Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Zorg & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Werk jij in de zorg? Dan heb jij andere vragen over corona en werk dan de meeste werkenden. Speciaal voor werknemers in de zorg hebben we een aantal veelgestelde vragen van zorgwerknemers in het ziekenhuis, de UMC's, VVT, Ambulancezorg, Eerstelijns gezondheidszorg, GHZ, GGZ en Kraamzorg gebundeld.

Zieke dame

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten

1. Veilige werkplek

2. Vakantie

3. Arbeidsvoorwaarden 

4. Verruiming BIG registratie

5. Algemene informatie

1. Veilige werkplek

Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal aanbieden. Hij moet er dus voor zorgen dat er voldoende mondkapjes, handschoenen en andere noodzakelijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn.

Nee, als je positief getest bent op Covid-19 dan ga je in thuisisolatie. Je blijft thuis tot minimaal 5 dagen na de start van de symptomen en totdat je 24 uur klachtenvrij bent. Dit geldt specifiek voor zorgmedewerkers die in het ziekenhuis werkzaam zijn. Meer info vind je op de site van het RIVM 

Zorgmedewerkers volgen in principe de regels die voor iedereen in Nederland van toepassing zijn: tijdens de quarantaineperiode van 10 dagen blijf je thuis. Je kunt deze periode verkorten door je op de 5e dag na het laatste contact te laten testen. Ook wanneer je geen klachten hebt. Je gaat in quarantaine wanneer je een huisgenoot hebt die positief is getest, een nauw contact bent van een positief getest persoon, uit een land komt met code oranje/rood of een melding hebt gekregen van de CoronaMelder-app. Let op: de CoronaMelder-app kan niet weten of je beschermingsmiddelen hebt gedragen. Wanneer je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) hebt gebruikt tijdens de verzorging van een patiënt met COVID-19, word je niet meegenomen in het contactonderzoek.

De overheid heeft aangegeven dat in sommige gevallen uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor zorgmedewerkers. Alleen in specifieke situaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De werkgever moet criteria formuleren (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en zorgmedewerkers uitgezonderd kunnen worden van de quarantaine en kunnen komen werken. Werkgevers moeten bij het formuleren van uitzonderingssituaties de bedrijfsarts en medezeggenschap en eventueel de GGD betrekken.

Als je als zorgmedewerker toch moet werken tijdens de quarantaineperiode, mag je geen klachten hebben en moet je tijdens het werk altijd een chirurgisch mondneusmasker minimaal type II dragen. Daarnaast draag je ook handschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.

Het uitgangspunt moet altijd zijn dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, ook met betrekking tot patiëntveiligheid. Dus bij voorkeur worden zorgmedewerkers dan niet ingezet bij de zorg van de meest kwetsbare cliënten/ patiënten. Heb je vragen over dit beleid en of de uitzondering voor jou wel/ niet van toepassing is, neem dan contact op met de bedrijfsarts of de GGD in jouw regio.

Als het opnemen van de temperatuur een preventieve werking heeft voor de gezondheidssituatie in de organisatie, kan hij dat van je vragen. In de cao ziekenhuizen, GGZ, VVT en Gehandicaptenzorg is dit in de cao geregeld. Deze maatregel is ter bescherming van de werknemer zelf, collega's en patiënten/cliënten.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de pagina 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' van de Rijksoverheid.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de pagina 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' van de Rijksoverheid.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de pagina 'Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers' van de Rijksoverheid.

De Arbowet eist van werkgevers dat zij extra aandacht besteden aan zwangere vrouwen met het oog op beroepsgebonden gezondheidsrisico’s voor de werkneemster en het ongeboren kind. Een infectie kan een zwangerschap nadelig beïnvloeden. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om de kans op (onbeschermde) blootstelling aan wat voor infectieziekte dan ook te voorkomen. Dit geldt dus ook voor COVID-19, het nieuwe coronavirus.

Met goede voorlichting en strikte toepassing van de gangbare hygiënemaatregelen, werkprotocollen en procedures, geldend binnen specifieke beroepsgroepen, en het gebruik van de benodigde beschermingsmiddelen zijn zwangere werkneemsters in principe in hun normale werk inzetbaar.

Wanneer je je als zwangere werkneemster niet genoeg kunt beschermen (onbeschermd contact, geen beschermingsmiddelen hebben), dan heb je recht op vrijstelling van bepaalde werkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden waarbij je als zwangere werkneemster blootgesteld kan worden aan COVID-19-positief geteste of voor COVID-19-verdachte patiënten/personen (neusverkouden of hoesten of koorts) en/of aan besmette materialen, of werkzaamheden verricht in een laboratoriumomgeving.

Binnen de verschillende ziekenhuizen, instellingen, medische beroepsgroepen enovoort, kan hiervoor een eigen beleid worden opgesteld.

Raadpleeg bij twijfel de bedrijfsarts, die op individueel niveau kan adviseren en afwijken van het opgestelde beleid met een advies op maat over de beste aanpak.

Wat betekent dit in de praktijk voor jou als zorgmedewerker?

Intramuraal:

Vanaf de termijn van 28 weken wordt het verlenen van COVID-19-gebonden zorg door een zwangere afgeraden. Dit vanwege een verhoogde kans op ernstig beloop in dit deel van de zwangerschap wanneer besmetting op zou treden. Daarnaast kan de behandeling van een pneumonie bij deze termijn van de zwangerschap gecompliceerd verlopen. De zwangere kan vervangende werkzaamheden verrichten, conform het hiervoor geldende zwangerschapsbeleid binnen de zorginstelling. Non-COVID-19-zorg kan door de zwangere ook na 28 weken worden verleend na een goede risico-inventarisatie en met medenemen van de aandachtspunten zoals hierboven genoemd.* Bron RIVM

Extramuraal:

 <28 weken zwanger: binnen deze termijn geldt in het algemeen dat, in goed overleg met je leidinggevende/werkgever en in lijn met de bestaande hygiënerichtlijnen, protocollen en procedures geldend voor die beroepen/werkzaamheden (en toezicht hierop), de normale werkzaamheden kunnen worden verricht door de zwangere medewerker.

 ≥28 weken zwanger: vanaf het 3e trimester geldt dat wanneer je je als zwangere werknemer niet genoeg kunt beschermen, je passende werkzaamheden aangeboden krijgt, waarbij bijvoorbeeld voldoende afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan het niet kunnen voldoen aan de ingestelde preventiemaatregelen zoals afstand houden van 1,5 meter bij COVID-19-verdachte personen (neusverkouden of hoesten of koorts) of bij COVID-19-bevestigde personen.

Je kunt in elk geval een melding doen bij Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) (I-SZW) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat er gewerkt moet worden in strijd met de RIVM-Richtlijn. De ondernemingsraad, maar ook werknemers kunnen een melding doen bij I-SZW. I-SZW kan het werk stilleggen wanneer die van mening is dat de werkzaamheden ernstig gevaar opleveren voor personen.

Een melding bij IGJ doe je omdat de gezondheid van het personeel hiermee (verder) in gevaar komt. Maar ook de gezondheid van de patiënten, omdat dit tot meer uitval van personeel zal gaan leiden.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Besmetting met corona en werk'.  Het is de laatste vraag onder de kop 'Beschermen tegen het coronavirus'. 

Het RIVM heeft voor verschillende beroepsgroepen hygiënemaatregelen op een rij gezet

Wanneer je je handen wast, dan verwijder je micro-organismen. Bij gebruik van handdesinfectie dood je micro-organismen op je huid. Handdesinfectie is minder belastend voor de huid (dus kleinere kans op kloofjes), kun je ter plekke gebruiken en je hebt geen water of wastafel nodig. De werkgever moet er voor zorgen dat er handalcohol beschikbaar is voor bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. 

Gebruik geen handdesinfectie na het handen wassen, dan belast je juist de huid onnodig. Droog na het handen wassen je handen niet aan gebruikte stoffen handdoeken van de cliënten. Handen dus afdrogen aan papieren handdoekjes. Zijn er geen papieren handdoekjes, gebruik dan een schone stoffen handdoek. 

Nee, je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen wanneer je bij een cliënt aan het werk bent. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Je werkgever moet deze handschoenen verstrekken.

Voor zover nu bekend verlopen besmettingen voornamelijk via luchtgebonden druppels (hoesten/niezen binnen een afstand van 2 meter). Overdracht via besmette materialen en (in)direct contact is ook wel beschreven, maar lijkt geen grote rol te spelen in de verspreiding van het virus. Wordt er volgens de voor de sector geldende schoonmaakprotocollen gewerkt, dan mag je ervan uitgaan dat het risico op besmetting klein is.

Draag in elk geval handschoenen. Je huid is een barrière voor het virus, daar komt het virus dus niet doorheen. Wanneer je echter wondjes hebt, dan kan het virus via de wondjes in je bloed terecht komen en kan je alsnog besmet raken. Je kunt ook besmet raken wanneer je het virus op je handen hebt gekregen en vervolgens zonder ontsmetting aan je neus, mond of ogen zit. Dus draag handschoenen wanneer je prullenbakken leegt met mogelijk besmet materiaal. Maar ook dan geldt: ook met handschoenen aan niet zonder ontsmetting aan je gezicht (mond, neus, ogen) zitten. Je werkgever moet deze handschoenen verstrekken. Was je handen of gebruik handdesinfectie, nadat je je handschoenen hebt uitgedaan. Bij het uitdoen van je handschoenen kunnen je handen namelijk in contact komen met de buitenkant van je handschoenen.

Nee, wanneer jij veel in aanraking komt met het virus kun je wel sneller klachten krijgen dan iemand die maar weinig in aanraking komt met het virus. Het virus vermeerdert zich in jouw lichaam. Bij een bepaalde hoeveelheid virus in jouw lichaam krijg je klachten. De hoeveelheid virusdeeltjes is niet van invloed op de ernst van de klachten. 

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om in leven te blijven en zich te kunnen vermenigvuldigen. Buiten een lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang dat bij het Coronavirus is weten we nog niet. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.

Ter vergelijking de informatie van UMCG over normale griepvirussen: Op harde niet poreuze oppervlaktes kan een griepvirus 24 tot 48 uur overleven. Maar je kunt het beste 48 uur aanhouden. Op papier of kleding kan het 8 tot 12 uur overleven.

Nee, er is sprake van een bedrijfsongeval wanneer een gebeurtenis onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid. Wel kan er sprake zijn van een beroepsziekte, wanneer jij de ziekte door blootstelling op je werk hebt ontwikkeld. De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Doordat cliënten vaak vanuit meerdere adressen bij elkaar komen, is er een risico op (verdere verspreiding van) het Coronavirus. Vraag of de dagbestedingslocatie moet sluiten hangt van een het aantal cliënten dat:

 • met verkoudheidsklachten, hoesten of koorts hierdoor moet thuisblijven.
 • een kwetsbare gezondheid hebben zoals luchtwegklachten, hartklachten of op een leeftijd zijn boven de 60 jaar zijn.
 • huisgenoten hebben met een kwetsbare gezondheid ten gevolge van virusinfecties.
 • met het openbaar vervoer of groepsvervoer reizen.
 • niet de faciliteiten binnen de dagbestedingslocatie hebben om de hygiënemaatregelen te waarborgen en op enige afstand van elkaar te werken.

Het beste is om daar waar kan geen of een erg beperkt programma aan te bieden. 

De kans is klein dat je het virus mee naar huis neemt. Neem de hygiëneregels ook thuis in acht, was je handen direct na thuiskomst en maak de deurkruk die je aangeraakt hebt bij binnenkomst schoon. Ook zou je thuis schone kleding aan kunnen doen. Mocht het virus zich nog op je kleding bevinden, dan gaat dit dood wanneer je je kleding wast. 

Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij/ zij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Buiten een lichaam kan een virus maar kort overleven. Hoe lang dat bij het coronavirus is weten we nog niet. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Een oppervlak dat mogelijk besmet is kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.
Ter vergelijking de informatie van UMCG over normale griepvirussen: op harde niet poreuze oppervlaktes kan een griepvirus 24 tot 48 uur overleven. Maar je kunt veilig 48 uur aanhouden. Op papier of kleding 8 tot 12 uur.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Besmetting met corona en werk'. Het is de op 1 na laatste vraag onder de kop 'Je bent (mogelijk) besmet met het coronavirus'.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Besmetting met corona en werk'. Het is de laatste vraag onder de kop 'Je bent (mogelijk) besmet met het coronavirus'.

Handschoenen zijn meestal niet noodzakelijk om besmetting met corona te voorkomen. In veel gevallen is het wassen van de handen voorafgaand én na de werktaak voldoende. Daarnaast stelt het RIVM dat de kans klein is dat je ziek wordt als je bijvoorbeeld in een winkel karretjes, artikelen en andere voorwerpen aanraakt of vastpakt. Het is dus belangrijker dat de werkgever ervoor zorgt dat je anderhalve meter afstand kunt houden. Wanneer het gebruik van handschoenen noodzakelijk is, kan de werkgever kiezen uit verschillen type handschoenen, gemaakt van verschillende materialen. Hypoallergene handschoenen die geen overgevoeligheid opwekken, zoals nitril- en vinylhandschoenen, zijn in dat geval de eerste keus. Veel werkgevers in (medische) contactberoepen bieden deze handschoenen daarom standaard aan.

Door de coronacrisis worden veel meer handschoenen gebruikt. Hierdoor kunnen tijdelijk tekorten ontstaan en zal de werkgever soms ook latexhandschoenen aanbieden. Wanneer latexhandschoenen veelvuldig en gedurende langere tijd gebruikt worden, kunnen deze een allergische reactie opwekken. In werksituaties waarin latexhandschoenen veelvuldig en voor langere tijd gebruikt worden ontwikkelt ongeveer 2,8% van de gebruikers latexallergie, zo blijkt uit een studie onder Nederlandse OK-medewerkers in 2013 . In 1998 was de kans zelfs 9,8%, maar dankzij preventief beleid is de kans verkleind. Preventieve maatregelen zijn dus zinvol en voor iedereen nodig. Extra maatregelen kunnen nodig zijn voor mensen met bestaande huidklachten of andere allergieën (met name voedsel als banaan, avocado, kiwi, kastanje, papaja, vijgen), omdat deze extra kans lopen om latexallergie te ontwikkelen. 

Wanneer er alleen latexhandschoenen beschikbaar zijn op het werk, kun je deze wel gebruiken. Gebruik ze dan het liefst zo kort mogelijk, zodat je de kans op het ontwikkelen van een latexallergie verkleint. Gebruik in ieder geval geen gepoederde latexhandschoenen, deze vergroten het risico op het ontwikkelen van een allergische reactie. Zorg er ook voor dat je handen droog en vrij van zalf zijn voordat je de handschoenen aantrekt. Zalf en andere oliën kunnen ervoor zorgen dat de latex van de handschoen vrijkomt. Daarnaast kun je bij regelmatig gebruik het contact met latex verminderen door eronder een katoenen handschoen te dragen. Tot slot is het belangrijk dat je je handen wast en goed afdroogt na het uitdoen van de latexhandschoenen. 

Latexallergie is te herkennen aan meerdere rode plekken, wondjes, zwellingen en/of jeuk op de blootgestelde huid. Afhankelijk van het type allergische reactie, ontstaan klachten na enkele uren of na één tot twee dagen. Wanneer je last hebt van deze klachten, is het belangrijk dat je direct stopt met het gebruik van latexhandschoenen. Doorwerken kan de heftigheid van de allergie verergeren. Ga daarnaast naar de huisarts, zodat deze kan testen of de klachten door een latexallergie komen. Wanneer de uitslag bevestigt dat je latexallergie hebt, is het belangrijk dat je dit ook meldt aan de bedrijfsarts.
 

2. Vakantie

Voorop staat dat afspraken over vakantie in de zorg-cao’s nog steeds gelden. Dat betekent dat je in 1 jaar de gelegenheid moet hebben om je opgebouwde vakantie-uren op te nemen én dat je tenminste aanspraak kan maken op een vakantie van 3 weken achterelkaar. Zie hiervoor de cao ziekenhuizen artikel 12.1.4, de cao GGZ Hoofdstuk 2 artikel 13. In de cao UMC’s wordt de werknemer in artikel 7.1.3 zelfs verplicht elk jaar een vakantie op te nemen van tenminste 2 weken. Hoe die vakantie wordt gespreid zodat niet iedereen in dezelfde periode op vakantie gaat, is meestal geregeld in een instellingsregeling waarmee de ondernemingsraad akkoord moet gaan.

Je werkgever kan wel je toegezegde vakantieperiode wijzigen, als er zich bijzondere omstandigheden voordoen die hij bij het toekennen van je vakantie niet kon voorzien. Het moet dan wel gaan om omstandigheden waardoor het functioneren van de instelling, de dienst of de afdeling ernstig in gevaar komt. Bij het intrekken van je vakantie moet je werkgever aangeven wanneer je dan wel op vakantie kan. En hij moet reeds gemaakte kosten vergoeden. Nu al aangeven dat je deze zomer niet op vakantie kunt zonder dat duidelijk is dat zonder jou het functioneren van de instelling, de dienst of de afdeling ernstig in gevaar komt doordat jij op vakantie bent, kan een zorgwerkgever niet doen.

Bekijk het antwoord op deze vraag én andere vragen over vakantie(dagen) op de algemene faq corona.

Bekijk het antwoord op deze vraag én andere vragen over vakantie(dagen) op de algemene faq corona.

3. Arbeidsvoorwaarden

Er staat in de cao’s Ziekenhuizen, UMC’s, VVT, GHZ, GGZ, Kraamzorg geen artikel op grond waarvan de cao of onderdelen daarvan buiten werking kunnen worden gesteld. De cao moet in principe altijd gevolgd worden. Maar er kan een moment komen dat de nood zo hoog wordt dat de cao afspraken over roostering en arbeidstijden niet meer kunnen worden nageleefd. De cao kan dan niet eenzijdig worden gewijzigd of buiten werking worden gesteld maar de werkgever kan wel de bestaande arbeids- en rusttijdenregeling aanpassen. Dit moet wel met instemming van de ondernemingsraad gebeuren binnen de grenzen van de cao. Ook moet de werkgever nog steeds met jou overleggen over een wijziging van je werktijden en roostering. 

Let op: cao en arbeidstijdenwet (ATW) zijn verschillende dingen. De ATW geldt voor iedereen, de cao alleen voor de branche waarin jij werkt. Er mag in crisissituaties wel worden afgeweken van de Arbeidstijdenwet. Dat is in de ATW zelf geregeld in artikel 2.2 ATW. Bekijk hiervoor ook de vraag hieronder.

De arbeidstijdenwet (atw) is niet van toepassing tijdens een crisis (artikel 2:2 atw). Wat onder een ramp of crisis wordt verstaan staat in de Wet veiligheidsregio’s. Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast (artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s). In deze situaties is het niet verantwoord om de onmiddellijke inzetbaarheid van bijvoorbeeld ambulancediensten en ziekenhuizen te blokkeren met een beroep op de voorgeschreven arbeids- en rusttijdenregelingen. Het persoonlijke belang van dit personeel wijkt voor het algemeen belang. Let op: de uitzondering is dus niet van toepassing op de hele zorgsector.

Als je onder een pensioenregeling van het PFZW valt, je gebruik maakt van een generatie- of ouderenregeling en je bent vanwege de Coronacrisis weer meer gaan werken dan wijzigt je dienstverband. PFZW past dan de vrijwillige voortzetting aan dit nieuwe dienstverband aan. Het kan wel even duren voordat de aanpassing is doorgevoerd. Je kunt ook zelf je gewijzigde dienstverband aan PFZW doorgeven. Dat kan met dit formulier: Wijzigen van uw vrijwillige voortzetting. Dan wordt het sneller aangepast.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Minder werk en inkomen door corona'. Het is de laatste vraag onder 'Werktijden, werkzaamheden, contract'.

Op grond van de cao is er een aantal bepalingen waar de werkgever een beroep op kan doen om in uitzonderlijke situaties aan medewerkers te vragen om meer te werken. Uitgangspunt is dat dit in goed overleg plaatsvindt. Uiteraard zal de werkgever bij verrichten van overwerk of meeruren de overige wettelijke bepalingen (waaronder de arbeidstijdenwet) en de cao-bepalingen in acht moeten nemen. De cao en de arbeidstijdenwet regelen het maximaal aantal te werken uren. 

In artikel 6.2.3 lid 3 van de cao UMC's is geregeld dat de werkgever de werknemer overwerk kan opdragen. De cao ziekenhuizen zegt iets over afwijken in bijzondere gevallen in artikel 6.13.

Alle meeruren/overuren tellen mee voor de urenbank. Daarnaast zal de werkgever de overige wettelijke bepalingen (zoals de arbeidstijdenwet) en de cao-bepalingen ten aanzien van bijvoorbeeld toeslagen in acht moeten nemen.

Omdat er sprake is van een crisissituatie en je werkgever je in uitzonderlijke gevallen kan vragen om meer te werken wordt er een beroep gedaan op jouw goed werknemerschap (art. 7:611 BW) en redelijkheid. Het zwaarwegend belang dat de werkgever nu heeft wordt afgezet tegen de belangen van jou als werknemer. Dit is zeker geen vrijbrief om medewerkers dan maar zonder enige beperking uren extra te laten werken. Op grond van de arbeidsomstandighedenwet, maar ook het goed werkgeverschap (art 7:611 BW) moet een veilige werkomgeving worden gegarandeerd. In deze zeer hectische tijden zal dit allemaal nog niet zo eenvoudig zijn om te realiseren. Ook hier weer het advies: regel zaken in overleg en bespreek je zorgen met je collega’s. Betrek daarnaast de ondernemingsraad (or). De or heeft instemmingsrecht over de werktijden. Aandachtspunten die door de or meegenomen kunnen worden zijn:

 • De belasting van de werknemers. Kunnen we afspraken maken over de lengte van de diensten, het maximale aantal achtereenvolgende nachtdiensten en maximale dienstreeksen? 
 • Voorwaarden voor invoering ruimere afspraken. Maak afspraken over de bezetting, dus hoeveel werknemers moeten er minimaal aanwezig zijn in deze nieuwe situatie? Hoe lang maken we gebruik van deze afspraken?
 • Maak afspraken over extra voorzieningen. De werkgever kan extra voorzieningen regelen. Denk aan extra en betaalde pauzes bij lange diensten, beschikbaar maken van eten en drinken, regelen van extra opvang voor kinderen van zorgmedewerkers etc.
 • Extra uren conform cao. Stel aan de orde dat het extra werk en de verschoven diensten altijd conform cao worden uitbetaald en niet alleen bij wijziging (72 uur ziekenhuizen, 24 uur umc’s) 

Het is een bijzondere situatie. Maar de regels die normaal gelden, gelden ook nu. Aan verlof uren (inclusief PLB) kan de werkgever nooit eenzijdig komen. Inleveren van verlof kan nooit onvrijwillig aan de orde zijn. Is het gebruikelijk dat je de uren opneemt op momenten dat het jou het best uitkomt, dan geldt dat nu ook. De werkgever kan je wel verzoeken om uren op te nemen, maar daar moet jij dan wel mee akkoord gaan. 

Uitgangspunt van de jaarurensystematiek is dat de indeling van het arbeidspatroon in overleg met de werknemer wordt bepaald. Hierbij wordt er rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Daarnaast telt ook het instellingsbelang mee bij de vaststelling van het arbeidspatroon. Indien de individuele wensen niet sporen met het instellingsbelang, prevaleert het instellingsbelang. Wel is het van belang dat de werkgever rekening houdt met een evenwichtige spreiding van het arbeidspatroon van de arbeidsduur. Er kan niet van de medewerkers gevraagd worden om nu minuren te schrijven en dat er later in het jaar ontzettend veel gewerkt moet worden of dat er geen verlof meer mag worden opgenomen. Er is dan geen sprake van een evenwichtig arbeidspatroon. De FNV vindt dat je werkgever eerst moet kijken naar de mogelijkheden binnen het bedrijf om dit op te vangen. Hij kan je bijvoorbeeld bijscholen, tijdelijk ander werk laten doen binnen of buiten het bedrijf. Min uren vallen aan het einde van het jaar weg en zijn voor risico van de werkgever. Het kan dus niet zo zijn dat aan het eind van het jaar er een negatieve berekening plaats vindt. 

Om het gevaar op besmetting te verminderen, wordt er bij de cliënten alleen het hoogstnoodzakelijke gedaan. Daarom kan het zijn dat je minder uren werkt. Maar dit doe je altijd in overleg met je werkgever. Als die ertoe overgaat om dit zo te doen, moet de werkgever moet gewoon doorbetalen en/of voor vervangend werk zorgen. Of zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen om alles wel gewoon te kunnen blijven doen.

Ja, de Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld van cruciale beroepen die de samenleving draaiende moeten houden tijdens de Corona-uitbraak. De beroepen in de zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning zijn opgenomen in deze lijst. 

4. Verruiming BIG registratie

Het ministerie heeft de Wet BIG tijdelijk versoepeld. is jouw BIG registratie sinds 1 januari 2018 verlopen, dan kun je gewoon weer aan de slag, ervan uitgaande dat je voldoende bekwaam bent en over recente kennis en vaardigheden beschikt. Ook de herregistratieverplichting vervalt tijdelijk. 

Was jouw BIG registratie al voor 1 januari 2018 verlopen? Dan kun je ook aan de slag, maar alleen onder supervisie van een BIG geregistreerde zorgverlener die opdrachten aan een niet geregistreerde zorgverlener kan verstrekken. Dit wordt ook wel de ‘verlengde arm‘ genoemd, een begrip dat uit de periode voor de Wet BIG stamt. Er moet dan alleen wel aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De opdrachtgever (de BIG-geregistreerde) moet redelijkerwijs aan kunnen nemen dat de opdrachtnemer (de niet-BIG-geregistreerde) beschikt over de kennis en kunde die vereist is om deze handeling te verrichten.
 • De opdrachtnemer volgt de aanwijzingen van de opdrachtgever op.
 • De opdrachtgever houdt toezicht en kan zo nodig ingrijpen.
 • De niet-BIG-geregistreerde zorgverlener mag niet een beschermde beroepstitel gebruiken en mag zich dus geen arts of verpleegkundige noemen.

5. Algemene informatie

Het RIVM heeft advies opgesteld voor zorgverleners buiten het ziekenhuis. Ben jij HBO student? Bekijk dan het servicedocument hoger onderwijs

Ben je FNV lid en heb je een vraag over jouw specifieke situatie of wil je (juridisch) advies? Neem dan contact op met ons Contactcenter.
Ben je nog geen FNV lid? Word dan nu lid, we zijn er voor jou!

Word lid