Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Unilever wil een slechtere pensioenregeling en biedt slechts 0,5% loonsverhoging

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 26 november 2020

Unilever wil de pensioenregeling verslechteren en deed in het cao-overleg van 24 november jl. een absurd laag loonbod van 0,5%. FNV constateert dat Unilever blijkbaar wil verdienen aan de volgende cao.

Unilever wil de pensioenkosten flink verlagen

FNV heeft in een eerder overleg bereidheid getoond om afspraken te maken over een gedempte kostendekkende premie. Dat verlaagt de kosten voor Unilever in 2021 t.o.v. nu met vele, vele procenten. Het indexatieperspectief voor werknemers daalt dan wel. FNV wil werknemers hiervoor compenseren door de werknemerspremie te verlagen van 3% naar nul. In het voorgaande overleg is deze denkrichting voor het eerst besproken. Unilever deed op 24 november jl. een concreet voorstel.

Pensioenvoorstel Unilever: versobering op versobering

Dat voorstel bevatte echter niet alleen een afspraak over gedempte kostendekkende premie. Unilever wil óók een verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw (van 1,875% naar 1,75%); én een verslechtering van het partnerpensioen; én slechts een werknemerspremieverlaging van 3% naar 2%. Dit terwijl FNV in het vorige overleg duidelijk had aangegeven dat een combinatie van versoberingen niet bespreekbaar was. FNV verbaasde zich dan ook zeer. 

Unilever doet een zeer teleurstellend loonbod

De verbazing aan vakbondszijde werd nóg groter toen Unilever een loonbod deed. De cao liep af op 1 oktober 2020. Unilever biedt nu voor een cao van één jaar een loonsverhoging van 0,5% per 1 april 2021, plus een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (naar rato voor parttimers). Deze structurele loonsverhoging is volstrekt onvoldoende om de inflatie te compenseren. Bovendien staat deze in geen enkele verhouding met de besparing op de pensioenkosten die Unilever wil binnenhalen. En bovenal, Unilever draait prima en kan volgens FNV best een fatsoenlijke cao-loonsverhoging betalen.

Vervolgoverleg op 10 december

Op diverse andere onderwerpen is de voortgang wat FNV betreft ook nog te mager. FNV heeft in een reactie op de 0,5% loonsverhoging van Unilever een tegenbod gedaan van 3,5% per 1 januari 2021. Dat is geen eindbod, FNV beoordeelt de uiteindelijke loonsverhoging óók aan de hand van de overige afspraken die we kunnen maken met Unilever. Flinke stappen van Unilever op 10 december a.s. zijn wel echt nodig om verder te komen.