Nieuwe cao niet dichterbij na 5de overleg Unilever

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 17 december 2020

FNV heeft op 16 december voor de 5de keer overlegd met Unilever over de nieuwe cao (i.v.m. corona via Teams). Het overleg vordert onveranderd moeizaam. Hoewel er enkele beperkte stapjes gemaakt worden, blijft het gat met name op loon aanzienlijk.

Loon en pensioen

Op 24 november verbaasde Unilever FNV door in te zetten op een slechtere pensioenregeling en slechts 0,5% loonsverhoging. In het 5de overleg heeft Unilever enkele stapjes gemaakt:

  • Pensioen: Unilever is bereid de beoogde verslechteringen van de pensioenregeling (partnerpensioen op risicobasis en een verlaagde jaarlijkse opbouw) in te trekken. Het enige dat dan wijzigt, is de rekenmethodiek (gedempte kostendekkende premie). Dat is een gigantische besparing voor Unilever! Omdat er minder geld in de pensioenpot gaat, daalt de dekkingsgraad. Dat verlaagt de kans op indexatie. Unilever is bereid de werknemerspremie te verlagen van 3% naar 1,5%. FNV beschouwt dit als compensatie voor het afgenomen indexatieperspectief.
  • Loon: Unilever verhoogt het loonbod. Dat was 0,5% per 1 april 2021, plus een eenmalige uitkering van € 500,- bruto. Dat wordt nu 1,3% per 1 januari 2021, plus een eenmalige uitkering van € 250,- bruto. FNV vindt dit nog steeds veel te laag.

Het loonbod moet echt omhoog!

Met de beoogde pensioenaanpassing bespaart Unilever letterlijk tientallen miljoenen (!) vanaf 2021. FNV vindt het onbegrijpelijk dat Unilever niet inziet dat daaruit makkelijk een fatsoenlijke loonsverhoging kan worden gefinancierd. FNV vraagt 3,5% per 1 januari 2021, maar beoordeelt de uiteindelijke loonsverhoging óók aan de hand van de overige afspraken die we kunnen maken met Unilever. Het pakketje overige afspraken is tot op heden echter bijzonder mager.

Unilever wijst diverse voorstellen van vakbonden af

Unilever schreef na het vierde overleg zelf in haar nieuwsbrief: ‘Ten aanzien van een aantal inhoudelijke onderwerpen liggen de ideeën van Unilever en de vakbonden niet ver uiteen en lijken deze overbrugbaar.’ Dat leek perspectief te bieden. Desondanks liet Unilever in het cao-vijfde overleg weten géén afspraken te willen maken over een thuiswerkvergoeding; over een flinke verbetering van de 80-90-100-regeling; of over een persoonlijke leerrekening. Teleurstellend!

Flex Hellendoorn

Vakbonden en Unilever hebben afgesproken de huidige flex-afspraken eerst te evalueren. De evaluatie wordt uitgevoerd door een externe partij, Shiftplan. Een onderdeel van de evaluatie is dat er op korte termijn een enquête onder medewerkers wordt uitgezet. FNV roept alle leden in Hellendoorn op om hieraan mee te doen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe de flex-afspraken beleefd worden door medewerkers. De huidige flex-afspraken lopen tot en met 2021. Het ligt voor de hand dat cao-partijen na afronding van dit cao-traject in overleg gaan over evt. nieuwe of aangepaste flex-afspraken. FNV zal dat t.z.t. uiteraard met de leden in Hellendoorn bespreken.

En verder….

Over eerder stoppen met werken kunnen we afspraken maken voor een beperkte groep oudere medewerkers in ploegendienst. FNV zag niets in het voorstel van Unilever om de beoordelings-en beloningssystematiek voor WL1 méér in lijn brengen met WL2. Unilever trekt dit voorstel nu terug. Het volgende overleg staat gepland voor 7 januari.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.