Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Teleurstellende start onderhandelingen cao Meubelindustrie en Interieurbouw

portret Fedde Boonstra
Door Fedde Boonstra, cao-onderhandelaar 9 november 2021

De cao Meubelindustrie en Interieurbouw verloopt per 1 januari. Daarom hebben we 8 november voor het eerst onderhandeld over een nieuwe cao. De uitkomst hiervan was helaas teleurstellend. Hier lees je waarom.

Loongebouw met doorgroeiperspectief

In de nu lopende cao is afgesproken dat er een nieuw, modern loongebouw zou worden ontwikkeld. In de ochtend was er een positieve sfeer tijdens de presentatie en uitleg van dit nieuwe loongebouw. De opzet daarvan voldoet naar mijn mening aan de vereisten van een modern loongebouw met voldoende doorgroeiperspectief.

Minimum-cao

In deze branche geldt een minimum-cao. Dat betekent dat de hierin opgenomen afspraken de ondergrens vormen van wat een werkgever jou als werknemer mag bieden. Daarom is het voor ons als FNV belangrijk om ervoor te zorgen dat er in de laagste schalen een fatsoenlijke ontwikkeling is te zien naar -waar wij op inzetten- een minimumloon van € 14 per uur. Het onderzoek naar de werkelijk betaalde lonen laat ook zien dat er in de praktijk flink boven de loonschalen die nu nog in de cao staan, wordt betaald. Er is dus ruimte om beter aan te sluiten bij de praktijk.

Maar….

Het middaggedeelte ging over de ingediende voorstellen voor de nieuwe cao. Na de toelichting daarop bleek dat de werkgevers over een deel van onze voorstellen en die van CNV, niet eens de moeite wilden nemen om erover in gesprek te gaan.

Teveel kleine toevoegingen?

Zo vonden de werkgevers dat we veel te veel kleine toevoegingen in de cao wilden opnemen, die van de cao een soort overdreven versierde kerstboom zouden maken. En de voorstellen over meer regie van werknemers om werk en privé met elkaar in balans te brengen werden weggezet als overbodig. 

Het zijn wel jouw wensen!

Het gaat hierbij wél over voorstellen die op basis van de enquête door onze leden en hun collega’s zijn opgesteld. Jullie wensen zijn wat ons betreft wel iets meer dan een paar kerstballen voor in de boom!

Voorstel loonsverhoging blijft ver achter

Voor de werkgevers blijft het in toom houden van de loonkosten een belangrijk uitgangspunt, terwijl uit de praktijk blijkt dat er -om goed personeel te krijgen en te houden- tot ver boven cao wordt betaald. Hun voorstel om de komende 2 jaar een loonsverhoging te betalen van 1,67% per jaar (2% - 0,33% vanwege stijging van de pensioenpremie) blijft ver achter bij de sterk stijgende kosten van levensonderhoud én onze inzet.

Structureel overwerk nog goedkoper

Vacatures kunnen niet ingevuld worden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Op die manier blijft overwerk onvermijdelijk. Dat werkgevers de kosten van overwerk willen verlagen is niet verrassend. Want op die manier wordt structureel overwerk nog goedkoper dan het nu al is ten opzichte van het inlenen van uitzendkrachten. Wat ons betreft een slechte ontwikkeling die wij niet willen.

Werkgevers, neem onze voorstellen serieus 

We begrijpen dat niet al onze voorstellen in de onderhandelingen worden overgenomen door de werkgevers. Wat we wel willen is dat ze serieus worden genomen en besproken. Op die manier kunnen we de cao afstemmen op jullie wensen, de maatschappelijke veranderingen en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Voor een cao die met de tijd meegaat en er voor zorgt dat de meubelindustrie en interieurbouw een aantrekkelijke branche is om in te werken.

Volgende onderhandelronde moet beter

De volgende onderhandelronde, op 25 november, willen we serieus verder praten om tot een pakket te komen dat recht doet aan de ingebrachte voorstellen. Dan kunnen we vervolgens zien wat dat waard is om verder te onderhandelen.

De voorstellen op een rij

Wil je alle voorstellen naast elkaar zien?