Ernstig ziek en werk

Als je levensbedreigend of chronisch ziek wordt, komt er veel op je af. Je kan (en wilt) soms niet meer de dingen doen die je voor je ziekte wel deed. Dit geldt ook voor je werk. Het is belangrijk dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Bekijk ook onze andere pagina: fnv.nl/chronische-ziekte.

Download het e-book

Ziekmelden of blijven werken?

Je staat voor de keuze: ziekmelden of door blijven werken? Meld je je ziek? Zorg dan dat je dit volgens de regels doet. Je kunt ook besluiten om je pas ziek te melden, als je merkt dat het werk te zwaar wordt. In beide situaties is het verstandig dat je weet wat je rechten en plichten zijn bij ziekte en ziekmelding. Lees ook alles over jouw rechten en plichten bij langdurige ziekte en re-integratie in ons e-book.

Blijven werken tijdens je ziekte?

Wil je blijven werken tijdens je ziekte? Dat is mogelijk. Soms lukt dit niet meer in de uren die je voorheen maakte. Je kan dan vragen om passend werk. Hieronder een paar aandachtspunten:

 • Wil je blijven werken tijdens je ziekte? Dat is mogelijk. Soms lukt dit niet meer in de uren die je voorheen maakte. Je kan dan vragen om een contractaanpassing of passend werk. Hieronder een paar aandachtspunten: 
 • Het is niet verstandig om je contract te beëindigen tijdens ziekte, omdat er een ontslagverbod geldt voor de werkgever en jij dus eigenlijk tot twee jaar recht had op loon. Het UWV ziet dit dus als benadelingshandeling, omdat je afstand hebt gedaan van je recht op loon gedurende die volledige twee jaar.
 • Doe je minder of ander werk dan voorheen? Pas na twee jaar kan jouw werkgever je een aangepaste overeenkomst aanbieden. Laat een aanbod om de arbeidsovereenkomst te wijzigen altijd controleren, zodat je niet je recht op loon verliest over de uren die je niet meer kan werken.
 • Het werk dat je na twee jaar ziekte nog kunt doen (passend werk), wordt dan gezien als je nieuwe werk. Dit heeft ook gevolgen hebben voor de hoogte van je loon. Tenzij daar in de cao iets anders over is afgesproken.

Kan ik ontslagen worden? 

Je mag de eerste twee jaar niet ontslagen worden tijdens ziekte. Je hebt hierbij in veel gevallen dus een ontslagbescherming. Ga nooit zomaar akkoord tijdens ontslag en laat dit altijd nakijken.

Moet ik mijn ziekte melden bij een sollicitatie?

Als je gaat solliciteren terwijl je ziek bent, heb je de volgende rechten en plichten:

 • Je hoeft niet altijd bij een sollicitatie te zeggen dat je ziek bent. Je bent alleen verplicht om ziektes en beperkingen te melden, waarvan je kunt verwachten dat je hierdoor je nieuwe functie niet goed kunt doen in de toekomst.
 • Bij sommige beroepen is bij sollicitatie een medische keuring verplicht. Zo'n medische keuring kijkt alleen of je de functie goed kunt doen. Er zijn maar twee mogelijke uitslagen: wel geschikt (goedgekeurd) of niet geschikt (afgekeurd). 
 • Een bedrijfsarts mag jou alleen vragen over je gezondheid stellen. Die vragen mogen alleen gesteld worden bij aanstellingskeuringen voor functies die risico’s opleveren voor de gezondheid of veiligheid van jezelf of anderen. 
 • Een werkgever mag jou geen gezondheidsvragen stellen. Doet hij dit toch, meld dit dan bij Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Verlof voor gezinsleden en partner

Ben je partner, of gezins- of familielid van iemand met een chronische of levensbedreigende ziekte? Dan is dit voor jou ook een heel ingrijpende periode. In de wet Arbeid en Zorg zijn verlofmogelijkheden opgenomen waar je gebruik van kunt maken. Denk aan kortdurend en langdurend zorgverlof. Dit valt vaak onder mantelzorg. Of en hoe je daar gebruik van kunt maken, staat vaak in de cao van je bedrijf of sector.

Informatie ziekte en re-integratie op maat

Geef je datum van ziekmelding door en wij voorzien je van informatie op de belangrijke momenten in je ziekteproces in een periode van (maximaal) twee jaar.

Geef je datum door!

Download het e-book 'Langdurig ziek'

Ben jij voor langere tijd ziek? Of aan het re-integreren? In dit e-book zetten de experts van de FNV zo uitgebreid en compleet mogelijk jouw rechten en plichten op een rij. Ook vind je veel handige tips in het e-book.

Het e-book geeft antwoord op vragen als: 

 • Wanneer ben ik 'langdurig ziek'? 
 • Wat staat me te wachten in het eerste, tweede en derde ziektejaar?
 • Wanneer moet ik iets doen en wat wordt er van mij verwacht? 
 • Ziekte en loon, hoe zit dat?  
 • Wat is een WIA-uitkering?

Hoe zit het met mijn loon tijdens ziekte?

Loon tijdens ziekte, hoe zit dat? In deze video zetten we jouw rechten en plichten op een rij.

Bekijk de video

Loon tijdens ziekte, hoe zit dat? In deze video zetten we jouw rechten en plichten op een rij.

Bekijk de video

Privacy en ziekte

In deze video bespreken we jouw rechten en plichten als werknemer.

Bekijk de video

In deze video bespreken we jouw rechten en plichten als werknemer.

Bekijk de video

Kort of langdurig ziek? De FNV is er ook voor jou!

 • Antwoord op vragen over ziekte, werk en inkomen
 • Hulp bij verzoek second opinion bij andere bedrijfsarts
 • Steun bij aanvragen deskundigenoordeel bij het UWV
 • Juridisch advies bij conflict over salaris of ontslag bij ziekte
 • Tips voor veilig & gezond werken of aanpassingen werkplek
 • Coaching van onze re-integratieconsulenten
 • WIA-begeleiding bij het aanvragen van WIA-uitkering
 • Hulp bij claimen schadevergoeding ziekte door werk of derden

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.