Transitie nieuwe pensioenregeling PFZW

Blijf ons volgen

De FNV is al geruime tijd bezig om samen met sociale partners en het bestuur van pensioenfonds PFZW, vorm te geven aan de nieuwe pensioenregeling, als gevolg van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). Het betreft zo'n 2,9 miljoen deelnemers, waaronder ongeveer 120.000 FNV-leden uit de sector Zorg & Welzijn en ongeveer 28.000 FNV-leden uit de sector Sport & Bewegen.

Mannen vissen

Actueel: Finaal akkoord transitieplan

Op 8 januari kwam de PTZW weer bijeen en hebben de partijen formeel het resultaat van de ledenraadplegingen teruggekoppeld en conclusies getrokken.

Op maandag 15 januari hebben sociale partners een finaal akkoord bereikt over het Transitieplan voor PFZW. Hiermee gaat het pensioenfondsbestuur nu aan de slag. In een volgende stap maakt het pensioenfondsbestuur bekend wanneer de transitie geïmplementeerd kan gaan worden. Dit zijn essentiële vervolgstappen in het proces, waarbij we samen blijven optrekken met de Clubvan25.

88% van leden stemt in met onderhandelaarsresultaat en concept transitieplan

De afgelopen maanden heeft de FNV in de Pensioentafel Zorg & Welzijn (PTZW) samen met vertegenwoordigers van andere vakbonden en werkgeversorganisaties de invulling van het nieuwe contract verder uitgewerkt aan de hand van werkhypotheses. Op 10 november jl. is er hierover een onderhandelaarsresultaat bereikt en heeft het vernieuwen van de pensioenregeling bij PFZW meer vorm en richting gekregen. Op basis van de uitgangspunten en afspraken in het onderhandelaarsresultaat is het concept transitieplan geschreven, waar in detail de afspraken zijn uitgewerkt en de effecten van de toekomstige pensioenregeling worden beschreven.

Lees meer

Uitkomst ledenraadpleging

Wij hebben alle FNV-leden, als actieve of gepensioneerde deelnemer met een pensioenregeling bij PFZW, gevraagd wat zij vonden van het onderhandelaarsresultaat over de nieuwe pensioenregeling en hoe we de overgang naar de nieuwe regeling (het invaren) willen maken. Maar liefst 88% van de respondenten, leden van de FNV, hebben hun vertrouwen uitgesproken in het onderhandelaarsresultaat en de delegatie van de FNV om hun activiteiten aan de Pensioentafel Zorg & Welzijn (PTZW) samen met andere vakbonden, werkgeversorganisaties en het pensioenbestuur, voort te zetten. De overige leden onthielden zich van stemming of waren tegen het voorstel.

De stemmingsperiode was van maandag 4 t/m maandag 18 december 2023 (tot 23.59 uur). Wij hebben veel reacties ontvangen en tijdens de Webinars hebben wij ook veel vragen van leden kunnen beantwoorden.

Als je het Webinar wilt terugkijken, kan dat hier

Bekijk de video's

Bekijk hier de uitlegvideo’s over de solidaire premieregeling (SPR) voor het partner (PP)- en wezenpensioen (WP), de solidariteitsreserve en de voordelen van het samen risico’s delen en de effecten van omzetten (invaren) in relatie tot de dekkingsgraad en evenwichtigheid. Ook vertelt een van de kaderleden van de ‘Club van 25’ iets over de unieke samenwerking met de onderhandelaarsdelegatie van de FNV aan de Pensioentafel Zorg & Welzijn (PTZW). 

    

Veel gestelde vragen en antwoorden

We hebben veel gestelde vragen en antwoorden met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel bij PWFZ op een rij gezet. Ook hebben we een begrippenkader gecreëerd waarin je de betekenis van ingewikkelde begrippen kunt vinden. Klik op onderstaande button om naar de pagina te gaan.

Veelgestelde vragen & begrippenkader

1 januari 2026

Het streven is om op 1 januari 2026 de nieuwe regelingen te implementeren. Daaraan vooraf gaat een zorgvuldig beslissingsproces samen met vertegenwoordigers van andere bonden, de werkgeversverenigingen en het bestuur van PFZW. Daarom heeft de FNV een speciale projectgroep opgericht vanuit de sectoren Zorg & Welzijn en Sport & Beweging om alle activiteiten zorgvuldig te begeleiden. En een klankbordgroep met kaderleden uit de vereniging, de "Clubvan25”.

Wet toekomst pensioenen (Wtp)

De Tweede Kamer heeft eind 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wtp en de Eerste Kamer eind juni 2023 . Hiermee is de wet met ingang van 1 juli 2023 aangenomen is er een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Klankbordgroep 'Clubvan25'

Vorig jaar is er een klankbordgroep, de zogenaamde 'Clubvan25', opgericht waarin 25 FNV-leden zitting hebben die samen met het de projectgroep optrekken en een actieve bijdrage leveren met denkkracht en het toetsen van het advies en de besluitvorming. Op basis van een aantal diversiteitscriteria zijn wij erin geslaagd om een mooie groep samen te stellen die bestaat uit zowel actieve deelnemers als gepensioneerden, jong en oud, man en vrouw en een representatieve vertegenwoordiging vanuit alle sectoren.

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het gehele transitieproces en nemen wij jou mee bij belangrijke besluiten en stappen tot 1 januari 2026. De onderwerpen zullen daarom zo nu en dan wijzigen om plaats te maken voor actualiteiten of nieuwe uitkomsten in de besluitvorming. Kijk voor meer algemene informatie over de Wet toekomst pensioenen ook op www.fnv.nl/goedpensioen.

Koppel jouw pensioenfonds aan MijnFNV                                      

De FNV vindt het belangrijk dat alle leden de gelegenheid krijgen, om mee te beslissen over afspraken die onze onderhandelaars over de nieuwe pensioenregeling gaan maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat in de ledenadministratie staat aangegeven bij welk pensioenfonds jij bent aangesloten. Je kan maximaal 5 pensioenfondsen koppelen aan jouw profiel. Dat doe je in mijn FNV. Heb je hulp nodig bij het aanmaken van jouw Mijn FNV-account? Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen en de instructievideo.

Nodig iemand anders uit om lid te worden

Heb je een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp? Wijs hen op www.fnv.nl/transitie-pensioen-pfzw. Als een van hen ook interesse heeft om actief te worden en een FNV-lidmaatschap overweegt, ga dan naar www.fnv.nl/anderlidmaken. Als je zelf lid bent, krijg je van ons een tientje bij aanmelding.

Alles over dit onderwerp

Heb je na het lezen van de informatie hieronder vragen, stel die aan ons ContactCenter.

Algemene tijdlijn transitie

Wie

Voor/tot

Inwerkingtreding wetgeving

Regering

01-07-2023

Onderhandelaarsresultaat vormgeving van pensioenproducten, invaren en compensatie

PTZW

Najaar 2023

Start achterbanraadpleging

PTZW

04-12-2023

Einde achterbanraadpleging

PTZW

19-12-2023

Besluit nieuwe regeling en transitieplan gereed

PTZW

08-01-2024

Opdrachtaanvaarding & documentatie indienen

Bestuur PFZW

01-07-2024

Indienen documenten bij DNB en AFM

PTZW

01-08-2024

Goedkeuring DNB en AFM voor transitie 2026

DNB/AFM

01-01-2025

Streefdatum implementatie transitie gereed

PFZW/PGGM

01-01-2026

 

 

WORD LID! NU EXTRA VOORDELIG: 4 MAANDEN VOOR € 25

  • Persoonlijk advies over werk, inkomen en loopbaan
  • Advies over financiële planning en hulp bij geldzorgen
  • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade
  • Invloed op jouw arbeidsvoorwaarden via je cao
  • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte en toeslagen
  • Korting op verzekeringen, energie, boodschappen en meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.