Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Meer of minder werken

Regel het via de Wet flexibel werken (Wfw)

Werken op een manier die jij fijn vindt, dat is wat je het liefste wil. Zo kun je minder werken om meer tijd te besteden aan je kinderen, studeren of een hobby. Maar ook meer werken op andere tijdstippen is een optie. Of wil je flexibel werken en een deel van de tijd thuiswerken? De Wet flexibel werken (Wfw) geeft jou een aantal mogelijkheden. Wij vertellen hoe je een verzoek voor meer of minder werken indient.

Thuiswerken? Zo regel je dat met je werkgever

Wet flexibel werken

Als je bij een bedrijf werkt met meer dan 10 werknemers, dan kun je bij je werkgever verzoeken indienen om je werk beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie. Daarvoor is op 1 januari 2016 de Wet flexibel werken in het leven geroepen. Dit is een vervanging en verruiming van de Wet aanpassing arbeidsduur. Op basis van de Wet flexibel werken is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor aanpassing van de arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. 

Welke verzoeken kan ik indienen?

Wil je meer of minder uren werken, dan kun je een verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen. Dat is het aantal uren dat je per week of maand werkt. Het gaat hierbij om de aanpassing van de uren die binnen je eigen functie liggen.

Je mag niet verzoeken om meer uren te werken dan wettelijk is toegestaan. Ben je ziek op het moment dat je een verzoek doet voor meer werken? Bij akkoord gaat het pas in wanneer je weer aan de slag gaat.

Het is ook mogelijk om een verzoek in te dienen om je werktijden aan te passen. Je werkt bijvoorbeeld liever in de middag en avond, omdat je partner in de horeca werkt.

Wanneer je verzoek om andere werktijden leidt tot ernstige problemen voor je werkgever, dan kan hij of zij je verzoek afwijzen. Jouw gewenste werktijden sluiten bijvoorbeeld niet goed aan op de openingstijden en roosters.

Daarnaast is het mogelijk om een verzoek in te dienen om de plek waar je werkt aan te passen. Volgens de Wet flexibel werken heet dit de arbeidsplaats. Een veel voorkomend verzoek is om een deel van het werk thuis te doen. Wanneer je gedeeltelijk thuis gaat werken, heeft dat gevolgen voor je werkgever. Hij of zij is namelijk verplicht om jouw gezondheid en veiligheid te beschermen. Zo heeft je werkgever de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige en goede (thuis)werkplek.

En hoe zit het met gedeeltelijk vanuit het buitenland werken? Dat is mogelijk. Maar ook hier kan je werkgever te maken krijgen met bijzondere verplichtingen. Bijvoorbeeld rondom het lokale arbeidsrecht en potentiële administratieve verplichtingen.

Wanneer mag ik een verzoek indienen?

Je kunt een verzoek indienen als je aan twee voorwaarden voldoet:

 • Je bent minimaal een half jaar in dienst (kortere periodes mag je bij elkaar optellen).
 • Je (eventuele) vorige verzoek heb je een één jaar of langer geleden ingediend.

Verzoek meer of minder werken voorbeeldbrief

Een verzoek dien je in door middel van een brief. Hierin vraag je jouw werkgever of je meer, minder of flexibel mag werken. Je hoeft geen reden voor je verzoek te geven. In de brief zet je het volgende:

 • Vanaf welke datum je de wijziging wil doorvoeren;
 • Hoeveel uren je meer of minder wil werken;
 • Hoe je die uren over de werkweek wil verdelen;
 • Op welke plek je wil werken (bijvoorbeeld thuis).

Stuur dit verzoek minstens 2 maanden vóór de datum dat je meer, minder of flexibel wil werken naar je werkgever. Weet je niet waar je moet beginnen? We hebben een ‘verzoek voor minder werken voorbeeldbrief’ gemaakt om als leidraad te gebruiken. 

Download de voorbeeldbrief

Schriftelijke reactie van je werkgever

Je werkgever moet jouw verzoek met je bespreken. Hij of zij bekijkt ook of er voor het bedrijf redenen zijn waarom het niet kan. Uiteindelijk neemt de werkgever een beslissing. Je werkgever moet je schriftelijk informeren of hij of zij akkoord gaat met je verzoek, uiterlijk één maand voordat je meer of minder wil gaan werken. 

Als je werkgever het goed vindt dat je meer of minder gaat werken, dan wordt je contract aangepast. Houd er rekening mee dat je arbeidsovereenkomst daarmee dan ook echt is veranderd. De nieuwe afspraken blijven dus gelden. Ook als je eigen situatie (weer) verandert. In principe moet je werkgever uitgaan van de werktijden die jij wil. Kan dat niet? Dan moet hij schriftelijk aangeven waarom dat niet kan en een voorstel doen voor een andere verdeling. Jij beslist of je daarop ingaat. Zo niet, dan gaat de aanpassing niet door.

Als je werkgever het niet goed vindt dat je meer of minder gaat werken, dat moet hij of zij dit uiterlijk één maand voor de ingangsdatum laten weten. Je hebt ook het recht om te weten wat de reden is van de afwijzing. Een verzoek met betrekking tot de arbeidsduur of werktijd moet de werkgever namelijk in principe inwilligen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen spelen. 

Wanneer je werkgever het niet eens is over een verzoek tot de arbeidsplaats dan moet hij of zijn met jou overleg plegen over je verzoek, maar hij of zijn kan wel besluiten het verzoek af te wijzen.

Het is ook mogelijk dat je werkgever niet reageert. Heb je één maand voordat je meer of minder wil gaan werken nog niets gehoord? Dan mag je doen alsof je werkgever akkoord is gegaan met je verzoek.

Ben je het niet eens met de beslissing van je werkgever, dan kun je dit voorleggen aan de rechter. Onze juridische afdeling geeft je hier graag advies over.

SER-advies over hybride werken en de Wet flexibel werken

Op 1 april 2022 bracht de SER een advies uit over een aanpassing van de Wet flexibel werken. De SER geeft aan dat werknemers meer zeggenschap moeten krijgen over waar ze werken. Dat komt ook naar voren in een onderzoek van de FNV. Hierin zegt 9 op de 10 werknemers dat ze meer zeggenschap willen over hun werkplek. In het SER-advies, waar de FNV nauw bij betrokken is, staat ook dat werkgevers ruimte moeten krijgen voor maatwerk.

Daarnaast adviseert de SER om te zorgen voor een passende thuiswerkvergoeding, die bijgesteld moet worden zodra de kosten stijgen. Maar het is ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met eventuele gevolgen voor specifieke groepen. 

Lees meer over het SER-advies

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’

Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks hebben het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ ingediend. Het doel is om werknemers meer vrijheid te geven in het creëren van een goede balans tussen werken op kantoor en thuis. In dit voorstel staat dat werkgevers een verzoek van werknemers om aanpassing van hun arbeidsplaats (de werkplek) op dezelfde manier moeten behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijden of arbeidsduur (hoeveel uren iemand per week/maand werkt). Het verzoek afwijzen kan alleen op basis van zwaarwegende argumenten.

Het SER-advies zal een rol spelen bij de behandeling van het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’, die aan de orde komt in de Tweede Kamer.

Thuiswerkplek: waar moet mijn werkgever voor zorgen?

Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Een goede werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, tafel en de juiste verlichting. Als je dat zelf niet hebt, dan moet je werkgever daarvoor zorgen. Werk je thuis met beeldschermen en computers? Dan gelden daar dezelfde eisen voor als op kantoor.

Lees meer over thuiswerkvergoeding en een goede thuiswerkplek

Wat betekent meer of minder werken financieel voor jou?

Ben je van plan om meer of minder te gaan werken? Dan heeft dat financiële consequenties. Soms vallen bijvoorbeeld toeslagen weg omdat je bruto meer gaat verdienen. Wil je weten of meer werken loont? Of welke impact minder werken op jouw netto inkomsten heeft? Neem dan contact op met onze Belastingservice FNV. Zij kunnen voor je uitrekenen wat de financiële consequenties van meer of minder werken voor jou zijn.

Naar Belastingservice FNV

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

Word lid en krijg direct advies!

Als lid van de FNV krijg je juridisch advies en bijstand als er iets speelt op je werk. Zo sta je nooit alleen.
Daarnaast krijg je als lid nog veel meer voordelen:

 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting met je ledenpas bij o.a. Kras, Ben en Univé
 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Een goede cao voor jouw sector