Cao-onderhandelingen universiteiten

Nu echt van start

Redactie
Door Redactie 24 maart 2022

Op vrijdag 18 maart heeft de FNV de gezamenlijke inzet van de vakbonden voor de nieuwe cao in een formeel cao-overleg gepresenteerd. De FNV wil dat ook tijdelijke docenten en onderzoekers een vaste aanstelling moeten kunnen krijgen. In de onderhandelingen voor de nieuwe cao moeten hierover afspraken worden gemaakt. 

Vaste aanstelling voor docenten en onderzoekers 

Vooral docenten hebben vaak tijdelijke jaarcontracten terwijl ze op structurele onderwijstaken worden ingezet. Bovendien zijn hun contracten vaak te klein in verhouding tot de opgedragen onderwijstaken. Dat betekent dat ze een deel van hun werk als onbetaald overwerk moeten verrichten. Daarom moet een volledig dienstverband voor deze groep het uitgangspunt worden.

Onderzoekers kennen een maximale verblijftijd van vaak korte duur. Zij belanden vaak in onzekerheid over het vervolg van hun loopbaan bij een andere universiteit in binnen- of buitenland en verlaten vervolgens gefrustreerd de universitaire arbeidsmarkt. De vakbonden willen ook deze werknemers meer kans op een universitaire loopbaan bieden. 

Verder willen wij de bestaande tenure track systemen (loopbaantrajecten naar vaste baan) voor universitair (hoofd)docenten en postdocs afbouwen en vervangen door een behoorlijk loopbaanbeleid. 

Om de concurrentie tussen beurspromovendi en bursalen te stoppen moeten deze promovendi een normaal arbeidscontract krijgen. 

Inflatie moet gecompenseerd worden  

Gezien de hoge inflatie vindt de FNV het belangrijk dat er een behoorlijke loonsverhoging komt en automatische prijscompensatie om koopkrachtbehoud in de toekomst te kunnen garanderen.

Duurzame inzetbaarheid en werkdruk

Om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en werkdruk te bestrijden willen de vakbonden het vitaliteitspact verbeteren en een regeling voor duurzame inzetbaarheid introduceren voor alle leeftijdscategorieën. Voor individuele medewerkers willen we het recht op reële taakafspraken vastleggen.

Verlof

Tot slot willen we afspraken maken over langdurig mantelzorg-, rouw- en transgenderverlof. Ook wil de FNV af van de eenzijdige oriëntatie op christelijke feestdagen. Op die manier moet er een bijdrage worden geleverd aan een meer diverse en inclusieve universiteit.  

Lees de hele inzet hier

De inzet van deze cao is mede gebaseerd op de uitkomsten van een enquête die door 1300 medewerkers is ingevuld. 
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.