Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao Timmerindustrie: stappen in goede richting gezet

Maar we zijn er nog niet

portret Henny Plat - Van Hooijdonk
Door Henny Plat - Van Hooijdonk, cao-onderhandelaar 5 november 2021

Op 4 november hebben vakbonden (FNV en CNV) en werkgevers (NBVT) weer onderhandeld over de cao Timmerindustrie. Na de eerste onderhandelronde lagen we nog erg ver uit elkaar. Inmiddels hebben we - zeker op gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden - heel veel stappen in de goede richting gezet. Er is natuurlijk pas een akkoord als er een definitieve afspraak is, maar het begin is er.

Ik zal 2 onderwerpen verder toelichten:

Pensioen

Werkgevers hebben duidelijk laten weten dat voor hen een pensioenpremie van 26% de maximale limiet is. Op 1 januari aanstaande gaat de premie van 25% naar 26%, die premiestijging wordt volgens afspraak 50/50 verdeeld. Door de manier van berekeningen betekent dit dat je ongeveer 0.3% meer premie gaat betalen.

We volgen als timmerindustrie de afspraken die collectief zijn gemaakt, dus voor alle sectoren die onder pensioenfonds bpfBOUW (onder andere bouw & infra, afbouw, dakdekkers, mortel etc), vallen. Als we tot de vorming van een nieuw pensioencontract ons goede pensioen in stand willen houden zal in 2023 die premie naar 27% moeten.

Werkgevers willen daar dus niet aan meebetalen, ze stellen andere zaken voor als een verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar in de regeling (nu 67), waardoor je minder premie zou hoeven betalen. Maar al die zaken kunnen we niet in onze cao afspreken, want dat moet gezamenlijk met alle bij het bpfBOUW betrokken partners.

Als er een nieuw pensioen ingevoerd wordt, veranderen er sowieso een aantal zaken. Mocht je daar echt interesse in hebben, meld je via timmer@fnvbouw.nl. Onder andere Harm van Straten is als kaderlid uit de timmerindustrie betrokken bij de groep kaderleden die hierover de onderhandelaars adviseert.

Lonen

Over de lonen kan ik helaas nog niets duidelijks melden. Het te magere loonbod van de werkgevers konden we namelijk niet serieus nemen. We hebben laten weten dat we de volgende onderhandelronde (17 november) een serieus loonbod verwachten. Want wij vinden als vakbond dat jullie inzet - ook in deze zware periode met corona en maatregelen - echt ook een beloning verdient waaruit respect voor je inzet blijkt.

Bovendien stijgen de prijzen op dit moment zo hard dat een loonsverhoging daarbij passend moet zijn. Werkgevers voerden in hun voorstellen al aan dat zij in slechte jaren niet op de nullijn zijn gaan zitten, dát klopt. Maar dat betekent niet dat in goede jaren jij als werknemer in de timmerindustrie er op achteruit zou kunnen gaan omdat de lonen lager zijn dan de stijging van prijzen.

Positieve stappen

Wat ik in het begin al meldde, we hebben ook op een aantal gebieden echt vooruitgang geboekt, ik noem er een paar:

  • Een streefcijfer van maximaal 15% flexwerk
  • Uitzendkrachten krijgen net als werknemers het recht op scholing
  • Verhoging van de vergoeding voor vakbondscontributie
  • Reiskosten woon-werkverkeer ook vanaf 30 km enkele reis

Wil je ons steunen, bespreek dit dan met je collega’s, geef aan dat jullie ook echt een goede loonsverhoging willen, zeker bij een 2-jarige cao. Maak je collega lid van de FNV, jij verdient dan een tientje en dat maakt de bonden sterker.

Vragen of opmerkingen?

Je commentaar, opmerkingen en vragen kun je natuurlijk altijd kwijt via timmer@fnv.nl. Op 17 november staat de 4e onderhandelronde gepland.