of die van anderen. Het ernstige gevaar moet bovendien acuut zijn. Dit betekent dat het ernstige gevaar zich voordoet terwijl je aan het werk bent en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) niet tijdig kan optreden. Als je je werk onderbreekt, dan moet je dit direct melden bij je leidinggevende of werkgever, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om weer veilig je werk te doen. Ook moet je direct een melding doen bij de Inspectie SZW. We raden je ook aan om contact op te nemen met de FNV. Als je geen goede reden hebt om het werk te onderbreken, dan kan dat reden zijn om het loon niet door te betalen. 

Wanneer je vindt dat je werkgever te weinig doet om je te beschermen, dan kun je altijd een melding doen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over een onveilige situatie. Ook de vakbonden kunnen deze melding doen. 

Het algemene antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Besmetting met corona en werk' onder de kop 'Beschermen tegen het coronavirus' (4e vraag). 

Zie ook de veelgestelde vragen over corona van Volandis.  

Als je werkgever zich niet houdt aan de afspraken in het protocol meld dit dan bij de Helpdesk Corona Bouw & Techniek. Zij kunnen contact leggen met de werkgever en deze voorzien van adviezen. Mocht dit alles toch niet werken dan kan je een klacht indienen bij de Inspectie SZW, vakbonden kunnen ook namens de leden een klacht indienen bij de Inspectie SZW.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Besmetting met corona en werk' onder de kop 'Mijn werkplek en corona'.

Hanteer de norm van 1,5 meter afstand tot elkaar ook in de schaftkeet, indien nodig kan je werkgever en/of hoofdaannemer extra keten plaatsen zodat er meer plek is om te schaften. Daarnaast kan je contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek voor advies. Ook je werkgever, hoofdaannemer of opdrachtgever kan contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw en Techniek.

In de cao Meubelindustrie is bepaald dat de werkgever geen roostervrije tijd mag inplannen op uren waarop niet wordt gewerkt, omdat het bedrijf een vergunning heeft voor tijdelijke werktijdverkorting (WTV).

De regeling werktijdverkorting is op 17 maart 2020 ingetrokken en vervangen door de NOW. Voorop staat behoud van werkgelegenheid. Het inkomen van de werknemer wordt tijdens de duur van de maatregel op andere wijze gefinancierd. Daarmee geldt dat de werkgever ook bij toepassing van de NOW geen roostervrije tijd mag inplannen op uren waarop niet wordt gewerkt.

Veelgestelde vragen Wonen

In algemene zin is het belangrijk om de coronamaatregelen strikt toe te passen bij onderhoud in een bewoonde woning. Anders kan het werk niet veilig worden uitgevoerd. Maar de gemiddelde huurwoning kenmerkt zich over het algemeen niet door zijn riante oppervlakte. In de keuken, gang en andere vertrekken is het best lastig om 1,5 meter afstand te houden. Zéker als de huurder zo vriendelijk wil zijn om met je mee te lopen om aan te wijzen waar het probleem precies zit. 

Alle afspraken rond het werken bij particulieren achter de voordeur vind je in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en de ‘Dagindeling vakman; werken bij particulieren achter de deur’. Deze afspraken zijn ook door Aedes onderschreven. Je kunt de 'Dagindeling vakman' vinden op de downloadpagina van Volandis. Het is in verschillende talen beschikbaar.

Heel concreet is de afspraak dat er vooraf contact moet zijn met de huurder om te vragen of er gezondheidsklachten zijn bij de huurder of diens huisgenoten. Ga daarnaast na of de huurder of een van de huisgenoten tot de groep kwetsbare personen behoort.

Zijn er gezondheidsklachten? Dan kan het werk niet zomaar uitgevoerd worden. In dat geval wordt alleen onderhoud verricht als er sprake is van een ernstige storing of een calamiteit. De ernstige storing of calamiteit moet betrekking hebben op de algemene dagelijkse levensbehoeften (koken, toiletgebruik, wassen, schoonmaken, etc.). Dit geldt ook wanneer de huurder of een van zijn of haar huisgenoten tot de groep kwetsbare personen behoort. Voor deze situatie gelden aparte afspraken. Deze aparte afspraken vind je in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’.

Zijn er geen klachten, dan is het belangrijk om de huurder op het hart te drukken dat hij/zij afstand moet houden. Vertel dat al in het telefoongesprek (“Gaat u, als de voordeur open is, maar gewoon naar binnen, dan red ik me verder wel”). En wijs de huurder er ook op dat het voor iedereen het beste werkt, als er zo weinig mogelijk personen in één ruimte zijn. Daarbij moet je, op een vriendelijke manier, wél duidelijk zijn: 'Als u geen afstand houdt, kan ik het probleem niet voor u oplossen'.

Onderneem de stappen zoals ze in de genoemde documenten staan. En laat het heel duidelijk zijn:
Mocht er sprake zijn van een situatie waarin je je onveilig voelt, ga dan niet naar binnen of verlaat de werklocatie en neem contact op met je leidinggevende.
Een duidelijk voorbeeld is wanneer de huurder hoestend of niezend de deur opendoet.

Om ervoor te zorgen dat jij veilig en gezond kunt werken is er een handreiking gemaakt met maatregelen voor werkenden in woningcorporaties. Wij gaan er vanuit dat iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit deze handreiking zal naleven en actief met elkaar het gesprek voert over de situaties waarin dat lastig is.

Wanneer je twijfelt over de naleving van de richtlijnen, maak daarvan dan melding bij de corona-coördinator binnen je organisatie, je leidinggevende of je werkgever. Als je FNV-lid bent kun je uiteraard ook bij ons terecht!

Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen snel gaan, zal deze handreiking ook regelmatig aangepast worden. Kijk dus af en toe of er een nieuwe versie beschikbaar is.

Handreiking ‘Werken op 1,5 meter in de Woondiensten’ (pdf)

 

Word lid