Meer of minder werken

Regel het via de Wet flexibel werken (Wfw)

Werken op een manier die jij fijn vindt, dat is wat je het liefste wil. Zo kun je minder willen gaan werken om meer tijd te besteden aan je kinderen, studeren of een hobby. Maar ook meer werken op andere tijdstippen. Misschien wil je flexibel werken en een deel van de tijd thuiswerken? De Wet flexibel werken (Wfw) geeft jou een aantal mogelijkheden. Wij vertellen hoe je een verzoek voor meer, minder of flexibel werken indient.

Zo vraag je je werkgever om meer of minder te werken

Wet flexibel werken

Als je bij een bedrijf werkt met meer dan 10 werknemers, dan kun je bij je werkgever een verzoek indienen om je werk beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Daarvoor is op 1 januari 2016 de Wet flexibel werken in het leven geroepen. Dit is een vervanging en verruiming van de Wet aanpassing arbeidsduur. Op basis van de Wet flexibel werken is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats.

Welke verzoeken kan ik indienen?

Voordat je een verzoek indient, is het goed om de volgende zaken te weten over flexibel werken en je rechten.

Wil je meer of minder uren werken, dan kun je een verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dat is het aantal uren dat je per week of maand werkt. Het gaat hierbij om de aanpassing van de uren die binnen je eigen functie liggen.

Je mag niet verzoeken om meer uren te werken dan wettelijk is toegestaan. Ben je ziek op het moment dat je een verzoek doet voor meer werken? Bij akkoord gaat het pas in wanneer je weer aan de slag gaat. 

Wil je niet per se meer of minder werken, maar juist flexibeler werken? Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen om je werktijden aan te passen. Je werkt bijvoorbeeld liever in de middag en avond, omdat je partner in de horeca ook die werktijden heeft.

Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om de plek waar je werkt aan te passen. Volgens de Wet flexibel werken heet dit de arbeidsplaats. Een veel voorkomend verzoek is om te werken waar je wilt: meestal gaat het om deels thuiswerken. Wanneer je gedeeltelijk thuis gaat werken, heeft dat gevolgen voor je werkgever. Hij of zij is namelijk verplicht om jouw gezondheid en veiligheid te beschermen. Zo heeft je werkgever de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en goede (thuis)werkplek.

En hoe zit het met gedeeltelijk vanuit het buitenland werken? Dat is mogelijk. Maar ook hier kan je werkgever te maken krijgen met bijzondere verplichtingen. Bijvoorbeeld rondom het lokale arbeidsrecht en potentiële administratieve verplichtingen.

Wanneer mag ik een verzoek indienen?

Je kunt een verzoek indienen als je aan twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimaal een half jaar in dienst (kortere periodes mag je bij elkaar optellen).
 • Je (eventuele) vorige verzoek heb je een jaar of langer geleden ingediend.

Wanneer je verzoek tot flexibeler werken leidt tot ernstige problemen voor je werkgever, dan kan hij of zij je verzoek afwijzen. Jouw gewenste werktijden sluiten bijvoorbeeld niet goed aan op de openingstijden en roosters.

Verzoek meer of minder werken voorbeeldbrief

Een verzoek dien je in door middel van een brief. Hierin vraag je jouw werkgever om meer werken, minder werken of flexibel werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. In de brief zet je het volgende:

 • Vanaf welke datum je de wijziging wilt doorvoeren;
 • Hoeveel uren je meer of minder wilt werken;
 • Hoe je die uren over de werkweek wilt verdelen;
 • Op welke plek je wilt werken (bijvoorbeeld thuis).

Stuur dit verzoek minstens 2 maanden vóór de datum dat je meer, minder of flexibel wilt werken naar je werkgever. Weet je niet waar je moet beginnen? We hebben een ‘verzoek voor minder of minder werken voorbeeldbrief’ gemaakt om als leidraad te gebruiken.

Download de voorbeeldbrief

Schriftelijke reactie van je werkgever

Je werkgever moet jouw verzoek met je bespreken. Hij of zij bekijkt ook of er voor het bedrijf redenen zijn waarom meer werken of minder werken niet mogelijk is. Uiteindelijk neemt de werkgever een beslissing. Je werkgever moet je schriftelijk informeren of hij of zij akkoord gaat met je verzoek tot meer werken, minder werken of flexibel wil gaan werken, uiterlijk één maand voordat de nieuwe afspraken ingaan.

Als je werkgever het goed vindt dat je meer, minder of flexibeler gaat werken, dan wordt je contract aangepast. Houd er rekening mee dat je arbeidsovereenkomst daarmee dan ook echt is veranderd. De nieuwe afspraken blijven dus gelden. Ook als je eigen situatie (weer) verandert. In principe moet je werkgever uitgaan van de werktijden die jij wilt. Kan dat niet? Dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door. 

Als je werkgever het niet goed vindt dat je meer, minder of flexibeler gaat werken, dat moet hij of zij dit uiterlijk één maand voor de ingangsdatum laten weten. Je hebt ook het recht om te weten wat de reden is van de afwijzing. Een verzoek met betrekking tot de arbeidsduur of werktijd moet de werkgever namelijk in principe inwilligen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen. 

Wanneer je werkgever het niet eens is met een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats dan moet hij of zij met jou in overleg over je verzoek. Hij of zij kan besluiten het verzoek af te wijzen.

Het is ook mogelijk dat je werkgever niet reageert. Heb je één maand voordat je meer, minder of flexibeler wilt gaan werken nog niets gehoord? Dan mag je doen alsof je werkgever akkoord is gegaan met je verzoek. 

Ben je het niet eens met de beslissing van je werkgever, dan kun je dit voorleggen aan de rechter. Onze juridische afdeling geeft je hier graag advies over. 

Thuiswerkplek: waar moet mijn werkgever voor zorgen?

Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Werk je thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden daar dezelfde eisen voor als op kantoor. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een instelbaar bureau, een los beeldscherm of laptophouder, een losse muis en toetsenbord, en de juiste verlichting. Als je dat zelf niet hebt, dan moet je werkgever daarvoor zorgen.

Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, tafel en de juiste verlichting. Als je dat zelf niet hebt, dan moet je werkgever daarvoor zorgen. Werk je thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden daar dezelfde eisen voor als op kantoor. Werken waar je wilt moet immers geen gevolgen hebben voor je gezondheid of welzijn. 

Lees meer over thuiswerkvergoeding en je thuiswerkplek

Wat betekent meer of minder werken financieel voor jou?

Ben je van plan om meer of minder te gaan werken?

Soms vallen bijvoorbeeld toeslagen weg omdat je bruto meer gaat verdienen. Wil je weten of meer werken loont? Of welke impact minder werken op jouw netto inkomsten heeft? Neem dan contact op met onze Belastingservice FNV. Onze experts kunnen met je meedenken, bijvoorbeeld op het gebied van toeslagen.

Naar Belastingservice FNV

Meer werken, minder werken & flexibel werken bij ouderschap

Heb je een kindje gekregen en wil je daardoor (tijdelijk) minder werken, flexibeler werken of vaker werken waar je wilt? Wil je graag een dag minderen om thuis bij je kind te zijn? Of langer verlof aanvragen?

Lees hier alles over verlofsoorten bij ouderschap

Voorbeeldbrief aanpassing arbeidsduur

Wanneer je meer, minder of flexibeler wilt gaan werken, kun je een verzoek indienen bij je werkgever. Een voorbeeldbrief voor de aanpassing van je arbeidsduur kun je hier downloaden.

Wanneer mag ik een verzoek indienen?

Je kunt een verzoek indienen als je aan twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimaal een half jaar in dienst (kortere periodes mag je bij elkaar optellen).
 • Je (eventuele) vorige verzoek heb je één jaar of langer geleden ingediend.

Verzoek meer of minder werken voorbeeldbrief

Een verzoek dien je in door middel van een brief. Hierin vraag je jouw werkgever of je meer, minder of flexibel mag werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. In de brief zet je het volgende:

 • Vanaf welke datum je de wijziging wilt doorvoeren;
 • Hoeveel uren je meer of minder wilt werken;
 • Hoe je die uren over de werkweek wilt verdelen;
 • Op welke plek je wilt werken (bijvoorbeeld thuis).

Stuur dit verzoek minstens 2 maanden vóór de datum dat je meer, minder of flexibel wil werken naar je werkgever. Weet je niet waar je moet beginnen? We hebben een ‘verzoek voor minder werken voorbeeldbrief’ gemaakt om als leidraad te gebruiken. 

Hulp van de FNV nodig?

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

Kom je er na het lezen van de informatie op deze pagina toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag!

Naar Service & Contact

WORD LID EN STA STERKER IN JE (WERK)SCHOENEN

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.