Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Teken de petitie voor volwaardige medezeggenschap overheids-or

Redactie
Door Redactie 16 december 2020

Graag roepen wij u hierbij op om de petitie te ondertekenen om de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder te beperken dan strikt noodzakelijk is door het primaat van de politiek.

Waarom deze petitie?

Sinds 1995 geldt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook voor de overheid. Sindsdien is er in de WOR ook een artikel opgenomen over het primaat van de politiek om besluiten van democratisch gecontroleerde organen te onttrekken aan de invloed van ambtelijke ondernemingsraden.

Door de jaren heen is de uitleg van wat onder het primaat van de politiek valt zodanig ruim geworden dat er voor ondernemingsraden bij de overheid feitelijk niets meer rest dan het adviesrecht over de personele gevolgen van een besluit.

De initiatiefnemers van deze petitie zijn van mening dat de rol van ondernemingsraden bij de overheid hierdoor te ver is ingeperkt.

Wij willen dat de rol van ondernemingsraden bij de overheid niet verder wordt beperkt door het primaat van de politiek dan strikt noodzakelijk is.

Wij willen dat ondernemingsraden bij de overheid net als andere ondernemingsraden in de marktsector volwaardig bij de besluitvorming door overheidswerkgevers worden betrokken.

Wij willen dat het primaat van de politiek op grond van artikel 46d van de WOR zodanig wordt aangepast dat ondernemingsraden bij de overheid op een volwaardige wijze bij besluitvorming worden betrokken.

Wat vragen we van u?

Steunt u deze oproep als lid van de medezeggenschap of als heel medezeggenschapsorgaan, teken dan de petitie. Vanzelfsprekend vragen wij ook aan individuele ambtenaren om hun steun te betuigen.

De petitie kan worden ondertekend via de website: www.invloedmedezeggenschapoverheid.nl

Als u bij de ondertekening uw mailadres achter laat, dan houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Mocht u nog andere mensen kennen die ook geïnteresseerd zouden kunnen zijn om de petitie te ondertekenen, dan verzoeken we u om deze website bij hen onder de aandacht te brengen.

De petitie wordt in januari 2021 aan de minister van SZW en de Tweede Kamer overhandigd.

Namens de initiatiefnemers:

Carin Benders - Lid Groepsondernemingsraad Rijk/plv. Lid Departementale Ondernemingsraad SZW/Voorzitter OR Inspectie SZW/Kaderlid FNV

Suzanne Broens – Advocaat

Jean Debie, voorzitter Ambtenarencentrum

Bert de Haas – Bestuurder FNV Overheid

René Hampsink - Advocaat

Lammert de Hoop – Beleidsadviseur ACOP FNV

Simone van Houten – Organisatieadviseur Basis en Beleid

Jan Hut – Hoofd beleidszaken CMHF

Robbert van het Kaar – Universiteit van Amsterdam

Helga Krapels – Voorzitter Ondernemingsraad Gemeente Maastricht

Marieke Manschot – Bestuurder FNV Overheid

Jer Peerlings - Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad/Bestuurs- en Concernzaken| Gemeente Maastricht

Juan Schot – Bestuurder CNV Overheid

Els Seebregts – Juridisch beleidsadviseur FNV

Loe Sprengers – Advocaat

Loes Thissen - Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Politie

Johan Veld - Lid Groepsondernemingsraad Rijk/Algemeen DB-lid Departementale Ondernemingsraad SZW/Secretaris OR Kern SZW/Kaderlid FNV/Lid Geschillencommissie CAO Rijk

Angelique van de Velde – Organisatieadviseur Basis en Beleid

Peter de Vries – Beleidsadviseur COR Politie

Peter Wulms – Cao-onderhandelaar Ambtenarencentrum