Grote zorgen om grensoverschrijdend gedrag op ministerie VWS

Vakbond roept ambtenaren die hulp nodig hebben op zich te melden

portret Arjan de Boer
Door Arjan de Boer 19 december 2023

De FNV maakt zich grote zorgen over de onveilige werksfeer en het grote aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van VWS. Na een aantal alarmerende klachten heeft de bond een verkennend onderzoek uitgezet om te achterhalen of de klachten op zichzelf stonden of dat er sprake was van een breder probleem. Dat laatste bleek het geval. Ook werd duidelijk dat de klachten zich concentreren rondom drie onderdelen van VWS.

'We zijn ons bij de bond kapot geschrokken van de meldingen die we kregen. Kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken. We hebben dit kenbaar gemaakt bij de top van het ministerie en de enige uitkomst kan zijn dat er onmiddellijk ingegrepen wordt,' zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV.

Bredere peiling bij VWS na klachten

Uit het verkennend FNV-onderzoek naar aanleiding van binnengekomen meldingen bleek dat ongeveer 71% van de klachten te maken had met leidinggevenden die zich misdroegen en die elkaar onderling de hand boven het hoofd houden. Maar liefst 94% van de ambtenaren voelt zich niet ondersteund door de organisatie na het ervaren van grensoverschrijdend gedrag. Ook blijkt dat een relatief hoog percentage van de ambtenaren hierdoor rondliep met gedachten aan zelfdoding. Dat percentage lag veel (bijna 5x) hoger dan in een eerder (landelijk) onderzoek van de FNV.

Snel en doeltreffend ingrijpend noodzakelijk

De FNV heeft na de uitkomsten direct contact gezocht met de top van het ministerie die aangaf nog voor de kerst actie te willen ondernemen, ondermeer door een breder onderzoek uit te zetten. Toch is de vakbond er niet gerust op zegt bestuurder Tanja Schrijver: 'Wij vragen de leiding van het ministerie om snel en vooral doeltreffende maatregelen te nemen. Bescherming van en hulp aan mensen die nu met suïcidale gedachten rondlopen moet nu de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast het bevriezen van ontslagprocedures waar mensen in verwikkeld zijn na het doen van een melding. Het is tijd om actief korte metten te maken met de onveilige werksfeer bij VWS.'

Kitty Jong: 'Het is onbegrijpelijk dat er ontslag dreigt voor degenen die lijden onder intimidatie en pestgedrag en dat de betrokken leidinggevenden er niet gewoon uitgegooid worden. Het wordt tijd dat de bescherming van de mensen op de werkvloer voorrang krijgt boven het steeds maar weer beschermen van hun leidinggevenden. Juist de mensen op de werkvloer zijn keihard nodig om de samenleving draaiende te houden. Ze verdienen niet alleen een plezierige werkomgeving maar vooral een veilige, dat is een basisvoorwaarde waar nu niet aan wordt voldaan.'

Ambtenaren kunnen zich melden

De FNV heeft een aantal voorstellen gedaan om het tij te keren. Onderdelen daarvan zijn het direct aanspreken van leidinggevenden die de angstcultuur in stand houden, een extern onafhankelijk onderzoek naar eerder gemelde incidenten en een concreet plan van aanpak. Voor de vakbond staat het belang en geestelijk welzijn van de mensen op de werkvloer voorop. Ze moeten er op kunnen vertrouwen dat hun werkgever hen beschermt tegen deze giftige werkcultuur. De FNV roept ambtenaren van VWS die problemen ervaren op om contact te zoeken via het heropende onderzoek en berichtgeving vanuit de vakbond in de gaten te houden.

113 Zelfmoordpreventie

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.